Реферати українською » Финансовые науки » Концепція та методи обліку фактора ліквідності при здійсненні фінансових розрахунків


Реферат Концепція та методи обліку фактора ліквідності при здійсненні фінансових розрахунків

Предыдущая страница | Страница 3 из 3
р.

>Виручка=500*4=2000 тис. р.

ТБ = Постійні витрати у період/ (1 – перемінні витрати/ (прибуток від реалізації)):

>ТБ=219,9 / 1–1000/2000=439,80

Запас фінансової міцності (>ЗФП) =>ВР-ТБ:

>ЗФП=2000–439,80=1560,2 тис. р. що припустимий розмір зниження виручки без шкоди фінансового становища.


Список використаної літератури

1. Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми:Учеб.пособ. – М.: Фінанси і статистика, 2000. – 456 з.

2.СавицкаяГ.В. Аналіз господарську діяльність підприємства. – 2-ге вид.,испр. Ідоп. – М.:ИНФРА-М, 2003. – 344 з.

3. КошкінаГ.М. Фінанси підприємства: Тексти лекцій. – Новосибірськ:НГАЭиУ, 2000. – 150 з.

4.Любушин Н.П.,Лещева В.Б.,Дькова В. Г. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. – М.:ЮНИТИ –ДАНА, 2002. – 471 з.

5.СавицкаяГ.В. Аналіз господарську діяльність підприємства. – 2-ге вид.,испр. Ідоп. – М.:ИНФРА-М, 2003. – 344 з.

6.СамсоновН.Ф. Фінансовий менеджмент. – М.: Фінанси, 2000.


Предыдущая страница | Страница 3 из 3

Схожі реферати:

Навігація