Реферати українською » Финансовые науки » Фінансовий контроль, його зміст і значення


Реферат Фінансовий контроль, його зміст і значення

з найкращих європейських структур серед членів Європейської (>ЕВРОСАИ). І як наслідок - 3 роки був ПрезидентомЕВРОСАИ. Сьогодні Рахунковою палатою Росії Національне контрольно-ревізійне управління Великобританії членами Управляючого ради Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (>ИНТОСАИ). Членами є сьогодніВОФК понад 190 країн світу. Понад те, Степашин Сергій Володимирович Голова Рахункової палати Російської Федерації, очолює з ключових Робітників груп з вироблення національних розвитку. Це система економічно обгрунтованих зрозумілих суспільству показників прогресу, яку розробляєИНТОСАИ що з Організацією економічної та розвитку (ОЕСР). Але є дві моменту, якими Рахунковою палатою РФ відстає. Перше. Ніде законодавчо не прописано, що ми є вищим органом фінансового контролю, коли всіСчетние палати світу є корупційними по Лімській декларації. Друге. Рахунковою палатою має незалежно від Міністерства фінансів Росії, лише крізь Парламент. Рахунковою палатою від іменіЭкспертно-консультативного Ради приПредседателе Рахункової палати побічно брала участь у підготовці антикризового плану Уряди Російської Федерації. З її перевірок були готові дві записки на адресу Президента Дмитра Медведєва і Прем'єр-міністра Володимира Путіна. Ряд її пропозицій врахували. Антикризовий план Уряди Росії спрямовано збереження фінансово-бюджетного системи, порятунок низки підприємств, вирішення соціальних проблем. З погляду дієвості цих заходів план сам собою хороший. Питання у цьому, що він саме і чітко реалізовувався. Рахунковою палатою зараз перевірила ряд банків, зокрема Центральний Банк, Альфа-банк. Причому, вона вперше перевіряємо комерційних банків, що їх підтримує держава. [13]

 

3.2 Шляхи рішення

Останнім часом дедалі більше уваги приділяється розв'язання проблеми зниження рівня "тіньової" економіки. Тому кошти зниження її масштабів мають нести комплексний характер. Однією з засобів є державний фінансовий контроль. Як першочергові завдання його об'єктами мали бути зацікавленими нецільове використання бюджетних коштів, неринковий сектор економіки, корумпованість бюрократичного апарату.

Необхідно, щоб спільні зусилля контрольних інстанцій отримували підтримку правоохоронних і судових органів. Заходи обмеження фінансових можливостей "тіньової" економіки без суворе покарання порушників будуть малоефективними.

Останнім часом у цьому напрямі є позитивні зрушення, що відбулися завдяки наполегливим зусиллям фахівців.

Встановлено адміністративна і кримінальна відповідальність нецільове використання бюджетних коштів, включаючи кошти державних позабюджетних фондів. Такі пропозиції неодноразово звучали на науково-практичних конференціях, в службових записках і публікаціях. Нині вони реалізовані. За витрачання державних коштів у непередбачувані мети будуть накладати великий штраф або позбавляти волі народів і право обіймати відповідні посади після від'їзду покарання.

>Реализовано й іншу пропозицію для поліпшення організації державного фінансового контролю. Створено контрольний орган у системі виконавчої - Федеральна служба фінансово-бюджетного нагляду, яка одержала значні повноваження щодо проведення ревізій і перевірок використання бюджетних коштів. Вона також органом валютногоконтроля.[14]

Служба переважно зберегла територіальний контрольно-ревізійний апарат, яким мав Мінфін Росії у суб'єктів Російської Федерації. У цьому функції даної служби у певному відношенні стали великими, ніж в колишнього Контрольно-ревізійного сфери управління Міністерства фінансів. Нова служба, крім звичайних ревізій і перевірок, проводитиме заходи щодо попередження, виявлення і припинення порушень законодавства Російської Федерації в фінансово-бюджетної сфері, нагляду над виконанням законодавства органами відомчого фінансового контролю, суб'єктів Федерації і місцевого самоврядування. На нього також покладено формування та ведення єдиної інформаційної системи контролю та нагляду.

Важливо, що служба не більше своєї компетенції уповноважена представляти в судових органах правничий та законні інтереси Російської Федерації.

Усе це, безсумнівно, надасть позитивний вплив для підвищення ефективності державного фінансового контролю.

Разом про те можливості державного фінансового контролю у справі зміцнення економічній безпеці країни використовують усі ще досить. Сповна це стосується і до аналізованої проблемі.

За сучасних умов необхідно посилити контроль держави у сфері те щоб він у справі перетворився на важливий механізм економічної та політики держави.

Нині контроль характеризуєтьсянеупорядоченностью, безсистемністю, правової невизначеністю. Тією мірою, як і державний фінансовий контроль здійснюється, він недостатньо ефективний. З одного боку, контроль не носить профілактичного характеру, зазвичай, не попереджає, лише фіксує порушення, з іншого - через бюрократичної тяганини при реалізації результатів ревізій і перевірок, відсутності в контрольних органів права прямого звернення до суду відшкодовується дуже небагато (10-20%)виявляемого шкоди.

Фінансовий контроль тільки тоді ми може успіш-но розв'язувати які стоять проти нього завдання, коли державні кошти і охоплять їм у обсязі. Наприклад, фінансово-кредитна сфера як у федеральному, і регіональному рівнях контролюється далеко ще не повністю навіть щодо використання коштів федерального бюджету. Значна частина коштів державних коштів постійно взагалі залишається поза контролем. Ніхто може сказати, яку саме частину, оскільки облік контрольних заходів, проведених різними органами, та його зведених успіхів у масштабі країни немає.

Зберігається закритість для ревізій і перевірок цілих секторів економіки та фінансової складової діяльності. Періодичність ревізій і перевірок відсутня.

Завдання органів, куди покладено здійснення функцій державного устрою і муніципального фінансового контролю, визначені у загальному вигляді, недостатньо конкретні, предметно і пооб'єктнонедифференцировани, кордони їхнього сфер відповідальності розмиті. Діяльність цих органів координується слабко, тому численні факти постійного дублювання ревізій і перевірок з одних і тим самим питань, і організаціям заважають нормальної виробничу краще й комерційної діяльності, викликають слушне нарікання.

Відомчий контроль практично немає чи служитьузковедомственним інтересам. Без такого контролю відстежити цільової характер використання виділених асигнувань у часто просто неможливо.

Загальновідомо, що ревізія як із основних методів фінансового контролю над виявленням фінансових порушень перебуває в місці. Проте проведення ревізій скорочується, хочеш взагалі відмовитися від нього. Поняття ревізії виведений із Бюджетного кодексу Російської Федерації, що рівносильне забороні проводити ревізії в бюджетних установах.

Усунення ревізії з практики державного фінансового контролю призведе до непоправним наслідків. Наступний контролю над використанням державних коштів фактично перестане існувати.

Отже, ті, хто будь-що виганяє ревізію з арсеналу фінансового контролю, домагаються саме ослаблення контролю.

Під час створення Служби фінансово-бюджетного нагляду, поруч із позитивними моментами, з'явилися б і негативні. До того КРУ Мінфіну Росії проводило ревізії та для доручень правоохоронних органів в організаціях будь-яких форм власності. Нова служба такої можливості позбавлена. Немає її і в контролюючо-рахуючих органів. Отже, проводити ревізії та у сфері держави у структурах ринкового сектора, комерційних організаціях нікому. Навряд чи цей сприятиме посиленню боротьби з "тіньовиками".

Викликає серйозну стурбованість питання кадрів, здійснюють контроль. Останніми роками загальний рівень кваліфікації фінансових ревізорів знизився, чисельність їх у федеральному рівні скоротилася, хоча потреба у них зросла. У той самий час порушення стають масштабними, вишуканими, з допомогою новітніх фінансових, банківських, інформаційнихтехнологий.[15]

Не підвищувати професійний рівень працівників, то завдання посилення контролю вирішуватиме дедалі складніше. Без припливу освічених фахівців у органи фінансового контролю годі розв'язати завдання підвищення його ефективності.

Необхідно розширювати можливості й покращувати процес підготовкиревизоров-профессионалов. Навчальну дисципліну "Фінансовий контроль" бажано запровадити переважають у всіх економічних вузах.

У серйозному вдосконаленні потребує і організація підвищення кваліфікації діючих ревізорів.

Є ще одне важливе складова у плані аналізованої кадрової проблеми.

Напружений небезпечний працю ревізора оплачується неадекватно його труднощі й громадської значимості. Те, що зараз робиться у ході адміністративної реформи підвищення оплати державних службовців, ревізорського корпусу, особливо у федеральному рівні, практично їх торкнулося.

Одне з основних причин існуючих негативних явищ у тому, правова база державного фінансового контролю залишається неадекватною економічної реальності й державного устрою країни. Наявність неврегульованих правових проблем заважає обгрунтовано вирішувати практичні завдання органів контролю. Державний фінансовий контроль стане реальним засобом захисту економічній безпеці в кредитно-фінансовій сфері тільки тоді ми, якщо буде упорядкований і систематизований.

Необхідно підвищити відповідальність правоохоронних органів за реалізацію матеріалів, які передають їм органи фінансового контролю у результатам ревізій і перевірок. Зараз реакція прокуратури, або міліції найчастіше зводиться до того що, що про багатомільйонних розкраданнях, зникнення державних коштів припиняються "через відсутність складу якихось злочинів".


Укладання

 

Створення єдиної системи фінансового контролю слід розглядати, передусім, як важливий чинник економічного зростання, дія якої проявляється через об'єктивний контроль фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання, який базується на неухильному і всебічному дотриманні норм фінансового права. У існуванні системи фінансового контролю зацікавлене і суспільство у цілому (і держави, як виразник інтересів цього товариства) і всі законослухняні господарючих суб'єктів, оскільки таку систему дозволить ефективно захистити фінансові інтереси суспільства, держави, приватних власників та кроки потенційних інвесторів і зробити бізнес у Росії цивілізованим, позбавить його від криміналізації, допоможе залучити щодо його розвитку кошти приватних інвесторів, зокрема і закордонних.

Створення біля РФ єдиної системи фінансового контролю необхідне цивілізованого розвитку російської економіки умовах ринку, що у правову державу неспроможна й не бути зон, вільних від фінансового контролю.

Через війну виконаної роботи було систематизовано поняття, що стосуються сутності фінансового контролю та розглянуті:

· форми фінансового контролю;

· методи проведення фінансової складової діяльності;

· основні види державного та недержавного фінансового контролю та органи, його здійснюють;

Відповідно до поставленими завданнями в курсової можна здогадатися з вищесказаного:

1. Фінансовий контроль - система спостереження та перевірки фінансової складової діяльності керованого об'єкта з оцінки обгрунтованості та ефективності прийнятих рішень, виявлення відхилень від затверджених нормативів і вжиття заходів з усунення.

2. Нові політичні й економічні відносини, сформовані у Росії упродовж свого появи ринкової економіки, зажадали створення розвиненою державного фінансового контролю, здатної за умов децентралізованого управління економікою забезпечувати виконання інтересів й суспільства загалом.

3. Виділяється характеристика фінансового контролю у залежність від суб'єкта контролю. Фінансовий контроль буває державний; недержавний,общехозяйственний, громадський,Внутрихозяйственний, правової, цивільний.

4. Основні проблеми, у області державного фінансового контролю у Росії пов'язані з неефективністю бюджетного процесу, зокрема нереалістичності розрахунку прибутків і витрат бюджету, неповнотою бюджетного законодавства

5. Основні проблеми вдосконалення державного фінансового контролю у РФ полягають у поліпшенні державного фінансового контролю, формування правова база, підвищення ролі державного фінансового контролю над сферою забезпечення фінансової безпекою держави.


>Библиографический список

1. Конституція Російської Федерації від 12.12.93 ( з урахуванням поправок, внесених законами Російської Федерації про поправки до Конституції Російської Федерації від 30.12.2008 №>6-ФКЗ і південь від 30.12.2008 №>7-ФКЗ) // Російська газета. – 2009. - 21 січня.

2. Федеральний закон від 11.01.1995 р. №>4-ФЗ «Про Рахункової палати Російської Федерації» (в ред. Федер. закону від 09.02.2009 р. №4–ФЗ) // Російська газета. – 1995. - № 9 – 10; 2009. - № 25.

3. Бюджетного кодексу Російської Федерації від 31.07.1998 р. №145-ФЗ (в ред. Федер. закону від 17.07.2009 р. №192-ФЗ) // Російська газета. – 1998. - № 153–154; 2009. - № 133.

4. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша) від 30.11.1994 р. №51-ФЗ (в ред. Федер. закону від 09.02.2009 р. №7–ФЗ) // Російська газета. – 1994. - № 238-239; 2009. - № 54.

5. указ президента Російської Федерації «Про заходи з забезпечення державного фінансового контролю у РФ»СЗ 1996. - № 31. - У розділі ст. 3696.

6. указ президента Російської Федерації від 08.06.2004 р. № 729 «Про Положення про Контрольній управлінні президента Російської Федерації» (в ред. указу Президента РФ від 21.10.2008 р. № 1510) //СЗ РФ. – 2004. - № 24. – У розділі ст. 2395 ; 2008. - № 43. – У розділі ст. 4919.

7. Постанова Уряди РФ від 07.04.2004 р. № 185 «Питання Міністерства фінансів Російської Федерації» (в ред. постанови Уряди РФ від 15.08.2008 р. № 610) // Російська газета. – 2004. - № 76 ;СЗ РФ. – 2008. - № 34. – У розділі ст. 3919.

8. Архипов А. М.,Погосов І. А., Караваєва І. У. [та інших.]. Фінанси і кредиту / підред.А.И. Архипова, І. АПогосова. – М.: ТКВелби, вид-во Проспект, 2007. –632с.

9. Борисов О.Н. Коментар до Бюджетним кодексом Російської Федерації від 31 липня 1998 р. N145-ФЗ. ЗАТЮстицинформ , 2008. –253с.

10. Бурцев У. У. Державний фінансовий контроль: методологія і організація / У. У. Бурцев. – М.: Маркетинг, 2006. –417с.

11. ГрачоваЕ.Ю. Фінансовий контроль: навчальних посібників для вузів / Є. Ю. Грачова. – М.: Фінанси, 2009. –272с.

12.Грязновой А. Р. Фінанси: підручник / під ред. А. Р.Грязновой. – М.: Фінанси і статистика, 2008. –504с.

13. Ковальова А. М. Фінанси: Навчальний посібник / під ред. проф. А.М. Ковальової. – М.: Фінанси і статистика, 2005. –365с.

14. Родіонова У. М. Фінансовий контроль: навчальних посібників / У. М. Родіонова. – М.:Инфра-М, 2006. –365с.

15. Романовський М. У. Бюджетна система Російської Федерації: підручник / під ред. М. У. Романовського. – М.:Юрайт, 2005. –450с.

16. Румянцев А. У. Фінансовий контроль: курс лекцій / А. У. Румянцев. – М.: Річ, 2005. –144с.

17. Степашин З. У. Державний фінансовий контроль: підручник для вузів / З. У. Степашин [та інших.]. – С-Пб.: Пітер, 2004. -557с.

18.Химичева М. І. Фінансове право / М. І.Химичева, Є. У.Покачалова. – М.: Норма, 2005. –464с.

19.Акбарова Ж. Д. До питання державному фінансовий контроль / Ж. Д.Акбарова. – Режим доступу:nasledie/schetpal - заголовок з екрана.

20. Актуальні проблеми забезпечення єдиних системи фінансового контролю у Російської Федерації. - Режим доступу:garant/action/conference/10206/ - заголовок з екрана.

21. Види фінансового контролю, об'єкти і суб'єкти фінансового контролю, принципи фінансового контролю. – Режим доступу:finansistio/finansy/ - заголовок з екрана.

22.Подберезкин А. І. Потрібно починати спочатку — зі створення концепції державного фінансового контролю. Режим доступу:nasledie/schetpal/

Схожі реферати:

Навігація