Реферати українською » Финансовые науки » Фінансові ресурси держави


Реферат Фінансові ресурси держави

Предыдущая страница | Страница 5 из 5
тоді як продуктивності праці збільшилася на7-8%процентов.

У зв'язку з тим, що питома вага заробітної плати собівартості продукції становить 7-12% (останніми роками у деяких галузях економіки до 20%), значне зростання номінальною зарплати не надав прямого впливу збільшення темпів інфляції. Разом про те, випереджаюче зростання зарплатні на монопольних та пріоритетних галузях (електроенергетика, зв'язок, будівництво, банківську справу) окремо від зростання продуктивність праці має непрямий інфляційний ефект на макроекономічному рівні.

У разі адміністративно-командного контролю за рівнем цін ми маємо справу з «>подавляемой» інфляцією. За цих умов реальна вести може зрости, проте, і натомість різкого падіння прибутковості та ефективності суб'єктів господарювання та демонетизації економіки.

На початкових етапах є можливість поповнення оборотних засобів на розширене відтворення у вигляді банківських кредитів, але надалі є небезпека руйнації ефективної банківської системи, появи кругової системи неплатежів.

Поглиблений і докладний аналіз реальну ситуацію сучасного перехідний етап економіки Білорусі дозволяє аргументовано довести відносну ілюзорність статистичних даних.

- По-перше, доводиться поставити під реальне зростання обсягів виробництва. У 2001 року випускати продукцію в натуральних величинах переважно галузей економіки знизився на 10-30%, тоді як і порівняних вартісних величинах зростання економіки загалом по-народному господарству становив 104%. Падіння натуральних обсягів продукції промисловості компенсується рахунок асортиментних зрушень продукції, зростання цін гри економічними розрахунками.

- По-друге, розрахунок ІСЦ здійснюється специфічним чином. Для підприємств більшість товарів та послуг, які включаємо в ІСЦ суворо контролюються державою, отже, зростання ІСЦ не відбиває реальну ситуацію на споживчому ринку.

Таблиця 5. Білорусь: Динаміка реальної зарплати 2001-2002

Вартість споживчого кошика,

тис. крб.

Зростання вартості споживчого кошика,

%

Зростання номінальною зарплати,

%

Зростання реальної споживчої зарплати,

%**

Зростання реальну зарплату,

%(офіційна статистика)

2001
01 31,3 100 100 100 100
02 32,6 104,2 102,6 98,5 94,2
03 34,1 108,9 120,4 110,2 106,5
04 35,8 114,4 125,1 109,3 107,1
05 37,2 118,8 136,4 107,8 120,4
07 44,2 141,2 163,9 115,4 131,9
08 41,4 132,3 172,5 129,7 137,7
09 41,3 131,9 167,0 126,1 130,6
10 42,7 136,4 171,2 124,7 129,2
11 44,3 141,5 169,5 119,3 122,3
12 49,2 157,2 196,5 124,4 134,3
2002
01 52,7 168,4 187,8 110,9 121,0
02 55,2 176,4 190,3 107,5 118,3
03 56,6 180,8 202,2 111,3 122,5
04 58,1 185,6 211,5 113,3 124,6
05 60,1 192,0 217,3 112,5 125,2

Джерело: свої розрахунки. ** -Дефлированная на індекс зростання вартості споживчого кошика

- По-третє, статистичнаусредненная вести згладжує диференціацію зарплати із різних галузей економіки. Якщо електроенергетиці, нафтохімічної промисловості, банківський сектор середня вести перевищила рівень сто доларової позначки, то агропромисловий комплекс, машинобудуванні, легкої в промисловості й багатьох інших галузях народного господарства рівень набагато нижчі (див. таблицю 6).

Таблиця 6. Білорусь: середньомісячна вести за галузямиекономики,1999-2000

1999 2000 2001
>Q1 >Q2
Середньомісячна зарплата 19,581 58,916 91,063 11,162
Промисловість 23,865 70,905 111,665 136,413
Будівництво 25,238 74,660 116,293 147,025
Лісова,деревообр.пр-ть 17,570 48,326 80,654 96,325
Сільське господарство 11,282 36,774 49,289 73,692
Банки страхування 39,928 111,650 166,729 204,410
Зв'язок 21,188 68,046 111,423 134,439
Охорона здоров'я 15,290 45,898 74,700 95,220
Освіта 14,577 44,869 75,449 93,309
Торгівля і ЖКГ 16,397 47,332 71,270 91,159
Культура 12,775 38,542 66,120 82,138

Джерело:IMF, 2002,p. 84

- По-четверте, аналіз рівня зарплати на підприємствах свідчить про істотній різниці між розмірами зарплат між різними категоріями працівників. Це вкотре доводить, щоусредненний показник не відбиває дійсною ситуації різноманітні соціальним групам. Це можна спостерігати з прикладу підприємств легкої промисловості.

Таблиця 7. Білорусь: Середньомісячна вести різних категорій що працюють у легкої промисловості, грудень 2001

Підприємства Усього Робітники ІТП Співвідношення, %
ВАТ «8 березня», Гомель 102,026 91,165 173,733 191
ВАТ «>Алеся», Мінськ 105,450 101,538 138,237 136
ВАТ «>Элма», Брест 85,533 81,250 114,530 141
>РУПП «>Баверти», Барановичі 61,083 54,523 91,877 169
ВАТ «>Купалинка»,Солигорск 85,718 79,309 140,537 177
ВАТ «>БЕЛФА»,Жлобин 134,897 127,075 200,711 158
ВАТ «КІМ», Вітебськ 108,472 104,258 146,530 141

Джерело: статистична інформація Міністерства легкої промисловості

- По-п'яте, при розрахунку реальної зарплати використовуються номінальна зарплата і ІСЦ закінчення місяці, тоді як виплачується заробітна плата основних галузях промисловості, у протягом наступного місяці (останнім часом наприкінці наступного місяці). Отже, щоб виміряти реальний розмір зарплатні на реальних умов, необхіднодефлировать номінальну величину зарплати на сукупний ІСЦ. Понад те, протягом 2002 року загострилася ситуація з заборгованістю із виплати зарплати. У результаті,наемние працівники отримують нараховану зарплату із запізненням понад місяць.


Укладання

Проведення наміченої грошово-кредитної і валютної політики і її на розвиток соціально-економічних процесів Республіка Білорусь безпосередньо залежить від створення відповідних умов у сфері розвитку банківської системи, ринку і реального сектору економіки, і навіть відПрогноза соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь у на 2003 рік і виконання Закону Республіки Білорусь у «Про бюджет Республіки Білорусь у на 2003 рік».

У 2003 року розвиток банків передбачається здійснювати у бік забезпечення їхніх фінансової стійкості, стабільної і надійної роботи, досягнення міжнародних стандартів банківського нагляду. Особливого значення будепридаваться заходам, які забезпечують стійке підвищення надійності банківської системи країни загалом і кожного окремого банку частковості. Це досягатиметься, передусім, у вигляді своєчасного ухвали і прийняття Національного банку наглядових заходів для банкам, які мають виникають фінансові проблеми, реструктуризації проблемних банків. Удосконалення практики регулювання діяльності банків та нагляду Національного банку України за банками передбачається здійснювати з використання сучасних методологічних підходів і інструментарію (кошти раннього виявлення проблемних ситуацій в російських банках, підвищення рівня транспарентності банків та небанківських кредитно-фінансових організацій, розвиток транскордонного нагляду, послідовного застосування без винятку до всіх банків стандартів банківського нагляду та інші).

У 2003 року банки продовжать нарощування власного капіталу, і навіть збільшення ресурсної бази рахунок залучення коштів юридичних осіб і населення. Поліпшення фінансового стану банків повинна грунтуватися на розширенні активних операцій банків із реальним сектором економіки, підвищенні частки кредитних операцій та операцій, пов'язаних з інвестиційною діяльністю. Структурна реорганізація банків здійснюватиметься у вигляді прискорення виведення з банківської системи проблемних банків, передачі пайової участі Національного банку статутних фондах банків Уряду Республіки Білорусь у.

Реалізація намічуваних заходів для зміцнення банківської системи внаслідок повинна підвищити привабливість білоруських банків для зовнішніх та внутрішніх інвестицій, посилити зацікавленість населення зберіганні заощаджень у трилітрові банки Республіки Білорусь у.

Удосконалення обліку в російських банках намічається здійснювати у вигляді поліпшення методичного забезпечення обліку банківських операцій із застосуванням міжнародних принципів бухгалтерського обліку, заснованих на виключно національних інтересів та міжнародні стандарти по бухгалтерського обліку.

У 2003 року триватимуть роботи з подальшому вдосконаленню нормативної і з правової бази національної платіжної системи, методології безготівкових розрахунків, інтегрування платіжної системи Республіки Білорусь у з платіжної системою Російської Федерації, збільшення частки безготівкових розрахунків у в загальній структурі платіжного обороту з допомогою реалізації Програми поетапного впровадження системи безготівкових розрахунків із використанням банківських пластикових карток біля Республіки Білорусь у. Задля якісного, надійногорасчетно-платежного процесу учасників зовнішньоекономічної діяльності продовжиться вдосконалення методологією й організації міжнародних розрахунків.

Розвиток ринку. У 2003 року продовжиться робота з розвитку ринку цінних паперів, вдосконаленню його правова база, інфраструктури інструментарію для мобілізації як внутрішніх, і зовнішніх джерела фінансування дефіциту республіканського бюджету.

З метою вишукання додаткові джерела фінансування дефіциту республіканського бюджету Урядом та нашим Національним банком з'являться заходи для вдосконаленню організації розміщення державних цінних паперів на зовнішніх ринках і залучення коштівинвесторов-нерезидентов ринку державних цінних паперів Республіки Білорусь у. У цьому основними умовами, забезпечують реалізацію даних заходів, стануть забезпечення позитивної реальної дохідності цінних паперів Уряди, проведення Національного банку прогнозованою та прозорої політики та розвитку національного валютного ринку.

Задля підтримки ліквідності банківської системи, регулювання рівня відсоткові ставки продовжиться проведення операцій над ринком цінних паперів, зокрема з колишніми державними цінними паперами і векселями юридичних. З метою вдосконалення системи управління ризиками банків при інвестуванні в цінних паперів будуть розроблені методи оцінки зазначених ризиків, і навіть визначено порядок створення резервів під знецінення цінних паперів.

З метою збільшення припливу іноземних інвестицій у економіку Республіки Білорусь у здійснюватиметься робота з розвитку організованого біржового ринку корпоративних і муніципальних цінних паперів.

Основне завдання Національного банку сфері співробітництва до міжнародних фінансовими організаціями та центральні банки інших держав 2003 року - підвищення довіри до грошово-кредитної і валютну політику Республіки Білорусь у як щоб одержати вищого кредитного рейтингу країни на міжнародних ринки капіталу.

У межах реалізації положень Договору про створення Союзного держави Національний банк продовжить тісна співпраця з Центральним банком Російської Федерації у питаннях поетапного створення оптимальних умов запровадження єдиної валюти, і формування Єдиного емісійного центру. Ця робота здійснюватиметься шляхом узгодження на засіданняхМежбанковского валютної ради основні цілі і інструментів грошово-кредитної і валютної політики Республіки Білорусь у й Російської Федерації.

Співпрацювати зіМежгосударственним банком і центральні банки країн СНД і, країн митного союзу, піде розширення масштабів використання білоруського карбованці і національних валют інших країнах у зовнішньоторговельних розрахунках.

Дії Національного банку 2003 року буде спрямовані для досягнення згоди із Міжнародним валютним валютним фондом (МВФ), Світовий банк (СБ) та Європейським банком реконструкції й розвитку (ЄБРР) про відновлення програм надання Уряду Республіки Білорусь у фінансових ресурсів ось на підтримку економічних реформ, і навіть розширення масштабів кредитування підприємств реального сектора економіки в рамках діючої кредитної лінії на ЄБРР.


Список використаних джерел

1. Цивільний кодекс Республіки Білорусь у.Мн.: Національний центр правової інформації Республіки Білорусь у, 1999.512с.

2. Білорусь: ціни, ринки і реформа підприємств / Міжнародний банк реконструкції й розвитку. - Вашингтон: МБРР, 1997. - 248 з.

3.Богданкевич С.А. Грошово-кредитна політика: з нічого можна виплекати лише інфляцію // Банківський вісник. 1994. № 4. — З. 3—15.

4. Ван Хорн Дж. Основи управління фінансами. – М.: Фінанси і статистика, 1996. – 800 з.

5.ВласкинЮ.П.Демонетизация економіки Білорусі // Білоруський економічний журнал. - 1997. - № 1. - З. 51-61.

6.Гайко С.П.,Русакевич І.Р. Політика обмінного курсу // Банківський вісник.- 1996.-№ Й. С. 3-21.

7.Герчикова І.Н. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. -М.: Вид-во АТ «>Консалтбанкир», 1996. – 208 з.

8. Державне регулювання економіки: Курслекций/Н.Б. Антонова, А. Р.Завьялков, Р. А.Кандаурова та інших.; підобщ. ред. М. Б. Антоновій.Мн.: 2000

9. Кірєєв А. П. Міжнародна економіка. У 2 год. Ч. II. Міжнародна макроекономіка: відкрита економіка і макроекономічне програмування:Учеб. посібник для вузів. М.: Міжнародні відносини, 1999. 488 з.

10. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: управління капіталом. Вибір інвестиції. Аналіз звітності. – М.: Фінанси і статистика, 1996. – 432 з.

11.Левенков М.С.,Русакевич І.Р. Грошово-кредитна політика 1997 року: плани і вивести результати // Квартальний бюлетень клубу економістів.— Мінськ:Пропилеи, 1999. - Випуск 1. - З. 57-59.

12.Левкович А. П. Світовий ринок позичкових капіталів: структура і механізм функціонування: Лекція.Мн.:БГЭУ. 1993. 46 з.

13.Менкью М. Р. Макроекономіка: Пер. з анг. М.: Вид-во МДУ, 1994.736с.

14. Новік У. У. Банківські механізми розширення білорусько-польськоїсотрудничества//Белорусский банківський бюлетень. 1999. №32. З. 38-42.

15. Новік У. У. Глобальна світова фінансова архітектура і оптимальні напрями світового економічного розвитку. Головні запитання Щорічних Збори управляючих МВФ і Світового Банку 1999-гогоду//Белорусский банківський бюлетень. 1999. №38.

16. Новік У. У. Рейтинг Білорусі: поглядизвне//Вестник асоціації білоруських банків. 1999. № 17. З. 9-12.

17.Осмоловский В.В.,Шудрий В.І. Основи управлінської діяльності державної машини:Учеб. посібник. 4.1.Мн.: Академія управління за Президента Республіки Білорусь у, 1998. 152 з.

18. основні напрями соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь у на 1996 - 2000годи//Нац.еканамiчная газета. 1996.17кастр.

19.Русакевич І.Р. Грошово-кредитна політика: від інструментів цілей // Банківський вісник. - 1998. - № 3. - З. 4-7.

20.Русакевич І.Р. Прийнятний продукт по прийнятною ціною: завдання державного регулювання грошово-кредитних взаємин у Республіці Білорусь на 1999 рік // Фінанси, облік, аудит. - 1999. - № 3. -З. 48-54.

21.Семеко Р. У. Банківський сектор із перехідноюекономикой//Банковское справа: зарубіжний досвід. 1998. №1. З. 45-50.

22. Сорос Дж.Алхимия фінансів. Ринок: як читати його думок. Наукове видання: Пер. з анг. – М.:Инфра-М, 1996. – 416 з.

23. СтояноваЕ.С. Фінансовий менеджмент. Російська практика. – М.: Перспектива, 1995.

24. Фінанси Під ред. В.М.Родионовой. – М.: Фінанси і статистика, 1995. –400с.Додатка

Додаток 1 Рівновага на грошовому ринку


Предыдущая страница | Страница 5 из 5

Схожі реферати:

Навігація