Реферати українською » Физика » Електропостачання підприємств і цивільних будинків


Реферат Електропостачання підприємств і цивільних будинків

року міністерство освіти Республіки Білорусь у

управління освіти Брестського облвиконкому

Заснування освіти «Брестський державний

професійно-технічний коледж приладобудування»

Контрольна робота

предмет Електропостачання підприємств і громадянських будинків

грн.Э-06.

>Маркевич Олександре Юрійовичу

Брест 2011


Завдання 1. Визначитикатегорийность надійності електропостачання об'єкта

Таблиця 1

№вариа-нта Найменування об'єкта електропостачання (>електропотреби-тель) >Электроприемники об'єкта електропостачання Кількістьелектроприемников, прим. Потужність окремогоелектроприем-ника, кВт Категорія надійностіелектроснабже-нияелектропотре-бителя
1.    >Сварочний цех виробництва

1.Витяжка.

2.Электроустановка зварювальна.

3

3

1,2

2,5

Категоріїнадежности електропостачання описані у главі 1. «Правил устрою електроустановок»

Категоріїелектроприемников й забезпечення надійності електропостачання

Категоріїелектроприемников за надійністю електропостачання визначаються процесі проектування системи електропостачання виходячи з нормативної документації, і навіть технологічної частини проекту.

Що стосується забезпечення надійності електропостачанняелектроприемники поділяються ми такі три категорії.

>Электроприемники першої категорії -електроприемники, перерву електропостачання яких може викликати у себе небезпеку обману життя людей, загрозу безпеці держави, значний матеріальним збиткам, розлад складного технологічного процесу, порушення функціонування особливо важливих елементів комунального господарства, об'єктів зв'язку й телебачення.

З складуелектроприемников першої категорії виділяється особлива групаелектроприемников, безперебійна робота яких необхідна для безаварійного зупинки провадження з метою запобігти загрози життю людей, вибухи й переконатися пожеж.

>Электроприемники другої категорії -електроприемники, перерву електропостачання яких призводить до масовоїнедоотпуску продукції, масовим простоїв робочих, механізмів і промислового транспорту, порушення нормальної діяльності значної кількості міських і сільських жителів.

>Электроприемники третьої категорії - й іншіелектроприемники, не які підпадають під визначення першої та другої категорій.

>Электроприемники першої категорії в нормальних режимах мають забезпечувати електроенергією від двох незалежних взаємнорезервирующих джерел харчування, і перерву їх електропостачання у разі порушення електропостачання одного з джерел харчування можуть допустити лише тимчасово автоматичного відновлення харчування.

Для електропостачання особливої групиелектроприемников першої категорії має передбачатися додаткове харчування від третього незалежного взаємно резервуючого джерела харчування.

Як третього незалежного джерела харчування для особливої групиелектроприемников і як другого незалежного джерела харчування іншихелектроприемников першої категорії можна використовувати місцеві електростанції, електростанції енергосистем (зокрема, шини генераторного напруги), призначені цих цілей агрегати безперебійного харчування, акумуляторні батареї тощо. п.

Якщо резервуванням електропостачання не можна забезпечити безперервність технологічного процесу або якщо резервування електропостачання економічно недоцільно, має бути здійснено технологічне резервування, наприклад, шляхом установки взаємнорезервирующих технологічних агрегатів, спеціальних пристроїв безаварійного зупинки технологічного процесу, діючих у разі порушення електропостачання.

Електропостачанняелектроприемников першої категорії з особливо складним безперервним технологічним процесом, які вимагають багато часу На оновлення нормального режиму, за наявності техніко-економічних обгрунтувань рекомендується здійснювати від двох незалежних взаємнорезервирующих джерел харчування, яких пред'являються додаткових вимог, зумовлені особливостями технологічного процесу.

>Электроприемники другої категорії в нормальних режимах мають забезпечувати електроенергією від двох незалежних взаємнорезервирующих джерел харчування.

Дляелектроприемников другої категорії у разі порушення електропостачання одного з джерел харчування припустимі перерви електропостачання тимчасово, необхідне включення резервного харчування діями чергового персоналу чи виїзний оперативної бригади.

Дляелектроприемников третьої категорії електропостачання може виконуватися від джерела харчування за умови, що перерви електропостачання, необхідних ремонту чи заміни ушкодженого елемента системи електропостачання, становить 1 діб.

У зварювальному цеху виробництва розташованіелектроприемники тільки третьою категорії. Отже, й усе цех має третю категорію електропостачання.

Завдання 2.Рассчитатьелектронагрузки об'єкта. Вибрати захисну апаратуру всім ділянок мережі електропостачання об'єкта. Заповнити «>Сводную відомість навантажень щодо об'єкта»

Як розподільного влаштування у цеху використовуватимемо розподільний пункт типуПР85.

>Произведем розрахунок навантажень на РП

Знаходимо сумарну потужністьелектроприемников групи:

 ,

де - кількістьелектроприемников - їх потужність

>Витяжка:

 

>Электроустановка зварювальна:

 

Знаходимосреднесменние потужностіелектроприемников за такою формулою

,

де Доі -табличное значення коефіцієнта використанняелектроприемников. Значення Доі кожному заелектроприемника представлені у зведеної відомості навантажень.

>Витяжка:

 

>Электроустановка зварювальна:

 


Загальнасреднесменная потужність:

 

Знаходимосреднесменние реактивні потужностіелектроприемников за такою формулою , де -табличное значення коефіцієнта реактивної потужності.

>Среднесменние реактивні потужностіелектроприемников:

>Витяжка:

 

>Электроустановка зварювальна:

 

Загальнасреднесменная реактивна потужність:

 

>Среднесменная повна навантаження РП

 

Визначаємо груповий коефіцієнт використання:

До>и.гр =Pдив /Pвуст

 


Визначаємо модуль навантаження:

>m = Р>ном. >max>ном. >min,

 

де Р>ном. >max - найбільша активна номінальна потужністьприемника групи, кВт; (>Электроустановка зварювальна Р>ном.=>2,5кВт)

Р>ном. >min - найменша активна номінальна потужністьприемника групи, кВт (>Витяжка Р>ном.=>1,2кВт).

· загальна кількістьелектроприемников

· груповий коефіцієнт використання

· модуль навантаження

 

По таблиці 1.5.3 [1] визначаємо

Виконуємо розрахунок максимальних навантаженьелектроприемников по формулам:

;

;

 

Де - максимальна активна навантаження кВт

 - максимальна реактивна навантаженняквар

 – коефіцієнт максимуму активної навантаження

 - коефіцієнт максимуму реактивної навантаження

 

 

 

>Заполняем зведену відомість навантажень.

У стовпці 1 указуємо найменування устаткування, котрій розраховуються параметри.

У стовпці 2 указуємо кількістьелектроприемников, підключених до цього розподільному влаштуванню.

У стовпці 3 указуємо потужність одногоелектроприемника , кВт

У стовпці 4 за такою формулою обчислюємо сумарну потужність всіхелектроприемников, вказаних у стовпці 1 цьому розподільчому устрої.

>Столбци 5,6 і аналогічних сім заповнюємо використовуючи табличні дані [1 Таблиця 1.5.1.] Доі – коефіцієнт використанняелектроприемников, визначається виходячи з досвіду експлуатації. Для подальших розрахунків визначаємо та середнє значення даного коефіцієнта по розподільному влаштуванню.

 – коефіцієнт реактивної потужності

У стовпці 8 розраховуємосреднесменную активну потужність:

Де Р>ном - номінальна активна потужністьелектропотребителя без обліку резервнихелектроприемников.

Далі заповнення шпальти 9 знаходимо кожному заелектроприемника середню реактивну потужність за найбільш навантажену зміну

 


У стовпці 10 знаходимо середню повне навантаження за такою формулою

 

Визначаємо груповий коефіцієнт використання за такою формулою:

До>и.гр =Pдив /Pвуст

У колонках 11, 12 і 13 виробляємо розрахунок максимальних навантаженьелектроприемников по формулам:

;

;

 

Де - максимальна активна навантаження кВт - максимальна реактивна навантаженняквар – коефіцієнт максимуму активної навантаження

 - коефіцієнт максимуму реактивної навантаження

Зведена відомість навантажень цеху

Найменування навантаження встановлена навантаження середня за зміну навантаження максимальна
РП 1 у Р >Кн >cos >tg >Рсм кВт >QсмкВАр >SсмкВА >Рм кВт >Qмквар >SмкВА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
>Витяжка 3 1,2 3,6 0,6 0,8 0,75 2,16 1,62
>Электроустановка зварювальна 3 2,5 7,5 0,2 0,6 1,33 1,50 2,00
разом поРП1 6 11,1 0,33 3,66 3,62 5,14 5,56 3,98 6,8

Надійне відключення пошкодженої ділянки мережі забезпечується, якщо ставлення найменшого розрахункового струмуКЗ до номінальному току плавкою вставки запобіжника чирасцепителя автоматичного вимикача буде менш значень, наведених нижче

— для лінії безЭД;

 

 — для лінії зЭД

 — для для груповий лінії з кількомаЭД,

— номінальний струм автомата. А;

 — номінальний струмрасцепителя,

 — тривалий струм в лінії. А;

 — максимальний струм в лінії. А;

— номінальне напруга автомата, У;

— напруга мережі, У;

Провідники для лінійЭСН вибираються з урахуванням відповідності апарату захисту відповідно до умов:

I>доп До>ЗЩ ·IУ (П) – для лінії, захищеної автоматом з комбінованимрасцепителем;

I>доп До>ЗЩ ·IЗС – для лінії , захищеної тільки відКЗ запобіжником;

I>доп До>ЗЩ ·IТР – для лінії з тепловим реле,

де I>доп – припустимий струм провідника , А;

До>ЗЩ – коефіцієнт захисту.

Приймають До>ЗЩ = 1,25 – длявзриво- іпожароопасних приміщень; До>ЗЩ = 1 – для нормальних ( безпечних) приміщень; До>ЗЩ =0,33 – для запобіжників без теплових реле в лінії.

Використовуватимемо автоматичні вимикачі серії ВА, як отримали найбільшого поширення. Значення беремо з зведеної відомості навантажень. електропостачання апаратура цех навантаження

Всім електродвигунів приймаємо = 0,9.

Лінія ТП - РП, лінія з групоюЭД:  

 

 

 

вибираємо автоматичний вимикач ВА 51-25-3

 

 

 

 

 

 

Лінія РП - витяжка:

 

 

 

По [2с.42.] вибираємо ВА 51-25-3

 

 

 

 

 

 

Решта випадки розглянуті аналогічно і подано в таблиці 2.

Таблиця 2.Ведомость апаратів захисту та ліній електропостачання

>електроприемники Апарати захисту ЛініяЭСН
>РП1 кіл Р I Тип >Iн.а. >Iн.р. >Ку(п) >Ку(к.з.) марка >Iдоп
>Витяжка 3 1,2 2,6 ВА 51-25-3 25 5 1,35 7 >АВВГ5х2,5 6,8
>Электроустановка зварювальна 3 2,5 5,4 ВА 51-25-3 25 8 1,35 7 >АВВГ5х2,5 10,8
 >РП1 11,1 17,2 ВА 51-25-3 25 25 1,25 7 >АВВГ5х6 31,3

Завдання 3.Начертить схему має мережі змінного струму напругою380В електроустаткування, встановленого на об'єкті     

Принциповаоднолинейная схема електропостачання зварювального цеху показано малюнку.


Завдання 4. Описати способи прокладкиКЛ підключення електроустаткування всередині об'єкта

Позаяк у тому випадку, необхідно захищати кабелі від механічних ушкоджень, і блукаючих струмів, їх слід прокладати в трубах. З цією метою застосовуємо сталеві, труби.

Внутрішній діаметр труб прокладання кабелю вибираємо щонайменше дворазового зовнішнього діаметра кабелю.

Труби повинні задовольняти наступним вимогам:

· внутрішня поверхню їх мусить бути гладкою;

· торці труб з боку повинні прагнути бутискруглени з радіусом щонайменше 5 метрів і не мати виступів, зламів,заусенцев;

· сполуки труб мали бути зацікавленими суворосоосни;

· торці труб у місцях входу (виходу) в тунелі, канали повинні прагнути бути забитізаподлицо з внутрішніми поверхнями стін.

· Труби повинні прагнути бути покладені з ухилом щонайменше 0,2 %. Поєднання труб мало виконуватися з допомогою металевих муфт.

Завдання 5. Вибрати:1).вариант електропроводки мережі загального освітлення об'єкта;2).соответствующий масштаб і накреслити схему розміщення світильників загального освітлення в шаховому порядку

Таблиця 2

№ варіанта Довжина цеху, м. >Ширина цеху, м. Загальна кількість світильників, прим. Кількість рядів розміщених світильників, прим.
8 87 38 36 3

>Располагаем по 12 світильників у кожному ряду.

Приймаємо відстань між світильниками 6,5 м.

>Отступ від стінки першого світильника середнього низки:6м.

>Отступ крайнього правого світильника середнього низки від стінки:

>87-6,5х12-6=3м.

>Отступ крайнього світильника крайнього низки від стінки:

>3+6,5:2=6,25м

Приймаємо відступ крайніх рядів світильників від стінок7м.

Відстань між рядами: (>38-7х2):2=12 м.


Література

1. Шеховцов В.П. ,Довідкове посібник по електроустаткування і електропостачанню. Москва,ФОРУМ-ИНФРА-М, 2006р.

>2.Ю.Д.Сибикин «Електропостачання промисловихпредприятий»-Москва «Академія» 2006.

3. В.Б.Атабеков «Монтаж електричних мереж, і силового електроустаткування»- Москва «Вищу школу» 1985 р.


Схожі реферати:

Навігація