Реферати українською » Физика » Розробка питань енергозбереження за рахунок використання вітроенергетичної установки


Реферат Розробка питань енергозбереження за рахунок використання вітроенергетичної установки

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Запровадження

 

У зв'язку з тим, що це будівництво сільських електричних мереж на сьогодні вважатимуться практично завершеним, найважливішими завданнями на етапі є забезпечення якості електроенергії в сільських споживачів і безперебійність їх електропостачання із найбільшоюекономичностью.

Правила устрою електроустановок (>ПУЭ) поділяють усі споживачі електричної енергії з погляду необхідність забезпечення надійності їх електропостачання втричі категорії. До першої ставлятьсяелектроприемники, порушення електропостачання, яких тягне у себе небезпеку обману життя людей, завдає значної шкоди народному господарству, викликає ушкодження устаткування, масовий шлюб продукції, розлади складних технологічних процесів. ПоПУЭелектроприемники першої категорії мають забезпечувати електроенергією від двох незалежні джерела харчування, і перерви у тому електропостачанні допускаються тимчасово необхідне автоматичного включення резервного харчування. Слід зазначити, що з порівняно невеликих потужностях сільських споживачів першої категорії як резервного джерела їхнього живлення цілком може використовуватися резервні електростанції.

Відомо, що у будь-яку, найдосконалішою за якістю устаткування електричної системі у її експлуатації неминуче виникають різні ушкодження. Причини аварії у електроустановках різноманітні, але найчастіше вони виникають через несвоєчасне виявлення і усунення дефектів устаткування, низькочастотного монтажу, низького рівня експлуатації. Часто аварії є результатом впливу електроустановки атмосфернихперенапряжений.

Надійність електропостачання характеризується кількістю і тривалістю відключень і перервами з подачі електроенергії споживачам. Вочевидь, що з рівні електрифікації, загалом і сільського господарства за частковості, перерви в електропостачанні тягнуть у себе певні втрати у виробництві й завдають матеріальним збиткам.

Удосконалюючи схему електропостачання, отже, збільшуючи капітальні Витрати її експлуатацію, можна скорочуватинедоотпуск електроенергії споживачам та відповідно зменшувати заподіювана їм матеріальним збиткам.


Господарська діяльність підприємства міста і аналіз схеми електропостачання

 

1.1Природно-економические умови

 

>СХП “Гарант ” села Борисова лежить у північній частині Челябінській області, в розмірі 5 кілометрів від районного центру з.Кунашак і 98 кілометрів від обласного центру р. Челябінська. Площа землекористування становить - 7230 га зокрема: с/гугодий-4982 га; їх:пашни-5011 га;сенокоси-730 га;пастбищ-823 га.

Повідомлення міжнаселенними пунктами здійснюється за грунтовою дорогах і автошляхам обласного значення. Загальна кількість населенняСХП 650 чол. Національний склад населення –>татаро –башкири.

 

1.2 Клімат

 

Селище лежить уумеренно-континентальной кліматичної зоні, що характеризується тривалим періодом негативних температур значними коливаннями в перебігу року. По багаторічним даним метеостанції сума ефективних температур вище +5 градусів становить 13-25 днів. Торік у середньому випадає 480 мм опадів їх у період із температурою вище 10 градусів.

>Господствующее напрям вітрів південно-західне і західне. Середня температура самого холодного місяці- січнясоставляет-15 градусів, самого теплого - липня +18 градусів. Останні весняні заморозки припиняються зазвичай, у наприкінці травня. Перші осінні заморозки починаються зазвичай, у середині вересня. Середня тривалість вегетаційного періоду 165 днів (>стойловое зміст худоби 210-215 днів). Стійкий сніжний покрив настає наприкінці. Максимальна глибина промерзання грунту 79 див. Найбільша товщина снігового покрову зокрема у березні до 69 див. Повний сход снігу спостерігається після 20 квітня.

1.3 Ґрунти

 

Більшість території господарства зайнятодерново-подзолистими ґрунтами. Серед інших грунтів найбільшого поширення маютьдерново-карбонатние грунту, що займають 19% площі. Менш поширені єдерново-луговие і лісостепові, питома вага становить близько 2,5%. інша площа зайнята ґрунтами крутих схилів, заболочених місць. По механічному складу у районі переважають котрі й посередньо -суглинистие грунту, їх питома вага становить 75%.

1.4 Спеціалізація

 

Майбутнє напрямСХП - молочно-м'ясне тваринництво.Картофелеводство, овочівництво розвинені слабко. У цілому нині що склалося спеціалізація відповідає природним й фактично економічним умовам району й підлягає подальшого розвитку убік більшого збільшення виробництва молока, овочів і картоплі.

1.5 Аналіз господарську діяльність

Таблиця1.1–Структура грошової виручки підприємства

Галузі,

2004 р.

2005 р.

2006 р.

продукти

тис. крб.

%

>Тис. крб.

%

тис. крб.

%

Рослинництво

всього:

22064 6,41 39929 3,80 144426 4,93
 зокрема:
 зернові 15839 4,60 23889 2,27 56967 1,94
 картопля 4738 1,38 1243 0,12 1973 0,07
 овочі 229 0,07 13014 1,24 605 0,02

 

Тваринництво

 

всього:

261600 76,03 638897 60,83 2416618 82,43

 

 зокрема:

 

 молоко 48767 14,17 151673 14,44 689782 23,53

 

 ВРХ 29748 8,65 42515 4,05 309649 10,56

 

 свині 181965 52,89 443766 42,25 865999 29,54

 

>Прочая продукція 60400 17,55 371416 35,36 370621 12,64

 

Усього за господарству

344064

100,00

1050242

100,00

2931665

100,00

Грошову виручку господарство одержує у основному від продукції тваринництва. Грошова виручка якої у середньому становить 73,1 %. Рослинництво дає лише рекомендацію 5 % грошової виручки. Головний товарний продукт – м'ясо свиней, він надає загалом 41,6 % грошової виручки, другою місці грошова прибуток від реалізації молока. Вона становить середньому – 17,4 %. На місці прибуток від продажу м'яса ВРХ. Вона становить середньому – 7,8 %. ОтжеСХП «Гарант» має м'ясомолочне напрям з виробництвом зерна для потреб.

Таблиця1.2–Экономические результати виробництва основних товарних продуктів

 

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Галузі, продукти

Грошова виручка, тис. крб.

>Себесто-имость, тис. крб.

Прибуток, збиток, тис. крб.

Грошова виручка, тис. крб.

>Себесто-имость, тис. крб.

Прибуток, збиток, тис. крб.

Грошова виручка, тис. крб.

>Себесто-имость, тис. крб.

Прибуток, збиток, тис. крб.

Рослинництво

всього:

22064 15782 6282 39929 47683 -7754 144426 178766 -34340
 зокрема:
 зернові 15839 10596 5243 23889 29778 -5889 56967 86223 -29256
 картопля 4738 3315 1423 1243 1363 -120 1973 2133 -160
 овочі 229 252 -23 13014 13726 -712 605 689 -84

Тваринництво

всього:

261600 197006 64594 638897 588311 50586 2416618 2898506 -481888
 зокрема:
 молоко 48767 60570 -11803 151673 192524 -40851 689782 744857 -55075
 м'ясо ВРХ 29748 27235 2513 42515 65833 -23318 309649 541477 -231828
 свині 181965 108538 73427 443766 329652 114114 865999 772310 93689
>Прочая продукція 60400 67383 -6983 371416 356755 14661 370621 357603 13018
Усього за господарству 344064 280171 63893 1050242 992749 57493 2931665 3434875 -503210

>СХП «Гарант» є збитковою. Можна сміливо сказати, що у рослинництві рентабельність залежить передовсім від природних умов.

У тваринництвіСХП основний прибуток одержує вигоду від реалізації м'яса свиней. Це єдиний продукт який постійно приносить прибуток, тоді як іншіпродути виробляються збитково.

Таблиця1.3–Структура земельного фонду, й оцінка якості сільськогосподарських угідь

Найменування земель, угідь

Код

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Загальна земельна площа, га 0870 13480 13254 21410
Усього сільськогосподарських угідь, га 0880 10415 10189 16507
 зокрема:
 рілля, га 0881 9465 9444 14863
 сіножаті, га 0882
 пасовища, га 0883 950 745 1644
Наявність зрошуваних земель, га 0930 126 126 515
Наявність осушених земель, га 0940

Через війну укрупненняСХП 2006 року загальна земельна площа збільшилася на 8156 га. А сільськогосподарські угіддя – на 6318 га.

>СХП інтенсивно використовує свої угіддя, оскільки площа ріллі становить високу частку, рівну 70 % всіх угідь.


Таблиця1.4–Обеспеченность основними фондами і обіговими коштами

Показники

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Величина основних виробничих фондів

 Усього, тис. крб.: 307013 6722017 45398794
 на 100 гас.-х. угідь, тис. крб.: 2277,54 50716,89 212044,81

>Материальних оборотних засобів

 Усього, тис. крб.: 249264 1247137 3416610
 на 100 гас.-х. угідь, тис. крб.: 1849,14 9409,51 15958,01

Величина основних виробничих фондів і оборотних засобів за аналізований період абсолютних показниках різко зростає. Але це пов'язано з інфляційними процесами економіки, у результаті було зроблено переоцінка.

Таблиця1.5–Структура енергетики господарства

 

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Джерела енергії

фіз.Ед.

кВт

%

фіз. од.

кВт

%

фіз. од.

кВт

%

>Трактори 94 16503 72,9 92 15604 71,3 148 25732 76,9
Комбайни 48 4320 19,1 48 4320 19,7 61 5490 16,4
Електродвигуни 354 1765 7,8 360 1795 8,2 468 2002 6,0
>Электроустановки 116 57,5 0,3 125 170 0,8 150 225 0,7
Усього енергетичних потужностей 612 22646 100,0 625 21889 100,0 827 33447 100,0
>Потреблено електроенергії, тис. кВт.годин 7326 5823 6921
 зокрема:
На виробничі потреби, тис. кВт.годин 7217 4712 5756
Доводиться енергетичних потужностей, кВт:
На 1 середньорічного працівника 49,0 50,1 53,4
На 100 гас.-х. угідь 217,4 214,8 202,6
Доводиться електроенергії на 1 середньорічного працівника, тис. кВт.годин 15,9 13,3 11,1

З таблиці 1.5 видно, основна частка посідає трактори та комбайни (92-93% всіх потужностей господарства), електродвигуни і електроустановки становлять 7-8%, загальна кількість установок з часом переважно зменшується. Що викликано старінням, виходом їх із ладу, браком коштів –з їхньої відновлення.

Таблиця1.6–Урожайность і валової збір продукції рослинництва.

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація

 

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Культури

>Урожай-ность, ц/га

Валовий збір, ц

>Урожай-ность, ц/га

Валовий збір, ц

>Урожай-ность, ц/га

Валовий збір, ц

Зернові, всього 13,4 62295 9,1 44641 7 38755
 зокрема:
 озимі 13,4 4386
 ярові 13,4 57902 9,1 44641 7 38755
>Сено однорічних трав 2596
>Сено багаторічних трав 20,2 18989 9,8 11183 19344
Кукурудза на силос 185,3 121926 67,8 30335