Реферати українською » Физика » Параметри трансформатора і двигуна


Реферат Параметри трансформатора і двигуна

Завдання 1

>Трехфазний трансформатор номінальною потужністю має номінальні напруги , потужність втрат холостого ходу і потужність втрат досвідченого короткого замикання ; напруга короткого замикання і струм холостого ходу дано у відсотках від номінальних величин. Схема сполуки обмоток і всі його параметри наведені у табл. 1.

1. Визначити номінальні параметри трансформатора:

номінальні струми трансформатора;

фазні напруження і струми трансформатора;

коефіцієнт трансформації і лінійний (груповий) коефіцієнт трансформації.

2. Кут втрат перезимувало і коефіцієнт потужності при холостому ході.

3. Визначити параметриГ-образной схеми заміщення трансформатора.

4. Побудувати зовнішню характеристику трансформатора, знайти максимальний ККД трансформатора, зобразити залежність ККД трансформатора до функцій коефіцієнта завантаження при заданому значенні . Значення коефіцієнта завантаження прийняти рівним .

5. Побудувати масштабу векторну діаграму поГ-образной схемою заміщення трансформатора. Зобразити якісно енергетичну діаграму трансформатора.

Таблиця 1.

.кВА

, У

, У

. Вт

, Вт

, %

.%

Схема сполуки

.грудус

50 380 230 1200 400 3,8 8,8 >Y/Y -30

Рішення

1. – номінальний струм первинної обмотки.

 – номінальний струм вторинної обмотки.

- фазний струм первинної обмотки.

- фазний струм вторинної обмотки.

- фазний струм первинної обмотки.

 – фазний струм вторинної обмотки.

 – коефіцієнт трансформації.

 – лінійний коефіцієнт трансформації.

2. - потужність втрат.

 – ККД.

- кут втрат.

4. – зовнішня характеристика трансформатора.

 – номінальний струм короткого замикання.

.

>Составим таблицю значень зовнішньої характеристики:


0 0,1 0,25 0,5 0,75 1 1,2

230 230,0032 230,0079 230,0158 230,0237 230,0315 230,0378

>Рис. 1. Зовнішня характеристика

>Составим таблицю значень залежності ККД від коефіцієнта завантаження:

0 0,1 0,25 0,5 0,75 1 1,2

0 0,452632 0,605634 0,68254 0,712707 0,728814 0,737143

>Рис. 2. Залежність ККД трансформатора від коефіцієнта завантаження


Завдання 2

>Асинхронний трифазний електродвигун зкороткозамкнутимротором при поєднанніфазних обмоток зіркою підключено до мережі з лінійним напругою 380 У і має такі дані в номінальному режимі роботи: - потужність на валу; - частота обертання валу; - ККД; - коефіцієнт потужності фазистатора.Кратность критичного моменту; ставлення активного опору фазистатора до наведеній активному опору фази ротора .

1. Визначити параметри номінального режиму асинхронного двигуна;

–Вращающий момент на валу двигуна;

–Электромагнитний момент двигуна;

– Номінальний струм електродвигуна;

– Потужність, споживану електродвигуном із електромережі в номінальному режимі (активну, реактивну, повну);

– Номінальне ковзання.

2. Знайти критичне ковзання і критичного моменту.

3. Знайти параметриГ-образной схеми заміщення асинхронної машини (), знайти пускової струм і кратність пускового струму, пускової початок і кратність пускового моменту.

4. Записати рівняння механічної характеристики асинхронної машини, зобразити однією малюнку векторні діаграми струмів схеми заміщення для

5. ЗобразитиГ-образную схему заміщення асинхронної машини, зобразити одне малюнку векторні діаграми струмів схеми заміщення для і можуть побудувати годограф споживаного струму.

6. Побудувати якісно енергетичну діаграму електродвигуна. Дані узяти з табл. 2.


Таблиця 2.

, кВт

.об./хв

, %

а

6,5 965 86,5 0,88 2,1 0,96

Рішення

1. – номінальний момент на валу електродвигуна.

 – номінальний струм.

- активна споживана потужність.

- повна споживана потужність.

-реактивна потужність.

- номінальне ковзання.

-електромагнитная потужність.

 – електромагнітний момент.

2. - критичного моменту.

- критичне ковзання.

4. - механічна характеристика.


>Рис. 3. Механічна характеристика

5.

>Рис. 4.Г-образная схема заміщення

6.

>Рис. 5. Енергетична діаграма двигуна.


Завдання 3

>Трехфазний синхронний турбогенератор дбає про мережу великої потужності напругою 380 У і має такі номінальні параметри: потужність , коефіцієнт потужності , номінальне напруга , частоту , число пар полюсів , кут вибігу . Потужність турбіни в номінальному режимі роботи синхронного генератора .

Характеристика холостого ходу генератора задана як наступній таблиці:

, %

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

, %

5 30 52 72 87 100 112 124 133 142 150

За базові значенняЭДС і струму порушення прийнято їх значення режимі холостого ходу генератора при підключеному змозі їх до неї.

1. Визначити частоту обертання ротора генератора, номінальні значення ККД і струму.

2. Зобразити розрахункову електричну схему заміщення синхронного генератора та її спрощену векторну діаграму в номінальному режимі роботи генератора. По геометрії векторної діаграми визначити синхронне індуктивне опір обмотки фазистатора,ЭДС величину струму порушення (%) в номінальному режимі роботи генератора.

3. Зробити висновок рівняння U-подібної характеристики синхронного генератора до трьох значень активної потужності генератора (). Визначити значення струму порушення (в%), у яких генератор випадає з синхронізації.

4. Побудувати масштабу векторні діаграми генератора до трьох заданих (a, b, з) точокU-образних характеристик синхронного генератора. Дані до розрахунку взяти в табл. 3


Таблиця 3.

,кВА

, кВт

, град

a b з

, %

,о.е.

, %

,о.е.

, %

,о.е.

600 0,95 2 625 28 180 0,5 40 0 180 0,5

Рішення

1. - номінальна частота обертання.

- ККД.

 – номінальний струм.

2. - величина вектора

- падіння напруги на синхронномуиндуктивном опір.

 – синхронне індуктивне опір фази обмоткистатора.

- відносне значенняЭДС холостого ходу.


>Рис. 6. Характеристика холостого ходу.

- відносна величина струму за влучним висловом холостого ходу.

>Рис. 7.Векторная діаграма

3. - струм обмоткистатора

При

 – значення відносного струму порушення.

При

 – значення відносного струму порушення.

.

При

 – значення відносного струму порушення.

.

>Рис. 8.U-образние характеристики


Зведена таблиця до розрахункуU-образних характеристик синхронного генератора

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

5 30 52 72 87 100 112 124 133 142 150

443,47 326,77 224,07 130,71 60,69 0,00 56,02 112,03 154,05 196,06 233,40

- 336,43 232,04 140,35 76,45 43,35 69,39 118,60 158,56 199,40 236,07

- - 255,18 166,37 111,37 86,98 99,40 136,51 171,46 209,15 243,92

Умова випадання з синхронізації:

ПриР=0: (визначається по U-подібної характеристиці).

При : .

При : .

 


Завдання 3

>Генератор постійного струму з паралельним порушенням обертається із частотою 1000 об./хв і має такі параметри: - номінальне напруга; - опір ланцюга порушення; - опір ланцюга якоря; – номінальний струм якірній обмотки. Характеристика холостого ходу генератора задана як наступній таблиці:

0 520 40 60 80 100 120 150

5 45 73 88 95 100 103 107

Значення і виражені в% від своїх значень в номінальному режимі роботи генератора.

1. Визначити номінальний струм і номінальну потужність генератора, номінальний електромагнітний початок і ККД. При розрахунку ККД прийняти величини магнітних і механічних втрат рівними 2 і 1,5% номінальної потужності генератора відповідно.

2. Побудувати зовнішню характеристику генератора і побачити струм як короткого замикання.

3. Побудувати якісно енергетичну діаграму генератора.

Таблиця 4.

, У

,Ом

, А

,Ом

220 44 120 0,07

Рішення

1.

- номінальний струм.

 – номінальна потужність.

 – номінальний електромагнітний момент.

 – ККД.

2.

>Рис. 9. Характеристика холостого ходу

>Рис. 10. Зовнішня характеристика генератора


 – струм короткого замикання.

3.

>Рис. 11. Енергетична діаграма генератора паралельного порушення


Завдання 4

>Электродвигатель постійного струму паралельного порушення має за напрузі мережі 220 У номінальний струм , номінальну частоту обертання і струм холостого ходу . Опір ланцюга якірній обмотки , опір ланцюга порушення .

1. Визначити ККД, частоту обертання електродвигуна, поводить момент при токах якоря, складових 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,00; 1,25 від номінального. Отримані дані зобразити як графіків однією малюнку.

2.Рассчитать величину пускового опору, у якому значення пускового струму якоря буде зацікавлений у 2 рази більше його номінального значення. Побудувати якісно енергетичну діаграму двигуна.

Таблиця 5.

, А

, об./хв

, А

,Ом

,Ом

103 770 5 0,09 74

Рішення

1. – номінальна потужність.

 – ККД.

Струм якоря ККД
0

0,25

0,5

0,75

1,00

1,25

 –противоЭДС

 – частота обертання.

 – поводить момент.

Струм якоря Частота обертання >Вращающий момент
0

0,25

0,5

0,75

1,00

1,25


>Рис. 12. Залежність ККД від струму якоря

>Рис. 13. Залежність частоти обертання від струму якоря

>Рис. 14. Залежність обертаючого моменту від струму якоря


2. – пускової струм.

 – номінальний струм обмотки порушення.

 – струм якоря під час пуску двигуна.

 – пускове опір.

.

>Рис. 15. Енергетична діаграма двигуна


Список літератури

трансформатор асинхронний двигун номінальний

1. Касаткін О.С., Нємцов М. В. Електротехніка. – М.:Энергоатомиздат, 1983. – 340 з.

2.ЛюбоваО.А.,Шумилов А.А.Расчет однофазною ланцюга змінного струму.М.у. до виконаннярасчетно-графического завдання №1 по електротехніці. – Архангельськ,АЛТИ, 1985. – 306 з.

3. Основи промислової електроніки /Під ред. В. Г. Герасимова. – М.:Висш. шк., 1986. – 322 з.

4. Збірник завдань із електротехніці і основам електроніки / Під ред. В. Г. Герасимова. – М.:Висш. шк., 1987. – 352 з.

5. Соловйов В.А.,Шумилов А.А. Лінійні електричні ланцюга змінного струму.М.у. до виконання лабораторних робіт з електротехніці. – Архангельськ,АГТУ, 1996. – 284 з.

6.ШекаловЕ.А. та інших.Трехфазние трансформатори.Асинхронние двигуни.М.у. до виконаннярасчетно-графического завдання №3, 4 по електротехніці. – Архангельськ,АЛТИ, 1985. – 308 з.

7. Електротехніка /Під ред. В. Г. Герасимова/ – М.:Висш. шк., 1985. – 326 з.


Схожі реферати:

Навігація