Реферати українською » Физика » Кола з розподіленімі параметрами


Реферат Кола з розподіленімі параметрами

>Міністерствоосвіти науки,молоді й спорту України

>ІФНТУНГ

Кафедраелектротехніки

>Розрахункова робота №3

Тема “Кола ізрозподіленими параметрами”

>Виконала:

студенткагрупиЕТ-09-2

>ОнуфрикМар’яна

>Івано-Франківськ 2011


>Трифазні кола

 

>Нарис.3.17зображенісхемитрифазнихкіл, вкожному із якієтрифазний генератор, щостворюєтрифазнусиметричну систему ЕРС йсиметричненавантаження.Діючезначення ЕРСфази генератора Є,період Р йпараметрипасивнихелементів колазадані в табл. 3.1.Початкову фазу ЕРС ЄАприйнятинульовою.Необхідно:

>1.Розрахуватиструми увітках кола.

>2.Визначитимиттєвезначеннянапругиміжзаданими точками.

>3.Визначитиактивну,реактивну таповнупотужності кола.

>4.Побудуватитопографічнувекторнудіаграмунапруг йвекторнудіаграмуструмів.

>Виконати заподіяння за п. 1,2,3,4 при короткомузамиканніміж точками А й Про' приз'єднанні фазнавантаженнязіркою чиміж точками а й b приз’єднанні фазнавантаженнятрикутником

>Рис 3.3

>трифазний генераторструмнапруга

>Варіант Малюнок

ЄА, У

Т, з L,мГн

З1,>мкФ

З2,>мкФ

R1,>Ом

R2,>Ом

>Визначити
43 3.3 60 0.025 8 666 7.66

U>са

>Визначаю частотуf, та w:

 

>Визначаюреактивні опори

 

>Визначаюфазнінапруги

 

>Визначаюеквівалентнийкомплекснийопір:


>Визначаюструми увітках кола

>Визначаюмиттєвезначеннянапругиміжзаданими точками і з.

 

 

>Визначаюактивну,реактивну таповнупотужності кола

 


>Будуютопографічнувекторнудіаграмунапруг йвекторнудіаграмуструмів

 

IA

 

U>AB

 

UA

 

U>CA

 

UB

 

UЗ

 

U>BCc

 

IB

 

IЗ

 

>Розглядаювипадок при короткомузамиканніміж точками А й Про'

>Визначаюструми увітках кола:

 

 

>Визначаюмиттєвезначеннянапругиміжзаданими точками і з.

 


>Визначаюактивну,реактивну таповнупотужності кола

 

>Будуютопографічнувекторнудіаграмунапруг йвекторнудіаграмуструмів

UA

 

U>AB

 

IЗ

 

U>BCc

 

UB

 

IB

 

U>CA

 

IA

 

UЗ

 


Схожі реферати:

Навігація