Реферати українською » Физика » Схема максимально-струмового захисту


Реферат Схема максимально-струмового захисту

року міністерство освіти Республіки Білорусь у

Заснування освіти

«>Гродненский державний університет імені Янкі Купали»

Технологічний коледж

«Електропостачання промислових підприємств і громадянських будинків»

Контрольна робота

учняМикшути Павла Івановича

5 курсу групиМиЭЭ17з 06/5

спеціальності: «Монтаж і експлуатація

електроустаткування»

шифр учня: 296


Завдання 1

Визначити розрахункові навантаженняРм,Qм,Sм,Iм розподільного пункту якого підключені металорізальні верстати зcos=0,5,tg=1,73. Номінальне напруга мережі 380 / 220 У.

Номери верстатів: 538,589,530,565,634,670,623,633

Технічні дані устаткування зазначені у таблиці №1.1

Коефіцієнт використання Кі = 0,51

Таблиця 1.1

№№ верстатів Потужність електродвигуна однією верстатіРн, кВт Номінальний струмIн, А >Iп/Iн
538

49,0

11,3

98,0

22,6

7,0

6,5

589

49,0

11,3

98,0

22,6

7,0

6,5

530

50,5

10,6

2,9

101,0

21,2

5,8

7,0

6,5

5,0

565

50,5

10,6

2,9

101,0

21,2

5,8

7,0

6,5

5,0

634

49,0

11,3

98,0

22,6

7,0

6,5

670

49,0

11,3

98,0

22,6

7,0

6,5

623

50,5

10,6

2,9

101,0

21,2

5,8

7,0

6,5

5,0

633

50,5

10,6

2,9

101,0

21,2

5,8

7,0

6,5

5,0

Рішення

Для заданої групи приймачів визначимо сумарну встановлену потужність Ру і кількість приймачів n

І тому запишемо дані в таблицю 1.2

Таблиця 1.2

№п/п Номери верстатів Кількість приймачів Потужність одного приймача, кВт Загальна встановлена на Ру, кВт
1 538 1 49,0 +11,3 60,3
2 589 1 49,0 +11,3 60,3
3 530 1 50,5 + 10,6 + 2,9 64,0
4 565 1 50,5 + 10,6 + 2,9 64,0
5 634 1 49,0 + 11,3 60,3
6 670 1 49,0 + 11,3 60,3
7 623 1 50,5 + 10,6 + 2,9 64,0
8 633 1 50,5 + 10,6 + 2,9 64,0
Усього 8 497,2

Ру = 497,2 кВт

п = 8

>Определимсреднесменние навантаженняРсм іQсм

>Рсм = Кі ·Рн,

деРн = Ру

>Рсм =0,51 · 497,2 = 253,572 кВт

>Qсм =Рсм ·tg = 253,572 · 1,73 = 438,68квар

>Определим ефективне числоелектроприемниковnе, навіщо потрібно знайти показник силовий складання – числоm

>m =

деРноммакс – номінальна потужність найбільшогоелектроприемника;

>Рном хв – номінальна потужність найменшогоелектроприемника

>m = = = 1,06

При п 5; Кі 0,2;m < 3;Рном const ефективне числоелектроприемниковnе = n = 8 (лит.1 стор. 56)

Використовуючи даніпе = 8 і Кі = 0,51 визначимо коефіцієнт максимумуКм за таблицею 2.13 (лит.1 стор. 54)

>Км = 1,4

>Рассчитаем максимальних навантаженьРм,Qм,Sм,Iм :

>Рм =Км · Кі ·Рн = 1,4 · 0,51 · 497,2 = 355 кВт

>Qм = 1,1Qсм = 1,1 · 438,68 = 482,55квар

>Sм = = = 599кВ·А

>Iм = А

Відповідь:Рм = 355 кВт;Qм = 482,55квар;Sм = 599кВ·А;Iм = 910 А .

Завдання 2

Для відгалуження від розподільного пункту ПР дометаллорежущему верстата (умова до завданню 1):

визначити розрахунковийIн і піковийIпик верстата;

вибрати перетин дроти;

в розподільчому пункті вибрати автомат;

розрахувати втрати напруги дільниціПР-станок, прийнявши L =29 метрів,sin = 0.48,cos = 0,7.

Рішення

Випишемо технічні дані верстата № 363

Таблиця 2.1

№ верстата

Потужність електродвигуна однією верстаті

>Рн, кВт

Номінальний струм

>Iн, А

>Iп/Iн
363 33,0 66,0 6,5

Схема підключення до ПР верстата, зображено малюнку 2.1

>Рис.2.1

>Определим розрахунковий струмIм:

>Iм =Iн = 66 А

>Определим піковий (короткочасний максимальний) струмIпик

>Iпик =Iпускмакс +Iн


деIпускмакс – пускової струм найбільшого за проектною потужністю двигуна,Iн – сума номінальних струмів інших двигунів (у разіIном хв).

>Iпускмакс = 6,5 66 = 429 А

>Iпик =Iпускмакс = 429 А

>Виберем перетин дротів за умовою нагріву:

>Iдд Iм

>Iдд 66 А

По таблиціП2.1 (література 2) виберемо перетин і марку дротів:

Провід з алюмінієвими жиламиАПР перерізом 16 ммIдд = 75 А

>Виберем автомат в розподільчому пункті за умовою:

I вуст.е.о. 1,25 ·Iпик

I вуст.е.о. 1,25 · 429 = 536,25 А

По таблиці 3.7 (література 2) вибираємо автоматичний вимикачА3740Б,630А з номінальним струмом 630 Проте й межами регулювання 400 – 500 – 630 А.

>Рассчитаем втрати напруги в відгалуженні за такою формулою:

за таблицею 4 методичних вказівок визначимо активне і індуктивне опір дроти з алюмінієвими жиламиАПР перерізом 10мм2 (>ro іx0)


>r0 = 2,08Ом/км;x0 = 0,067Ом/км

=В/км

Відповідь:Iм = 66 А;Iпик = 429 А;Sпров = 16мм2; автомат -А3740Б, 630 А; U = 4,93В/км

Завдання 3

Відповідно до вихідними даними:

- вибрати перетин кабельної лінії з економічної щільності струму;

- перевірити обраний перетин на нагрівання;

- розрахувати значення струму короткого замикання у точці К1;

- перевірити перетин кабелів на стійкість до дії струму короткого замикання.

- розрахункову схему прийняти по рис 3.1

>Рис 3.1


Вихідні дані до завданню:

Потужність енергетичної системи:Sм.с = 185МВА

Внутрішнє опір системи:xс = 3,4Ом

Кількість, потужність трансформаторів на ДПП: P.S = 23,2МВА

Напруга на вищої боці:U1 = 110 кВ

Напруга: U2 = 10 кВ

Напругак.з.:uк = 9,4 %

Довжина кабельної лінії від ДПП до КТП: l = 5,0 км

Кількість годин максимуму навантаження:t = 3600 годину.

Напруга:U3 = 0,4/0,23 кВ

Час спрацьовування релейного захисту:tр.з. = 3,8 сек

Час відключення вимикача:tо.в. = 2,2 сек

Постійна часу загасанняапериодической складової струмук.з.: Та = 0,56

Потужність трансформатора на КТПSн = 630кВА

Рішення

>Определим номінальний струм трансформатора на КТП:

 А

По таблиці 2.26 (>лит.1) визначимо максимальну щільність струму при числі годин використання максимуму навантаження на рік:t = 3600 годину для кабелю з паперової ізоляцією і алюмінієвими жилами:

>jЭ = 1,4А/мм2

>Определим економічно доцільне перетин лінії:


>Виберем марку кабелю:ААГ-3х25-10

Перевіримо обраний перетин кабелю на нагрівання:

>IДД Iм

По таблиціП2.1 (літ 2.) для обраного перерізу кабелюIДД = 65 А

>Iм =Iн КТП

65 А 36,37 А - умови виконуються

>Рассчитаем струм короткого замикання у точці К1

>Определим номінальний струм у точці К1:

Розрахунок ведемо в відносних одиницях.

Поставмо засадничими одиницями:

>Sб = 100МВА;

>Uб = 37 кВ,

тоді:

>Iб =кА

>Составим схему заміщення для даної розрахункової схеми (рис 3.2)


>Рис. 3.2 Схема заміщення

>Определим опору наведені до базисним умовам

Опір системи:

>x1 =xc

Опір трансформаторів ДПП

>x2 =x3 =

Опір кабельної лінії

>x4 =x0 l ,

деx0 = 0,08Ом/км прийнято для кабельних ліній напругою620кВ

>Определим результуюче індуктивне опір ланцюгаКЗ:

>xрез =

Для кабельної лінії визначаємо активну складову опору:


,

деr0 – знаходимо за таблицеюП2.1 (>лит.2), для кабелю перерізом 25мм2

>r0 = 1,25Ом/км

Повне опір ланцюгаКЗ:

Z =

Визначаємо струмКЗ у точці К1:

Ік =кА

Ударний струмКЗ:

>iу =kу Ік = 1,8 0,215 = 0,547кА

деkу – ударний коефіцієнт, для електроустановок понад 1 кВ:

>kу = 1,8

Перевіримо перетин кабелю на стійкість до дії струму короткого замикання:

Повинно виконуватися умова:Sст Smin


>Sст = 25мм2

>Smin = ,

де ВК = (>Iк2 106 (>tр.з +tо.в +Tа) А2с – теплової імпульс,

З – термічний коефіцієнт

(для кабелів з алюмінієвими жилами З = 85).

>Smin =мм2

>25мм2 > 6,48мм2 – умови виконуються.


Питання № 10 Схемамаксимально-токовой захисту та її опис

Основним виглядом релейного захисту у електричних мережах промислових підприємств є максимальнатоковая захист (МТЗ),срабативающая від різкого збільшення струму ланцюга приКЗ чи перевантаженнях. Пусковим органом МТЗ є реле максимального струму і реле часу, щоб забезпечити витримку часу спрацьовування МТЗ. Максимальнатоковая захист, виконана з урахуванням індукційних релеРТ-80 іРТ-90, називається МТЗ з залежною від струмуКЗ характеристикою часу спрацьовування. Якщо МТЗ виконується з допомогоютокових реле миттєвого дії серіїРТ-40,ЭТ-520 тощо. п., а витримка часу створюється окремими реле часу типів РМ,РВМ та інші з годинниковим механізмом, термін дії якого залежить від який струменіє у ланцюги струмуКЗ чи перевантаження, то захист називається МТЗ з незалежної характеристикою часу спрацьовування.

На рис. 4.1 наведено різні схеми МТЗ

Схема МТЗ з незалежної характеристикою часу спрацьовування (рис. 4.1 а) застосовується у мережах із заземленоїнейтралью захисту відмеждуфазних і однофазнихКЗ. Тут КА – реле захисту відмеждуфазнихКЗ, релеКАО – реле захисту від однофазнихКЗ. Завдяки релеКАО чутливість схеми підвищується.Селективность дії МТЗ шляхом проходження струму відИП до точки установки захисту досягається східчастим добором витримки часу у реле часу різними ділянках ланцюга;КН1 іКН2 – вказівне реле.

ПриКЗ контакти одного, двох чи трьох реле КА замикаються, котушка реле часуКТ1 отримує харчування і із порушенням установленої витримкою часу замикаються контактиКТ1:1, які подають харчування через вказівне релеКН1 наотключающую котушку приводу вимикачаYAT.ВиключательQ відключається, а релеКН показує, яка захист прийшла б у дію.

У схемах з ізольованійнейтралью можна буде застосувати аналогічні схеми МТЗ з цими двома реле КА в фазах Проте й З, допускається використовувати схему з однієютоковим реле, включеним на різницю струмів двох фаз.

На рис. 4.1, б приведено схема МТЗ з реле типуРТВ, яка використовується у мережах з ізольованійнейтралью. Схема діє примеждуфазнихКЗ будь-який пари фаз ланцюга. У цих мережах можна застосовувати схема з цими двома ТТ і одного релеРТВ (рис. 4.1, в), яка спрацьовує примеждуфазнихКЗ будь-який пари фаз. Проте чутливість схеми рис.4.1,в нижчий за 1,73 разу. Якщо ролі реле в схемах рис.4.1,б й у буде застосовано реле типуРТМ, то б ці схеми будуть схемамитоковой відсічення. У цьому селективність схем забезпечать установкою різних струмів спрацьовування реле, т. е. струм спрацьовування ТЕ однієї дільниці лінії вибирається на 25 — 50 % більше максимального значення струмуКЗ початку наступного ділянки лінії.


>Рис. 4.1 Схеми МТЗ

На рис. 4.1, р, буд наведено схеми МТЗ, виконані з допомогою двох релеРТ-80 з залежною характеристикою часу спрацьовування відповідно на оперативному постійному і перемінному струмі.

Для збільшення чутливості МТЗ іноді застосовується схема з блокуванням мінімального напруги, яка приведено на рис. 4.1, е. У схемою показані тритокових релеКА1,КА2,КА3 і трьох блокуючих реле мінімального напругиKV1,KV2 іKV3. Захист працює приКЗ, оскільки одночасне спрацьовування релетокових і реле мінімального напруги можливе лише заКЗ, коли зростають струми і знижується напруга. При перевантаженнях схема спрацьовує тому, що напруга різко не знижується й відповідно блокуючі реле мінімального напруги не діють. Для захисту від помилковихсрабативаний приперегорании запобіжника чи обриві ланцюга від ТН у схемі передбачається попереджувальний сигнал від контакту проміжного релеKL. Отримавши сигнал незалежно від спрацьовуванні реле мінімального напруги, обслуга має терміново вжити заходів для відновленню ланцюга напруги.


Література

перетин кабельний економічний струм

1.Б.Ю.Липкин «Електропостачання промислових підприємств й установки»М.1990г.

2.Л.Л. Коновалова, Л.Д.Рожкова «Електропостачання промислових підприємств й установки»М.1989г.

3. О.Г. Ус,Т.В.Елкина «Електропостачання промислових підприємств і громадянських будинків» Лабораторний практикумМн.2005г.


Схожі реферати:

Навігація