Реферати українською » Физика » Електропостачання населеного пункту Логоза


Реферат Електропостачання населеного пункту Логоза

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Запровадження

Електроенергетика – це стратегічна галузь, стан якій відбивається лише на рівні розбудови держави загалом. Нині електроенергетика є найбільш стабільне працюючим комплексомбелоруской економіки.

У 2003 року розроблений паливно-енергетичний баланс країни на період до 2020 року, у якому вельми важливе місце відведено питанням її подальшого розвитку електроенергетики.

У сільське господарство на технологічні мети витрачається 27 млрд. кВт•г електроенергії. Перед рослинництва і кормовиробництва доводиться 20%, частку тваринництва – 60%, птахівництво – 14%. У найближчі роки зв'язки й з автоматизацією багатьох технологічних процесів, модернізацією тваринницьких комплексів, очікується збільшення споживання.

Споживання електроенергії у республіці 2020 року сягне 41 млрд.кВтч (на 23% вище рівня 2000 року), зокрема і потреби сільського господарства.

Головною особливістю електропостачання виробничих підприємств і населених пунктів у сільській місцевості є необхідності підбивати електроенергію великі відстані до величезного числу малопотужних об'єктів.


1.  Вибір числа й визначити місця розташування трансформаторній підстанції

Кількість ТП визначаємо за такою формулою:

>N=0,25 • P.S>p • l />U%, (1.1)

де P.S>p - повна розрахункова навантаження у селищі, кВт;

l – довжина вулиць селища, км;

>U% – допустима втрата напруги в лінії 0,38 кВ;

Для визначення повної розрахункової навантаження у селищі визначимо денні і нічні максимуми навантажень для житлових будинків методом коефіцієнта одночасності

>Pбуд = Рбуд і•допро•добуд•n, (1.2)

Рв = Рбуд і•допро•довn, (1.3)

деPбуд і – потужність на введення до одного житловий будинок, визначається помонограмме (рис. 4.1. з. 11 Методичні вказівки), залежить споживання електроенергії у рік одним будинком і з перспективою розвитку сім років, кВт;

Рбуд і = 2,5 кВт;

допро - коефіцієнт одночасності, залежить кількості житлових будинків (табл. 4.3 з. 27 /5/);

допро = 0,24;

добуд – коефіцієнт участі навантаження в денному максимумі;

добуд = 0,3;

дов - коефіцієнт участі навантаження в вечірньому максимумі;

дов = 1;

n – кількість житлових будинків, у селищі;

Рбуд = 2,5•0,24•0,3•100 = 18 кВт;

Рв = 2,5•0,24•1•100 = 60 кВт;

Визначаємо денний вечірній максимум у селищі, використовуючи табличний метод:

Рбуд = Рб+>Р>м1+>Рм2+…, (1.4)

Рв = Рб+>Р>м1+>Рм2+ … +Рвул, (1.5)

деРм - надбавки від менших навантажень (табл. 4.4 з. 30 /5/)

Рвул – потужність вуличного освітлення у селищі, кВт;

Рбуд = 45+9,2+8,5+1,8+4,8+5,4+19+9,2+11,2=114,1 кВт;

>Определим потужність вуличного освітлення у селищі:

Рвул = Рзадовільно•>l+Рзадовільно • n, (1.6)

де Рзадовільно> – питома навантаження один погонний метр довжини вулиці,Вт/м;

Рзадовільно> = 7Вт/м;

l – довжина вулиць селища, м;

l = 2040 м;

Рзадовільно – питома навантаження висвітленню території громадських, комунально-побутових і виробничих будівель,Вт/зд;

n – кількість комунально-побутових, громадських будівель;

n = 8;

Рвул = 7•2040+250•8=14280+2000=16280 Вт =16,28 кВт;

Визначаємо вечірній максимум у селищі:

Рв = 60+4,8+12,5+6+4,8+3+15,7+3+9,2+16,28=135,28 кВт;

>Т.к. вечірній максимум більше денного, то повну розрахункову навантаження визначаємо по вечірньому максимуму:


P.S>p = Рв /cos, (1.7)

деcos – коефіцієнт потужності (табл. 4.5 з. 31 /5/);

>cos = 0,83;

P.S>p = 135,28 / 0,83 = 162,99кВА;

>Допустимую втрату напруги в лінії визначаємо з таблиці відхилення напруги.

Для складання таблиці складемо схему електропостачання споживачів.

                   Шини 10 кВ ТП 10/0,4 кВ

                                                       ВЛ 10 кВВЛ 0,35 кВ


                                                                           споживачі

Малюнок 1.1 Схема електропостачання споживачів

Таблиця 1.1. Таблиця відхилення напруг

Найменування елементів схеми Навантаження
100% 25%

Шини 10 кВ

>ВЛ 10 кВ

ТП 10/0,4 кВ:

– втрати

– стала надбавка

– змінна надбавка

>ВЛ 0,4 кВ

+5

-5

-5

+5

0

-5

+1

-1,25

-1,25

+5

0

0

Відхилення напруги в споживачів -5 +3,5<+5

>U = +5–4+5+0+5;

>U10 кВ = -5%;

>U0,4 кВ = -5%;

Тоді:

N = 0,25 162,99•2,04 / 5 = 2,03;

Приймаємо N = 3.

Визначаємо місце установки ТП, вона встановлюється у центрі навантажень.

Визначаємо координати центру навантажень:

x = Рі • x і / Рі; (1.8)

у = Рі • у і / Рі; (1.9)

Для контори:

>Pбуд=15 кВт;

Рв=8 кВт;

Для школи:

>Pбуд=14 кВт;

Рв=20 кВт;

Для клубу:

>Pбуд=3 кВт;

Рв=10 кВт;

Для лазні:

>Pбуд=8 кВт;

Рв=8 кВт;

Для їдальні:

>Pбуд=9 кВт;

Рв=5 кВт;

Для майстерень:

>Pбуд=45 кВт;

Рв=25 кВт;

Для гаражу:

>Pбуд=30 кВт;

Рв=5 кВт;

Для немає жодного будинку:

>Pбуд 1 = Рбуд і•допро•добуд•>n=2,5•1•0,3•1=0,75 кВт;

Родин = Рбуд і•допро•дов•n =2,5•1•1•1=2,5 кВт;

Для двох будинків:

>Pбуд 2 = Рбуд і•допро•добуд•n= 2,5•0,75•0,3•2=1,125 кВт; Ру два = Рбуд і•допро•дов•>n=2,5•0,75•1•2=3,75 кВт;

Для трьох будинків:

>Pбуд із = Рбуд і•допро•добуд•>n=2,5•0,64•0,3•3=1,44 кВт;

Рв 3 = Рбуд і•допро•дов•n =2,5•0,64•1•3=4,8 кВт;

Для чотирьох будинків:

>Pбуд 4 = Рбуд і•допро•добуд•>n=2,5•0,59•0,3•4=1,77 кВт;

Рна чотири= Рбуд і•допро•дов•n =2,5•0,59•1•4=5,9 кВт;

Для п'яти будинків:

>Pбуд 5 = Рбуд і•допро•добуд•>n=2,5•0,53•0,3•5=1,9875 кВт;

Рв розмірі 5 = Рбуд і•допро•дов•n =2,5•0,53•1•5=6,625 кВт;

Для шести будинків:

>Pбуд 6 = Рбуд і•допро•добуд•>n=2,5•0,46•0,3•6=2,07 кВт;

Рв 6= Рбуд і•допро•дов•n =2,5•0,46•1•6=6,9 кВт;

Для семи будинків:

>Pбуд 7 = Рбуд і•допро•добуд•>n=2,5•0,47•0,3•7=2,4675 кВт;

Ро 7-й= Рбуд і•допро•дов•n =2,5•0,47•1•7=8,225 кВт;

Для десяти будинків:

>Pбуд 10 = Рбуд і•допро•добуд•>n=2,5•0,42•0,3•10=3,15 кВт;

Рудесятеро = Рбуд і•допро•дов•n =2,5•0,42•1•10=10,5 кВт;

Для чотирнадцяти будинків:

>Pбуд 14 = Рбуд і•допро•добуд•>n=2,5•0,38•0,3•14=3,99 кВт;

Рв 14= Рбуд і•допро•дов•n =2,5•0,38•1•14=13,3 кВт;     

Визначаємо координати x і в центру навантажень для ТП 1:

x= Рудесятеро•2,5+ Ру два•2,75+ Ру два•4,5+ Ру два•5,25+ Ру два•5,75+ Ру два•6,5+ Родин•7,5+ Ру два•8,5+ +Ру два • 8,75+ Родин •9,5+ Ру два • 10,5+ Рна чотири• 11,5+ Ру два • 11,75+ Родин•12,5+ Рв 3 •13,5+ +Родин •14,5+ Ру два • 14,75+ Рдо клубу•14,75+ Рв 3•15,5+ Рв кіт. •>17,25+Рв 3 •17,5+ Ру два >17,75+ Рв 3 •19,5+ Рв шкіл.•20,25+ Ру два • 20,75+ Рв лазня•21,25+ Рв 6•21,5+ Рбуд стіл.>21,5+ Рбудконт •21,5 / Рудесятеро + Ру два+ Ру два+ Ру два+ Ру два+ Ру два+ Родин+ Ру два+ Ру два+ Родин+ Ру два+ +Рна чотири+ Ру два+ Родин+ Рв 3+ Родин+ Ру два+ Рдо клубу+ Рв 3+ Рв кіт.+ Рв 3+ Ру два+ Рв 3+ Рв шкіл.+ Ру два+ Рв лазня+ Рв 6+ Ршухлядні.+ Р>вконт.=10,5•2,5+3,75•2,75+3,75•4,5+3,75•5,25+3,755,75+3,75•6,5+2,5•7,5+3,75•8,5+3,75•8,75+2,5•9,5+3,75•10,5+5,9•11,5+3,711,75+2,5•12,5+4,8•13,5+2,5•14,5+3,75•14,75+10•14,75+4,8•15,5+15•17,25+ +4,8•17,5+3,75•17,75+4,8•19,5+20•20,25+3,75•20,75+8•21,25+6,9•21,5+9•21,5+

+15•21,5 / 10,5+3,75+3,75+3,75+3,75+3,75+2,5+3,75+3,75+2,5+3,75+5,9+3,75+

+2,5+4,8+2,5+3,75+10+4,8+15+4,8+3,75+4,8+20+3,75+8+6,9+9+15=26,25+10,3125+16,875+19,6875+21,5625+24,375+18,75+31,875+32,8125+23,75+

+39,375+67,85+44,0625+31,25+64,8+36,25+55,3125+147,5+74,4+258,75+84+66,5625+93,6+405+77,8125+170+148,35+193,5+322,5 / 174,5=2681,375/174,5=15,366;

>у=Ро 7-й•2,5+Ру два •>4,5+Ру два •>6,5+Ру два •>8,5+Ру два •>10,5+Ро 7-й •>12,5+Ро 7-й •>12,5+Ро 7-й •>15,5+Ру два •>17,5+Ру два •>19,5+Ро 7-й •21,5 / Ро 7-йу двау двау двау двао 7-йо 7-йу двау двао 7-й=>8,225•2,5+3,75•4,5+3,75•6,5+3,75•8,5+3,75•10,5+8,225•12,5+8,225•15,5+3,7517,5+3,75•19,5+8,225•21,5 / 8,225+3,75+3,75+3,75+3,75+8,225+8,225+3,75+

+3,75+8,225=20,5625+16,875+24,375+31,875+39,375+102,8125+127,4875+65,625+73,125+176,8375 / 55,4=678,95 / 55,4=12,255;

ВстановлюємоТП-1.

Для ТП 2 і ТП 3 аналогічно виробляємо розрахунок і встановлюємо ТП;

Для ТП 2:

x = 15,366;

у = 16,353;

Для ТП 3:

x = 7,5;

у = 12,255;

2.  Визначення навантажень дільницями лінії

Підрахунок навантажень виробляють після вибору місця установки ТП і нанесення траси лінії на план об'єкта. Від ТП відходять трохи більше трьох ліній. З плану назви населеного пункту складаємо розрахункову схему. Усі що відходять від ТП лінії розбиваються до дільниць довжиною 60–100 м. Наприкінці кожної ділянкигруппируем навантаження. Усі навантаження споживачів підсумовують по денному і вечірньому максимумів і завдають на розрахункову схему як дробу: в чисельнику – денний максимум, в знаменнику – вечірній. Крім цього розрахункової схемою вказують довжину ділянок та їхні номерні позначки. Ділянкиномеруют з початку до кінця лінії.

Після складання розрахункової схеми визначають шляхом підсумовування розрахункові потужності всіх ділянок лінії, починаючи з кінцевого ділянки. При однойменної навантаженні підсумовування проводиться за допомогою коефіцієнта одночасності, приразноименной навантаженні підсумовування виробляєтьсятабличним методом.

>Определим денні і вечірні максимуми навантажень дільницями лінії для ТП 1:

Ділянка 6–7:

>Pбуд 6-7 =1,44 кВт;

Рвшестеро-всемеро =4,8 кВт;

P.Sбуд 6-7 =Pбуд 6-7 /cosбуд =1,44 / 0,9=1,6кВА; (2.1)

P.Sвшестеро-всемеро = Рвшестеро-всемеро /cosв=4,8 / 0,93= 5,16кВА; (2.2)

Ділянка 5–6:

>Pбуд 5-6 = Рбуд і•допро•добуд•>n=2,5•0,5•0,3•6=2,25 кВт;

Рв 5-6 = Рбуд і•допро•дов•n =2,5•0,5•1•6=7,5 кВт;

P.Sбуд 5-6 =Pбуд 5-6 /cosбуд=2,25 / 0,9=2,025кВА;

P.Sв 5-6 = Рв 5-6 /cosв=7,5 / 0,93кВА;

Ділянка 4–5:

>Pбуд 4-5 = Рбуд і•допро•добуд•>n=2,5•0,46•0,3•8=2,76 кВт;

Рв 4-5 = Рбуд і•допро•дов•n =2,5•0,46•1•8=9,2 кВт;

P.Sбуд 4-5 =Pбуд 4-5 /cosбуд =2,76 / 0,9=3,07кВА;

P.Sв 4-5 = Рв 4-5 /cosв=9,2 / 0,93=9,89кВА;

Ділянка 3–4:

>Pбуд 3-4 = Рбуд і•допро•добуд•>n=2,5•0,37•0,3•15=4,1625 кВт;

Рв 3-4 = Рбуд і•допро•дов•n =2,5•0,37•1•15=13,875 кВт;

P.Sбуд 3-4 =Pбуд 3-4 /cosбуд =4,1625 / 0,9=4,625кВА;

P.Sв 3-4 = Рв 3-4 /cosв=13,875 / 0,93=14,92кВА;

Ділянка 2–3:

>Pбуд 2-3 = Рбуд і•допро•добуд•>n=2,5•0,337•0,3•21=5,308 кВт;

Рв 2-3 = Рбуд і•допро•дов•n =2,5•0,337•1•21= 17,6925 кВт;

P.Sбуд 2-3 =Pбуд 2-3 /cosбуд =5,308 / 0,9=5,898кВА;

P.Sв 2-3 = Рвшестеро-всемеро /cosв=17,6925 / 0,93=19,024кВА;

Ділянка 1–2:

>Pбуд 1-2 = Рб+>Рмм =5,308+1,8+1=8,108 кВт;

>Pв 1-2 = Рб+>Рмм =17,6925+6+3,6=27,2925 кВт;

P.Sбуд 1-2 = Рб /cosбуд +>Рм /cosбудм /cosбуд =5,308 / 0,9+1,8 / 0,85+

+1 / 0,9=9,118кВА;

P.Sв 1-2 = Рб /cosв +>Рм /cosвм /cosв =17,6925 / 0,93+6 / 0,9+

+3,6 / 0,93=29,562кВА;

>cos>д1-2 =Pбуд 1-2 / P.Sбуд 1-2 =8,108 / 9,118=0,89; (2.3)

>cos>в1-2 =Pв 1-2 / P.Sв 1-2 =27,2925 / 29,562=0,923; (2.4)

ДілянкаТП-1:

>PбудТП-1 = Рб+>Рм=14+4,8=18,8 кВт;

>PвТП-1 = Рб+>Рм =20+17,1=37,1 кВт;

P.SбудТП-1 = Рб /cosбуд +>Рм /cosбуд =14 / 0,85+ 4,8 /0,889=16,47+5,4=21,87кВА;

P.SвТП-1 = Рб /cosв +>Рм /cosв=20 / 0,9+17,1 / 0,923=22,22+18,53=40,75кВА;

>cosбудТП-1 =PбудТП-1 / P.SбудТП-1=18,8 / 21,87=0,86;

>cosвТП-1 =PвТП-1 / P.SвТП-1=37,1 / 40,75=0,91;

Аналогічно виробляємо розрахунок інших ділянок на лініях

Таблиця 2.1 Денні і вечірні максимуми навантажень дільницями лінії

N >уч-ка

l, км

>Pбуд, кВт

P.Sбуд,кВА

>cos >буд

>Pв, кВт

P.Sв,кВА

>cos >в

1

2

3

4

5

6

7

8

ТП 1 -1

0,055 18,8 21,87 0,86 37,1 40,75 0,91
1–2 0,06 8,108 9,118 0,89 27,2925 29,5662 0,923
2–3 0,06 5,308 5,898 0,9 17,6925 19,024 0,93
3–4 0,06 4,1625 4,625 0,9 13,875 14,92 0,93
4–5 0,07 2,76 3,07 0,9 9,2 9,89 0,93
5–6 0,06 2,25 2,025 0,9 7,5 8,0645 0,93
6–7 0,09 1,44 1,6 0,9 4,8 5,1613 0,93

ТП 1 -8

0,035 38,15 44,43 0,86 40,15 44,15 0,91
8–9 0,03 32,75 38,2 0,86 37,15 40,88 0,91
9–11 0,05 23,4 27,25 0,86 32,2 35,39 0,91
11–12 0,055 18 20,98 0,86 25,3 27,75 0,91
12–13 0,06 3,6 4 0,9 12 12,9 0,93
13–14 0,07 2,25 2,5 0,9 7,5 8,0645 0,93
14–45 0,11 1,755 1,95 0,9 5,85 6,29 0,93
11–16 0,055 1,125 1,25 0,9 3,75 4,03 0,93

ТП 1 -17

0,085 4,725 5,25 0,9 15,75 16,94 0,93
17–18 0,07 3,99 4,43 0,9 13,3 14,3 0,93
18–19 0,06 3,6 4 0,9 12 12,9 0,93
19–20 0,06 2,9 3,22 0,9 9,675 10,4 0,93
20–21 0,05 2 2,5 0,9 7,5 8,07 0,93
21–22 0,06 1,125 1,25 0,9 3,75 4,03 0,93

ТП 2 -1

0,085 3,8025 4,225 0,9 12,675 13,629 0,93
1–2 0,06 3,15 3,5 0,9 10,5 11,29 0,93
2–3 0,07 2,4675 2,74 0,9 8,225 8,84 0,93
3–4 0,1 1,9875 2,21 0,9 6,625 7,12 0,93

ТП 2 -6

0,09 4,1625 4,625 0,9 13,875 14,92 0,93
5–6 0,075 1,755 1,95 0,9 5,85 6,29 0,93
6–7 0,055 1,9875 2,21 0,9 6,625 7,12 0,93
7–8 0,06 1,44 1,6 0,9 4,8 6,16 0,93

ТП 2 -9

0,06 3,6 4 0,9 12 12,9 0,93
9–10 0,07 2,76
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація