Реферати українською » Физика » Розрахунок і аналіз ідеального циклу газотурбінних двигунів


Реферат Розрахунок і аналіз ідеального циклу газотурбінних двигунів

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

>Пермский державний технічний університет

>Аерокосмический факультет

Кафедра авіаційних двигунів

Курсова робота

Розрахунок і аналіз ідеального циклу газотурбінних двигунів

>Виполнил: БорисовЕ.А.

ГрупаАд-08-2

Перевірив:Ошевалов М.А.

2010

р. Перм


Завдання курсову роботу

Вихідні дані:

> Цикл: ,

> Висота польоту:

> Швидкість польоту:

> Склад палива:

> Температура перед турбіною:

> Додаткове завдання:

>Рассчитать енергетичні характеристики циклу зполитропним на стиснення вдиффузоре. Зобразити цикл на теплової діаграмі. Пояснити причину зміни термічного ККД циклу.

Висота

Температура

Бар. тиск

Щільність

Швидкість звуку


1.  Визначення параметрів робочого тіла

теплоємність газовийадиабата ентропія

Розрахунки з визначення параметрів робочого тіла проводять методом послідовних наближень, оскільки до розрахунку коефіцієнта надлишку повітря a треба знати значенняpз, і навіть значення показникаадиабатиk, залежить від складу продуктів згоряння, тобто. знов-таки від значення a.

У першому наближенні задаємося показникомадиабатиk ітеплоемкостью зр, близькими до відповідним значенням для повітря.

Поставмо:

>Определим теоретично необхідну кількість повітря L0, нижчу теплоту згоряння палива Hu

,

де З, H,O – зміст відповідно вуглецю, водню і кисню в масових частках

,

де З, H,O – зміст відповідно вуглецю, водню і кисню, %

>Определим ступінь підвищення тиску

,

де – швидкість польоту,

 

>Определим коефіцієнт надлишку повітря  

 

>Определим масовий склад продуктів згоряння

 

 

 

 

>Рассчитаем значеннятеплоемкостей, показникаадиабати та газової постійної за температур й знаходимо середню

При температурі

дляCО2

для H2>O

для N2  

для Про2

 

При температурі

дляCО2

для H2>O

для N2

для Про2

  

 

Визначаємо удільні газові постійні для компонентів робочого тіла

Визначаємо питому газову постійну робочого тіла

 

Оцінимо похибка визначення показникаадиабати

 

Знайдене значення показникаадиабати відрізняється від заданого менш як на 2%.


2.  Визначення параметрів стану в характерних точках циклу. Зміна у процесах внутрішньої енергії,ентальпии і ентропії

Параметри стану робочого тіла у початковій точці циклу вибираються залежно від висоти польоту h.

Тиск після компресора визначаємо по заданому чи розрахованим раніше значенням ступеня підвищення тискуpз.

Питома обсяг газу знайденим значенням тисків і температур знаходимо з рівняння стану.

Параметри у точці 0

 

 

Параметри у точці

2

 

 

Параметри точки 3

 

 

 


Параметри точки 5

 

 

 

Зміна внутрішньої енергії,ентальпии і ентропії у процесах

Процес 0-2

 

 

 

Процес 2-3

 

 

 

Процес 3-5

 

 


Процес 5-0

 

 

 

Знайдемо початкова значення ентропії

(при нормальних умов

 

 

3.  Визначення циклової праці та термічного коефіцієнта корисної дії

>Определим кількість підведеної теплоти

 

 

>Определимцикловую роботу

 


>Определим термічний ККД

 

4.  Зображення циклу на робочої сили та теплової діаграмі


5.  Додаткове завдання

>Рассчитать енергетичні характеристики циклу зполитропним стиском вдиффузоре. Зобразити цикл на теплової діаграмі. Пояснити причину зміни термічного ККД циклу.

Для визначення зміни ККД циклу необхідно перелічити значення температур переважають у всіх точках циклу з урахуванням політропної стискування вдиффузоре. У цьому приймаємо розраховані раніше значення ступеня стискування вдиффузоре і компресорі.

 

 

 

 

Знайдемо теплоємність вполитропном процесі

 

>Определимподведенную і відведену теплоту в циклі і ККД

 

 

 


Щоб побудувати діаграму знайдемо

 

>Термический ККД циклу зменшився,т.к. звузився діапазон середніх температур підвода і відводу теплоти. Середня температура підвода теплоти зросла, сама ж середня температура відводу впала.


Укладання

Було проведено розрахунок і аналіз ідеального циклу газотурбінного двигуна, результати наведені у таблицях, побудовано теплові діаграмиP-v іT-s і проведено розрахунок енергетичних характеристик циклу зполитропним на стиснення вдиффузоре.

Параметри робочого тіла в точках циклу

0 26500 223,2 2,399
2 1695930 671,1 0,11
3 1695930 1280 0,21
5 26500 425,7 4,575

Енергетичні характеристики процесів циклу

0-2 351567,468 479139,6 0
2-3 477916,27 651336,188 690,69
3-5 -670537,449 -913853,18 0
5-0 -158946,29 -216622,6 -690,69

Список використаної літератури

1.МухачевГ.Н. термодинаміка ітеплопередача /Г.Н.Мухачев,В.К. Щукін. – М.:Висш.Шк., 1991. – 480 з.


Схожі реферати:

Навігація