Реферат ТЕЦ 589

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Запровадження

Електроенергетика Росії – це єдина енергетична система, що дає поступово що розвивається комплекс, об'єднаний загальним режимом праці та єдиним централізованим диспетчерським і автоматичним управлінням. За своїми масштабами ЄЕС Росії є найбільшою у світі, а, по потужності можна з західноєвропейським енергооб'єднанням. Масштаби розвитку теплоенергетики значною мірою визначаються такими чинниками, як скорочення уведень атомних і гідравлічних електростанцій, і навіть зростанням обсягів устаткування, який виробляє свій парковий ресурс.

>Релейная захист здійснює автоматичну ліквідацію ушкоджень кісткової та ненормальних режимів в електричної частини енергосистем і є важливим автоматикою, які забезпечують їхнадежную і сталу роботу.

У середовищі сучасних енергетичних системах завдання релейного захисту, її роль і значення у забезпеченнінадежной роботи енергосистем і безперервного енергопостачання споживачів особливо зростають у через відкликання бурхливим зростанням потужностей енергосистем, об'єднанням в єдині електрично пов'язані системи не більше кількох областей, країни, і навіть кількох держав, спорудою далеких і дуже завантажених ліній електропередач, будівництвом потужних електростанцій, зростанням одиничної потужності генераторів і трансформаторів.

Характерним сучасних енергосистем є розвиток мереж високої професійності і надвисокої напруги, з допомогою яких виробляється об'єднання енергетичних систем і передачі великих потоків електричної енергії від потужних електростанцій до великим центрам споживання.

У Росії її будуються найбільші теплові, гідравлічні і атомних електростанцій, збільшується потужність енергетичних блоків. Відповідно ростуть потужності електричних підстанцій, ускладнюється конфігурація електричних мереж, і зросте їхня навантаження.

Зростання навантажень, збільшення довжини ліній електропередач, жорсткість вимог до стійкості енергосистем ускладнюють умови роботи релейного захисту та підвищують вимоги до її швидкодії, чутливість проблеми танадежности. У зв'язку з цим йде безперервний процес розвитку і вдосконалення техніки релейного захисту, направлений замінити створення дедалі більше скоєних захистів, відповідальних вимогам сучасної енергетики.

Створюються і уводять у експлуатацію нові захисту для далеких електропередач надвисокої напруги, значних генераторів, трансформаторів і енергетичних блоків. Удосконалюються способи резервування відмови захистів і вимикачів. Все більш певній стає тенденція відмовитися від електромеханічних реле і на статичні, безконтактні системи.

Широке поширення цьому сенсі отримує використання у пристроях релейного захисту напівпровідникових приладів (діодів, транзисторів,тиристоров). Застосування напівпровідникових приладів та елементів відкривають великі спроби з поліпшенню параметрів пристроїв релейного захисту, і навіть створення нових видів захистів, зокрема швидкодіючих і високочутливих.

Використовується ЕОМ для розрахункууставок захисту, оскільки такі розрахунки у сприйнятті сучасних енергосистемах дужетрудоемки і позичають чимало часу.

У зв'язку з зростанням струмів короткого замикання, викликаним збільшенням генераторної потужності енергосистем, актуальне вагомими стають питання точності трансформації первинних струмів, що живлять вимірювальні органи релейного захисту. Аби вирішити цієї проблеми тут проводять дослідження поведінки трансформаторів струму, вивчаються можливості підвищення їх точності, розробляються придатні практики методи розрахунку похибок трансформаторів струму, ведуться активні пошуки точніших способів трансформації первинних струмів.

 


1. Вибір основного устаткування

 

1.1 Відповідно до завданням, для видачі потужності на РУВН 220 кВ на проектованої ТЕЦ встановлюється ГРУ яким працюють два генератора, потужністю 63 МВт кожен, і трьох генератора потужність 200 МВт.

Структурна схема ТЕЦ показано малюнку 1.

>2200 МВт363 МВт

Малюнок 1

1.2 Вибір турбогенераторів

Для проектованої електростанції вибирається 2 турбогенераторів типуТВВ-200–2 і трьох турбогенератора типуТВФ-63–2

Технічні дані турбогенераторів наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Типгене-ра

P.S>н.г,МВ*А

>cos >

U>К.СТАТ, >kB

I>СТАТ, >kA

x>dII

>ТВФ-63–2

78,75

0,8

6,3

4,33

0,139

98,3

>ТВВ-200–2

235

0,85

15,75

8,625

0,191

98,6


1.3 Вибір трансформаторів

Технічні дані трансформаторів наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Тип трансформатора >Ном. Напруга, кВ Втрати, кВ Напруга короткого замиканняВН-НН, % Струм холостого ходу, %
>ВН >НН >Холостого ходу Короткої замикання
>ТРДЦН-63000/220 230 6,6–6,6 70 265 11,5 0,5
>ТДЦ-250000/220 242 13,8 207 600 11 0,5
>ТРДН-32000/220 230 6,3 45 150 11,5 0,65

2 Вибір головною схеми електричних сполук станції

 

2.1 Найвища вимога до головним схемами розподільних пристроїв

Головна схема (ГС) електричних сполукенергообъекта – це сукупність основного електроустаткування (генератори, трансформатори, лінії), збірних шин, комутаційної і той первинної апаратури з усіма виконаними з-поміж них в натурі сполуками.

Вибір головною схеми визначальний під час проектування електричної частини електростанції (підстанції), оскільки він визначає повного складу елементів і перетинів поміж ними. Обрана головна схема є вихідної під час складання принципових схем електричних сполук, схем потреб, схем вторинних сполук, монтажних схем тощо.

На кресленні головні схеми виконуються в однолінійному виконанні при від'єднаному становищі всіх елементів установки. У деяких допускається зображати окремі елементи схем у робочому становищі.

Під час проектування електроустановки до розробки головною схеми складається структурна схема видачі електроенергії (потужності), де демонструються основні функціональні частини електроустановки (розподільні устрою, трансформатори, генератори) та зв'язку з-поміж них. Структурні схеми служать для подальшої розробки докладніших і повних принципових схем, і навіть у загальне ознайомлення з роботою електроустановки.

2.2 Вибір схеми РУ

Схеми розподільних пристроїв вибираються відповідно до що висуваються до них вимогами:

- надійність харчування споживачів;

- простота;

- економічність;

- схема мусить бути пристосована до проведення ремонтних робіт без погашення приєднань.

Відповідно до НТП схеми на 220 кВ і від повинні дозволяти виводити в ремонт будь-який вимикач без порушення роботи приєднань.

Схема повинна дозволяти розширення без корінний реконструкції.

2.3 Вибір схеми РУВН 220 кВ

 

З розрахункової схеми видно, що електроенергія (крім енергії, споживаної власними потребами) передається частково щодо шістьох заданим лініях до споживачів, а інша – передається по тупиковим лініях до споживачів. Пропускна здатність повітряних ліній 220 кВ за довідникомНеклипаева ([…] – з. 21, табл. 1.20) становить 100–200 МВт.

Кількість ліній, , для видачі електроенергії з РУВН визначається за такою формулою

(1)

де – встановлена на станції, МВт;

 – сумарна потужність потреб, МВт;

 – пропускну здатність лінії 220 кВ.

Потужність, віддана за власні потреби, МВт, визначається за такою формулою


 (2)

Тоді формулі (2)

 МВт

З урахуванням можливості розширення ТЕЦ приймається пропускну здатність лінії =100 МВт, в такий спосіб, кількість ліній, відведених від РУВН знаходимо... у відповідність до формулою (1) дорівнює

Отже приймається 6 лінії відведених від шин ТЕЦ.

Для РУВН 220 кВ відповідно до НТП пункт 8.12 вибереться схема з цими двома робітниками та однієї обхідної системами шин і одного вимикачем на ланцюг.

У нормальному режимі обидві системи шин перебувають у роботі, за відповідного фіксованому розподілі всіх приєднань.Фиксированним є така приєднання, у якому половина приєднань підключаються до першої системі шин, а половина до другої системі шин.

>Шиносоединительний вимикач нормально включений і є вирівнювання потенціалів по шинам.

У нормальному режимі все обхідні роз'єднувачі відключено, обхідної вимикач відключений, обхідна система шин напруження.

>Обходная система шин разом із обхідним вимикачем служить висновку в ремонт будь-якого вимикача, крім секційного.

Ця схема:

– надійна;

– економічна;

– проста;

– дозволяє розширювати без корінний реконструкції;

– дозволяє виводити в ремонт будь-який вимикач, і навіть систему, не порушуючи роботи приєднання.

>Некоторого збільшення гнучкості й надійності схеми можна досягнутисекционированием одного чи обох шин.

Відповідно до норм технологічного проектування теплових електричних станцій на ТЕС і Хмельницькій АЕС при числі приєднань 12–16секционируется одна система шин, при більшій кількості приєднань – обидві системи шин.

2.4 Вибір кабелів на ГРУ.

Порахуймо найбільший струм, за такою формулою:

, (3)

де – максимальна потужність на ГРУ

Тоді формулі (3)

 >кА

Знайдемо загальне перетин всіх кабелів

 – економічна щільність струму (>А/мм2)

>Вибираю перетин одного кабелю 185 мм 2

Знайдемо число кабелів

 кабелів (приймаємо 14 лінії)

 – перетин одного кабелю

Перевіримо кабель по максимальнодопустимому току

 – максимально припустимий струм на одне кабелю

I>ДОП =235 > =180,6

КабельААБ-10–3*185 пройшов.

На ГРУ 10 кВ вибираю схему з цими двома системами збірних шин, у якій кожен елемент приєднується через розвилку двох шинних роз'єднувачів, що дозволяє здійснювати роботу як у однієї, і в інший системі шин. У цьому схемою генератори приєднано на робочу систему збірних шин, від якої отримують живлення групові реактори і трансформатори зв'язку. Робоча система шинсекционирована вимикачем і реактором. Друга система шин є резервної, напруга у ньому нормально відсутня. Обидві системи шин може бути з'єднані між собоюшиносоединительними вимикачами‚ які у нормальному режимі відключено.

Переваги схеми:

– можливість виконувати ремонт однієї системи шин, зберігаючи у роботі все приєднання

– блокування міжразъединителями і вимикачами проста

Недоліки схеми:

– великеколиразъединителей, ізоляторів,токоведущих матеріалів і вимикачівчество

– складна конструкція розподільного устрою, що веде до підвищення капітальних видатків спорудження ГРУ

– використання роз'єднувачів як оперативних апаратів.

– Багато операційразъединителями і складна блокування між вимикачами іразъединителями призводять до можливості помилкового відключень струму навантаженняразъединителями.


3. Вибір схеми СП

 

3.1 Задля більшої нормальної роботи станції необхіднозапитивать електродвигуни, що є приводами механізмів, які забезпечують технологічний процес (насоси, засувки, вентилятори). Ці електродвигуни, і навіть висвітлення, вентиляція, електроопалення тощо. становлять систему потреб (СП). Харчування цих двигунів виконується на станції від РУ СП:

– РУ СП 6 кВ – для харчування потужних двигунів 200 кВ та вище.

– РУ СП 0,4 кВ – висвітленню і електродвигунів потужністю менше 160 кВт

3.2 На ТЕЦ можна назвати блочну інеблочную частина. У цьому завданні представленанеблочная і блокова частини. Харчування робочих секцій потреб внеблочной частини виконується з шин ГРУ, причому з одного секції ГРУ можназапитивать трохи більше двох робочих секцій потреб. Кількість робочих секцій внеблочной частини визначається кількістю котлів, тоді як і блокової частини число секцій

потреб визначається потужністю генератора.

Трансформатори внеблочной частини ТЕЦ вибираються в умовах:

– U>ВН = UГРУ

– U>НН ТСН = 6,3 кВ

– P.SТСН  P.SСП

Визначаємо потужність, яка стелиться через трансформатор потреб

 (4)


де n – кількість робочих секцій

Поуч.Рожковой ([…] – з. 446, табл. 5.3) вибирається трансформатор потреб типуТМНС-6300/10, оскільки він відбувається за всім умовам для установки наТВФ-63–2.

– U>ВН = 10=10 кВ

– U>НН ТСН = 6.3=6.3 кВ

– P.SТСН = 6,3 4,15 МВА

Відповідно до НТП харчування потреб в блокової частини здійснюєтьсяотпайкой з висновків генератора через знижуючі трансформатори.

Трансформатори в блокової частини вибираються в умовах:

– U>ВН ТСН  U>НГ

– U>НН ТСН = 6.3 кВ

– P.SМ ТСН  P.SСП

P.SСП = РСП >MAX * ДоЗ

ДоЗ – коефіцієнт попиту установок потреб

Для блоку 200 МВт

P.SСП = 10*0.8=8 МВА

Приймаю трансформаторТРДНС-25000/10 оскільки він відбувається за всім умовам для установки наТВВ-200–2

U>ВН ТСН = 10.5=10.5 кВ

U>НН ТСН = 6.3=6.3 кВ

P.SМ ТСН =6.3 6,3 МВА


Таблиця 4 – Технічні характеристики трансформаторівс.н

Тип

трансформатора

Номінальне напруга, кВ Втрати, кВт

Напруга

>КЗ, %

Струм холостого ходу, %
>ВН >НН ХХ >КЗ

1. Робітники ТСН:

>ТМНС-6300/10

>ТРДНС-25000/10

2. Резервні ТСН:

>ТМН-6300/10

10,5

10,5

10,5

6,3

6,3

6,3

8

25

7,6

46,5

115

46,5

8

10,5

7,5

0,8

0,65

0,8

3.3 Крім робочих джерел потреб передбачається резервний джерело харчування. Резервний трансформатор вибираю в такий спосіб, що його потужність у разі аварії однієї з робочих трансформаторів потреб міг би замінити потужність найбільшого трансформатора потреб, тобто. Поуч.Рожковой ([…] – з. 446, табл. 5.3) вибираю резервні трансформаторис.н. типуТМН-6300/10. Оскільки ГРУ застосовується схема з цими двома системами збірних шин, то резервний трансформатор підключається до ГРУ через розвилку роз'єднувачів. У ланцюзі резервного трансформатора із боку шин передбачено вимикач. Резервна магістраль відповідно до НТП виконується одиночній, спільної блокової інеблочной частини системою шин.


4.Расчет струмівК.З. для вибору апаратів заданої ланцюга

 

4.1 Розрахунки струмівКЗ виробляються для вибору чи перевірки параметрів електроустаткування, і навіть для вибору чи перевіркиуставок релейного захисту та автоматики.

Обраний устаткування перевіряється по трифазним коротким замикань.

Розрахунок струмів притрехфазномКЗ виконується у порядку:

1. для аналізованої енергосистеми складається розрахункова схема;

2. по розрахункової схемою складається електрична схема заміщення;

3. шляхом поступового перетворення схема заміщення наводиться до найбільш простому виду те щоб кожен джерело харчування або група джерел, які характеризуються певним значенням результуючоїЭДС , пов'язані з точкоюКЗ результуючим опір x>рез.;

4. знаючи результуючуЭДС джерела і результуюче опір, згідно із законом Ома визначається початкова значення періодичної складової струмуКЗ I>П,О, потім ударний струм, періодична іапериодическая складові струмуКЗ для заданого моменту часуt.

4.2 Визначення параметрів всіх елементів розрахункової схеми

Для розрахунків трифазних струмівКЗ визначаються опору прямий послідовності розрахункової схеми.

Для розрахунку трифазних короткі замикання не враховуються підстанції енергосистеми, т. до. де вони підживлюють точкуКЗ.

Розрахункова схема енергосистеми показано малюнку 2.


Малюнок 2

Параметри окремих елементів схеми наведені у таблиці 5.

Таблиця 5

Елементи схеми Параметри

Генератори:

>G1,G2 –ТВВ-200–2

>G3,G4,G5. –ТВФ-63–2

P.S>ном =235 МВА; Х =0,191; I>ном =8,625 А; U>ном.стат. =15,75 кВ;

P.S>ном =78,75 МВА; Х =0,139; I>ном =4330 А; U>ном.стат. =6,3 кВ;

Трансформатори:

>Т1,Т2, –ТДЦ-250000/220

>Т3,Т4 –ТРДЦН-63000/220

P.S>ном =250 МВА; UДо =11%;

U>НН=13,8 кВ; U>ВН =242 кВ;

P.S>ном =63 МВА; UДо =11,5%;

U>НН=6,3 кВ; U>ВН =230 кВ;

Лінії:

>W1 =90 км

>W2=60 км

>W3,W4,W5,W6 =80 км

ХУД =0,4Ом/км;

ХУД =0,4Ом/км;

ХУД =0,4Ом/км;


4.3 Розраховуються опору всіх елементів схеми заміщення

Розрахунок ведеться в відносних одиницях.

Приймається базова потужність: P.Sб = 1000 МВА і за заданої базової потужності визначаються опору схеми.

Опору

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація