Реферати українською » Физика » Техніко-економічне обгрунтування вибору варіанту електропостачання установки депарафінізації і обезмасліванія


Реферат Техніко-економічне обгрунтування вибору варіанту електропостачання установки депарафінізації і обезмасліванія

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Запровадження

>депарафинизацияобезмасливание парафін енергія паливо

Курсова робота виконується на задану тему: "Техніко-економічне обгрунтування вибору варіанта електропостачання установкидепарафинизации іобезмасливания".

>Технико-економические розрахунки виконуються для вибору:

- економічно обгрунтованого числа, потужності та режиму роботи трансформаторів головноюпонизительной і цехових підстанцій;

- перерізу дротів, жив кабелів залежно від створення низки технічних і основи економічних чинників.

Основною метою техніко-економічних розрахунків є визначення оптимального варіанта параметрів сіті й її елементів.

При техніко-економічних розрахунках систем промислового електропостачання мають дотримуватися такі умови порівнянності варіантів:

1) технічні, у яких можуть порівнюватися лише взаємозамінні варіанти при оптимальних режимах праці та оптимальних параметрах, характеризуючих кожен із аналізованих варіантів;

2) економічні, у яких розрахунок порівнюваних варіантів ведеться стосовно однаковому рівню цін, і однаковою досяжності прийнятих рівнів розвитку техніки, з урахуванням одним і тієї ж економічних показників, характеризуючих кожен із аналізованих варіантів.

При техніко-економічних розрахунках треба враховувати всі складові витрат у складі капітальних вкладень: видатки будівництво нових об'єктів, розширення й реконструкцію які діють, придбання обладнання, частини устаткування інший об'єкт тощо.

Щорічні експлуатаційних витрат в системах електропостачання промислових підприємств призначають у основному такими витратами:

1) на втрати електроенергії;

>2)на зміст обслуговуючого персоналові та поточний ремонт;

3) на амортизацію;

4) на паливо, матеріали та овочева сировина.

Важлива роль народному господарстві нашої країни належить нафтодобувної і нафтопереробної промисловості. Ці дві галузі тісно пов'язані між собою. Завершальним етапом в сукупному виробничому процесі, є переробка й одержання потрібних нафтопродуктів (палив, олій і інших напрямів продукції).

Нафтопереробна промисловість має низку особливостей. Головна особливість нафтопереробних підприємств – безперервність і переважання апаратурних технологічних процесів. Переробка нафти й одержання готової продукції ввозяться апаратах і ємностях без безпосереднього впливу особи на одне предмет праці, що є передумовою повної автоматизації основних виробничих процесів.

>Непреривность процесу виробництва зумовлює виняткову важливість енергогосподарства і ремонтної служби.

На нафтопереробному підприємстві вже з й того сировини можна виробляти продукцію різного асортименту. Від асортименту продукції залежать техніко-економічні показники. Тому не виникає потреба у ретельному обгрунтуванні доцільності виробництва кожного виду своєї продукції даному підприємстві.

На більшості нафтопереробних установках виробляють, зазвичай, не готової продукції. На нафтопереробних підприємствах у часто товарну продукцію отримують змішанням компонентів: є чимало варіантів, як змішання компонентів, і роботи технологічних установок щоб одержати заданої товарної продукції; технологічні схеми переробки вирізняються великою гнучкістю.

Однією із визначальних резервів підвищення ефективності виробництва є раціональне, економічне використання енергоресурсів. основні напрями, шляху раціоналізації споживання палива й енергії для підприємства:

- правильний вибір енергоносіїв, заміна одних енергоносіїв іншими;

- ліквідація прямих втрат палива й енергії у мережах, трубопроводах, енергетичному і техногенному устаткуванні;

- використання вторинних енергоресурсів: палива, тепла, інших напрямів енергії;

- вдосконалення технологій і виробництва.


1. Характеристика виробничого об'єкта

Установкадепарафинизации іобезмасливания варта отримання масел з низькою температурою застигання за одночасного виділенні парафіну іцерезина. При здійсненні цих процесів на поєднаною установці знижуються експлуатаційних витрат, витрати пара й електроенергії, поліпшуються проти роздільно які працюють настановами й інші техніко-економічні показники.

Призначення: отримання масел з низькою температурою застигання за одночасного виділенні парафіну іцерезина.

Сировину:рафинати селективною очищення.

Продукти:

1)депарафинированное олію з низькою температурою застигання;

2) парафін;

3)церезин;

4) відходиобезмасливания.

Основним електроустаткуванням установкидепарафинизации іобезмасливания є електродвигуни різних насосів, вентиляторів, компресорів, електрифікованих засувок.

Основні приймачі електроенергії харчуються від мережі 0,4 кВ, працюють у тривалому режимі є споживачами електроенергії першої категорії надійності електропостачання.

Робота ведеться безупинно, проводиться у разітрехсменному графіку.

Умови праці: шкідливі.

>Ремонтний персонал працює у одну зміну по п'ятиденної робочої тижню, по 8 годин за зміну. Черговий персонал працює у 3 зміни почетирехбригадному графіку, по 8 годин за зміну.


2. Техніко-економічне обгрунтування вибору числа і силових трансформаторів

Метою розрахунку є вибір оптимального варіанта числа і трансформаторів із техніко-економічного обгрунтування.

Вихідні дані:

- Переважним є числоелектроприемников 1 і 2 категорії електропостачання 87% від загальної кількостіелектро-приемников;

-двухтрансформаторная підстанція – ТП 10 / 0,4 кВ;

- максимальна навантаження боці 0,4 кВ P.S>max.0.4 = 1493,4кВА;

- вартість електроенергії Зпро = 0,6136 крб; [3]

-коефіцієнт припустимою перевантаження в післяаварійному режимі До>д.п. =1,4;

- коефіцієнт втрат До>ек =0,01кВт /кВАР;

- час втрат = 4000 годину.;

- фактичне час на рік Тр = 8760 годину;

- коефіцієнт ефективності капітальних вкладень Єзв = 0,15;

- технічні дані трансформаторів зведені в таблиці 1.

Таблиця 1 - Технічні дані трансформаторів.

Тип

Рзв, кВт

Uзв, кВ

Втрати, кВт

U>к.з.,%

Ix.x., %

Вартість крб. До>тр

>ВН >НН >Х.Х. >К.З.
>ТМН 1600/10 1600 10 0,4 3,3 18 5,5 1,3 2027358
>ТМН 1000/10 1000 10 0,4 2,45 12,8 5,5 1,4 1571878

>Расчет:

2.1 Переважним є числоелектроприемников 1 і 2 категорії електропостачання (>ПЭ=89,3%). Тому вибираєтьсядвухтрансформаторная підстанція.

2.2 Намічається два варіанта:

Варіант А: два трансформатора потужністю 1600кВА;

Варіант Б: два трансформатора потужністю 1000кВА;

2.3 Визначається коефіцієнт завантаження трансформатора за максимальної навантаженні за такою формулою:

До>з.т. =., (1)

де P.Sм – максимальна навантаження трансформатора, кВт;

n – число трансформаторів в підстанції;

P.Sзв. – номінальна потужність трансформатора.

Варіант А: До>з.т. = 1493,4 / 2 1600 = 0,47

Варіант Б: До>з.т. = 1493,4 / 2 1000 = 0,75

2.4 Визначається допустима перевантаження в післяаварійному режимі,кВА за такою формулою:

P.Sбуд = До>д.п. > P.S>н.т., (2)

де До>д.п. – коефіцієнт припустимою перевантаженнятрансформато-ра в післяаварійному режимі;

P.S>н.т. – номінальна потужність трансформатора.

Варіант А: P.Sбуд =1,4 1600 = 2240кВА;

Варіант Б: P.Sбуд = 1,4 1000 = 1400кВА.

2.5 Визначається можливість роботи трансформатора в післяаварійному режимі за такою формулою:

P.Sбуд P.S>1кат =  (3)


Варіант А: P.S>1кат =89,3 1600 / 100 = 1429 < 2240;

Варіант Б: P.S>1кат =89,3 1000 / 100 = 893 < 1400.

Обидва варіанта забезпечують надійне електропостачання, як і нормальному, і у аварійному режимах.

2.6 Визначаються капітальні витрати, крб. за такою формулою:

До = n До>тр., (4)

де n – число трансформаторів в підстанції;

До>тр – вартість одноготрансформатора.[14]

Варіант А: К1 = 2 2027358 = 4054716 крб;

Варіант Б:К2 = 2 1571878 =3143756 крб.

2.7 Визначаються приведені втрати,кВт годину:

>W=n, (5)

де - втрати холостого ходу, кВт;

 - коефіцієнт втрат;

 - струм холостого ходу від номінального, %;

 - номінальна потужність трансформатора,кВА;

 - фактичне час на рік, годину;

 - коефіцієнт завантаження трансформатора;

 - втрати короткого замикання, кВт;

- час втрат, годину.

Варіант А:


>W1 = 2 = 93874 кВт годину

Варіант Б:

>W2 = 2 = 102951,8 кВт годину

2.8 Визначається вартість втрат електроенергії, крб. за такою формулою:

Зn. = Зпро W, (6)

де Зпро – вартість електроенергії. [ 3 ]

Варіант А: Зn. = 1,27 93874 = 119219,98 крб.;

Варіант Б: Зn. = 1,27 102951,8 = 130748,79 крб.

2.9 Визначаються амортизаційні відрахування, крб. за такою формулою:

За=, (7)

де Ма – норма амортизаційних відрахувань = 6,3% [ 2 ]

Варіант А: За = 6,3 2027358 / 100% = 127723,55 крб.;

Варіант Б: За = 6,3 1571878 / 100% = 99028,31 крб.

2.10 Визначаємо річні експлуатаційних витрат, крб. за такою формулою:

З = За + Зn , (8)

Варіант А: З = 119219,98 + 127723,55 = 246943,53 крб.;

Варіант Б: З = 130748,79 + 99028,31 = 229777,1 крб.

2.11 Результати розрахунку зведені в таблицю 2.


2.12 Визначаються приведені витрати, крб. за такою формулою:

З = З + Єзв До, (9)

де Єзв –коефіцієнт ефективності капіталу вкладень = 0,15.

Варіант А: З = 246943,53 + 0,15 2027358 = 551047,23 крб.;

Варіант Б: З = 229777,1 + 0,15 1571878 = 465558,8 крб.

Таблиця 2. – Результати розрахунку.

Варіант Капітальні витрати, крб. Експлуатаційні витрати, крб. Наведені витрати, крб.
А 2027358 246943,53 551047,23
Б 1571878 229777,1 465558,8

Остаточно приймаються щодо встановлення два силових трансформатора марки ТМ - 1000/10, оскільки з економічної погляду це завжди буде вигідніше, ніж ТМ - 1600/10.


3. Організація виробництва

3.1 Розрахунок планового балансу робочого дня робочого

Метою роботи є підставою визначення кількості днів і годин, що має відпрацювати один робочий протягом року.

Вихідні дані:

- календарні дні;

- вихідні;

- святкові дні;

- відпустки;

- плановані невиходи працювати.

Для визначення чисельності робочих необхідно розрахувати кількість днів і годин, які підлягають відпрацюванні на рік одним робочим.Расчет планового балансу робочого дня ведеться з урахуванням на середні терміни відпустки,невиходов у зв'язку з виконанням державних та громадських обов'язків,внутрисменних втрат часу, режиму роботи установки.

Черговий персонал працює затрехсменному чотирьох бригадному графіку роботи. Тривалість робочої зміни 8 годин. Тривалість робочого тижня 40 годин.

>Ремонтний персонал працює у одну зміну при п'ятиденної робочої тижню. Тривалість робочої зміни 8 годин. Тривалість робочого тижня 40 годин. Баланс робочого дня складається окремо за умов роботи безперервного і перериваного виробництва.

>Расчет оформляється в табличній формі (таблиця 5.)


Таблиця 5. - Плановий баланс робочого дня робочого.

Показники

Періодичне

виробництво

(ремонтний персонал)

Безупинне

виробництво

(черговий персонал)

При 8 годинному робочому дні При 8 годинному робочому дні

1Календарние дні

2Нерабочие дні

2.1 Вихідні

2.2 Святкові

2.3Отпуска

3Табельний фонд робочоговремени(строка1-строка2.1-строка2.2)

3.1 Звичайні

3.2Предпраздничние

4Табельний фонд робочого дня, годину

5 Номінальний фонд робочоговремени(строка3-строка2.3)

6 Плановані невиходи працювати

6.1 Хвороби

6.2 Виконання державних обов'язків

6.3Ученический відпустку

Разом:

7 Планований ефективний фонд робочоговремени(строка6 разом)

8 Середня тривалість робочогодня(строка4/строка3)

9 Планований ефективний фонд робочоговремени(строка7*строка8)

10 Коефіцієнт використання робочоговремени(строка9/строка4)

365

104

16

29

245

239

6

1954

215

2

2

2

6

209

7,98

1667,82

0,85

365

91

-

29

224

-

-

2192

245

2

2

2

6

238

8

1904

0,86

>Электромонтери про ремонт електроустаткування в 2009 року з 8 годинниковим робочим днем повинні відпрацювати 1667,82 години, що становить 209 днів.Электромонтери з обслуговування електроустаткування в 2009 року зчетирехбригадним графіком роботи мають відпрацювати 1904 години, що становить 238 дня.


3.2Расчет чисельності електротехнічного персоналу

Метою розрахунку є визначення чисельностіелектромонтеров про ремонт і за обслуговуванням електроустаткування установки.

Вихідні дані:

- річнатрудоемкость ремонту й обслуговування;

- дані балансу робочого дня;

3.2.1Расчет обсягу ремонтних робіт роком

>Расчет оформляється в табличній формі (таблиця 6).

>Рассчитиваетсятрудоемкость ремонту:

Річна плановатрудоемкость відповіднотекущего,среднего і капітального ремонтів (>гр.11,12,13 таблиця 6) визначається за такою формулою:

>Тр=tр>nm,8,2*4*1,5=81,6 (18)

деtР. –трудоемкость цього виду ремонту для даного діапазону характеристик чол. - годину. (грн. 8,9,10 таблиця 6);

n – кількість одиниць устаткування певного діапазону характеристик (грн. 2 таблиця 6);

>m – кількість ремонтів цього виду в плановому року (грн. 5, 6 таблиця 6).

Визначається сумарнатрудоемкость ремонтів роком (грн. 11 таблиця 6) , чол. - годину за такою формулою:

=>Трпротікав.+>Тркап+>Тркап., (19)

деТрпротікав.,Тркап. – річна плановатрудоемкость відповідно поточного і капітального ремонтів, чол. - годину.


3.2.2Расчет чисельності ремонтних робочих

Кількість ремонтного персоналу визначається з урахуванням річного обсягу ремонтних робіт й ефективного річного фонду робочого дня робочого, чол. - годину. за такою формулою:

Чр.=,==0,51 (20)

де Чр. –расчетное число ремонтних робочих, чол;

- сумарнатрудоемкость ремонтів, чол. - годину;

Теф. – ефективний річний фонд робочого дня робочого, годину;

Дозв. – коефіцієнт виконання норми = 1,1.

>Квнеп.р – коефіцієнт, враховує позапланові ремонти = 1,05

3.2.3Расчет чисельності чергових електриків

>Трудоемкость робіт з технічного обслуговування щомісяця кожну робочу зміну планується 10% табличнійтрудоемкости поточного ремонту всього встановленого обладнання на станції. [ 11 ]

Т>об.см. = 0,1 , (21)

де -табличнаятрудоемкость поточного ремонту обслуговування, чол. - годину (таблиця 6).

Т>об.см.=0,1302,4=30,24чел.-час

Річнатрудоемкость буде відповідно 12 разів більше:

Т>об.г. = Т>об.см. > 12

Т>об.см.= 30,27 12 = 362,88чел.-час


Визначається чисельність робочих з обслуговування до однієї зміну, чол. за такою формулою:

Ч>об.см = , (22)

де Т>м.в. – максимально можливий річний фонд робочого дня робочого, годину (табл. 5);

Ч>об.см. = 362,88 / 2192 1,1 = 0,15 чол

Ремонт і обслуговування електроустаткування здійснює ділянку електроцеху. Чисельність ремонтного персоналу приймаємо 1 людина, котрі виконуватимуть помешкання і обслуговування інших об'єктів, черговий персонал також приймаємо 1 людина.

3.3Расчет річного фонду зарплати електротехнічного персоналу

Метою розрахунку є визначення річного фонду зарплати ремонтного і чергового персоналу.

Таблиця 7 - Чисельність електротехнічного персоналу.

Професія робочих Розряд Графік змінності Кількість робочих Годинна тарифна ставка
Зміна Кількістьподменних робочих Явна кількість робітників з урахуванням підмін >Списочное кількість робітників
1 2 3
>Электромонтери про ремонтелектрооборудов 4 - 1 - - - - 1 32,79
>Электромонтери з обслуговуванняелектрообор 5 4 1 1 1 1 4 5 37,07

Виробництво безупинне, оскільки обслуговування ввозяться 3 зміни почетирехбригадному графіку, тоявочное кількість робітників визначається за такою формулою:

Ч>об.яв. = Ч>об.см. > nб.; (23)

де nб. - число бригад.

Ч>об.яв.=>14=4

Ч>об.сп. = Ч>об.яв.·Доп; (24)

де Доп. - коефіцієнт переходу від явочній чисельності до списковій.

Доп=; (25)

Доп = 2192 / 1904 = 1,15.

Ч>об.сп .= 4 1,15 = 5.

>Расчет зарплати ведеться роздільно для експлуатаційних робітників і для ремонтних робочих, оскільки режим роботи, отже, і величину доплат для чергових і ремонтних робочих різні.

3.3.1Расчет річного фонду зарплати ремонтного персоналу:

3.3.1.1 Визначається річний тарифний фонд зарплати ремонтного персоналу, крб. за такою формулою:

Фтар. = Т>час.ср. > Теф. Ч>р.сп. (26)


де Т>час.ср. - годинна тарифна ставка (середня), крб.;

Теф. - ефективний річний фонд робочого дня робочого, годину;

Ч>р.сп. -списочное число ремонтного персоналу, чол.

Фтар=>4332,791667,821=54687,82руб. (27)

3.3.1.2 Визначається доплата за шкідливі умови праці, крб.

За шкідливі умови праці доплачують 15% тарифноїставки(берется за даними підприємства).

Д>вр.усл.=>0,15 Фтар.=>0,1554687,82=8203,17

3.3.1.3 Визначається розмір премії, крб. за такою формулою:

==18867,3 (27)

де П – встановлений розмір премії за чинним становищу про преміюванні для підприємства, %.

3.3.1.4 Визначається фонд основний зарплати, крб. за такою формулою:

Ф>отртар>вр.усл.+>ПР=54687,82+8203,17+18867,3=81758,29 (28)

3.3.1.5 Визначається оплата відпустки, крб. за такою формулою:

Ф>отп.>отраб >

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація