Реферати українською » Физика » Теплова схема енергоблоку


Реферат Теплова схема енергоблоку

Страница 1 из 7 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

>АННОТАЦИЯ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТИНА

1.1 Розрахунок принципової теплової схеми енергоблоку

1.2 Розрахунокподогревателей високого тиску

1.3 Розрахунок турбіни приводу живильного насоса

1.4 Розрахунокдеаератора

1.5 Розрахунокподогревателей низький тиск

1.6 Матеріальний баланс пара і конденсату

1.7 Енергетичний баланс і витрати пара натурбоагрегат

1.8 Енергетичні показникитурбоустановки і енергоблоку

1.9 Розрахунокподогревателя низький тиск

2. ВИБІРОБОРУДОВАНИЯ

2.1 Розрахунокподогревателя високого тискуПВД № 1 і вибір його типу

2.2 Вибірподогревателей низький тиск поверхового типу

2.3 Вибірдеаератора

2.4 Вибір конденсатора

2.5 Вибірконденсатних насосів

2.6 Вибір живильного насоса

2.7 Вибір парогенератора

3.СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТИНА

3.1 Розрахунок принципової теплової схеми енергоблоку зісмешивающимиподогревателями

3.2 Матеріальний баланс пара і конденсату

3.3 Енергетичні показникитурбоустановки і енергоблоку. Енергетичний баланс і витрати пара натурбоагрегат

3.4 Тепловий і гідравлічний розрахунокподогревателясмешивающего типу

4. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

5 ЕКОЛОГІЯ

5.1Золоулавливание

5.2Золоудаление

6. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИОБСЛУЖИВАНИИОБОРУДОВАНИЯПАРОТУРБИННЫХУСТАНОВОК

>ВЫВОД

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


>АННОТАЦИЯ

У цьому дипломної роботі була вирахувана теплова схема енергоблоку з турбіноюК-500-240, складено баланси і визначено показники теплової економічності енергоблоку. За результатами теплового розрахунку вибрали основну перевагу й допоміжне устаткування.

У технологічної частини був підігрівник низький тиск поверхового типу.

У штатівській спеціальній частини був підігрівник низький тисксмешивающего типу.

Робота включає у собі 116 сторінок, 10 таблиць, 10 малюнків, 8 креслень формату А1.


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Принципова теплова схема електростанції визначає основний зміст технологічного процесу перетворення теплової енергії на електростанції. Схема включає її основне і допоміжне устаткування, використовується у виконанні цього процесу що до складупароводяного тракту електростанції. Основна мета розрахункуконденсационной електростанції залежить від визначенні технічних характеристик теплового устаткування, які забезпечують поставлене графік електричної навантаження і необхідний рівень енергетичних і техніко-економічних показників електростанції.

Метою згаданої роботи є підставою розрахунок теплової схеми.

Завдання роботи:

1. Розрахунок теплової схеми енергоблоку з турбіноюК-500-240.

2. Розрахунок гідравлічний, теплової тапрочностнойподогревателя низький тисктурбоустановки, з метою визначення його основних показників і характеристик роботи, відповідальних сучасним вимогам під час проектування споруд й експлуатації основного і допоміжного устаткування теплових електричних станцій.

3. Розрахунокподогревателя низький тисксмешивающего типу для заміни їмподогревателя низький тиск поверхового типу з метою підвищення коефіцієнта корисної дії станції hзвст і зменшення витрати палива до станції.


1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТИНА

1.1 Розрахунок принципової теплової схеми енергоблоку

Енергоблок 500 МВт маєодновальную швидкохіднуконденсационную турбінуХТГЗК-500-240. Перший зразок цієї турбіни (>К-500-240) іншій конструкції був виконаний 1964 р. Турбіна потужністю 500 МВт розрахована на початкові параметри пара Р0=>23,5МПа (240кгс/см2),t0 =5400З повагою та повинна працювати з проміжним перегрівом пара при Р>пп=3,63МПа доt>пп=5400З. Тиск в конденсаторі Рдо =3,5кПа. Частота обертання турбіниn=50с-1. У турбіни використані деякі конструктивні рішення, прийняті для модернізованого варіанта турбіниХТГЗК-300-240.

Передбачено дев'ять регенеративних відборів пара: перший - з циліндра високого тиску; другий - з лінії відпрацьованого пара цього циліндра до проміжного перегріву; третій, четвертий, п'ятий, шостий - з циліндра середнього тиску; сьомий, восьмий, дев'ятий - з циліндрів низький тиск.

Є три регенеративнихподогревателя високого тискуПВД № 1, 2, 3;деаератор підвищеного тиску; п'ять регенеративнихподогревателя низький тиск ПНД № 4, 5, 6, 7, 8. Турбіна має три циліндра.

Свіжий парР=23,54МПа,t=540 0З вступає уЦВД. Перші щабліЦВД розміщені у внутрішньому корпусі.ЦВД розташований в такий спосіб, що потік пара іде від генератора до переднього підшипнику. Пара до турбіни подається з двохпаропроводам.Паровпусктрехстенний - зовнішнє корпус, внутрішній корпус ісопловие коробки. Загалом уЦВД 10 щаблів активного типу, перша у тому числі регулююча. За регулюючої щаблем тиск пара одно 17,05МПа, а температура - 4950З. За восьмий щаблемЦВД виробляється відбір пара на регенерацію. ПісляЦВД приР=4,13МПа,t=2960З з двох трубах діаметром 500 мм пар направляють у парогенератор, відбуваєтьсяпромперегрев. Далі, пройшовшиотсечние і регулюючі клапани, пар вступає у циліндр середнього тиску зР=3,61МПа іt=540 0З .

Перші чотири щабліЦСД містяться у внутрішньому корпусі; діафрагми інших встановлюються у трьох обоймах. Загалом уЦСД 11 щаблів. Перші п'ять із них мають робочі лопатки зцельнофрезерованним бандажем. Усі робочі лопаткиЦСД закручені, змінного за висотою профілю.РоторЦСДцельнокований, корпуссварно-литой. ПісляЦСД пар, при тиску Р= 0,311МПа іt=230 0З, двомаресиверними трубами, що проходять нижче площині горизонтального розняття, подається удвічідвухпоточнихЦНД. ЗЦСД у четвертому відборі пар відводиться надеаератор, і використовується для турбіни приводу живильного насосаТПН.

ЗЦНД пар направляють у два конденсатора.Ротори низький тиск жорсткі,сварно-кование з шийками під підшипники діаметром 520 мм. У кожному потоціЦНД по п'ять щаблів. Останні щаблі виконані, як й у турбіниК-300-240, з лопатками довжиноюL=1050 мм. Ці модернізовані лопатки мають поліпшені профілі, оптимальні в периферійної частини відносні кроки і будуть виконані разом із бандажем. У турбіни однією потік доводиться потужність 125 МВт. Останній щаблі організованавнутриканальная сепарація вологи зсоплових лопаток. Деяка розвантаження щаблів низький тиск досягається застосуваннямконденсационной турбіни для приводу живильного насоса. Ця турбіна харчується пором низький тиск з проміжного відбору головною турбіни, іотбираемий пар не повертається у основний агрегат, а вони вбирають в окремому конденсаторі.

Усі чотири ротора турбіни з'єднані між собою жорсткими муфтами. Кожен із роторів спирається на два опорних підшипника, виконанихсамоустанавливающимися. Деякі їх - сегментні.Упорний підшипниксегментного типу з однією затятим гребенем розташовується між циліндрами високої професійності і середнього тиску. Попри протилежний зміст потоків пара вЦВД іЦСД ідвухпоточние конструкціїЦНД в турбіни передбачені розвантажувальні диски, необхідних врівноважування осьових зусиль під час перехідних процесів. У кришках корпусів підшипників є масляні бачки, ємність яких розрахована забезпечення олією підшипників під час зупинки турбоагрегата з відключеними олійними насосами. У турбіни передбаченовалоповоротное пристрій, яка була між двомаЦНД.

Турбіна має двіфикс-пункта (мертві точки) в точках перетину вертикальної площині турбіни, що проходить через подовжні шпонки під віссю агрегату, з лініями поперечнихшпонок під бічними опорами першого вчителя і третього вихідних патрубківЦНД (під осями лівих опорних підшипниківЦНД).

Робочої рідиною гідродинамічної системи регулювання турбіни є конденсат.Конденсат турбіни підігрівається вохладителе ущільнень ЗУ, п'яти регенеративнихподогревателях низький тиск. Післядеаератора конденсат поживним насосомпрокачивается через триподогревателя високого тиску.ДренажиПВД зливаютьсякаскадно вдеаератор. З ПНД № 4 дренаж зливається в ПНД № 5 і дренажним насосом подається в змішувач РМ.Дренаж ПНД № 6 зливається в ПНД № 7 і дренажним насосомДН подається в РМ.Дренаж з ПНД № 8 і з охолоджувача ущільнень ЗУ і ежектора ОЕ подається в конденсатор До.

Централізована олійна система постачає олією підшипники турбіни і генератора і складається з олійного бака, двох головних та одного резервного насосів імаслоохладителей. Олійні насоси наводяться електродвигунами (основні електродвигуни змінного струму, аварійні - постійного).

Загальна довжина турбіни дорівнює 29,5 м, а турбоагрегата з генератором і збудником - 46,3 м. Агрегат розміщається впоперек машинного залу.

Таблиця 1.1 – Процес розширення пара в турбіни

Крапка процесу Тиск пара Р,МПа

Температура параt, 0З

0 23,54000 540,0

0

22,36000 536,0
РС 17,05000 495,0
1 5,53000 339,0
2 3,92000 296,0

2

3,43000 540,0
3 1,64000 440,0

3

1,60000 435,0
>3К 0,00523 34,0
4 0,70000 375,0
5 0,51000 295,0
6 0,29500 230,0
7 0,14300 168,0
8 0,08400 120,1
9 0,01670 60,0
До 0,00345 26,7


Таблиця 1.3 – Параметри пара та води регенеративнихподогревателей високого тиску

Параметри Найменування параметрів Одиниці виміру >ПВД1 >ПВД2 >ПВД3
>Pотб Тиск пара >МПа 5,82 4,13 1,73
>Pотб Тиск пара з урахуванням втрат >МПа 5,53 3,92 1,64

>tп

Температура пара

З0

339 296 440

hп

>Энтальпия пара >кДЖ/кг 3037 2948 3344

>t>s

Температура води передподогревателем

З0

270 249 203

>tп>оп

Температура пара вохладителе пара

З0

280 259 213

hп>оп

>Энтальпия пара вохладителе пара >кДЖ/кг 1236,7 1129,9 911,4

h>si

>Энтальпия води передподогревателем >кДЖ/кг 1080,8 865,9

>tіні

Температура дренажу

З0

257 211

hіні

>Энтальпия дренажу >кДЖ/кг 1120,0 902,3 780,9

>>пв

>Недогрев води

З0

2 2 2

Р>пві

Тиск води передподогревателем >МПа 33,5 34 34,5

>t>пві

Температура води передподогревателем

З0

247 201

H>пві

>Энтальпия води передподогревателем >кДЖ/кг 1075,34 871,46

Р>пві

Тиск води післяподогревателя >МПа 33 33,5 34

>t>пві

Температура води післяподогревателя

З0

268 247 201

h>пві

>Энтальпия води післяподогревателя >кДЖ/кг 1172,36 1075,34 871,46

>rі

Сумарний підігрів води в щаблі регенерації >кДЖ/кг 97,02 203,88 128,41

>qі

Теплоотдаваемоегреющим пором в щаблі регенерації >кДЖ/кг 1800,3 1867,2 2478,1

Таблиця 1.4 – Вихідні дані турбоагрегата

1. Завод-виготовлювач >ХТГЗ
2. Тип агрегату >К-500-240
3.Развиваемая потужність,МПа 500

4. Параметри свіжого пара перед регулюючим клапаном турбіни:

- тиск,МПа

- температура, проЗ

23,54

540

5. Параметри свіжого пара після регулюючого клапана:

- тиск,МПа

- температура, проЗ

22,36

536

6. Параметри парапромперегрева передстопорним клапаномЦСД:

- тиск,МПа

- температура, проЗ

3,43

540

7. Тиск пара не вдома в конденсатор,МПа 0,00345

8. Внутрішній відносний ККД турбіни блоку по відсікам, % :

->цвд

->цсд

->цнд

87,5

91,4

88,0

1.2 Розрахунокподогревателей високого тиску

Для розрахункуподогревателей високого тиску необхідно визначити нагрівання живильним води в живильному насосі. Вважаючи механічний коефіцієнт корисної дії насоса h>мн = 0,975, визначимо його внутрішній ККД:

hзві = hзв / h>мн (1.2.1)

де hзв = 0,7869 – ККД насоса,

hзві = 0,7869 / 0,975

hзві = 0,805

Підвищенняентальпии води в насосі визначається за такою формулою:

>Dhзві =  (1.2.2)

де Vпорівн = 0,00112 м3/кг – середній питомий обсяг води в насосі,

Тиск живильним води на нагнітанні живильного насоса знаходимо за такою формулою:

Р>ПН = (РП + РПГ + Рланів +DРз – Рбуд)·j (1.2.3)

де РП = 25МПа – тиск свіжого пара,

РПГ = 4МПа – втрата тиску впарогенераторе,

Рланів =H·g·r·10-6 (1.2.4)

де М = 30 м,

g = 9,81 м/с2,

>r = 0,0011068 м3/кг.

Рланів =

Рланів = 0,266МПа –нивелирние втрати,

>DРз = 0,588МПа – втрати тиску гідравлічне опір трубопроводів і теплообмінників,

Рбуд = 0,7МПа – тиск удеаераторе,

j = 1,05 – коефіцієнт запасу щодо тиску,

Р>ПН = (25+4+0,266+0,588-0,7)·1,05

Р>ПН = 34МПа

Тиск (підпор) на усмоктувальної боці живильного насоса складається з тиску вдеаераторе Рбуд=0,7МПа і гідростатичного тиску, що визначається різницею оцінокдеаератора і всмоктувальної патрубка насоса. Тиск на усмоктувальної боці насоса вважатимуться постійних і рівним Рв = 0,9МПа. Напір живильного насоса в номінальному режимі становитиме:

>DР>ПН = Рале – Рв (1.2.5)

де Рале = 34МПа – тиск живильним води,

Рв = 0,9МПа – тиск на усмоктувальної боці насоса.

>DР>ПН = 34 – 0,9

>DР>ПН = 33,1МПа

Підвищенняентальпии води в насосі:

>Dhзві =

>Dhзві = 46,052 кДж/кг

Розрахунокподогревателя високого тиску № 1

Для перебування частки витрати пара наПВД № 1 складемо і вирішимо рівняння теплового балансу:

a1(h>п1 – h>др1) + aін (hін – h>др1) = a>пв (h>пв – h>в2)· (1.2.6)

де a1 – частка витрати пара першого відбору,

a1 (3037-1115,34)+0,0008(3323-1115,34)=1,015(1172,36-1075,34)

a1 = 0,0506

h>п1 = 3037 кДж/кг –ентальпия пара,

h>др1 = h>в2 + 40 (1.2.7)

h>др1 = 1075,34+40

h>др1 = 1115,34 кДж/кг –ентальпия дренажуПВД № 1,

aін = 0,0008 – частка пара напротечки свіжого пара,

hін = h0 = 3323 кДж/кг –ентальпия свіжого пара,

a>пв = 1,015 – частка витрати живильним води,

h>пв = 1172,36 кДж/кг –ентальпия живильним води,

h>в2 = 1075,34 кДж/кг –ентальпия води післяподогревателяПВД № 2,

hп = 0,995 – ККД пара.

Розрахунокподогревателя високого тиску № 2

Для перебування частки витрати пара наПВД № 2 складемо і вирішимо рівняння теплового балансу:


a2 (h>п2 – h>др2) + a1 (h>др1 – h>др2) + aін(hін – h>др2) = a>пв (h>в2 – h>в3)· (1.2.8)

де a2 – частка витрати пара другого відбору,

a2 (2948-911,46)+0,0506(1115,34-911,46)+0,0008(3323-911,46) =

1,015(1075,34-871,46)

a2 = 0,0961

h>п2 = 2948 кДж/кг –ентальпия пара,

h>др2 = h>в3 + 40 (1.2.7)

h>др2 = 871,46+40

h>др2 = 911,46 кДж/кг –ентальпия дренажуПВД № 2,

a1 = 0,0506 – частка витрати пара першого відбору,

h>др1 = 1115,34 кДж/кг –ентальпия дренажуПВД № 1,

aін = 0,0008 – частка пара напротечки,

hін = 3323 кДж/кг –ентальпия свіжого пара,

a>пв = 1,015 – частка витрати живильним води,

h>в2 = 1075,34 кДж/кг –ентальпия води післяподогревателяПВД № 2,

h>в3 = 871,46 кДж/кг –ентальпия води післяподогревателяПВД № 3,

hп = 0,995 – ККД пара.

Розрахунокподогревателя високого тиску № 3

Для перебування частки витрати пара наПВД № 3 складемо і вирішимо рівняння теплового балансу:


 a3 (h>п3 – h>др3) + (a1 +a2)(h>др2 – h>др3) + aін(hін – h>др3) = a>пв (h>в3 – hпн)· (1.2.10)

де a3 – частка витрати пара третього відбору,

a3 (3344-783,052)+(0,0506+0,0961)(911,46-783,052)+0,0008(3323-783,052) =

1,015(871,46-743,052)

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація