Реферати українською » Физика » Електричні та електронні апарати


Реферат Електричні та електронні апарати

1.Рассчитать знижуючий трансформатор з повітряним охолодженням з сердечником броньового типу

>Дано

1. Повна вторинна потужність трансформатора

2. З стандартного низки 10, 16, 25, 40, 63 помноженого на 1, 10, 100, 1000, 10000, ВА приймаємо найближче стандартне значення вторинної потужності трансформатора P.S2

>Найдем струм вторинної обмотки

3. Первинна повна потужність трансформатора

де із – ККД трансформатора приймемо рівним 0,94


4.Сечение сердечника броньового типу визначимо за такою формулою

де >k=6–8 для повітряного охолодження

5.Определим ширину пластини

Вибираємо ширину пластини , тоді

6. Висота вікна сердечника

ширина вікна сердечника

Де >k2 вибирається з проміжку

7. Сила струму первинної обмотки


8.Сечение дроти первинної обмотки

де – щільність струму

аналогічно перетин вторинної обмотки

9. Діаметр провідників первинної і вторинної обмоток трансформатора без обліку ізоляції

По таблиці 3 [1] приймаємо стандартні діаметриd1,d2 і перерізу провідників, найближчі великі


10. По таблиці 4 [1] знайдемо маркуобмоточного дроту й діаметр провідників з ізоляцією >d>н1 і >d>н2

11.Определим кількість витків первинної і вторинної обмоток

де , Тл – максимальне значення індукції, приймаємо за таблицею 12 [1] залежно від марки стали тоді

12. Перевіряємо розміщення обмоток з вікна сердечника

Площа обмоток:

Площа вікна сердечника

>Обмотка розміститься, якщо


2. Вибрати магнітний пускач для електродвигуна, перетин провідників маркиАПВ, прокладених лише у трубі.Рассчитать діаметр перетин алюмінієвого провідника, прийнявши за максимально допустиму температуру Ізв. Режим роботи тривалий

>Дано

1. Визначаємо номінальний струм двигуна

2. По довіднику вибираємо пускач з однією замикаючим контактом допоміжної ланцюга з урахуванням номінального напруги Uзв те щоб виконувалося умова для тривалого режиму роботи де – номінальний робочий струм пускача

Вибираємо пускачПМЛ 110004 з

3. По таблицямПУЭ вибираємо перетин провідника, те щоб довго припустимий струм цього провідника були трохи більші струму навантаження

Вибираємо провід маркиАПВтрехжильний діаметром2мм2 з прокладеного лише у трубі.

4.Расчет діаметра дроти, прокладеного відкритий і горизонтально, при нагріванні до Ізв при заданої температурі довкілля І0 зробимо за такою формулою

де – удільне опір провідника

 – температурний коефіцієнт опору

 – коефіцієнт теплопередачі

5. Визначаємо перетин провідника

6. Висновок: розраховане перетин провідника за такою формулою значно менше, ніж перетин обраного за таблицямиПУЭ, адже дроти випускаються по Держстандартам певних діаметрів.

3. Необхідно вибрати: пакетний вимикач, запобіжники та його плавкі вставки,електротепловие реле, перевірити плавкі вставки на умова селективності, якщо струм короткого замикання 10кА, вибрати автоматичний вимикач >FA1

трансформатор знижуючий магнітний провідник

>Дано:


Методика розрахунку схеми 1

1.Определим номінальні струми кожного двигуна

2. Вибираємо пакетний вимикач з вимогою

З таблицьПУЭ вибираємо пакетний вимикач маркиПВ2–250 з

3. Знаходимо струм плавкою вставки запобіжникаFU1

4.Найдем струм плавкою вставки запобіжникаFU2

5.Произведем вибір запобіжників, дотримуючись таке умова

За цією умови найбільш підходять такі запобіжники

>FU1 –ПН2–400 з

>FU2 –ПН2–100 з

6. Перевіримо умова селективності, при цьому визначимо ставлення струму короткого замикання до току плавкою вставки меншого запобіжника

По таблиці 2.57ПУЭ бачимо, що ні виконується умова селективності, тому доведеться збільшити струм плавкою вставки запобіжникаFU2 до50А.

7. По таблиціПУЭ зробимо вибірелектротеплових реле, у своїй середнє струму теплового реле має перевищувати номінального струму двигуна

Для першого двигуна реле тип 310504 з такими характеристиками

Для другого двигуна реле тип 101404 з такими характеристиками А.


Схожі реферати:

Навігація