Реферати українською » Физика » Електропостачання і електрообслужіваніе вузловий розподільної підстанції


Реферат Електропостачання і електрообслужіваніе вузловий розподільної підстанції

Страница 1 из 3 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

>УРАЛЬСКИЙПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙКОЛЛЕДЖ


>КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

з дисципліни "Електропостачання"

Електропостачання іелектрообслуживание вузловий розподільній підстанції


>КП.140613.24.05.01.11 ПЗ

>Виполнил:АбибуллаевА. І.

Перевірив: Сафіна І. Б

2011 р.


Зміст

Запровадження

1. Розрахунок електричних навантажень

2. Компенсація реактивної потужності

3. Вибір потужності силових трансформаторів

4. Опис ТП

5. Розподіл електроенергії всередині об'єкта

6. Техніко-економічне порівняння варіантів

7. Розрахунок струмів короткого замикання з прикладуТСН-1

8. Перевірка елементів цехової мережі на опірність струмівКЗ

9. Вибіркоммутационно-защитной апаратури

10. Опис чи розрахунок захисного заземлення

Література

 

Запровадження

Нині годі уявити життя й діяльність сучасної людини не залучаючи електрики. Електрика віддавна й остаточно ввійшло у галузі народного господарства й у побут людей. Основне гідність електричної енергії - відносна простота виробництва, передачі, роздрібнення і перетворення.

У системі електропостачання (>ЭСН) об'єктів можна назвати три виду електроустановок:

1) із виробництва електроенергії - електричні станції;

2) про передачу, перетворенню і розподілу електричної енергії - електричні сіті й підстанції;

3) споживанням електричної енергії в виробничих та побутові потреби - приймачі електроенергії.

З огляду на специфіку найважливіших галузей промисловості нашого краю, вирішив вибрати темою для свого курсового проектуЭСН вузловий розподільній підстанції (УРП). У зв'язку з інтенсивним освоєнням нафтових та газових родовищ у нашій окрузі, виникає дедалі більша потреба у якісному електропостачанні головних компресорних і нафтопереробних станцій. На компресорних станціях магістральних газопроводів з електричним приводом відцентрових нагнітачів, встановлена наелектроприемников сягає 100 МВт і більше.Головние насосні перекачувальні станції магістральних нафтопроводів мають встановлену потужність приймачів до40-60МВт.

Для харчування таких потужних промислових установок споруджують головні знижувальні підстанції і вузлові розподільні підстанції на напруга 110 чи 220 кВ. Тому, вважаю необхідним наявність знання конструкції і принципі роботи даних об'єктів. А виконання курсового проекту дозволить мені систематизувати, закріпити і поглибити отримані теоретичні знання з обраної темі.

УРП варта зв'язку напруг трьох класів: 220, 110 і10кВ. На шинах високої напруги УРП здійснюється зв'язок окремих частин енергосистеми чи зв'язок двох енергосистем, тому, до цих схемами пред'являють підвищені вимоги щодо надійності.

До шинам 220 кВ. можуть бути зазвичай вузловий точкою енергосистеми, підключені без вимикачівавтотрансформатори. У ланцюзі кожну лінію два вимикача. При ушкодженніавтотрансформатораАТ1 відключаються все вимикачі приєднані до секції шин1СШ, робота ліній 220 кВ. у своїй не порушується. Після відключенняАТ1 зусебіч, роз'єднувачР1 то, можливо відключений, після чого включенням всіх вимикачів1СШ відновлюється схема з боку вищого напруги. Аналогічний процес відбувається за ушкодженніАТ2, лише цього разі відключаються вимикачі приєднані до2СШ.

Устаткування підстанції складається з трансформаторів іавтотрансформаторов, розподільних пристроїв високої професійності і низького напруженості ізкоммутационними апаратами і збірними шинами, і навіть з пристроїв контролю та управління - вимірювальних приладів, пристроїв захисту та автоматики. У підстанції встановленоавтотрансформатори типуАТДЦТН-125000/220/110/20. З нашого боку високої напруги встановлено по 4 вимикачаВН типуУ-220, за середнього напруги по 4 вимикача СП типуУ-110, за низького напруги по 12 шаф типуКРУ-10.Автотрансформатори і відкриті розподільні устрою (>ОРУ-220 іОРУ-110) розміщені відкритої майданчику, а шафи у будинкуЗРУ-10.

Запроваджені РУ комутаційні апарати та внутрішнього облаштування служать для експлуатаційних включень й відключень основного устаткування підстанцій, ліній, трансформаторів іавтотрансформаторов, їхнього автоматичного відключення при надмірних навантаженнях, приКЗ, і навіть їхнього від'єднання від збірних шин чи то з мережі під час ремонтів. УРП обслуговується і має об'єднаний пункт управління з черговим персоналом. Крім цього передбачені виробничі, службові, допоміжні і побутові приміщення. Споживачі потреб отримують електроенергію від трансформаторів потреб і з надійностіЭСН ставляться до 1-ї категоріїелектроприемников.

Вихідні дані:

Коротка характеристика УРП і споживачів ЕЕ.

>Узловая розподільна підстанція (УРП) варта зв'язку напруг трьох класів: 220, 110 і10кВ. Воно складається з двохавтотрансформаторов типуАТДЦТН - 125000/220/110/10. З нашого боку високої напруги (>ВН) встановлено чотири вимикачаВН типу

>У-220, за середнього напруги (СП) по 5 вимикачів СП типу

>У-110, за низького напруги (>НН) по 12 шаф типуКРУ-10.

>Автотрансформатори, відкриті розподільні устрою (>ОРУ-220 іОРУ-110) розміщені відкритої майданчику, а шафи у будинкуЗРУ-10.

УРП обслуговується і має об'їдений пункт управління (>ОПУ) з черговим персоналом. Крім цього передбачені виробничі, службові, допоміжні і побутові приміщення.

Споживачі потреб (СП) отримуютьЭСН від трансформаторів потреб (ТСН) і з надійностіЭСН ставляться до 1 категорії.

Кількість робочих змін - 3. Грунт у районі цеху -супесь з температурою + 12 градусів Цельсія. Територія УРП має огородження з блоків – секцій довжиною 8 і шість метрів кожен.

Розміри цеху А У = 48 30 метри. Усі приміщення закритого типу, і заввишки 3,6 метрів.

ПерелікЭО УРП дано в таблиці № 1.

електропостачання вузлова розподільна підстанція

Потужність енергоспоживання (Реп) зазначена на однеелектроприемника.

Розташування основногоЭО показано на плані (рис №1).

ПерелікЭО вузловий розподільній підстанції.

Таблиця №1.

№ на плані НайменуванняЭО Реп, кВ Примітка
 1  2  3  4
1.,2 Трансформатори потреб Вибрати
3.,4 >Компрессорние установки 20
5.,6 >Зарядно-подзарядние агрегати АБ типуВАЗП 23
7.,8 Синхронні компенсатори 70
9., 10 >Электронагреватели для вимикачів і приводів типу У - 220, У - 110 219,2
11 >Электронагреватель шафКРУ-10 24
12., 13 >Электронагреватели трансформаторного олії 75
14., 15 Насоси систем охолодження АТ 29,6
16 Опалення, вентиляція і зовнішнє освітленняЗРУ-10 6
17 Опалення, вентиляція і упереджене висвітленняОПУ 8
18., 19 Зовнішнє висвітленняОРУ-220,ОРУ-110 5

Таблиця №2.

Найменування РП іЭП n >Рном кВт >Рном кВт Кі >cos >tg >Рср кВт >QсркВар
  >Т-1                
1 >Копресорние установки 1 20 20 0,85 0,8 0,75 17 12,75
2 >Зарядно-подзарядние агрегати типуВАЗП 1 23 23 0,4 0 1 9,2 9,2
3 Синхронні компенсатори 1 70 70 0,85 0,88 0,56 59,5 33,32
4 >Электронагреватели для вимикачів і приводів типуУ-220,У-110 1 219,2 219,2 0.6 1 0 131,52 0
5 >Электронагреватель шафКРУ-10 1 24 24 0,6 1 0 14,4 0
6 >Электронагреватели трансформаторного олії 1 75 75 0,6 1 0 45 0
7 Насоси систем охолодження АТ 1 29,6 29,6 0,85 0,8 0,75 25,16 18,87
  разом 7   460,8 0,6     301,78 74,14
  >Т-2                
1 >Копрессорние установки 1 20 20 0,85 0,8 0,75 17 12,75
2 >Зарядно-подзарядние агрегати типуВАЗП 1 23 23 0,4 0 1 9,2 9,2
3 Синхронні компенсатори 1 70 70 0,85 0,88 0,56 59,5 33,32
4 >Электронагреватели для вимикачів і приводів типуУ-220,У-110 1 219,2 219,2 0,6 1 0 131,52 0
5 >Электронагреватели трансформаторного олії 1 75 75 0,6 1 0 45 0
6 Насоси систем охолодження АТ 1 29,6 29,6 0,85 0,8 0,75 25,16 18,87
7 Опалення, вентиляція і упереджене висвітленняЗРУ-10 1 6 6 0,7 0,8 0,75 4,2 3,15
8 Опалення, вентиляція і упереджене висвітленняОПУ 1 8 8 0,7 0,8 0,75 5,6 4,2
9 Зовнішнє висвітленняОРУ-220,ОРУ-110 2 5 10 0,5 1 0 5 0
  разом 10   460,8 0,6     302,18 81,49
  >Т-1                
1 >Копрессорние установки                
2 >Зарядно-подзарядние агрегати типуВАЗП                
3 Синхронні компенсатори                
4 >Электронагреватели для вимикачів і приводів типуУ-220,У-110                
5 >Электронагреватель шафКРУ-10                
6 >Электронагреватели трансформаторного олії                
7 Насоси систем охолодження АТ                
  разом 11 4,2 1,46 1,1 440,59 81,6 448,07 658,92
  >Т-2                
1 >Копрессорние установки                
2 >Зарядно-подзарядние агрегати типуВАЗП                
3 Синхронні компенсатори                
4 >Электронагреватели для вимикачів і приводів типуУ-220,У-110                
5 >Электронагреватели трансформаторного олії                
6 Насоси систем охолодження АТ                
7 Опалення, вентиляція і упереджене висвітленняЗРУ-10                
8 Опалення, вентиляція і упереджене висвітленняОПУ                
9 Зовнішнє висвітленняОРУ-220,ОРУ-110                
  разом 44 4,2 1,46 1 441,18 81,5 448,64 659,76

1. Розрахунок електричних навантажень

Розрахунок електричних навантажень виробляється методом упорядкованих діаграм.

Метод упорядкованих діаграм є основним при розрахунку навантажень. Застосування її можливо, якщо відомі поодинокі потужностіелектроприемников, їх кількість і технологічний призначення.

Метод упорядкованих діаграм, рекомендованийРуководящими вказівками з визначення електричних навантажень промислових підприємств, належить до методів, використовують математичні методи теорії ймовірностей. Для методу упорядкованих діаграм характерно встановлення наближеною зв'язку розрахункової навантаженняРр з показниками режиму роботиелектроприемников.

Метод упорядкованих діаграм дозволяє найточніше та порівняно швидко розраховувати навантаження.

Розрахункові криві методу упорядкованих діаграм. Метод упорядкованих діаграм виходить із характеристик індивідуальних графіків навантаження.

Приклад розрахунку проводиться у разіТ-1.

Розрахунок виготовляють прикладі компресорної установки

Виробити розрахунок сумарною потужності цієї групи.

>Pном. = nРном.,Pном. =1 20 = 20 кВт.

Виробляється розрахунок середньої активної потужності цієї групи

>Рср. = КіРном.,Рср. = 0,85 20 = 17 кВт.

Виробляється розрахунок середньої реактивної потужності цієї групи.

>Qср. =tgРср.

>Qср. = 0,75 20 = 12,75кВар.

Аналогічно здійснюються розрахунки інших груп,електроприемников даногоТ-1, дані заносять у таблицю №2.

Виробляються підсумовування деяких величин.

V –Суммирование, W -Вичисление

Виробляється розрахунок Кі цьогоТ-1

Кі грн.еп. = Кі грн.еп. = = 0,6

Визначити ефективне числоЭП.

n 5Kи 0,2m 3, n еф. =

Визначити показник вузловий зв'язки цієїТ-1.

>m =m =

Визначаємо n ефективне

n еф. =

Визначити активний коефіцієнт максимуму.

>Kmax = 1,46 т. до n =

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація