Реферати українською » Физика » Проектування електростанції ТЕЦ-720МВт


Реферат Проектування електростанції ТЕЦ-720МВт

1. ВИБІРГЕНЕРАТОРОВ

Відповідно до завданням, з встановленої потужності станції 720 МВт, щодо встановлення приймаємо чотири генератораТВФ-63-2, дваТВВ-200-2, на першому варіанта схеми приймаємо чотири генератораТВФ-63-2, два генератораТВВ-200-2 , на другому варіанта приймаємо щодо встановлення чотири генератораТВФ-63-2, два генератораТВФ-110-2 і тількиТВВ-200-2..

Дані генераторів заносимо в таблицю 1.1.

Таблиця 1.1

ТИП

 генератора

Частота обертання об./хв Номінальні значення.

>Индук-

>тивное

>сопротив-

>ление.

x``>d %

Система порушення. Охолодження

Потужність

P.S>ном,

МВА.

Напругастатора,

кВ.

Струмстатора,

>кА.

>cos j >Статора. >Ротора.
>ТВВ-200-2 3000 235,3 15,75 8,625 0,85 0,191 >ВЧ,ТН >НВ >НВР
>ТВФ-110-2 3000 125 10,5 7,56 0,85 0,189 М >КВР >НВР
>ТВФ-63-2 3000 78 10.5 4,33 0,8 0,203 М >КВР >НВР

2. ВИБІР ДВОХВАРИАНТОВСТРУКТУРНЫХ СХЕМПРОЕКТИРУЕМОЙЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

З встановленої потужності станції 720 МВт, вибираємо задля її подальшого техніко-економічного порівняння два варіанта схем, зв'язку з системою на напрузі 220 кВ.

У перший варіант (рис 2.1) до ГРУ 10 кВприсоединяем чотири генератора по 78 МВт, а до розподільному влаштуванню 220 два генератора по 235 МВт що працюють у блоках з трансформаторами. Зв'язок між шинами ГРУ іРУ220 здійснюється двома трансформаторами зв'язку.>Рис. 2.1

У другому варіанті доРУ220кВ долучено два генератора по 110 МВт і тільки потужністю 235 МВт, доГРУ10присоединяем чотири генератора по 78 МВт. Зв'язок між ГРУ 10Кв іРУ220 кВ здійснюється як і двомаавтотрансформаторами зв'язку.


>Рис. 2.2


3.  ВИБІРТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРОЕКТИРУЕМОЙЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Потужність, передана через трансформатор, визначається за урахуванням різних значеньcos j генераторів, навантаження і споживачів потреб.

 [ 3.c.325 (5.3)]

>Рассчитивается у трьох режимах: максимальному, мінімальному і аварійному.

Мінімальний режим - усе обладнання у роботі, навантаження шинах ГРУ мінімальна,

Максимальний режим - усе обладнання у роботі, навантаження шинах ГРУ максимальна,

>Аварийний режим - відключений найпотужніший генератор, який досі живить шини ГРУ, навантаження шинах ГРУ оптимальна.

Визначаємо повну максимальну і повну мінімальну потужності.

Визначаємо витрата потужності за власні потреби внеблочной частини ТЕЦ.

Розраховуємо сумарну потужність генераторівG1-G4 працівників ГРУ.


Визначаємо розрахункову навантаження трансформаторів як мінімальних навантажень.

Визначаємо навантаження в максимальному режимі роботи.

Визначаємо розрахункову навантаження при відключенні одногогенератора(аварийний режим).

Вибираємо трансформатори зв'язку з формулі:

 

До установці приймаємо два трансформатораТРДЦН-160000/220.

Вибираємо на першому варіанта два трансформатора по 250МВа типуТДЦ-250000/242.

Для другого варіанти генераторів потужністю 100 МВт визначаємо потужність блокового трансформатора, інші трансформатори мають ті ж самі потужність, як й у перший варіант.

Вибираємо два трансформатора по 125МВа типуТДЦ-125000/242

Дані трансформаторів заносимо до таблиць 3.1 і 3.2.

Таблиця 3.1 - Для першого варіанта буде

ТИП Потужність,МВА Напруга, кВ Втрати, кВт НапругаКЗ,Uк,%

Струм ХХ

I0,%

>ВН >НН >х.х. >к.з.
>ТРДЦН-160000/220 160 230 11 155 500 11,5 0,35
>ТДЦ-250000/242 250 242 15,75 240 650 10,5 0,45

Таблиця 3.2 - Для другого варіанта

ТИП Потужність,МВА Напруга, кВ Втрати, кВт НапругаКЗ,Uк,%

Струм ХХ I0,%

>ВН >НН >х.х. >к.з.
>ТДЦ-125000/242 125 242 10,5 135 380 11,5 0,45

4.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕСРАВНЕНИЕВАРИАНТОВ СХЕМПРОЕКТИРУЕМОЙЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

 

Економічна цілісність схеми визначається мінімальними наведеними витратами

[3.c.327 (5.10)]

де До – капіталовкладення зведення електроустановки, тис. крб.;

>pзв – нормативний коефіцієнт економічну ефективність, рівний 0,12;

І – річні експлуатаційні витрати, тис.руб./год.;

У – виміряти цінунедоотпуска електроенергії, тис.руб./год.

Капіталовкладення “До” під час виборів оптимальних схем видачі електроенергії та виборі трансформаторів визначають по укрупненим показниками вартості елементів схеми

Друга складова розрахункових витрат – річні експлуатаційні витрати – визначається за такою формулою:

[3.c.327 (5.11)]


деPa,P0 – відрахування на амортизацію і обслуговування, %; W – втрати електроенергії, кВт год; – вартість кВт год втрат електроенергії, коп/кВт год

Техніко-економічне порівняння проводимо наведеними затратам, беручи до уваги основне устаткування.

[3.c.327 (5.12)]

деPx - втрати потужності холостого ходу, кВт;PДо – втрати потужності короткого замикання, кВт; P.S>max – розрахункова максимальна навантаження трансформатора,МВА; P.S>ном – номінальна потужність трансформатора,МВА; T – тривалість роботи трансформатора; – тривалість максимальних втрат.

Таблиця 4.1

Устаткування

Вартість одиниці,

тис. крб.

Варіанти
перший другий
Кількість одиниць

Загальна вартість,

тис. крб.

Кількість одиниць

Загальна вартість,

тис. крб.

>ТВФ-110-2 380 - - 2 6400
>ТВВ-200-2 500 2 1000 1 593,4
>ОРУ-220 кВ 76 1 350
>ТДЦ-250000/110 316 2 632 1 255
>ТДЦ-125000/110 243 2 140
Разом 1632 2138
Разом з коефіцієнтом подорожчання рівним 30 48960 64140

Визначаємо втрати ублочном трансформаторі типуТРДЦН-160000/220:


> прийнято від Тмахвуст=6000 годин.

Визначаємо втрати ублочном трансформаторі типуТДЦ-250000/242:

Визначаємо втрати енергії вблочном трансформаторі, що працює із генераторомТВФ-110-2 .

Визначаємо втрати енергії у другому варіанті у двох трансформаторах зв'язку й у трьох блокових трансформаторах.

Визначаємо річні експлуатаційні витрати, а перший варіант:

Визначаємо річні експлуатаційні витрати у другому варіанті:

Визначаємо мінімальні приведені витрати обох варіантів:

Знаходимо відсоток економічності схем:

>Т.к. відсоток економічності дорівнює 16,34%, то розрахунок веду за першим варіантом, оскільки він економічніше.


5. ВИБІРСЕКЦИОННЫХ РЕАКТОРІВ, НАПРУГУ 10Кв

>Реактори вибираємо по номінальному напрузі, току і індуктивному опору.Намечаем щодо встановлення реакторРБДГ на номінальне напруга 10 кВ з номінальним струмом 4кА.

Вибираємо за напругою: Uном. р. = 10 кВ , U вуст. = 10 кВ

Вибираємо по току: Iном. 0.7 Iном. I>ном 0.7 * 6880 = 4816 А=4,816Ка.

>Вибираю реактор типуРБДГ-10-400-0,18

6.РАСЧЁТТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

>Расчет струмів короткого замикання виробляємо для вибору устаткування йтоковедущих частин 17-ї та перевірки їх у термічну і динамічну стійкість.

Параметри окремих елементів:

З: P.S>кз = 100МВА; Xз* =0.03;

W: l123=>240км;

G1-G4: >ТВФ-63-2 – P.S>ном Р = 78 МВА; x>d`` = 0,203

G5-6:ТВВ-200-2 – P.S>ном Р = 253 МВА; x>d`` = 0,191

Т56: >ТРДЦН-160000/220 - P.S>ном Т = 160МВА; U>k% = 11.5%

Т7: >ТДЦ-125000/220 - P.S>ном Т = 125 МВА; U>k% = 10.5%

Т8:>ТДЦ-250000/220 – P.S>ном.тр=242 МВА

>Расчет струмів короткого замикання виробляємо в відносних одиницях. Приймаємо

P.Sb = 1000МВА. Розрахунок ведемо по формулам [>3.c.104. §>3.4.3(Т3.4)]. Надалі спрощення розрахунків й позначень індекс “*” опускаємо.

Для розрахунку струмів короткого замикання складаємо розрахункову схему (рис 6.1).


>Рис 6.1

>Составляем схему заміщення (>Рис 6.2).

>Рис. 6.2

Визначаємо опір системи:

1) Визначаємо опір ліній:


2) Визначаємо опір трансформаторів іавтотрансформаторов:

>3)Определяем опір генераторів:

>4)Определяем опору реакторів.

>Упрощаем схему заміщення (>Рис 6.3)


>Рис 6.3


>Упрощаем схему (>Рис 6.4)

>Рис 6.4

>Упрощаем схему (>Рис 6.5)


>Рис 6.5

>Упрощаем схему для К1.

>Рис 6.6


>Преобразуем схему для К1.

>Рис 6.7

 

Подальший розрахунок ведемо в табличній формі (Таблиця 6.1)

Таблиця 6.1

Джерела Система З

Генератори G1-G6

x>рез

0,89 0,42

E*

1 1.13

 -

1 0.78

2,82

1 1,973

0,03 0,35

Виконуємо розрахунок у точці До2. Використовуючи частково результати перетворення попереднього розрахунку складаємо схему заміщення для точки До2.


>Рис 6.8

Подальший розрахунок ведемо в табличній формі.

Таблиця 6.2

Джерела

Система З+ G5-G5

Генератори G1-G4

x>рез

1,33 0,97

E*

1,13 1.08

1 0.78

46,72

1,17 1,97

0,03 0,32

По результатом розрахунків складаємо зведену таблицю струмів короткого замикання (таблиця 6.3)

Таблиця 6.3

КрапкаКЗ

Uпорівн, кВ

Джерела

I>П0,кА

IП>,кА

іу,кА

і,кА

До1

230 Система З 2,82 2,82 3,95 0,63

Генератори G1-G6

6,75 5,26 18,61 8,01
Сумарна значення 9,57 8,08 22,56 8,64

До2

10,5

Система З; G5-G6

46,72 46,72 76,52 10,4

Генератори G1-G4

61,23 47,75 168,87 72,01
Сумарна значення 107,95 94,47 245,39 82,41

8. ВИБІР СХЕМИСОБСТВЕННЫХНУЖД ІТРАНСФОРМАТОРОВСОБСТВЕННЫХНУЖД

електростанція трансформатор реактор напруга

На проектованої електростанції генератори з'єднані в блоки, генератор – трансформатор.

Трансформатори потреб приєднуютьсяотпайкой від енергоблоку. Не блокової частини ТЕЦ трансформатори СП приєднуютьсяотпайками від ГРУ.ПРТСН приєднуєтьсяотпайкой від трансформатора зв'язку й підключається до резервної магістралі.

Потужність трансформаторів потреб визначається за такою формулою:

де,PСП % - відсоток за власні потреби,P>ном.ген. – активна потужність генератора, доз – коефіцієнт попиту.

Визначаємо потужність трансформаторів потреб за вищого напруги:

Блоку 200 МВт:

Визначаємо потужність кожного трансформатора СП за вищого напруги.

Приймаємо щодо встановлення два трансформатора типуТДНС-16000/20.

Визначаємо потужність трансформаторів потреб на ГРУ.

Визначаємо потужність кожного трансформатора на ГРУ.

Приймаємо щодо встановлення чотири трансформатора типуТМНС-6300/10.

Потужністьпускорезервного трансформатора потреб визначається за такою формулою:


Приймаємо щодо встановленняпускорезервний трансформатор типуТДНС-10000/35.

 

9. ВИБІР ІОБОСНОВАНИЕ СХЕМРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХУСТРОЙСТВ

 

На ТЕЦ із генераторами 63 МВт споживачі електроенергії розташовані на півметровій відстані 2-5 км може бути електроенергію генераторному напрузі. І тут на ТЕЦ споруджуються ГРУ 10Кв. У в'язі з велику кількістьприсоединяемих ліній на ГРУ я застосовую схему з одного системою збірних шин з'єднаних укольцо[1.c.405(Рис.5.9)] оскільки цю схему вважається надійної й економічної. Кількість і потужність генераторів, приєднаних до ГРУ визначається виходячи з проекту електропостачання споживачів і бути таким щоб за зупинці одного генератора які у роботі повністю забезпечували харчування споживачів. Це умова мною виконано.

Зв'язок із системою здійснюється за лініях 220Кв. Оскільки передбачається мала кількістьприсоединяемих ліній то вибираємо заВН схему з одного обхідної і двома робітниками системами шин.

10.ОПИСАНИЕ ІКОНСТРУКЦИЯРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГОУСТРОЙСТВА

>ОРУ-330 кВ виконано за схемою 3/2 вимикача приєднатися. Збірні шини виконані проводамиАС-300/48. Приймаємо схему з трирядній установкою вимикачів типу

>ВГУ-330Б-40/3150У1 і роз'єднувачів типуРНДЗ-330/3200У1.

До збірним шинам підключені трансформатори напруги типуНКФ-330-58Т1. Для харчуваннятокових обмоток приладів встановлено трансформатори струму типуТФРМ-330Б.

Відстань між фазами 8 метрів.

>Достоинство схеми є:

- При ревізії будь-якого вимикача все приєднання залишаються у роботі

- Висока надійність, бо всі приєднання залишаються у роботі навіть за пошкодженнях на збірних шинах.

Недоліками розглянутим схеми є:

- ВідключенняКЗ на лінії двома вимикачами, що підвищує загальна кількість ревізій вимикачів.

- Подорожчання конструкції РУ при не обліковій числі приєднань, оскільки одна ланцюг повинна приєднаються через 2 вимикача.

- Зниження надійності схеми, якщо кількість ліній відповідає числу трансформаторів.

- Ускладнення ланцюгів релейного захисту.


Схожі реферати:

Навігація