Реферати українською » Физика » Монтаж електрообладнання цеху складання меблевої фабрики


Реферат Монтаж електрообладнання цеху складання меблевої фабрики

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

">МОНТАЖЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЦЕХУ СКЛАДАННЯМЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ"

Саратов 2010


Запровадження

Цех складання призначений виготовлення віконних блоків.

Весь технологічний процес здійснюється потоком. Потік складається з трьох автоматизованих ліній:

–ДЛ2 – лінія розкроювання пиломатеріалів;

–ДЛ8А – лінія обробки віконних блоків;

–ДЛ10 – лінія складання.

>Готовая продукція проходить через малярську і до споживача.

Транспортування деталей за цехом здійснюється електрокарами, для підзарядки яких є зарядна. З іншого боку передбачені виробничі, допоміжні і побутові приміщення.

Ділянка розкроювання пиломатеріалів іподзарядная є пожежонебезпечними приміщеннями.

Електропостачання цех одержує вигоду від власної комплектної трансформаторній підстанції,подключенной до головноюпонизительной підстанції району (ДПП). Відстань від ДПП до цехової трансформаторній підстанції 1,2 км.

По категоріїнадежности електропостачання – це споживач 1 категорії.

Кількість робочих змін – 3.

Грунт у районі цеху – суглинок.

Розміри цеху А У М = 48 30 8 м.

Від трансформаторній цеху підстанції також отримують електроживлення електроустановки з додатковою потужністюРдоп = 100 кВт,соs 0,8.

Перелік устаткування цехуприведен в таблиці 1.


Таблиця 1. Перелік електроустаткування цеху

№ на плані Найменування >Рн, кВт Примітка
1 2 3 4
1,2 >Вентилятори 5,5
3 >Компрессор 5
4 Установка забарвлення електростатичної 4,8 >1-фазная
5,6 >Зарядние агрегати 4,5 >1-фазние
9 Ліфти вертикальніДБ1 3
10,15 >Загрузочние устрою 2,5
11 >Торцовочний верстатДС1 2,8
12,22 >ТранспортериДТ4 2,6
13 >Многопильний верстат 5
14 Верстат для закладення сучків 2,4
16 >Фуговальний верстат 3,5
17,20 >ТранспортериДТ6 4
18 >Шипорезний верстатДС35 4,5
21 Верстат чотиристороннійДС38 4
23,24

Верстати щоб поставитиполупетель

>ДС39

1,4
7,8 >Токарние верстати 1,8
19 >ПерекладчикДБ14 4
26 >Сборочний напівавтоматДА2 26
27,28 Верстати зі зняттямпровесовДС40 1,4

1. Розрахункова частина

1.1Расчет електропостачання навантаження

>Расчет електричних навантажень цеху виконаємо методом коефіцієнта максимуму (упорядкованих діаграм), який зводиться до визначення (>Рм,Qм,Sм)расчетних навантажень групиелектроприемников.

>Рм =>КмРсм;

>Qм =Qсм;Sм = + , (1)

деРм – максимальна активна навантаження, кВт;

>Qм – максимальна реактивна навантаження,кВАр;

>Sм – максимальна повна потужність,кВА;

>Км – коефіцієнт максимуму активної навантаження;

 – коефіцієнт максимуму реактивної навантаження;

>Рсм – середня активна потужність за найбільш навантажену зміну, кВт;Qcм – середня реактивна потужність за найбільш навантажену зміну,квар.

>Рсм =КиРн;Qсм =Рсмtg j, (2)

де

Кі – коефіцієнт використанняелектроприемников, визначається з досвіду експлуатації за таблицями [2];

>Рн – номінальна активна групова потужність,приведенная до тривалого режимутрехфазнихелектроприемников;

>tg j- коефіцієнт реактивної потужності;

>Разобьем електричніприемники по розподільчим пунктах так: наРП1 силове устаткування автоматичної лінії; наРП2 інші силові навантаження –трехфазние тривалого режиму; наРП3однофазние навантаження тривалого режиму. І, потім, виконаємо розрахунок навантаження в кожному щиту і, очевидно цеху. Результати розрахунків наведемо у зведеній відомості навантажень за цехом, таблиця 2.

Розглянемо розрахунок з прикладу розподільного пункту РП – 1, до складу якої входять такі установки:

1. Ліфти вертикальніДБ1 – 1

2.Загрузочное пристрій – 2

3.Торцовочние верстатиДС-1 – 1

4.ТранспортериДТ4 – 2

5.Многопильние верстатиЦМС – 1

6. Верстати для закладення сучків – 1

7.Фуговальние верстати – 1

8.ТранспортериДТ6 – 2

9.Шипорезние верстатиДС35 – 1

10. ВерстатичетирехсторонниеДС38 – 1

11. Верстати щоб поставитиполупетельДС39 – 2

12.Сборочний напівавтоматДА2 – 1

13. Верстат зі зняттямпровесовДС40 – 1

Усього – 17

Визначаємо сумарну номінальну потужність на РП

 = ∑ (3)

де – сумарна номінальна потужність на РП, кВт;

 – номінальна потужність однієї електроустановки, кВт;

 – кількістьприемников групи, прим.

 = 3 1 + 2,5 2 + 2,8 1 + 2,6 2 + 5 1 + 2,4 1 + 3,5 1 + 4 2 + 4,5 1 + 4 1 + 1,4 2 + 4 1 + 26 1 + 1,4 2 = 78,2 кВт

Кі,cos j,tg j знаходимо по [2], оскільки устаткування працює у зміни у безперервному режимі приймаємо для автоматичної лінії Кі = 0,75,tg = 0,8.

Визначаємо змінне активну і реактивну потужність по формулам (2) для ліфта вертикальногоДБ1:

>Рсм = 3 0,75 = 2,25 кВт,Qсм = 2,25 0,8 = 1,8кВАр

Сумарні активну і реактивну потужності наРП1

Р>см = 59,7 кВт;Q>см = 45кВАр

Повну змінне потужністьSсм знаходимо за такою формулою

>Sсм = + (4)

>Sсм =59,7 +45 = 74,8кВА

Знаходимо модуль складанняm для РП – 1 за такою формулою

>m =Pнmax/Pнmin (5)

де

>Рнmax – номінальна потужність найпотужнішогоприемника, кВт;

>Рнmin – номінальна потужність найменш потужногоприемника, кВт.

>m = 26 / 1,4 = 18,5 > 3

>Определим середній коефіцієнт використання Кі порівн

Кі порівн =SРсм/SРном (6)

Кі порівн = 0, 75

Визначаємо ефективне число одноріднихелектроприемников , прим.

 = / P.S (7)

 = 78,22 / 1 32 + 2 2,52 + 1 2,82 + 22,6 + 15 +12,4 +13,5 + 24 +14,5 + 14 + 21,4 +14 +126 + 1,41 = 7,1

>Км – можна визначити за довідником, або за формулі

>Км = 1 +1,5/1 –Ки.ср /Ки.ср (8)

>Км = 1 +1,5/7,11 – 0,75/0,75 = 1,32

Відповідно до практикою проектування приймається = 1,1 при < 10; = 1 при > 10.

>Рм = 1,32 59,7 = 78,8 кВт;Qм = 45 1,0 = 45кВАр;

>Sм =78,8+45= 90,7кВА.

Максимальний струмIм знаходимо за такою формулою

>Iм =Sм/3Uном (9)

>Iм =90,7 /1,730,38 = 140 А

При включенні1-фазних навантажень нафазное напруга встановлена натрехфазной навантаження визначається за такою формулою

Р(3)у =3Р>м.ф(1) (10)

де Ру(3) – умовна 3 –фазная потужність (>приведенная), кВт;

Р>м.ф(1) – потужність найбільш завантаженою фази, кВт;

У нашому випадкуоднофазние навантаження:

– Установка забарвлення електростатичної – 4,8 кВт;

–Зарядние агрегати – 2 прим. – 4,5 кВт.

Відповідно до формулою (10) Ру(3) = 14,4 кВт.

Повний розрахунок силового навантаженняприведен далі в табличній формі. Отримані результати розрахунку наведені у зведеної таблиці 2.


Таблиця 2. Зведена відомість навантажень за цехом

Найменування РУ іЭП Навантаження встановлена Навантаження середня за зміну Навантаження максимальна

>Рн,

кВт

n

>Рн

кВт

Кі >cos >tg >m

>Рсм

кВт

>Qсм

>квар

>Sсм

>кВА

nе

>Kм >Kм

>Pм

кВт

>Qм

>квар

>Sм

>кВА

>Iм,

А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

>РП1

ЛіфтДБ1

>Загрузочние устрою

>Торцовочние верстатиДС1

>ТранспортерДТ4

>Многопильний верстат

Верстати для зад. сучків

>Фуговальние верстати

>ТранспортерДТ6

>Шипорезний верстатДС35

У розділі ст.четирехсторонние ДВ

У розділі ст. щоб поставитиполупетельДС39.

>Перекладчики

>Сборочнийп/аДА2.

У розділі ст. зі зняттямпровесов 1

3

2,5

2,8

2,6

10

2,4

3,5

4

4,5

4

1,4

4

26

1,4

2

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

3

4,4

7,2

4,2

12

10

4,3

4,8

10,8

6

7,2

4,8

4,6

5,2

4

4

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

5

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

6

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

7

>3

8

2,25

4,2

2,1

3,9

3,75

1,8

2,6

6

3,4

3

2,1

3

9,5

2,1

1,8

3,15

1,6

2,9

2,8

1,35

1,95

4,5

2,55

2,25

1,8

2,25

14,6

1,6

11 12 13 14 15 16 17 18
Усього заРП1 17 78,2 59,7 45 74,8 7,1 1,32 1 78,8 45 90,7 140

>РП2

Вентилятор

>Компрессор

>Токарний ст.

5,5

5

1,8

2

1

2

11

5

1,8

0,7

0,65

0,14

0,8

0,8

0,5

0,75

0,75

1,73

>3

6,3

3,9

0,8

4,5

2,9

1,4

Усього заРП2 5 17,8 11 8,8 14,1 4,6 1,65 1,1 18,1 9,7 20,5 31,6

>РП3

Установка забарвлення 1 ф.

>Зарядние. агрегати 1 ф.

4,8

4,5

1

2

4,8

4,5

0,7

0,7

0,8

0,8

0,75

0,75

<3

Усього заРП3

>Доп.мощн.

3 14,4 0,7 10,1 7,6 12,6

10,1

100

7,6

75

12,6

125

57,3
НаШНН 0,83 207 137 249
Втрати 4,49 22,4 22,8
НаШНН 211,5 109 247

1.2 Компенсація реактивної потужності. Вибір типу, кількості і компенсуючих пристроїв (КУ)

Основним кошти компенсації реактивної потужності використовуються батареї статичних конденсаторів.

З розрахунків електричних навантажень з таблиці 2 визначаємо необхідність компенсації реактивної потужності. За даними таблиці середній коефіцієнт потужності з цеху становить 0,83. Відповідно до вимогамиПУЭ коефіцієнт потужності може бути щонайменше ніж 0,92–0,95.

Отже, виникла потреба компенсації реактивної потужності.

>Определим розрахункову міць і виберемо яке компенсує пристрій.

>Расчетную реактивну потужність КУ визначимо з співвідношення

 =a(tgj –tg) (11)

де

-расчетная потужність КУ,кВАр;

a – коефіцієнт, враховує підвищення коефіцієнта потужності природним способомa=0,9;

>tgj,tg- коефіцієнти реактивної потужності доі після компенсації

= 0,9 207 (0,67 – 0,33) = 63,3кВАр

Вибираємо по [2] стандартні КУ –УК2–0,38–25У3 (1 50)

 = 50кВАр

Після вибору стандартного КУ визначається фактичне значення коефіцієнта потужності


>tg=tgj – /a (12)

>tg= 0,67 – 50 / 0,9 207 = 0,4

Отримане значення коефіцієнта реактивної потужності становить

>cos = 0,928, що він відповідає вимогамПУЭ.

Таблиця 3. Зведена відомість навантажень з компенсацією реактивної потужності

>Параметр >cos >tg >Рм, кВт >Qм,кВАр >Sм,кВА
1 2 3 4 5 6
НаНН без КУ 0,83 0,67 207 137 249
КУ 50
НаНН з КУ 0,928 0,4 207 87 224,5

1.3Расчет і вибір потужності силових трансформаторів

>Расчетная потужність трансформатора визначається з отриманої максимальної повної потужності навантаження з урахуванням потужності компенсуючих пристроїв і гіркоту втрат в трансформаторі. Максимальна повна потужність наШНН з урахуванням потужності компенсуючих пристроїв приведено в таблиці 3. Втрати визначаються з таких співвідношень:

D = 0,02 =0,02224,5=4,49 кВт (13)

D = 0,1 =0,1224,5 = 22,4кВАр

D = + =4,49 +22,4= 22,8кВА

Визначаєтьсярасчетная потужність трансформатора з урахуванням втрат

 = + D = 224,5 + 22,8 = 247,3кВА (14)

 > = 0,7 =0,7247,3 = 173,1кВА (15)

З урахуванням категоріїнадежности електропостачання 1 по [1] вибирається КТП2160–10/0,4; з цими двома трансформаторами ТМ 160–10/0,4.

D = 0,510 кВт – втрати у стали;

D= 2,65 кВт – втрати у обмотках;

 = 4,5% – напруга короткого замикання;

 = 2,4% – струм холостого ходу трансформатора.

Коефіцієнт завантаження трансформатора визначаємо з співвідношення:

 = /2 = 247,3 /2160 = 0,77 (16)

Коефіцієнт завантаження в аварійний режим:

До>з.ав. = P.Sне / P.Sт = 247,3 / 160 = 1,54

1.4 Вибір перерізу й марки дротів і кабелів

Вибір перерізу дротів і кабелів виконують по довгодопустимому току (), визначається з довідників [2] для даної марки кабелю. Обраний перетин провідника перевіряємо за умовою нагріву:

 >Iрасч. (17)

Для магістральних ліній якрасчетного значення струмуIрасч. приймаємо отримане максимальне значення струмуIм, яке наведено в таблиці 2.

При виборі перерізу вводимо коефіцієнт, враховує умови прокладки. Длятрехжильних кабелів, прокладених повітря вона становить 0,92. Позаяк у відповідність до характеристикою виробництва та споживачів окремі приміщення деревообробного цеху ставляться допожароопасним приміщенням, приймаємо прокладання кабелі і дроти з мідної житловий будинок і незаймистою ізоляцією.

Обрана марка і перерізу кабелю наведені у таблиці 4.

Площа перерізу провідника, обраного по нагріванню, перевіряється за умовою припустимою навантаження в післяаварійному режимі після відключення одній з двох паралельних ланцюгів:

>1,3I>дд > I>р.ав, (18)

де I>р.ав – сила струму у подальшому ланцюгу в післяаварійному режимі.

Таблиця 4. Марка перетин дротів і кабелів

Найменування розподільного пункту. >Iм, А Марка кабелю

>Сечение,

>Iдд. А
1 2 3 4 5
РП – 1 140 >ВВГнг – 5 70 70 170
РП – 2 31,6 >ВВГнг – 5 16 16 73,6
РП – 3 57,3 >ВВГнг – 5 16 16 73,6

>Расчетное значення струму для відгалужень визначаємо за такою формулою

>Iр =Рном/3CosjUномh (19)

деUном – номінальне лінійне напруга (для розподільних мережUном = 0,38 кВ).

Для вентилятора на РП 2 – :Рном = 5,5 кВт;Cosj =0,8;h = 0,9

>Iр = 5,5 /1,730,380,80,9 = 11,7 А

По довіднику [ 4 ] знайдемо марку і перерізу дроти для відгалужень. Отриманірасчетние значення струму і марку і перерізу дроти наведемо в таблиці 5.


Таблиця 5. Марка перетин дроти для відгалужень

Найменуванняелектроприемников. >Iр, А >Iп, А Марка дроти (4- x жильний)

>Сечение,

1 2 3 4 5

РП 1

Ліфт вертикальнийДБ1

>Загрузочние устрою

>Торцовочний верстатДС1

>ТранспортериДТ4

>Многопильний верстат

Верстат для закладення сучків

6,38

5,95

5,95

5,5

10,6

5,1

38,3

36

36

33

63,6

33

>ВВГнг – 5 6

>ВВГнг – 5 6

>ВВГнг – 5 6

>ВВГнг – 5 6

>ВВГнг – 5 6

>ВВГнг – 5 6

6

6

6

6

6

6

>Фуговальний верстат

>ТранспортерДТ6

>Шипорезний верстат

Верстат чотиристоронній

Верстат щоб поставитиполупетель

>ДС39

>Перекладчики

>Сборочний напівавтоматДА2

>Санок зі зняттямпровесовДС40

7,44

8,5

9,6

8,5

3,0

8,5

55,3

3

44,6

51

57,6

51

18

51

332

18

>ВВГнг – 5 6

>ВВГнг – 5 6

>ВВГнг – 5 6

>ВВГнг – 5 6

>ВВГнг – 5 6

>ВВГнг – 5 6

>ВВГнг – 5 16

>ВВГнг – 5 6

6

-

-

-

-

-

16

6

>РП-2
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація