Реферати українською » Физика » Дослідження біполярного транзистора МП-40А


Реферат Дослідження біполярного транзистора МП-40А

Завдання дляРГЗ

1. Виписати з довідника параметри транзистора МП –40А.Нарисоватьчертеж висновків транзистора.

2.Зарисовать вхідну і вихідну характеристики транзистора.

3.Нарисовать схему із загальнимемиттером. Визначити графічноh-параметри для схеми із загальнимемиттером.

4.Нарисовать схему із загальним колектором і загальної базою.Рассчитатьh-параметри для схем включення із загальним колектором і загальної базою.

5. Аналіз за отриманими результатам.

транзистор колектор схема


Зв'язок між h-параметрами у різних схемах включення

Довідкові параметри транзистора МП –40А

>Промишленностью випускається 4 групи транзисторів МП –40А – «У, Р, Д, Є» – У довідниках наводяться параметри і характеристики на групу транзистора. Для проведення розрахунку вибираю транзистор групи «Д», тобто. транзистор МП –40А.

Умовне найменування транзистора має 5 елементів

1 елемент 2 елемент 3 елемент 4 елемент 5 елемент
М П 4 0 А
>Обозначает вихідний напівпровідниковий матеріал, із якого виготовлена транзистор. М –Кремниевий сплавний. Буква визначальна підклас (чи групу) транзистора п – польовий. Характеризує призначення приладу. 2 – 3. 30 МГц (середньої частоти). Кількість що означає номер розробки транзистора. Буква, умовно визначальна класифікацію транзисторів за параметрами.

Характеристика транзистораМП-40А: кремінний сплавний,германиевийр-п-р транзистор, призначений до роботи на підсилюючих іпереключающих схемах. Корпус металевий, герметичний, з гнучкими висновками. Маса транзистора трохи більше 2 р.

Умовне позначення.

Найменування Позначення Значення Режими виміру
>min >макс >Uк, У >Uе, У Ік,мА I в,мА >Iе,мА >f, гц
Зворотний струм колектора >Iкбо 0,5 15 5
Зворотний струмемиттера >Iебо 5 30 5
>Входное опір транзистора як малого сигналу,Ом >h11б 25 35 5 1 1
Коефіцієнт зворотний зв'язок за напругою >h12б 110–3 >5-Ю» 3 5 1 1
Коефіцієнт передачі струму як малого сигналу у схемі з ОЕ >h21е 20 40 5 1 1
>Виходная провідність як малого сигналу прих.х.,мкСм >h22б 0,5 3,3 5 1 1
Гранична частота коефіцієнта передачі струму, МГц >Fh21б 1,0 3,0 5 1
Ємністьколлекторного переходу,пФ

здо

20 50 5 465
Коефіцієнт шуму,дБ >Кш 5 12 1,5 0.5 1
Опір бази,Ом >Rб 200 5 1 465

Максимально допустимі параметри (гарантуються за нормальної температури довкілля,Тс=-60…+70° З):

Ікmax – постійний струм колектора,мА ………………………… 20

Ік, іmax – імпульсний струм колектора,мА ……………………. 150

>Uекmax – постійна напругаемиттер-база, У………….……. 5

>Uкбmax – постійна напругаколлектор-база, У ……………. 30

>Uкеmax – постійна напругаколлектор-емиттер, У ………… 30

>Pкmax – сталарассеиваемая потужність колектора, мВт …… 150

приТс=+100° З ……… 75

>Uкб ін –пробивное напругаколлектор-база, У ………………. 30

>Uке іmax –импульсное напругаколлектор-база, У ……….…. 30

>Uкб іmax –импульсное напругаколлектор-емиттер, У ………. 30

Припустима температура довкілля, °З ………… -60 … +70


Графічне визначення h-параметрів для схеми із загальнимемиттером

 

>Iб=0,2мА

>ВеличиниА-параметров можна визначити по статистичним вхідним і вихідним характеристикам задаючи прирощення одного з параметрів. Параметриh11 і h12 визначаються по вхідним характеристикам. Параметриh21 іh22 визначаються щодо сімейства вихідних характеристик.

>Входное опір – опір транзистора вхідному току.

Коефіцієнт зворотний зв'язок за напругою показує, яка частина вихідного сигналу транзистора надходить з його вхід.


Коефіцієнт посилення по току показує скільки раз зміна струму >1к більше фіксованого зміни струмуIб.

 

>Виходная провідність характеризує внутрішнє вихідний опір транзистора.

 

Включення транзистора за схемою із загальнимемиттером

Каскад за схемою з ОЕ при посиленні перевертає фазу напруги, тобто. між вихідним і вхідним напругою є фазовий зрушення 180.Достоинство схеми з ОЕ – зручність харчування його від одного джерела, оскільки у колектор і базу подаються котрі живлять напруги одного знака. Недоліки даної схеми – гірші порівняно з схемою ПРО частотні і температурні властивості. З підвищенням частоти посилення у схемі з ОЕ знижується значно значною мірою, ніж у схемою з ПРО. Режим роботи схеми ОЕ залежить від температури.


Розрахунок h-параметрів для схеми включення із загальною базою

Ця схема дає значно менше посилення за проектною потужністю і мають ще менше вхідний опір, ніж схема з ОЕ. Але з своїм частотним і температурним властивостями вона досить краще схеми ОЕ. Для схеми ПРО фазовий зрушення між вихідним і вхідним напругою відсутня, тобто. фаза напруги при посиленні не перевертається. Каскад за схемою ПРО вносить при посиленні менші спотворення, ніж каскад за схемою ОЕ.

 

Розрахунок h-параметрів для схеми включення із загальним колектором


У схемоюOK вхідний напруга повністю передається назад на вхід, тобто. дуже сильна негативна зворотний.Виходное напруга збігаються з вхідним і майже одно йому (вихідний напруга повторює вхідний). Тому цей каскад зазвичай називаютьемиттернимповторителем.

 

Найважливіші параметри основних схем включення транзисторів

*** Схема ОЕ Схема ПРО Схема ОК
>h11 Сотні – тисячі Одиниці – десятки Десятки – сотні
>h12 0,01 – 0,1 0,1 – 1 1
|>h21| Десятки – сотні Трохи менше одиниці Десятки тисяч – сотні тисяч
>1/h22 Сотні – тисячі Тисячі – сотні тисяч Сотні – тисячі

Аналіз отриманих результатів.

 

Зведена таблиця отриманих результатів

Обстежуваний параметр Схема включення транзистора >мп-40А
ОЕ ПРО ОК

>h11 (вхідний опір)

166Ом

5,35Ом

166Ом

h12 (коефіцієнт зворотний зв'язок)

0,02

0,14

1

| h2I | (коефіцієнт посилення по току)

30

31

0,97

>1/h22 (вихідний опір)

0,33кОм

11,6кОм

0,33кОм

>Входное опір h11 схеми включення транзистора має бути максимальним, цим виключаєтьсяшунтирующее дію каскаду подібний до попереднього вузол. Із одержаних вхіднимсопротивлениям щодо різноманітних схем включення бачимо, що найбільшими значеннями має схема ОЕ і ОК. Проте схема ОК забезпечує максимальну негативний зворотний зв'язок.Наименьшим вхідним опором h11=5.35Ом має схема з ПРО, що перешкоджає її використання звисокоомними вихідними джерелами. Ця схема застосовується у основному разом з схемою ОК (каскадні схеми включення).

Коефіцієнт зворотний зв'язок h12 визначає коефіцієнт посилення каскаду за напругою. Найбільшим коефіцієнт посилення за напругою, має схема ОЕ і ПРО (зворотний мінімальна). Схема з ОК має максимальну зворотний негативну зв'язок тому ця схема включення має мінімальним посиленням за напругою.

Коефіцієнт посилення по токуh21.Наименьшим посиленням по току має каскад ПРО, найбільшим – каскад з ОК, отже схему з ОК доцільно включати на каскади мають низька вхідний опір (наприклад, генератор струму).

>Виходное опір1/h22. Найбільшим вихідним опором має схема з ПРО, що перешкоджає її використання у схемах мають низька вхідний опір.


Список використовуваної літератури

1.Транзистори для апаратури широко він: Довідник /К.М. Брежнєва, Є.І.Гантман,Т.И. Давидова та інших. Під ред.Б.Л.Перельмана. – М.: Радіо і зв'язок, 1981. - 656 з.: мул.

2.Жеребцов І.П. Основи електроніки. – 5-те вид., перераб. ідоп. – Л.:Энергоатомиздат.Ленингр.отд-ние, 1990. – 352 з: мул.

3. Довідник радіоаматора. – 3-тє вид. Під загальною редакцією А.А.Куликовского - М:Госенергоиздат, 1961. – 500 з: мул.


Схожі реферати:

Навігація