Реферати українською » Физика » Модернізація системи електропостачання цеху з виробництва хлібобулочних виробів ТОВ "Пальміра"


Реферат Модернізація системи електропостачання цеху з виробництва хлібобулочних виробів ТОВ "Пальміра"

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Запровадження

Завдання виживання й ефективного функціонування умовах ринкової економіки наводять власників підприємств для пошуку джерел доларів додаткового прибутку. У тому числі можна назвати три основні напрями: підвищення ціни за свою продукцію, підвищення обсягів своєї продукції та подальше зниження витрат за одиницю продукції, що з постійної ринкову вартість продукції, також дає додатковий прибуток.

Неприпустимо розглядати Витрати енергоносії як накладних, є досить поширене явище російській підприємствах. Ці статті витрат займають істотну частку у собівартості кінцевої продукції і на вимагають власного цілеспрямованого менеджменту.

У російської неминучого у умовах постійного підвищення ціни енергоносії це запитання стає дедалі актуальним. Особливо важливо на велику промисловість, які, через ринкових відносин також зниження попиту випущену ними продукцію, змушені значно знижувати виробничі потужності, причому таке зниження окремих випадках сягає 90% від проектних. У умовах підприємства змушені нести додаткові витрати з змісту невикористовуваних потужностей.

Енергозбереження і навіть поглиблення електрифікації визначається великої областю народного господарства, званої електроенергетикою. Система електропостачання є частиною цій галузі, яка може бути оцінена від кордону розділу підприємства – енергосистемою до одиничнихелектроприемников.

Останнім часом проблема енергопостачання у Росії стало дуже актуальною. У зв'язку з розширенням виробництва потрібно збільшувати пропускну спроможність ліній,отключающую здатність комутаційного устаткування. Виникає потреба заміни чинного технічно зношене устаткування сучаснішим, потужнішим і вдосконалення всієї системи електропостачання. Нині з'явилися точніші методи розрахунку електричних мереж.

У цьому випускний роботі поставили завдання модернізувати існуючу систему їм електропостачання цеху з виробництва хлібобулочні вироби ТОВ «Пальміра» у зв'язку з зносом устаткування й збільшенням навантажень.


1. Проектування електричної частини цеху

1.1 Коротка характеристика цехи і режим роботи підстанції

1.1.1 Коротка характеристика цеху

Відповідно доПУЭ цеху з виробництва хлібобулочні вироби не належить до пожежонебезпечній і вибухонебезпечною зонам. Захист дротів і кабелів у мережах до 1 кВ і вибір перетинів мають здійснюватися по току спрацьовування при перевантаження кабельної лінії, току спрацьовування автомата при короткому замиканні.Сечение кабелю вибираємо по довгодопустимому току навантаження і перевіряємо щодо відповідностітоковой захисту. У мережах вище 1 кВ повинно бути перевірені з економічної щільності струму. Обраний перетин кабелю має бути перевірено на термічну стійкість струмівК.З.

Відповідно доПУЭ вибираємо дроту й кабелі з алюмінієвими жилами,т.к. ділянку не вибухонебезпечною зоною. Проводу і кабелі виконані:

а) дроти з гумової іполивинилхлоридной ізоляцією;

б) кабелі з гумової,поливинилхлоридной і паперової ізоляцією в гумової,поливинилхлоридной і металевої оболонках.

Оскільки малоймовірні ушкодження провідників, то кабелі і дроти вибиратимемо без захисної броньованій оболонки.

1.1.2 Режим роботи підстанції

Режим роботи – двозмінний.

1.2 Категорія споживача за надійністю електропостачання

1.2.1 Категорія споживача надійності електропостачання

Перерва в електропостачанні не призведе до небезпеку життя людей, розладу складного технологічного процесу устаткування, а тільки в суттєвогонедоотпуску продукції, простою людей, механізмів, промислового транспорту. Тому відповідно доПУЭ обрано II категорія за надійністю електропостачання.Электроприемники II категорії рекомендується забезпечувати електроенергією від двох незалежних взаємнорезервирующих джерел харчування. Дляелектроприемников II категорії у разі порушення електропостачання одного з джерел харчування припустимі перерви електропостачання тимчасово, необхідне включення резервного харчування діями чергового персоналу чи виїзний оперативної бригади.

1.2.2 Режим роботи нейтралі

На низькою боці застосованаглухо-заземленнаянейтраль.

Опір заземлення нейтралі визначається з таких умов:

а) запобігання небезпечних наслідків припробое ізоляції між обмотками вищого і нижчого напруг трансформатора;

б) запобігання неприпустимого підвищення напруги фаз стосовно землі тазаземленних частин електроустановок нижчого напруги при замиканнях на грішну землю.

При даному режимі роботи нейтралі автоматика швидко відключає аварійні ділянки, ізоляція провідників виконується на фазні напруги, що як дешево, аніж за ізольованій нейтралі. Глухе заземленнянейтралей електроустановок як попереджає виникнення у яких дуговихперенапряжений, а й призводить до полегшенню їх ізоляції стосовно землі, що дозволяє зниження рівня ізоляції, отже, та подальше зниження витрат, причому економія збільшується зі зростанням напруги мережі.

На високої боці буде використано ізольовананейтраль, оскільки струми короткого замикання невеликі не треба моментального відключення ліній.


1.3 Вибір величини яке живить напруги

Для внутріцехових електромереж найбільшого поширення має напруга380В, основною перевагою якого є можливість спільного харчування силових і освітлювальнихелектроприемников. Оскільки номінальне напругаелектроприемников одно380В і одинична встановлена на вбирається у 250 кВт, то рівень яке живить напруги всередині цеху прийнято380/220В, відповідно до номінальному напрузі споживачів цеху.

1.4 Визначення розрахункової потужності цеху

>Паспортние дані електродвигунів, необхідних подальшого розрахунку, зводимо в таблицю 1.1

Таблиця 1.1

Найменування споживача

Рзв,

кВт

n, прим.

Доі

>соsц ККД, % >ПВ, %
1 >Тестомешальная машина 4 9 0,6 0,75 100 40
2 >Тестомешальная машинаHYM220-H (Туреччина) 5,5 20 0,6 0,8 100 40
3 >Дежеподъемник 2,2 11 0,65 0,7 100 40
4 >Делитель тесту 5,5 8 0,65 0,7 100 60
5 Прихідрасточного шафи 1,5 9 0,6 0,45 100 60
6 Прихід вентилятора 0,75 4 0,6 0,55 100 60
7 >Циркуляционний вентилятор 3 4 0,65 0,55 100 40
8 Прихід печі 4 4 0,65 0,5 100 60
9 Прихід обприскування хліба 0,25 4 0,45 0,6 100 60
10 Повітряна завіса 2 1 0,4 0,45 100 40
11 Висвітлення 35 0,85 0,8 100 60
12 Аварійне висвітлення 2 0,85 0,8 100 15
13 >Вентиляция 6 0,8 0,8 100 40

1.4.1 Розрахунок потужності споживачам групи У

До групи У ставлятьсяелектроприемники з Доі≥0.6

Сумарнасреднесменная активна потужність

РдиввустДоі (1.1)

де Рдив–сумарнасреднесменная активна потужність, кВт;

Рвуст–встановлена наелектроприемника, кВт;

Доі–коефіцієнт використанняелектроприемника [7]

Рдив =196,28 кВт

Сумарнасреднесменная реактивна потужність

>Qдивдив>tgц (1.2)

деQдив–сумарнасреднесменная реактивна потужність,кВАр;

>tgц–коеффициент реактивної потужності

>Qдив=189,63кВАр

Повна розрахункова потужність за групою У

P.S>рВ=, (1.3)

де P.S>рВ–повна розрахункова потужність за групою У,кВА;

Р>рВ–розрахункова активна потужність за групою У, кВт;

Р>рВ=Рдив

>Q>рВ – розрахункова реактивна потужність за групою У,кВАр;

>Q>рВ=>Qдив

P.Sр=кВА


1.4.2 Розрахунок потужності споживачам групи А

До групи А ставлятьсяелектроприемники з Доі<0.6

>Средневзвешенний коефіцієнт використання

Доі порівн= (1.4)

Доі порівн=

Сумарнасреднесменная активна потужність

РдиввустДоі

Рдив=1,25 кВт

Сумарнасреднесменная реактивна потужність

>Qдивдив>tgц

>Qдив =2,19кВАр

Ефективне числоелекроприемников

nе= (1.5)

nе=

Приймаємо найближче великої ваги nе = 3

Справжнє числоелектроприемников N = 5

ОскількиN>nе (5>3), то розрахунок вестимемо з nе = 5

Знаходимо коефіцієнт максимуму за графіком чи таблиці Дом=1,15.

Розрахункова активна потужність за групою А

Р>рА=ДомРдив (1.6)

Р>рА =1,151,25=1,44 кВт

Розрахункова реактивна потужність за групою А

>Q>рА=>QдивДо`м (1.7)

де До`м=1,1 – оскільки nе<10

>Q>рА= 1,12,19 = 2,41кВАр

Повна розрахункова потужність, споживана за групою А

P.S>рА= (1.8)

P.S>рА=кВА

1.4.3 Навантаження цеху не враховуючи втрат надходжень у лініях і трансформаторах

Розрахункова активна потужність для груп споживачів

Рр>рА>рВ (1.9)

Рр=1,44+196,28=197,72 кВт

Розрахункова реактивна потужність для груп споживачів

>Qр=>Q>рА+>Q>рВ (1.10)

>Qр=2,41+189,63=192,03кВАр

 
Повна розрахункова потужність для груп споживачів за найбільш завантажену зміну

P.Sр= (1.11)

P.Sр=кВA

Результати підрахунків зводяться в таблицю 1.2.

Таблиця 1.2

Споживач N

>Pвуст,

кВт

Рвуст,

кВт

Доі

Рдив,

кВт

>Qдив,

>кВАр

nе

Дом

Рр,

кВт

>Q>p,

>кВАр

P.S>p,

>кВА

Група У.

1.Тестомешальная машина

9 4 36 0,6

21,6 19,05
2.Тестомешальная машинаHYM220-H (Туреччина) 20 5,5 110 0,6

66 49,5
3.Дежеподъемник 11 2,2 24,2 0,65

15,73 16,05
4.Делитель тесту 8 5,5 44 0,65

28,6 29,18
5. Прихідрасстоичного шафи 9 1,5 13,5 0,6

8,1 16,07
6. Прихід вентилятора 4 0,75 3 0,6

1,8 2,73
7.Циркуляционний вентилятор 4 3 12 0,65

7,8 11,84
8. Прихід печі 4 4 16 0,65

10,4 18,01
11. Висвітлення 35 35 0,85

29,75 22,31
12. Аварійне висвітлення 2 2 0,85

1,7 1,27
13. Вентилятор 6 6 0,8

4,8 3,6
Разом по грн. У 69 26,45 301,7 0,68

196,28 189,63 196,28 189,63 272,92

Група А.

9. Прихід обприскування цеху

4 0,25 1 0,45

0,45 0,6
10. Повітряна завіса 1 2 2 0,4

0,8 1,59
Разом по грн. А 5 2,25 3 0,43

1,25 2,19 5 1,15 1,44 2,41 2,80
Разом за цехом 74 28,7 304,7 0,55

197,72 191,82 197,77 192,03 275,63

1.5 Визначення навантаження цеху з урахуванням втрат надходжень у лініях і трансформаторах

1.5.1 Активна потужність з урахуванням втрат

Ррґ >трлр=>0,2Sр+>0,03Sрр, (1.12)

де Ррґ –активна потужність з урахуванням втрат, кВт;

Р>тр–втрати активної потужності трансформаторі, кВт; [5]

Рл–втрати активної потужності лініях електропередач, кВт [5]

Рґр=0,02275,63+0,03275,63+197,72=211,50 кВт


1.5.2Реактивная потужність з урахуванням втрат

>Qґр=>Qр+>Q>тр=>Qр+>0,1Sр, (1.13)

деQґр–реактивна потужність з урахуванням втрат,кВАр;

>Q>тр–втрати реактивної потужності трансформаторі,кВАр [5]

>Qґр=192,03+0,1275,63=219,60кВАр

1.5.3 Повна розрахункова потужність з урахуванням втрат

P.Sґр= (1.14)

P.Sґр=кВА

1.5.4 Коефіцієнти потужності

Коефіцієнт активної потужності

>cosцґ=, (1.15)

деcosцґ – коефіцієнт активної потужності з урахуванням втрат

>cosцґ=

>Требуемий коефіцієнт активної потужності з підприємству .

Коефіцієнт реактивної потужності

>tgцґ= (1.16)


деtgцґ – коефіцієнт реактивної потужності з урахуванням втрат

>tg цґ=

1.5.5 Компенсація реактивної потужності

Компенсація реактивної потужності (>КРМ) є невід'ємною частиною завдання електропостачання промислового підприємства. Компенсація реактивної потужності разом з поліпшенням якості електроенергії у мережах промислових підприємств одна із основних способів скорочення втрат електроенергії.

Електричні мережі підприємств із функціональним ознаками роботи електроустановок і дезінфікуючих засобівКРМ умовно поділяють на мережі загального призначення і мережі зі специфічними (думок нелінійних, несиметричними ірезкопеременними) навантаженнями. Як коштівКРМ у мережах загального призначення застосовують високовольтні і низьковольтніконденсаторние батареї і синхронні електродвигуни. У мережах зі специфічними навантаженнями, ще, застосовують фільтри вищих гармонік, статичні компенсатори реактивної потужності, спеціальні швидкодіючі синхронні компенсатори,симметрирующие іфильтросимметрирующие устрою.

Кількість реактивної потужності, яку треба компенсувати

, (1.17)

де – розрахунковий коефіцієнт реактивної потужності

=>tg цґ=1,04

 – необхідний коефіцієнт реактивної потужності.

>Требуемий коефіцієнт активної потужності , тоді

=

 (1.18)

>Q>комп=211,50(1,04–0,48)=117,16кВАр

Для компенсації вибираємо двіконденсаторние установки типу УКБ –0,38–50УЗ. Загальна потужність компенсаторних пристроївQ>к1=100кВАр. Компенсація виходить неповної. Кількість нескомпенсированной потужності

>Qост =Qґр –Q>к1

>Qост=219,60–250=119,60кВАр

Повна розрахункова потужність з урахуванням компенсації

 >кВАр

1.6 Вибір числа і силових трансформаторів

Потужність силових трансформаторів в нормальних умов мають забезпечувати харчування всіх приймачів електроенергії промислових підприємств. Вибір потужності силових трансформаторів слід здійснювати з урахуванням економічно доцільного режиму їх і відповідного забезпечення резервування харчування споживачів при відключенні однієї з трансформаторів.

>Намечаем два варіанта розрахунку числа і трансформаторів при рівної надійності схеми електропостачання.


Таблиця 1.3

Варіант
Тип

P.SМ,

>кВА

U1/U2

>P>xx, Вт

>P>кз, Вт

I>xx, %

Uдо, %

>Кол-во
I >ТМ-160 160 6,3/0,4 500 2600 2,4 4,5 2
II >ТМ-100 100 10/0,4 360 1970 2,6 4,5 4

1.6.1 Варіант I

Коефіцієнт завантаження

вI=, (1.19)

де P.S>HI – номінальна потужність трансформатора,кВА

вI=

Втрати активної потужності

РI=nI(>P>xxII2>P>кзI), (1.20)

де РI – втрати активної потужності, кВт;

nI – кількість трансформаторів;

Р>xxI – втрати холостого ходу, Вт;

Р>кз – втрати при короткому замиканні, Вт

РI=2∙ (0,5+0,722,6)=3,52 кВт

Втрати реактивної потужності

>QI=nI∙, (1.21)

деQI – втрати реактивної потужності,кВАр;

I>xx – втрати струму холостого ходу, %;

Uдо – втрати напруги при протікання струмів короткого замикання, %;

>QI=кВАр

Втрати активної

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація