Реферати українською » Физика » Акустичний проект нічного клубу


Реферат Акустичний проект нічного клубу

Міністерство освіти і науки України

Технічний університет України “КПІ”

Кафедра акустики іакустоелектроники

 

 

 

 

>Расчетно-графическая робота

за курсом “Прикладна акустика”

на задану тему“Акустический проект нічного клубу «>Жокей»(г.Шостка) ”

>Виполнил:

студентгр.ДГ-72

Гордієнко Ігор

Перевірила:

>Луньова С.А.

Київ 2010


ПЕРЕДМОВА

У цьомурасчетно-графической роботі ми виконуємо акустичний проект приміщення нічного клубу «>Жокей» (м.Шостка).

Практика будівництва показала, що, призначені для прослуховування і запис музичних і мовних програм, мають високими акустичними якостями лише тому випадку, якщо прослуховуванні було зроблено відповідний акустичний розрахунок, а ході будівництва вжиті заходи підвищення якості будинку.

Приміщення нічного клубу перебуває у житловому масиві. Потрібна корекція звукоізоляції приміщення, оскільки рівень шуму поблизу клубу перевищує нормативні значення. Схема приміщення відображена при застосуванні 1.


1.Акустические ВИМОГИ ДоРАСсЧИТАННОМУТИПУПОМЕЩЕНИЯ

Оскільки нічного клубу є залом багатоцільового призначення, отже, вона має відповідати параметрами для такого типу приміщень.

Зали багатоцільового призначення має забезпечити хорошу чутність музики, як у натуральному звучанні, і зізвукоусилением, театральних уявлень без звукопідсилення, лекцій і доповідей зізвукоусилением (в залах місткістю більш 300 слухачів) чи ні нього. Зали багатоцільового призначення середньої місткості розраховуються зазвичай на 100...1000 слухачів. До таких залах ставляться клуби і майже культури, актові зали навчальних закладів, конференц-зали і т.д.

Обсяг залу визначається відповідність до існуючими нормами, у своїй рекомендується виходити із обсягу 4-6 м3 на людини. За наявності у залу сценічної коробки загальний обсяг його призначається не враховуючи обсягу сцени. Площа, яка припадає однієї глядача, має перевищувати 0,85-0,9 м2 . При виборі пропорції і довжини залу слід виходити з таких рекомендацій: ставлення довжини залу його середньої ширині має не меншим 1, але з більш 2.В.етих самих межах рекомендують вживати і ставлення середньої ширини залу його середньої висоті.Длину залів, які мають сцени, слід вибирати трохи більше 28 м, а залів зі сценою – трохи більше 26 м (від задньої стіни до завіси).

При розрахунку обсягів продажів і геометричних розмірів необхідно враховувати рекомендовані обсяги, що припадають однієї глядача, які можна визначено з графіків, наведених на мал.1.


Мал.1

На мал.2 показані залежності Топт=Т(V) дляf=500 гц для приміщень різного призначення. У нашому випадку – це крива №2, крива для приміщень малих музичних форм. Ці значення оптимальної реверберації можна знайти за такими наближеним формулам: Топт=0.4>lgV-0.15.

Рис.2

Нічний клуб є приміщенням, у якому звучить музика ударного характеру. Тому Топт має бути рівним 1с.(для малий об'єм)

2. РОЗРАХУНОК ГЕОМЕТРІЇПОМЕЩЕНИЯ

 

1) Розрахунок кількості слухачів

З міркувань, що у одного слухача рекомендується 4 м3, знайдемо якомога більше слухачів.

Розміри приміщення зазначені уприлож.1.

Знайдемо обсяг приміщення:

 

V=3.5*(20*5.5+3*7.5+5*7.5+9.5*5-2*0.6*0.6)-0.7*3*5=748 (м3)

N=V/4=187 (слухачів)

2) Вибір оптимального часу реверберації

Для даного приміщення знайдемо оптимальне час реверберації:

 

Топт=0.4>lgV-0.15=1 (з)

Дане Топт справедливо на частоті 500 гц. Знайдемо частотну залежність Топт з допомогою рис.3.

>Рис.3Частотная характеристика Топт

Табл.1

>f, гц

125 250 500 1000 2000 4000

T>opt, з

1.4 1.25 1 1 1 1.1

3. >ОБЩЕЕПОГЛОЩЕНИЕ,ПОДБОР ІРАЗМЕЩЕНИЕЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХМАТЕРИАЛОВ

 

>Определим необхідну кількість поглинання розрахункової формулою, що утворюється з формулиЭйринга для стандартного часу реверберації:

,

де – коефіцієнт загасання звуку повітря.

>Рассчитаем A0(T>opt), і навіть кордону допустимих значень

A>min=A0(T>max), A>max=A0(T>min) для T>min=>0.9T>opt, T>max=>1.1T>opt.

Про результати проведених обчислень занесемо в табл. 2

P.S=829 (м2)

Табл.2

>f, гц

125 250 500 1000 2000 4000

>, м-1

0 0 0 0 0.002 0.004

T>opt, з

1.4 1.25 1 1 1 1.1

T>min, з

1.26 1.13 0.9 0.9 0.9  0.99

T>max, з

1.54 1.38 1.1 1.1 1.1 1.21

A0пт, >Себ

83.15 92.56 114.03 114.03 108.85 93.81

A>min, >Себ

75.95 84.3 104.35 104.35 99.09 84.76

A>max, >Себ

91.86 101.76 125.69 125.69 120.6 104.72

>Рассчитаем до загального фонду поглинання:

Розрахунок здійснюватиметься із міркувань, що 50%слушателей(94) сидітимуть у залі на дерев'яних стільцях, а решта в ролі публіки на танцполі площею 25 м2

>Табл.3

                       >f, гц

>Поглотитель

125 250 500 1000 2000 4000

Поглиненна повітря -

748 м3

0 0 0 0

0.002

6

0.004

11.97

Слухачі на дерев'яних стільцях – 94 чол

0.17

12.9

0.36

31.8

0.47

44.2

0.52

48.9

0.50

47

0.46

43.2

Публіка на 30 м2

0.25

6.1

0.4

12

0.45

13.5

0.49

14.7

0.47

14.1

0.45

13.5

>Диван оббитий шкірою – 11 прим

0.1

2.1

0.12

2.7

0.17

3.7

0.17

3.7

0.12

2.7

0.1

2.2

>Паркет -

243 м2

0.20

47.9

0.15

35.5

0.12

30

0.10

25

0.08

20.12

0.07

17.5

Стіни поштукатурено і вирізняються олійною фарбою - 476 м2

0.012

4.6

0.013

5.2

0.017

8.1

0.02

9.5

0.023

11

0.025

11.9

Скло дзеркальне –47м2

0.035

1.54

0.025

1.17

0.019

0.89

0.012

0.56

0.07

3.3

0.04

1.87

Загальне поглинанняОФП 74.1 88.4 100.4 102.4 104.2 102.1
Ту поглинання 2 0 0 0 0 0

>РассчитаемДФП враховуючи, що внесена поглинання визначається, як , де1,2 – коефіцієнти поглинання відповідно внесеного матеріалу і ще матеріалу зі ОФ, поверх якого він встановлюватися площею P.Sі:

Дерев'яні декоративні плити на стіни – 18.5 м2

(0.12-0.012)

2

(0.11-0.013)

1.78

(0.1-

0.017)

1.5

(0.03-

0.02)

0.24

(0.02-

0.023)

0.6

(0.11-

0.025)

1.6

Загальне поглинання,Себ 76.1 90.18 101.9 102.6 104.8 103.7

>Вичислим розрахункове час реверберації за такою формулоюЭйринга:

                      (3.2)

До того ж визначимо відхилення від оптимального T>opt:

                                      (3.3)

Отримані дані занесемо в таблицю 4.

>Табл.4

>f, гц 125 250 500 1000 2000 4000

Т>расч

1.54 1.32 1.1 1.1 1.04 1.03
>, % 10 5.3 10 10 4.2 6.3

4. ПОБУДОВУ МАЙДАНЧИКІВ1Х І2ХОТРАЖЕНИЙ. РОЗРАХУНОКВРЕМЕННОЙПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИРАННИХОТРАЖЕНИЙ

Закономірності формування процесу реверберації найбільш наочні, якщо випромінюваний сигнал є короткий імпульс. Причому у точку прийому, крім прямого сигналу, приходять імпульси, відбиті від огороджуючих поверхонь. Оскільки ці імпульси не перекриваються, можна розрахувати і можуть побудувати на графіці послідовність що проглядали імпульсів, складових разомреверберационний сигнал (рис.4).

Вводимо системудекартових координат і задаємо координати джерела x, y,z і приймача x0, y0,z0. Знайдемо довжину шляху прямого сигналу


Знайдемо довжину шляхи до кожного з таких сигналів, що проглядали від поверхонь. І тому знаходимо координати xі, yі,zі первинного мнимого джерела, який сполучається з приймачем прямим променем. Після цього визначимо:

>Найдем перші відображення від стелі, лівої стіни і правої стіни:

Ми вибирали удавані джерела в такий спосіб:


Час приходу перших відображень, знаходять за такою формулою:

     

>c=330 м/с;

Далі визначаємо час приходу відображеного сигналу і ставлення до його амплітуди до амплітудою прямого сигналу;

влогарифмическом масштабі рівень відображення визначається за формулою,дБ:

 

де поглинанняі-той поверхні

Для перших відображень:

Для других відображень:


Потому, як закінчено побудова тимчасової послідовності відображень, результатом розрахунків упорядковують за часом приходу сигналів; у формі табл. 5.

Таблиця 5

Напрям сигналу

>ru

>tu

Iu/I0

Nu

>и-пр. 14.87 0.045 1 0
і. - піт. – ін. 17.46 0.053 0.712 -1.474
і -лев.ст. - ін. 24.17 0.073 0.372 -4.295
і -пр.ст.-пр. 20.59 0.062 0.512 -2.904
і-перед.ст.-пр. 18.44 0.056 0.538 -1.954
>и.-пот.-пр.ст.-пр. 20.8 0.063 0.493 -3.07
>и-пот.-перед.ст.-пр. 18.68 0.057 0.611 -2.142

>Рис.4

Висновки. Оскількипереотражение сигнали приходять за прямим (максимальне значення 20 мс), то, на слух вони зливаються з нею, посилюючи його гучність, не знижуючи чіткості звучання музики.


5.ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯПОМЕЩЕНИЙ

 

До акустичному розрахунку приміщення входить розробляються методи захисту приміщення від сторонніх звукових сигналів, які називаються шумами.

Шуми бувають наступного походження: гудіння, вуличний шум, сигнали автомобілів та інших.

Найчастіше шум відбувається назвукоизолированное приміщення через перегородку, яка відокремлює його від приміщення, і навіть через отвори в перегородках (повітряні шуми).

У нашому випадку маємо зворотний завдання. Нічний клуб є джерелом широкосмугового сигналу високого рівня (100-110дБ), бо як він перебуває у безпосередній наближеності до житлових будинків, ми повинні проведення цілої низки заходів для «звукоізоляції» вулиці.

Відповідно до ст санітарними нормами № 3077-84 маємо такі рівні шуму:

>Табл.6

Призначення приміщення чи території Час діб Рівні звукового тиску в октавних шпальтах частот Рівні звуку L, чиекв. рівні звуку L,дБА Максимальні рівні звуку,дБА
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Території безпосередньо що прилягають дожилим домівках, поліклінік, амбулаторій, будинків відпочинку, пансіонатів, дитячих таких закладів,школ,библиотек із сьомої до 23 год. 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70
із 23-ї до 7 год. 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60

Проведемо розрахунок фактичного рівня шуму, впливає на житловий масив на частотах 125, 500 і 4000 гц.

де P.Sі – площі перегородок, що відокремлюютьі-й джерело галасу території;і – значення власної звукоізоляції відповідних ділянок; А – значення поглинання звуку поза приміщенням (приймемо рівним 0).

Джерело шуму позбавлений території зовнішньої цегельною кладкою (27 мм), бетонноїстяжкой на залізобетонній плиті (10+6) . Рівень джерела приймемо 100дБ. Площаограждающей поверхні 52,5 м2 (стіна) 300 м2 (дах). Вікна відсутні, двері не виходять вулицю. Отримані значення запишемо втабл.7.

>Табл.7

Частота, гц Власна звукоізоляція

Lф,дБ

125 44, 42

,

83
500 55, 56

,

69
4000 65, 68

,

58

Порівнюючи значеннятабл.6 ітабл.7 чітко видно, що шум створюваний нічним клубом мало збочує з нормованих значень вдень і дуже збочує з значень для нічного часу (20дБ). Тим паче те що, що основна час закладу нічний час діб, пропонуються такі заходи:

1) зменшення гучності звуку до 80дБ;

2) зменшення Lф  пропонується встановлення цегельною стіни завтовшки 27 мм з розв'язкою з приміщенням з відривом основної стіни, і навіть побудувати горище приміщення. Це дозволить зменшити рівень приблизно на 10-15дБ.


Схожі реферати:

Навігація