Реферати українською » Физика » Електропостачання судноремонтного заводу


Реферат Електропостачання судноремонтного заводу

Страница 1 из 4 | Следующая страница

року міністерство освіти Російської Федерації

Омський Державний Технічний Університет

Кафедра “>ЭсПП”

>ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

до курсовому проекту

на задану тему: “Електропостачання судноремонтного заводу”

>Виполнил

>Подоплелов О.С. грн.Эр-548

Перевірив СергєєвЯ.Б.

Омськ 2002


Зміст

1. Завдання

2. Запровадження

3. Опис технологічного процесу

4.Ведомость електричних навантажень заводу

5.Ведомость електричних навантажень

6. Визначення електричних навантаженьРМЦ

7. Визначення розрахункової навантаження по заводу загалом

8. Визначення центру електричних навантажень

9. Вибір системи харчування

10. Розміщення компенсаційних пристроїв у мережі підприємства

11. Вибір числа і цехових трансформаторних підстанцій

12. Визначення втрат потужності трансформаторах

13. Схема каналізаціїел.енергии територією

14. Вибір перерізу й марки провідників

15. Розрахунок струмів короткого замикання

16. Вибір і перевірка елементів системи електропостачання підприємства


1. Завдання

Тема. Електропостачання судноремонтного заводу

Вихідні дані проектування

1. Генеральний план заводу рис. 1.

2. Потужність енергосистеми 1000 МВА.

3.Ведомость електричних навантажень ремонтно-механічного цеху табл. 2.

4. Напруга харчування 110 кВ.

5. Опір системихс=0,8о.е.

6. Відстань від підстанції енергосистеми до заводу 15 км.

7. Дані про електричних навантаженнях представлені у табл. 1.

>Рис. 1. Генеральний план судноремонтного заводу.


2. Запровадження

Нині, попри який стався спад виробництва та важкий фінансовий стан, перед промислової енергетикою стоять відповідальні завдання раціональному застосуванню електричної енергії в усіх галузях виробництва.

Тенденції максимально чіткого і точного обліку й контролю над витратою електричної енергії вимагає від проектувальників перебування таких технічних рішень, які б максимально раціональні у своїй би знижували рівня надійності енергосистеми.

Однією з головних завдань проектування є вибір найбільш раціональної схеми електропостачання, відповідає сучасним вимогам енергоспоживання і можливість перспективного зростання підприємства. Проектування системи електропостачання має задовольняти як технічним вимогам даного виробництва, а й потрібно бути раціональним з погляду економічних витрат за будівництво такої системи електропостачання.Курсовой проект дисципліни «>Электроснабжения промислових підприємств» є завершальним проектом з усього циклу курсового проектування. Він узагальнює майже всі вивчені дисципліни, будучи найповнішим навчальним проектом з нашої спеціальності. Метою справжнього курсового проекту є спроектувати систему внутрішнього і зовнішнього електропостачання, виходячи з завдання на проект, яка відповідала б сучасним вимогам, і було б найбільш раціональної й економічної.

3. Опис технологічного процесу

>Судоремонтний завод належить до групи заводів машинобудування і металообробки. Середня потужність приводів верстатів масового машинобудування коливається не більше 5-10 кВт. Режими роботи верстатів дуже різні. Для деяких верстатів характерні часті пуски і реверси.Подъемние механізми як і працюють уповторно-кратковременном режимі. Загальна тенденція розвитку машинобудування полягає у автоматизації самих верстатів застосуванні програмного управління, установки окремих автоматичних ліній, верстатів і шляхом створення цехів і заводів автоматів. За рівнем безперебійності верстати ставляться до споживачів II категорії. Необхідно дотримуватися параметр висвітлення, аби зберегти необхідну точність роботи. У цьому підприємстві переважно встановлено металообробні верстати малої і середній потужності. Основні споживачі 2 і трьох категорії.

 

4.Ведомость електричних навантажень заводу

Таблиця 1

№ за планом. Найменування цеху. Встановлена потужність, кВт. Висотацехов,м
Литейний цех 5700 5
>Ремонтно-механический цех ---- 3
>Кузнечний цех 1800 4
Головний корпус (6 кВ) Головний корпус (0,4 кВ) 2
>Корпусно-котельний цех 3500 6
>Компрессорная (6 кВ)Компрессорная (0,4 кВ) 2150 550 3
>Такелажно-парусний цех 7900 5
Сухий док 1900 3
>Заводоуправление 280 2
Механічний док 1900 2

Киснева станція (6 кВ)

Киснева станція (0,4 кВ)

1300

350

6
Плаваючий док 3500 5

>Лесосушилка Висвітлення цехів і території заводу

470 визначити площею

1

5.Ведомость електричних навантаженьРМЦ

№ЭП Найменування ділянки цехи і індивідуальнихелектроприемников Руст, кВт Кількість
1. Механічне відділення.
1 >Токарно-винторезний верстат 4,6 2
2 >Токарно-револьверний верстат 5,5 1
3 >Фрезерний верстат 3,5 1
4 >Шлифовальний верстат 10,2 1
5 >Сверлильний верстат 6,9 1
6 Універсальний заточувальний верстат 1,25 1
7 >Кран-балка електрична 4,85 1
8 Вентилятор 7,0 1
2.Заготовительное відділення
9 >Отрезной верстат 1,9 1
10 >Трубоотрезной верстат 2,8 1
11 Верстаттрубогибочний 7,0 1
12 Вентилятор 4,5 1
3.Сварочное відділення
13 Машинаел.сварочная точкова 75кВА 1
14 Машинаел.сварочнаяшовная 25кВА 1
15 >Трансформатор зварювальний 16кВА 1
16 Вентилятор 10 1
4.Кузнечное відділення
17 >Горно-коксовое 0,8 1
18 Вентилятордутьевой 1,2 1
19 Вентилятор витяжною 7,0 1
20 >Кран-балка електрична 4,85 1
5.Термическое відділення
21 Пічмуфельная 2,2 1
22 >Високочастотная установка 25 1
23 Вентилятор 7,0 1
6.Эл.ремонтное відділення
24 >Намоточний верстат 2,8 1
25 >Токарний верстат 4,5 1
26 >Сверлильний верстат ,6 1
27 Таль електрична 0,85 1
28 >Сушильний шафу 6,0 1
29 >Полуавтомат длянамотки котушок 1,0 1

6. Визначення електричних навантаженьРМЦ

>Расчетную навантаження поРМЦ визначатимемо методом упорядкованих діаграм. Відповідно до цього всеелектроприемники розбиваються на підгрупи з приблизно коефіцієнтами використанняkі і коефіцієнтами потужностіcosj (>tgj), потім кожної підгрупи знаходять розрахунковий максимум по формулам:

(1)

 (2)

деkиi –коефіцієнт використання;

>kмi- коефіцієнт максимуму [ ]табл.2.2.

Потім розрахункові потужності, як активні, і реактивні сумуються виходить максимальна навантаження поРМЦ. Точність визначення розрахункових навантажень тим більша, що більше число підгруп.

>Сформируем підгрупи зелектроприемников за однаковими коефіцієнтам потужності і коефіцієнтам використання.

Дані наведені в табл. 3

>Табл. 3.

>ЭП

Найменування устаткування Руст, кВт Кі

>cos

1 Група

1. >Токарно-винторезний верстат 4,6 0,14 0,4
2. >Сверлильний верстат 6,9
3. Універсальний заточувальний верстат 1,25
4. >Намоточний верстат 2,8
5. >Сверлильний верстат 0,6
6. >Полуавтомат длянамотки котушок 1,0
7. >Токарно-винторезний верстат 4,6

2 Група

8. >Токарно-револьверний верстат 5,5 0,14 0,5
9. >Фрезерний верстат 3,5
10. >Токарний верстат 4,5
11. Таль електрична 0,85

3 Група

12. >Кран-балкаелектричесекая 3,06 0,2 0,5
13. >Отрезной верстат 1,9
14. >Тельфер 0,85
15. >Кран-балка електрична 3,06
16. >Горно-коксовое 0,8

4 Група

17. >Трубоотрезной верстат 2,8 0,2 0,65
18. Верстаттруботочильний 7,0
5 Група
19. Машинаел.сварочная точкова 37,64 0,35 0,6
20. Машинаел.сварочнаяшовная 12,55
6 Група
21. >Трансформатор зварювальний 4,65 0,35 0,65
7 Група
22. Вентилятор 7,0 0,8 0,8
23. Вентилятор 4,5
24. Вентилятор 10,0
25. Вентилятордутьевой 1,2
26. Вентилятор витяжний 7,0
27. Вентилятор 7,0
28. Вентилятор 7,0
8 Група
29. Пічмуфельная 2,2 0,8 0,95
30. >Сушильний шафу 6,0
9 Група
31. >Високочастотная установка 25 0,8 0,4

Повний розрахунок наводиться лише однієї підгрупи (першої) інших отримані величини зведені табл. 4

Слід також врахувати що з зварювальних апаратів і підйомних машин розрахункові навантаження вважаються через тривалість включення.

Для звідного устаткуванняПВ = 0,4

Для зварювальних апаратівПВ = 0,7

Наприклад розглянемо розрахунок перша підгрупи. Параметри цихелектроприемниковcosj = 0.4,kІ = 0,14;

 кВт (3)

Знайдемо ефективне кількістьелектроприемников.

 (4)

>Округляем до меншого найближчого цілого числа і приймаємо ефективне числоелектроприемников рівним 4.

Отже, отримуємо, що розрахункова навантаження має таку величину:

кВт (5)

 >кВар (6)

Де визначається за такою формулою:

(7)

Результати підрахунків зведені втабл.4.

Для розрахунку потужності зРМЦ загалом знайдемо середньозважені коефіцієнти

 і .


 (8)

(9)

>П/г

Найменування верстата

Рn,кВт

n

>kі

nе

>k>m

Рр,кВт

>Qр,кВт

1.

>Токарно-винторезний 4,6 2 0,4/2,3 0,14 4 2,35 10,5 4,62
>Шлифовальний 10,2 1
>Сверлильний 6,9 1
>Универсальн. заточувальний 1,25 1
>Намоточний 2,8 1
>Сверлильний 0,6 1
>Полуавтомат длян.к. 1,0 1

2.

>Токарно-револьверний 5,5 1 0,5/1,7 0,14 3 2,89 5,8 3,19
>Фрезерний 3,5 1
>Токарний 4,5 1
Таль електрична 0,85 1

3.

>Кран-балка 3,06 2 0,5/1,7 0,2 3 2,31 4,46 2,45
>Отрезной 1,9 1
>Тельфер 0,85 1
>Горно-коксовое 0,8 1

4.

>Трубоотрезной 2,8 1 0,65/1,2 0,2 1 4 7,84 5,6
>Труботочильний 7,0 1

5.

Машина св. точкова 37,64 1 0,6/1,33 0,35 1 2 35,13 23,18
Машина св.шовная 12,55 1

6.

>Трансформатор св. 4,65 1 0,65/1,2 0,35 1 2 3,25 2,32

7.

Вентилятор 7,0 3 0,8/0,75 0,8 6 1 34,96 30,76
Вентилятор 4,5 1
Вентилятор 10,0 1
Вентилятордутьевой 1,2 1
Вентилятор витяжною 7,0 1

8.

Пічмуфельная 2,2 1 0,95/0,3 0,8 1 1 6,56 6,85
Шафа сикатив 6,0 1

9.

>Високочаст. установка 25 1 0,4/2,3 0,8 1 1 20 8,8

 (10)

Тоді

Розрахункова активна і реактивна потужність поРМЦ загалом:

кВт (11)

де - коефіцієнт максимуму [ ]табл.2.2.

 >кВар (12)

7. Визначення розрахункової навантаження по заводу загалом

Розрахунковий максимум інших цехів визначається за коефіцієнтом попиту, взятого по довідковим даним. Визначення

(13)

За цією аналітичнимвиражениям визначають максимум силового навантаження цехів. Слід також врахувати навантаження штучного висвітлення.

Ця навантаження зазвичай визначається по удільної щільностіsВт/м2 площі цеху (чи території підприємства).

Визначення розрахункової навантаження розглянемо з прикладу ремонтно-механічного цеху.

Параметри цеху: Р>РРМЦ = 41,33 кВт;cosf = 0,62;tgf = 1,26;kc = 0,23Найменування цеху >Рн, кВт

>Кс

, кВт

,>кВар

1. Литейний цех 5700 0,8/0,75 0,8 4560 3420
2. >РМЦ 41,33 0,62/1,26 0,23 9,5 11,97
3. >Кузнечний цех 1800 0,8/0,75 0,85 1530 1147,5
4.

Головний корпус (>6кВ)

Головний корпус (>0,4кВ)

12100

1200

0,5/1,73

0,4/2,3

0,16

0,15

1936

180

3349,3

414

5. >Корпусно-котельний цех 3500 0,8/0,75 0,8 2800 2100
6.

>Компрессорная (>6кВ)

>Компрессорная (>0,4кВ)

2150

550

-0,9/-0,48

0,8/0,75

0,8

0,85

1720

467,5

-825,6

350,6

7. >Такелажно-парусний цех 7900 0,8/0,75 0,8 6320 4740
8. Сухий док 1900 0,9/0,48 0,8 1520 729,6
9. >Заводоуправление 280 0,5/1,73 0,16 44,8 77,5
10. Механічний док 1900 0,5/1,73 0,16 304 525,9
11.

Киснева станція (>6кВ)

Киснева станція (>0,4кВ)

1300

350

0,8/0,75

0,7/1,02

0,8

0,8

1040

280

780

285,6

12. Плаваючий док 3500 0,5/1,73 0,16 560 968,8
13. >Лесосушилка 470 0,9/0,48 0,8 376 180,5

кВт (14)

>кВар (15)

Навантаження штучного висвітлення визначається за такими розрахунковим формулам:

, (16)

деs0 – питома щільність освітлювальної навантаження на 1 м2 повної площі;Вт/м2.

Оскільки висотаРМЦh=3 м, то ролі джерел кольору цеху використовуємо люмінесцентні лампи, ;Вт/м2

>kЗ0 - коефіцієнт попиту висвітлення (довідкова величина) [ ].

F- площа цеху, м.


 кВт (17)

 >кВар (18)

Розрахунковий максимум цеху на напруга 0,4 кВ з урахуванням освітлювальної навантаження і розмір втрат в трансформаторі визначається за такою формулою:

 (19)

 (20)

При визначенні максимальної навантаження по заводу загалом, необхідно врахувати коефіцієнт різночасності максимумів ,

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація