Реферати українською » Физика » Надійність і діагностика електрообладнання


Реферат Надійність і діагностика електрообладнання

Міністерство освіти і науки України

Донбаський державний технічний університет

Кафедра "Електричні машини та апарати"

>СЕМЕСТРОВОЕ ЗАВДАННЯ №1

 

"Надійність і діагностика електроустаткування"

(спеціальність7.092206-електрические машини та апарати)

Варіант №6

>Виполнил: студент грн.

Перевірив: старшого викладача

Алчевськ 2009


>СОДЕРЖАНИЕ

Технічне завдання

Запровадження

Рішення поставленого завдання

Висновки

Перелік посилань


>ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАВДАННЯ №2 (>В5)

 

Дана з погляду надійності структурна схема електроустановки, що містить як блоків електродвигуни, трансформатори,пускорегулирующую апаратуру та інших. (див. малюнок 1). Відомі ймовірності безвідмовної роботи входять до неї елементів. Потрібна знайти ймовірність безвідмовної роботи всієї електроустановки загалом.
Малюнок 1- Структурна схема електроустановки


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Надійність є найважливішим техніко-економічним показником якості будь-якого технічного устрою, зокрема електричної машини, визначальним її здатність безвідмовно працювати з незмінними технічними характеристиками протягом певного проміжку часу за певних умов експлуатації.

Однією з способів визначення надійності електричної машини є його розбивка на блоки з урахуванням єдності функціонування та фізичних процесів, що відбуваються під час роботи машини. Знайдена у такий спосіб надійність називається структурна.

Структурною надійністю електричної машини називається результуюча надійність при заданої структурі та відомих значеннях надійності всіх входять до неї блоків чи елементів.


РІШЕННЯПОСТАВЛЕННОЙ ЗАВДАННЯ

Представлена система складається з трьох (А, З повагою та Є) паралельних ланцюгів різної надійності.Определим надійність блоку А:

Блок Нерезервируемий і має надійність

>Определим надійність роботи блоку З:

>Определим надійність роботи блоку D:

>Определим надійність роботи блоку E:

Результуючий вектор ймовірність безвідмовної роботи всієїрезервируемой системи дорівнює:

Відповідь:


ВИСНОВКИ

Розрахунок структурної надійності електроустановки показав, що результуюча ймовірність безвідмовної роботи всієїрезервируемой системи дорівнює 0,79, що дуже низької величиною. Це є наслідком низького значення ймовірності безвідмовної роботи блоку У. Для збільшення ймовірності безвідмовної роботи рекомендується, або замінити блок У блоком з більш більшої ймовірністю безвідмовної роботи, або зарезервувати блок У блоком з більш більшої ймовірністю безвідмовної роботи. Якщо блок У буде замінений блоком з імовірністю безвідмовної роботи 0,96, то результуюча ймовірність безвідмовної роботи всієїрезервируемой системи стане дорівнювати 0,948, і якщо блок У буде зарезервований блоком з імовірністю безвідмовної роботи 0,9, то результуюча ймовірність безвідмовної роботи всієїрезервируемой системи збільшитися до 0,967.

Але практично ці рекомендації виконати який завжди є можливим.


>ПЕРЕЧЕНЬССЫЛОК

>КотеленецН.Ф., КузнєцовН.Л. Випробування і надійність електричних машин: Навчальний посібник для вузів по спец. «Електромеханіка». - М.:Висш. шк., 1988. - 232 з., мул.


Схожі реферати:

Навігація