Реферати українською » Физика » Специфіка ремонтного обслуговування АЕС


Реферат Специфіка ремонтного обслуговування АЕС

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ РФ

Курчатовський філіяФГОУСПО

Курський державний політехнічний коледж

>РЕФЕРАТ

з дисципліни Ремонт устаткування АЕС

на задану тему: Особливості ремонтного обслуговування АЕС

РОБОТУ ВИКОНАВ:

>Ключкин Іван

Курчатов 2010


Зміст

Запровадження

Специфіка ремонту на АЕС

Види ремонту

>Ремонтная документація

>Организационно-технические заходи щодо безпечного проведенню ремонтних робіт

Оснащення ремонтних майстерень

>Дезактивация устаткування

Укладання

Список використаних джерел


Запровадження

В кожній АЕС задля забезпечення безпечної експлуатації й надійності устаткування й систем організувати їхню технічну обслуговування може й ремонт, і навіть будівлі і водоканалізаційних споруд. Відповідальність за організацію та проведення технічного обслуговування, ремонту устаткування й систем, будинків та споруд, модернізації устаткування та систем станції несе адміністрація АЕС. Ремонт має здійснюватися за перспективними і річним планам, і навіть поза плану з результатам нагляду над станом. Організація технічного обслуговування і ремонту устаткування й систем АЕС повинні відповідати вимогам керівних документів: «Правила організації технічного обслуговування і ремонту систем і устаткування атомних станцій», «Нормативна тривалість ремонту енергоблоків АЕС», «Забезпечення якості. Основні становища», «Правила організації робіт з відкриттям устаткування», і навіть регламентів технічного обслуговування і ремонту важливих національній безпеці систем АЕС.

Після технічного обслуговування і ремонту системи та устаткування, важливі безпеки, мають піддаватися перевірок (випробувань) на працездатність та відповідність вимогам тих нормативних документів на: ремонт. Перевірки (випробування) потрібно проводити відповідно до вимогами «Правил організації технічного обслуговування і ремонту систем і устаткування атомних станцій», технологічних регламентів по експлуатації енергоблоків АЕС, інструкцій по експлуатації систем і устаткування.

При виведення систем безпеки в технічне обслуговування, ремонт, і навіть за її випробуваннях і перевірках мають дотримуватися встановлених у технологічному регламенті експлуатації енергоблоку (енергоблоків) АЕС вимогами з гарантуванню безпеки.

При технічне обслуговування та у виробництві ремонтних робіт на АЕС їх необхідно виконувати вимоги правил ядерної, технічною відсталістю та радіаційній безпеці, охорони праці та пожежної безпеки.

Ремонт головних зразків устаткування АЕС має здійснюватися у найкоротші терміни й у обсязі відповідно до програмою підконтрольний експлуатації, узгодженої зпредприятием-изготовителем (розробником) та затвердженого експлуатуючої організацією.

Висновок устаткування із роботи (резерву) в ремонт або його випробування мають здійснюватися по оперативним заявками у порядку.

Основний обсяг планованих робіт з модернізації устаткування та систем АС має визначатися виходячи з аналізу безпеки, надійності і економічності АЕС (енергоблоку Хмельницької АЕС).


Специфіка ремонту на АЕС

Специфіка ремонту устаткування АЕС у першу чергу пов'язана з тим, що ядерний реактор, основні його конструкційні елементи і кілька допоміжних систем цілком недоступні чи обмежено доступні на ремонт. Тільки за зупиненому реакторі створюються певні можливості доступу до устаткуванню і під час ремонтних робіт. Проте на початок ремонту устаткування необхідно дезактивувати (видалити радіоактивні забруднення внутрішніх порожнин устаткування й трубопроводів). Попередня дезактивація збільшує трудовитрати і тривалість простою обладнання ремонті. Через наявність іонізуючого випромінювання дозволене час перебування ремонтного персоналу у зоні проведення робіт обмежується. Усе це ускладнює організацію та проведення ремонтних робіт на АЕС, вимагає розробки та виготовлення спеціального інструмента, автоматів і пристосувань для дистанційного виконання, захисних та інших пристроїв, які забезпечують радіаційну безпеку ремонтного персоналу. До особливостям ремонту слід назвати також складність основного і допоміжного устаткування, і навіть великий обсяг «нетипових» робіт, і під час яких потрібні спеціальні технологій і матеріали.

Основними, специфічними для ремонтного обслуговування АЕС положеннями є:

1) ядерний реактор, основні його конструкційні елементи недоступні чи обмежено доступні під час роботи реактора на ремонт;

2) необхідність дезактивації устаткування;

3) обмежений перебування ремонтного персоналу у зоні проведення ремонту;

4) необхідність розробкиспецинструмента, автоматів, пристосувань для дистанційного виконання, захисних та інших пристроїв, які забезпечують радіаційну безпеку персоналу;

5) складність основного і допоміжного устаткування, великий обсяг «нетипових» робіт, потребують спеціальних технологій;

6) важкодосяжність окремих вузлів реакторного і технологічного устаткування;

7) відновлення значної кількостібистроизнашиваемих вузлів і деталей, мають радіоактивну забрудненість, неможливо (це веде до підвищеному витраті запчастин вузлів і деталей);

8) значний об'єм і складність робіт з контролю стану основного металу і зварних сполук устаткування й трубопроводів основних контурів;

9) високі вимоги до якості ремонту, тому що від цього залежить надійна і безпечна експлуатація АЕС.

Умови на ремонт устаткування АЕС не сприятливішими ніж ТЕС. Це було пов'язано лише з радіаційної небезпекою, але із важкодоступністю окремих вузлів реакторного і технологічного устаткування й обмеженням час перебування персоналу. Тому доремонтопригодности реакторного чи іншого технологічного устаткування пред'являються вищі вимоги, зокрема що стосуються широко вінспецоснастки, пристосувань і пристроїв до виконання робіт у складних умовах (під шаром води, рідкогоNa, у газовій середовищі). Основний обсяг ремонтних робіт на АЕС виконується у періоди планових зупинок енергоблоку на ремонт устаткування або заради перезавантаження палива на реактор.

Виконання ремонту за умов іонізуючого випромінювання та, найчастіше, у важких умов або в важкодоступних місцях обмеженням припустимого часу вимагає високій кваліфікації персоналу. У зв'язку з цим трудовитрати на ремонтне обслуговування може й чисельність ремонтного персоналу в 1,2 – 1,5 разу вищу, ніж традиційних ТЕС.

На більшості сучасних АЕС основнітурбоагрегати працюють на насиченому парі, що зумовлює більш частомуерозионному пошкодження окремих вузлів проточній частини турбін, трубопроводів чи іншого теплоенергетичного устаткування, отже, до обсягу ремонтних робіт.

До якості ремонтних робіт пред'являються підвищені вимоги, тому що від цього, у значною мірою залежить надійна і безпечна експлуатація АЕС. Тому ремонтний персонал повинен мати кваліфікацію і натренованість до роботи на спеціальних умовах АЕС, проходити підготовку (навчання) поспецпрограммам, забезпечувати знання пристрої і конструкційних особливостей устаткування, правил технічної експлуатації, правил ядерній сфері та радіаційній безпеці.

Для ефективного і більш якісного ремонту потрібні спеціалізовані ремонтні служби й відповідна ремонтна база. Оскільки більшість діючих істоящихся АЕС складаються з чотирьох і більше потужних енергоблоків, те, як підтверджує досвід експлуатації, доцільно і потрібно з кожної станції мати добре оснащену базу на ремонт (майстерні, стенди, вузли дезактивації, макети, тренажери,специнструмент, пристосування для дистанційного виконання робіт і т. буд.).

Види ремонту

На АЕС діє система планового запобіжного ремонту (>ППР) прийняте для енергопідприємств. Планування і організація ремонту на АЕС здійснюється з огляду на специфіку устаткування й величезного досвіду, накопиченого і під час ремонтів на ТЕС. СистемаППР включає у собі: капітальний, середній і поточний ремонт. Капітального ремонту (>КР) має забезпечити надійну (безвідмовну) роботу агрегату (устаткування) протягоммежремонтного періоду. При капітальний ремонт відновлюються (чи замінюються) все вузли і деталі,исчерпавшие встановлений ресурс роботи, або отримали значну зношеність (ушкодження), і навіть усуваються дефекти, виявлені у процесі попередньої експлуатації.

Середній ремонт (СВ) виробляється у періоди міжКР з метою усуненнявиявляющихся дефектів чи поліпшення техніко-економічних показників роботи агрегатів.

У процесі поточного ремонту (ТР) виконуються профілактичні нескладні виконати ремонт, щоб забезпечити надійну експлуатацію обладнання періоди між черговими СВ іКР.

Періодичність виконанняКР, СВ і ТР, послідовність їх чергування в плановому ремонтному циклі як і тривалість ремонту залежить від типу, і стану основного устаткування АЕС.

Зазвичай, всеКР і СВ поєднуються з цілком щорічними зупинками енергоблоку для перевантаження палива в реакторах.КР і СВ основного реакторного й енергетичного устаткування проводять із періодичністю раз на кілька років, а ТР – щорічно. Періодичність виконанняКР і СВ насосного, технологічного і допоміжного устаткування зазвичай частіше і як раз на дватри роки.

Планові норми тривалості ремонту:

Капітального ремонту для основного реакторного устаткування йтурбоагрегатов становить 58-80 календарних діб (тривалістьКР технологічного і допоміжного устаткування залежить від типу, і призначення і як 10-30 діб).

Тривалість середнього ремонту основного устаткування 25-40 діб.

Час, необхідне поточного ремонту основного і допоміжного устаткування АЕС визначається характером ремонту й становить 2-10 діб.

>Ремонтная документація

Документація варта:

1) формування організаційної структури технічного обслуговування і ремонту (ТЕ і Р);

2) організації контролю стану ТЕ і Р та необхідність своєчасного виявлення його неприпустимих змін;

3) планування і підготовки ТЕ і Р;

4) виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту з установленою якістю.

Вихідні документи на: ремонт:

1) конструкторська документація;

2) технічні умови на: ремонт;

3) типові технологічні документи на: ремонт;

4) графіки відомості обсягів ремонту.

>Организационно-технические заходи щодо безпечного проведенню ремонтних робіт

Роботи на устаткуванні здійснюються за письмовимнарядам-допускам чи усним розпорядженням. Організаційними заходами, забезпечують безпеку робіт, за ремонті устаткування є: оформлення роботинарядом-допуском чи розпорядженням, допуск на роботу, нагляд під час роботи, переклад інше робоче місце, оформлення перерв у роботі, оформлення закінчення роботи.

>Наряд-допуск – це письмове розпорядження безпечне виробництво робіт, визначальний зміст, місце, час, умови його виробництва, необхідні заходи для безпеки, склад бригади й з, відповідальних за безпеку робіт.

Убрання видається тимчасово, обумовлений обличчям, видає наряд, але з понад термін, затверджений графіком ремонту устаткування. Якщо термін дії вбрання минув, ремонт триває, наряд може продовжити обличчя, котре видає наряд терміном до закінчення ремонту. Продовжити наряд можна тільки одного разу. Право видачі вбрання надається ІТП, що пройшла перевірку знань, допущеного до самостійної роботи і включеному до списку осіб, які видачі вбрання.

Керівник робіт – призначений у складіИТРов ремонтних цехів. Списки осіб, які можна керівниками і виробниками робіт з поряд повинні затверджуватися головного інженера підприємства міста і коригуватися за зміни складу осіб. Виробник робіт призначається у складі слюсарів.

Роботи, які потребують проведення технічних заходів із підготовки робочих місць, можуть виконуватися за розпорядженням. Розпорядження мають разовий характер. Термін його дії визначається тривалістю робочого дня.

Облік і реєстрація робіт знарядам і розпорядженням виробляється у журналі обліку робіт знарядам і розпорядженням. У згаданому журналі реєструється лише первинний допуск до роботи й повне її закінчення з закриттям вбрання. Відповідальними за безпеку робіт, виконуваних понарядам (розпорядженням) є:

1) видає наряд, який чи розпорядження;

2) керівник робіт;

3) виробник робіт;

4) черговий, дає дозволу підготовку робочого місця;

5) черговий чи обличчя з оперативного персоналу,подготавливающий робоче місце;

6) припускає на роботу;

7) спостерігаючи;

8) члени бригади.

При ремонті устаткування ядерної частини АЕС першочергового значення надається питанням радіаційній безпеці. До ремонту радіоактивного устаткування приступають після дезактивації і досягнення мінімально можливого рівня іонізуючого випромінювання від устаткування. Якщо дезактивація не забезпечила необхідного зниження потужності дози, тоді ремонту використовуються захисні кошти йспецприспособления для дистанційного ремонту.Дозу зовнішнього опромінення можна знизити, зменшивши час перебування у зоні опромінення, збільшивши відстань джерела до працюючого. Застосування захисних екранів, поглинаючих (які ослаблюють) випромінювання, також зменшує потужність дози випромінювання. Як захисних екранів на АЕС широко застосовують листовий свинець, переносні сталеві, чавунні та інші стіни, огорожі з матеріалів з великою щільністю.емонтние роботи у зоні іонізуючого випромінювання, т. е. в необслуговуваних іполуобслуживаемих приміщеннях здійснюються по письмового вирішенню (>дозиметрическомунаряду-допуску). Розпорядженням керівництва станції встановлюється перелік приміщень та номенклатури ремонтних робіт, у яких потрібно обов'язкове оформлення дозиметричногонаряда-допуска.

>Дозиметрический наряд визначає кордону робочого місця, дозволене час перебування робочому місці, умови виробництва ремонтних робіт, додаткові кошти на біологічного захисту робочому місці, необхідні індивідуальні захисні кошти, заходи радіаційній безпеці, склад бригад й з, відповідальних за радіаційну безпеку проведення робіт.Наряд-допуск оформляється щодня, до початку робіт проводяться інструктажі ремонтного персоналу. Відповідним чином готується робоче місце, інструмент і всі необхідні пристосування. Робоча місце, зазвичай, відгороджується і устатковується переносним санітарним шлюзом, укомплектованою індивідуальними захисними засобами (>бахилами,полухалатами, фартухами, рукавичками), комплектується піддонами здезактивирующими розчинами дляобмивки взуття, і навітьпневмозащитними костюмами і респіраторами.

Контроль над виконанням правил радіаційній безпеці здійснює черговий дозиметрист і керівник робіт. Якщо виконати ремонт планується виконувати в необслуговуваних чиполуобслуживаемих приміщеннях, то заздалегідь визначаються і відповідно наочно позначаються маршрути руху (туди, й назад) ремонтного персоналу. При вході у зону іонізуючого випромінювання кожен працівник отримує кошти індивідуального дозиметричного контролю. За виконання ремонту у зоні іонізуючого випромінювання необхідно наперед вважати склад ремонтних бригад, обмежуючи кількість персоналу певним мінімумом, виходячи з принципу, що у робочих місць мають бути лише безпосередніх виконавців робіт. Для збереження і транспортування інструмента, запасними частинами і матеріалів застосовуються металеві коробки і пластикові мішки. Після закінчення ремонтних робіт робоче місце прибирається.Отработавшие вузли, деталі,протирочний матеріал та інші тверді радіоактивні відходи збираються у спеціальні контейнери і вирушають на поховання сховища. Після цього робоче місце здається працівникам дозиметричної служби.

Оснащення ремонтних майстерень

Для ремонту основного устаткування необхідні спеціалізовані ремонтні майстерні, спеціальністенди-иммитатори, вузли дезактивації й іншаремонтно-техническая оснащення.

Майстерні, розташовані у зоні іонізуючого випромінювання, мають оснащатися необхідними коштами дезактивації і задовольняти санітарним вимогам, і умовам дотримання радіаційній безпеці. Усі ремонтні приміщення, майстерні зони суворого режиму повинні прагнути бути добре оснащені необхіднимстаночним парком, стаціонарнимиподъемно-транспортними ітранспортно-технологическими пристосуваннями.,грузозахватними ітакелажними пристосуваннями, засобами малої механізації, і навітьнабором-комплексом ремонтних пристосувань для дистанційного ремонту й огляду устаткування й трубопроводів АЕС.

>Дезактивация устаткування

Робота ядерною енергетичною установки супроводжується радіоактивними забрудненнями внутрішніх та зовнішніх поверхонь устаткування контуру, і навіть поверхонь тих приміщень, де вона розміщено. Основні джерела радіоактивного забруднення: дефектніТВЭЛи, продукти корозії, продукти зносу рухомих частин устаткування, які втеплоносителе по контуру і активуються нейтронами в активної зоні реактора.

>Дезактивация – видалення радіоактивних забруднень із поверхні устаткування й трубопроводів. Є однією з захисних заходів, які зменшують вплив випромінювання на персонал АЕС, і навіть покликаних унеможливлювати поширення забруднень по приміщенням і території станції. Ефективність дезактивації залежить від виду забруднення устаткування, засобів і методів очищення оцінюється коефіцієнтом дезактивації:

Kбуд=Aзв/Aдо,

де Aзв – початкова забруднення устаткування, Aдо – забруднення після дезактивації.

Вибір

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація