Реферати українською » Физика » Шпоры із фізики


Реферат Шпоры із фізики

                                2МЕХАНИКА

      2Механика 1 - 0 розділ фізики, який вивчає закономірності механи-

ческого руху, і причини, викликають чи які змінюють рух.

      3Механическим рухом 1 0 називається зміну розташування тіла в

просторі щодо інших тіл з часом.

     Механіка ділиться втричі розділу: кинематику, динаміку, статику.

      3Кинематика 1 0изучает рух тіл, не розглядаючи причин, які

рух зумовлюють.

      1Динамика 0 вивчає закони руху тіл і, що викликають

чи змінюють рух.

      1Статика 0 вивчає закони рівноваги тіл.

                               2КИНЕМАТИКА

      1Поступательным 0 називається рух тіла, у якому усі його точ-

кі описують однакові траєкторії.

      1Материальной точкою 0 називається тіло, розмірами що його услови-

ях його руху можна знехтувати.

      1Система відліку 0 - це сукупність системи координат і годин,

що з тілом відліку.

      1Перемещение 0 - вектор, проведений з початкового становища движу-

щейся точки у безвихідь їх у цей час часу.

      1Путь 0 - це довжина відрізка траєкторії, пройденого тілом за расс-

матриваемый проміжок часу.

  1Траектория 0 - безперервна лінія, яку описує рушійна матері-

альная точка.

      1Прямолинейным рівномірним рухом 0 називають такий рух, при

якому тіло за рівні інтервали часу робить однакові переме-

щения.

      1Скорость 0 - векторна величина, що визначає як швидкість

руху, і його направлення у цей час часу.

      1Средняя швидкість 0равна відношенню переміщення до проміжку време-

ні, протягом якого це переміщення сталося.

                                  7D 0 2r

                         < 2v 0 > 2= 0

Схожі реферати:

Навігація