Реферати українською » Физика » Варіант вузівських екзаменаційних квитків і питань стосовно фізиці


Реферат Варіант вузівських екзаменаційних квитків і питань стосовно фізиці

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 1

1) Сформулювати принцип суперпозиции хвиль. Записати рівняння стоячій хвилі і формули до розрахунку становища пучностей та вузлів стоячій хвилі.
2) Записати рівняння Ван-дер-Ваальса. Визначити зміст і графічно проілюструвати критичний стан реального газу.
3) Описати явище електромагнітної індукції. Записати закон Фарадея для величини е. буд. з. электоромагнитной індукції.
4) Пояснити поняття фотона світла. Написати формулу зв'язок між енергією і імпульсом фотона.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 2

1) Дати визначення поняття «роботу і потужність сили». Їх одиниці. Записати вираз до розрахунку роботи сили у однорідному полі сили тяжкості.
5) Сформулювати поняття ідеального газу. Записати формулу для обчислення середньої довжини вільного пробігу молекул.
6) Описати явище інтерференції світла. Визначити поняття: «когерентные хвилі», «оптична різницю ходу». Сформулювати умови виникнення интерференционного максимуму.
7) Опишіть фізичні принципи, покладені основою створення створення атомної бомби.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Сучасний Гуманітарний Університет

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 3

1) Записати основне рівняння обертального руху тіла. Сформулювати умова збереження моменту імпульсу тіла.
8) Перше початок термодинаміки (записати рівняння). Теплоемкость тіла.

Записати формулу до розрахунку роботи газу при изотермическом процесі.
9) З допомогою теореми Гаусса розрахувати електричне полі двох нескінченних рівномірно заряджених площин.
10) Сформулюйте постулати Бору. Запишіть чисельна значення постійної

Планка.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 4

1) Записати умова збереження механічної енергії системи з цих двох тіл.

Рішення завдання про абсолютно пружному зіткненні двох куль.
11) Пояснити фізичний сенс надлишкового тиску, обумовленого силами поверхового натягу для опуклої і увігнутим поверхонь рідини.

Привести формулу до розрахунку надлишкового тиску для поверхні кривизни R.
12) Описати явище самоиндукции. Записати формулу до розрахунку е. буд. з. самоиндукции.
13) Опишіть склад ядра атома та її основні характеристики. Поняття ізотопу.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 5

1) Дати визначення поняття: «гармонійні коливання» (амплітуда і фаза коливань, енергія тіла, коїть гармонійні коливання).
14) Записати рівняння стану ідеального газу (Клапейрона-Менделеева).

Висновок закону Бойля-Мариотта, як окремого випадку об'єднаного газового закону.
15) Описати механізм коливань, що виникають у електромагнітному контурі.

Записати рівняння вільних коливань для електричного заряду і формулу для періоду коливань (формула Томсона).
16) Сформулюйте принципи побудови періодичної системи хімічних елементів Менделєєва та його зв'язку з принципом Паулі.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 6

1) Запровадити поняття: «гармонійні коливання». Записати рівняння вільних й вимушені коливань (приклади). Дати визначення явища резонансу.
17) Записати рівняння першого початку термодинаміки. Записати його прийняти рішення для випадку адиабатического процесу (рівняння Пуассона). Записати формулу до розрахунку роботи за переході газу вже з стану до іншого для випадку адиабатического процесу.
18) Визначити поняття електричного поля. Сформулювати та не записати закон

Кулона.
19) Сформулювати закон усунення Провина і дати його графічну ілюстрацію.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 7

1) Записати рівняння Бернуллі і формулу до розрахунку швидкості закінчення рідини з отвори у судинній стінці судини (формула Торрічеллі).
20) Сформулювати поняття абсолютної температури й захопити основні становища молекулярно-кінетичної теорії. Записати зв'язок між температурою за шкалою Цельсія і Кельвіна.
21) Сформулювати та не записати закон Био-Савала-Лапласа. Записати формулу до розрахунку величини магнітної індукції у центрі кругового провідника із течією I радіуса R.
22) Перелічити закони фотоефекту, що з аналізу експериментальних даних. Записати рівняння Ейнштейна для фотоефекту.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 8

1) Запровадити поняття: «кінетична енергія» і «потенційна енергія».

Записати рівняння, описують їх зміну. Записати формулу до розрахунку потенційної енергії деформованої пружини.
23) Записати рівняння стану ідеального газу (Клапейрона-Менделеева).

Висновок закону Гей-Люссака як окремого випадку об'єднаного газового закону.
24) Записати формулу до розрахунку роботи з переміщенню пробного заряду q на полі нерухомого точечної заряду Q.
25) Опишіть сутність дослідів Франка і Герца, які свідчать про існування дискретних енергетичних рівнів атома.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 9

1) Дати визначення поняттям: «період, і частота коливань». Записати формулу для результату складання коливань близькій частоти (биття).
26) Сформулювати поняття ідеального газу. Записати функцію розподілу молекул ідеального газу енергій теплового руху.
27) Визначити поняття електричної ємності провідника (формула), одиниці електричної ємності. Формула розрахунку ємності послідовно з'єднаних конденсаторів.
28) Опишіть схему розподілу урану й умови до виникнення ланцюгову реакцію.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 10

1) Привести вираз до розрахунку гідростатичного тиску ( одиниця виміру). Сформулювати закон Архімеда. Приклади дію Закону у природі.
29) Пояснити фізичну основу капілярних явищ. Записати формулу до розрахунку висоти підняття рідини в капілярі.
30) Сформулювати поняття (та не записати формулу) електричного струму.

Постійний струм. Щільність струму через одиницю поверхні провідника.
31) Поясніть, що називається хвилею де Бройля. Напишіть висловлювання для фазової і груповий швидкості хвиль де Бройля.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 11

1) Привести приклади хвильових рухів у пружною середовищі. Дати визначення поняттям: «поперечні хвилі» і «подовжні хвилі» (приклади). Записати формулу зв'язку довжини хвилі з її швидкістю поширення і частотою.
32) Записати рівняння першого початку термодинаміки. Дати визначення поняття обратимого процесу. Розглянути випадок кругового процесу.
33) Сформулювати принцип поділу речовин на провідники і діелектрики.

Проиллюстрировать виникнення поля поляризації всередині диэлектрика та не записати формулу до розрахунку діелектричним проникності Среды.
34) Опишіть явище бета-распада. Напишіть рівняння реакції. Наведіть приклад реакції бета-распада, плинною у природі.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 12

1) Записати основний закон релятивістської динаміки і закон збереження релятивистского імпульсу.
35) Пояснити фізичний сенс надлишкового тиску, обумовленого силами поверхового натягу для опуклої і увігнутим поверхонь рідини.

Привести формулу до розрахунку надлишкового тиску для поверхні кривизни R.
36) Записати співвідношення, які виражають друге правила Кирхгофа

(намалювати приклади електричних схем кожному за випадку).
37) Поняття елементарної частки. Перелічіть відомі вам елементарні частинки й їх характеристики (заряд, маса).

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 13

1) Запровадити поняття повної механічної енергії тіла. Записати рівняння, яке описує зміну. Умова збереження механічної енергії.
38) Сформулювати поняття ідеального газу. Записати формулу задля розподілення концентрації молекул за висотою у атмосфері Землі

(барометрическая формула).
39) Записати формулу до розрахунку різниці потенціалів між двома нескінченними паралельними різнойменними площинами.
40) Опишіть модель будівлі атома, запропоновану Резерфордом. Схема досвіду

Резерфорда дослідження будівлі атома.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 14

1) Запровадити поняття: «неинерциальные системи відліку». Записати вираз для сили інерції, діючої на тіло, спочиваюче щодо обертовою системи відліку.
41) Дати означення й графічно проілюструвати сенс критичного стану газу та різних агрегатних станів речовини.
42) Сформулювати та не записати закон Био-Савала-Лапласа. Нарисовать картину силових ліній магнітної індукції навколо лінійного провідника із течією.
43) Сформулюйте постулати Бору. Запишіть вираз для радіуса першої боровской орбіти.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 15

1) Сформулювати основні тези спеціальної теорії відносності

(постулати Ейнштейна). Записати формули перетворення координат

(перетворення Лоренца).
44) Записати перше початок термодинаміки, пояснити його зміст. Графічно проілюструвати чому дорівнює робота з розширення газу за його перехід з одного стану до іншого.
45) Описати явища, які свідчать про існуванні магнітного поля.

Визначити поняття магнітного моменту (формула) і магнітної індукції.
46) Запишіть вираз до розрахунку енергії зв'язку в ядрі. Намалюйте графік залежності удільної енергії зв'язку в ядрі від масову кількість.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 16

1) Дати визначення поняття: «неинерциальные системи відліку». Записати вираз для сили інерції при прискореному поступальному русі системи відліку.
47) Дати визначення наступних понять: «термодинамическая система»,

«термодинамічний процес», «рівноважний» і «неравновесный процеси»,

«ізольована термодинамическая система».
48) Описати явище електростатичної індукції. Поняття вільних і пов'язаних зарядів.
49) Записати формули до розрахунку становища спектральних ліній водню в видимій ділянці спектра (узагальнена формула Бальмера).

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 17

1) Записати рівняння змушених коливань за наявності тертя і формулу для амплітуди змушених встановлених коливань.
50) Сформулювати поняття ідеального газу. Записати формулу розподілу

Максвелла молекул за швидкостями.
51) Послідовне і паралельне сполуки провідників (намалювати схеми сполук). Записати формули до розрахунку еквівалентних опорів обох випадків.
52) Перелічіть квантові числа, що визначають значення імпульсу, моменту імпульсу і вектора моменту імпульсу електрона в атомі. Сформулюйте принцип Паулі, визначальний значення всіх квантових чисел електрона.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 18

1) Привести приклади хвильових рухів у пружною середовищі. Записати рівняння пласкою хвилі. Визначити поняття: «фазовая швидкість хвилі».
53) Дати визначення поняття «внутрішня енергія ідеального газу». Записати формулу до розрахунку внутрішньої енергії довільній маси ідеального газу, залежно від кількості ступенів молекули.
54) Записати вираз для сили Ампера, діючої на провідник у магнітному полі. Сформулювати правило, яким визначається її направлення у просторі.
55) Опишіть явище альфа-розпаду. Напишіть рівняння реакції. Наведіть приклад реакції альфа-розпаду, протікаючим у природі.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 19

1) Сформулювати закон збереження імпульсу. Записати рівняння руху центру мас.
56) Дати визначення поняття «теплова машина». Записати формулу до розрахунку ККД теплової машини.
57) Визначити поняття магнітного моменту. Одиниці виміру. Записати вираз для сили, діючої на рухомий зі швидкістю V заряд q у магнітному полі з індукцією У.
58) Перелічити закони фотоефекту, що з аналізу експериментальних даних. Що таке “червона кордон” фотоефекту?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 20

1) Записати рівняння затухали коливань і формулу до розрахунку коливань.
59) Визначити фізичний сенс поняття «поверхове натяг». Привести формулу до розрахунку поверхневою енергії рідини.
60) Записати формулу до розрахунку потенційної енергії пробного заряду q на полі заряду Q.
61) Запишіть закон радіоактивного розпаду. Вислів для періоду піврозпаду. Які радіоактивні природні елементи ви знаєте?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 21

1) Запровадити поняття: «амплітуда і фаза гармонійних коливань». Записати вираз для результату складання коливань однаковою частоти.
62) Перше початок термодинаміки (записати рівняння). Теплоемкость тіла.

Записати формулу розрахунку для теплоємності ідеального газу при изохорном процесі.
63) Описати явище дифракції світла. Сформулювати принцип Гюйгенса-

Френеля.
64) Сформулюйте постулати Бору. Запишіть вираз для дискретних значень частот випромінювання (узагальнена формула Бальмера).

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 22

1) Сформулювати закон всесвітнього тяжіння. Запровадити поняття першою космічною швидкості. Дати визначення поняття «невагомість» (навести приклади).
65) Записати рівняння першого початку термодинаміки. Записати його прийняти рішення для випадку адиабатического процесу (рівняння Пуассона). Графічно проілюструвати відмінність адиабатического процесу, від изотермического.

1 Записати формулу до розрахунку роботи з переміщенню пробного заряду на полі системи точкових зарядів Q1, Q2, ... QN.

66) Перелічіть характерні риси ядерних сил. Механізм дії ядерних сил. Елементарні частки.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 23

1) Привести приклади гармонійних коливань в механічних системах.

Записати висловлювання до розрахунку періоду коливань математичного й фізичного маятника.
67) Записати рівняння Ван-дер-Ваальса. Визначити зміст і графічно проілюструвати критичний стан реального газу та області різних фазових станів речовини.
68) Сформулювати (та не записати) поняття напруженості електричного поля.

Записати формулу до розрахунку напруженості поля точечної заряду.
69) Перелічити фізичні явища, які свідчать про корпускулярно- хвильовому дуалізмі світла. Записати формулу до розрахунку імпульсу фотона.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 24

1) Запровадити поняття: «момент інерції твердого тіла». Сформулювати та не записати теорему Штейнера. Привести приклади розрахунку моменту інерції твердого стрижня при різному становищі осі обертання.
70) Дати означення й привести формулу до розрахунку поверхневою енергії рідини.
71) Записати формулу до розрахунку різниці потенціалів між двома точками, лежать на відстанях X1 і X2 від рівномірно зарядженої сферичної поверхні радіуса R із загальним зарядом q (X1 >R, X2> R, X2>X1).
72) Сформулювати закон Кирхгофа. Привести графік залежності енергетичної світності для різної температури абсолютно чорного тіла.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 25

1) Дати визначення кинематическим поняттям: «шлях», «переміщення»,

«швидкість» (поняття середньої швидкості), «прискорення» (випадок руху навкруг).
73) Сформулювати друге початок термодинаміки. Записати нерівність

Клаузиса.

2 Записати формулу до розрахунку роботи з переміщенню пробного заряду q на полі точечної заряду з точки з потенціалом Ф1 в точку з потенціалом

Ф2.

74) Сформулюйте постулати Бору. Запишіть вираз для дискретних значень внутрішньої енергії атома.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Экзаменационный квиток на уроках

ФІЗИКА

Квиток № 26

1) Записати вираз до розрахунку енергії пружною хвилі, потоку енергії хвилі через поверхню й щільності потоку енергії.
75) Дати визначення поняття «теплова

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Ваттметрхо
  У А З Про Р А Т І М А Про Р І Ф І Ч У М Х У Р І І Т Про Ч І До І Т Про М У М І У Є Р З І Т Є Т І Т
 • Реферат на тему: 100 Завдань по Физике зі вступних іспитів
  Решебник завдань Физике Динаміка, кінематика, закони збереження, механічні коливання Гидростатика,
 • Реферат на тему: Cинергетика
  Метою розвитку системної інтеграції інформаційних технологій у освіті є збільшення ефективності
 • Реферат на тему: I MUST TO DO MY DUTY
  I MUST DO MY DUTY continue I.G. Goriacvhko, St. Petersburg, in March, 08. Quantified body’s motions
 • Реферат на тему: I must do my duty
  (continue) G. Goriachko, St. Petersburg, in February, 23. Forms of neutral and changed body’s

Навігація