Реферати українською » Физика » Електропостачання гірничого підприємства


Реферат Електропостачання гірничого підприємства

відбувається за вимогам для більшого струмук.з. він пройде за вимогам, і для менших струмівк.з. наЦПП (>ЦПП більш віддалений від джерела).

4)   Вибір збірних шин для ДПП.

По розрахунковому току:

А,

вибираємо алюмінієву шину 40 мм* 4 мм зS=160 мм2 і I>доп=480 А [5].

Перевірка

· на термічну стійкість

Виходячи з цього, переконуємося у правильності вибору.

5)  Перевірка автоматичного вимикачів і трансформаторів струму на КТП.

-для автоматичного вимикача;

З нашого боку0,4кВ віддаленій підстанції встановлено автомат типу >Э10[2]: «Електрон»


Перевірка:

-поелектродинамической стійкостіЭ10:

і трансформатор струму >ТНШЛ-0,66[5] з номінальним первинним струмом5000А.

-по термічної стійкостітр-ра струму

 

6)  Вибір вимикачів і трансформаторів струму для ліній Л39.

 

Для уніфікації застосовуваного устаткування й для полегшення його обслуговування для ліній Л39 вибираємо самі вакуумні вимикачі що у РП й у ДПП.

ВР/>Tel-10-12,5/630У2

ВР – вакуумний вимикач;

>Tel – найменування серії;

10 – номінальне напруга, кВ;

12,5- номінальний струм відключення,кА;

630 – номінальний струм, А;

 

Перевірка Л3:

· на термічну стійкість

· наел.динамическую стійкість


наотключающую здатність

Перевірка Л4,7:

· на термічну стійкість

· наел.динамическую стійкість

· наотключающую здатність

Перевірка Л5,6:

· на термічну стійкість

· наел.динамическую стійкість


· наотключающую здатність

Перевірка Л8,9:

· на термічну стійкість

· наел.динамическую стійкість

· наотключающую здатність

Виходячи з цього, переконуємося у правильності вибору всіх вимикачів.

Виконуємо вибір, і перевірку трансформаторів струму.

На лінії Л3 маємо розрахунковий струм ,розрахунковий струм трансформатора мав відбутися о 5-10[7] разів більше дляотстройки від струмів короткого замикання вибираємо трансформатор струму >ТЛ 10[5] на 150 А

Т – трансформатор струму ;

Л – з литої ізоляцією;

10 – номінальне напруга, кВ;

Перевірка

· на термічну стійкість

 ;

· наел.динамическуюустойчивость(внешнею івнутреннею): внутрішня

 

>Трансформатор підходить.

ПотужністьРП1 іРП2 однакова отже однакові і розрахункові навантаження. Налиних Л47 маємо розрахунковий струм вибираємо хоча б трансформатор струму >ТЛ -10 на 1500 А. Перевірку не виробляємот.к. трансформатор має таку ж параметри.

Налиних Л56 маємо розрахунковий струм вибираємо хоча б трансформатор струму >ТЛ -10, але 1000 А. Перевірку не виробляємот.к. трансформатор має таку ж параметри.

Налиних Л89 маємо розрахунковий струм вибираємо хоча б трансформатор струму >ТЛ -10, але 1500 А. Перевірку не виробляємот.к. трансформатор має таку ж параметри. Отже все трансформатори підходять і задовольняють вимогам.

6) Вибір трансформаторів напруги

По номінальному напрузі U>ном=10 кВ по [5], вибираємо трансформатори

>НТМИ-10 - 66

М –тр-р напруги; Т – трифазний; М – з природним масленимохлажением;

І – для вимірювальних ланцюгів 10 – клас напруги; 66 – рік розробки;

>Тр-ри напруги годі й перевіряти,т.к. недостатньо даних для перевірки у цієї курсовомупроекте(для спрощення).

7) Вибір розрядників на шини ДПП

По номінальному напрузі U>ном=35 кВ по [10], вибираємо розрядники наВН ДПП.

>РТВ-35- 2/10У1

Р - розрядник;

Т – трубчастий;

 У –венилпластовий;

35 - номінальне напруга, кВ;

2 – нижню межу струму відключення;

10 – верхня межа струму відключення;

>У1 – кліматичне виконання.

>Разрядник годі й перевіряти.

>8)Определение найменшого припустимого перерізу жив кабелів лінії Л4 і Л9 за умовою термічної стійкості

Щоб переконатися у надійності кабелів перевіримо їх за мінімальнодопустимому перерізу, що гарантує термічну стійкість цих кабелів.

Л4 - Л7:

Обраний перетин Л4, Л7:S=120мм2, Л5, Л6:S=95мм2. Відповідно до [7] для кабелів з алюмінієвимиоднопроволочними жилами з паперової ізоляцією на 10 кВ .

Перевірка:

Л8 і Л9:

Обраний перетинS=95мм2, відповідно до [7] для кабелів з міднимиоднопроволочними жилами з паперової ізоляцією на 10 кВ  

Перевірка


Робимо висновок, що кабелю задовольняють вимогам по термічної стійкості.

 

6. Вибір компенсуючого устрою

У разі дефіциту енергетичних ресурсів, зростання вартість електроенергії, значного підвищення та розвитку виробництва та інфраструктури міст актуальна проблема енергозберігаючих технологій транспортування, споживання електроенергії. Економія електроенергії на підприємствах залежить, передусім, від неї ефективне використання під час роботи окремих промислових систем і технологічних установок. Такими стандартними системами і установками будь-яких виробничих процесів є системи висвітлення, електродвигуни технологічного устаткування, електронагрівальні установки, зварювальне устаткування, перетворювачі, трансформатори та інших.

Більшість електричних установок поруч із активної потужністю (Р, кВт) споживає і реактивну потужність (>Q ,кВАр) задля забезпечення нормального режиму роботи. На відміну від активної енергії, яка перетворюється на корисні – механічну, теплову й інші енергії, реактивна енергія пов'язана з виконанням корисною роботи, а витрачається створення електромагнітних полів.

>Реактивная потужність є чинником, що знижують якість електроенергії, що призводить до таких негативним явищам, як зростання плати постачальнику електроенергії, додаткові втрати у провідниках, внаслідок збільшення струму, завищення потужності трансформаторів і перерізу кабелів, відхилення напруги мережі від номіналу. Передача і споживання реактивної потужності супроводжується втратами активної потужності. Для електричної мережі важливо дотримуватися баланс повної потужності (кількість виробленої електроенергії має відповідати кількості споживаної електроенергії).

У цьому необхідно забезпечувати баланс реактивної потужності як системи загалом, так окремих вузлів що годує мережі. Порушення балансу реактивної потужності призводить до зміни рівня напруги у мережі, зростанню втрат.

Завбільшки, що характеризує споживану реактивну потужність, є коефіцієнт потужності.

Коефіцієнт потужності – це співвідношення активної потужності (>P, кВт) та повної потужності (P.S,кВАр), споживаноїелектроприемником із електромережі.Технико – економічне значення коефіцієнта потужностіcos у тому, що з його значення залежать ефективність використання електричних установок і, отже, капітальні і експлуатаційних витрат.

Вибір конденсаторів:

За умовою треба вибрати потужність КУ, те щоб на першої секції шинРП-1tg()поддерживалось рівним0,36(согласно варіанту).

 cos()=0,94

Знаходимо вихіднийtg():          

Далі, виходячи з цих даних, можемо знайти потужністьКУ[5]:


>=0,9 –коеф. враховує можливість компенсації з допомогою заходів, які потребують застосування КУ.

Визначаємо потужність конденсаторів на фазу:

Тепер, з і U>ном=10 кВ, як компенсація вибираємо силовікосинусние конденсатори [10]:

>КЭП-10,5-50-2У1

До – призначення (підвищення коефіцієнта потужності);

Еге – рід просочення (екологічно безпечна синтетична рідина);

П –чистопленочний діелектрик;

10,5 – номінальне напруга, кВ;

50 – номінальна потужність,кВАр;

2 – кількість ізольованих висновків;

>УХЛ1 – кліматичне виконання.

Визначаємо потужність ХСК:

де n – кількість конденсаторів на фазу = 5

>Q1 – потужність одного конденсатора,кВАр = 50.

Перевіряємо поtan[5]:

Дане значенняtg() задовольняє заданим значенням, і максимально наближена до необхідному за завданнямtg(), тобто. переконуємося у правильності вибору.

Захист конденсаторної установки:

Відповідно до [3] слід передбачити такі типи захистів:

- захисту від струмівк.з;

- захисту від підвищення напруги;

- захисту від перевантаження струмами вищих гармонік.

По [9] :На рис. 17.2, б показано схема захисту та одноступінчастогорегулирования напруги до функцій часу конденсаторної установкивисо кого напруги (рис. 17.2, а). Контакти електричних годин РТ, заступники каючись на = 15 з, включають з двох реле часуКТ1 чиКТ2 (залежно від становища вимикачаQ та її допоміжних кін тактівQ.3—Q.4). При від'єднаному вимикачі працює релеКТ1 і зсле витримки часу = 9... 10 з контактомКТ1 впливає наелектромагнитYAC включення вимикачаQ. Після включеннявиключате ля і перемикання його допоміжних контактів починає працювати реле часуКТ2, має витримку часуt2 =t1. Сума витягів часу двох реле обрано більшої часу замкнутого стану кін тактів РТ, тому реле часуКТ2 не встигає доопрацювати таконденса уторована установка залишається підключеної до шинам досіочередно го замикання контактів РТ, що призводить її відключення.Конденса уторована установка має загальну захисту від короткі замикання і перевантаження. Захист виконано у вигляді комбінованих релеКАТ1 іКАТ2 типуРТ-80. Для захисту від підвищення напругииспользовани релеKV іКТЗ. При спрацьовуванні захистів проміжне релеKLсамоудерживается (контактомKL.3) і розриває ланцюг включеннявиключателя (контактомKL.1).Самоудерживание знімається кнопковим виключателемSB. Джерелом змінного оперативного струму служить трансформатор потреб підстанції з конденсаторної установкою.


захист відмногофазнихк.з. передбачається для всієї конденсаторної установки загалом. У мережах напругою вище 1 кВ -плавкими запобіжниками чидвухфазнойтоковойотсечкой. З іншого боку, передбачається групова захист батарей, із яких складається установка.Групповая захист непотрібен, якщо конденсаториснабжени індивідуальної захистом.

Номінальний струм плавкою вставки запобіжника і струмсрабативания захисту вибирають з урахуваннямотстройки від струмів перехідного процесса включення конденсаторної встановлення і поштовхів струму приперенапряжениях поусловиюноминальний струм конденсаторної установки чи її елементів (для груповий захисту та захисту секцій); = 2,0...2,5.

Більше значення коефіцієнтаотстройки приймають дляплавких вставок.

Вибір трансформаторів струму захисту від струмів короткого замикання:

 

Струм проходить за однією фазі КУ , тоді струм проходить за одним конденсатору

Виходячи з цього струму, вибираємо запобіжник на конденсатор

По [1] вибираємо >ПС-10У1[1]

Як захисного устрою вибираємо 2 комбінованих реле типу >РТ-80[1].

Реле струму підключаються до вторинної захисної обмотцітр-ра струму, який вибирається по


 і U>ном=>10(кВ)

Вибираємо трансформатор >ТПЛ – 10[5] на 300 (А).=> =>300(A)

.

Струм спрацьовування реле:

, де

ДоСХ – коефіцієнт схеми, залежить від схеми сполуки трансформатора струму;

ДоТТ – коефіцієнт трансформації трансформатора струму.

До>сх=1;

Дотт=

Чутливість захисту вважається достатньої при> 2.

 

Захист від перевантаження передбачається тому випадку, догда можлива перевантаження конденсаторів вищими гармонійними струму через безпосередній наближеності потужнихвипрямительних установок. Захист виконується спільної всієї конденсаторної встановлення ідействует їхньому відключення і часу порядку = 9 з. Струм спрацьовування захисту визначається умовою

Тоді струм спрацьовування реле

Захист від підвищення напруги встановлюється, якщо підвищенні напруги до одиничному конденсатору то, можливо довго докладено напруга більш 1,1. Захиствиполняется одним максимальним реле напруження і реле часу.Напряжение спрацьовування визначається умовою = 1,1*, а витримкавремени приймається рівноїtЗ.3. = 3...5 хв.

Для захисту від підвищення напруги вибираємо реле напруги типу

 РН 53/200[10].

І реле часу типу Реле часу24V(DC)ST3PC-B ( 1- 6min)[10]

Це реле виконані на елементної базі, з аналогової установкою тимчасових інтервалів.

Ці реле з'єднуються із вторинною обмоткоютр-ра напруги

>НТМИ-10-66[5]

трансформатор силовий реактор струмзаземляющий


Первинне напруга спрацьовування захисту від підвищення напруги

Напруга спрацьовування реле Передбачаєтьсяавтоматическое повторне включення конденсаторної установки після відновлення початкового рівня напруги, але з раніше як за 5 хв після його відключення.

7. Розрахунок і вибіруставок МТЗ ітоковой відсічення для радіальної лінії Л4

Для захистів для кабельної лінії Л4 використовуємо мікропроцесорний пристрій захисту «Сиріус – 2 – Л», з

Таблиці порівняння функцій, виконуваних різними пристроями

Найменування параметра Фірма – виробник і тип апаратури

Тих. вимоги

ВАТВолжская ГЕС

АВВ

(>СПАК 810)

>Шнейдер–Эл.

(>Сепам 1000+)

Радіус

(>Сириус-2Л)

>ГОСАН

(БІМ)

>Механотроника

(>МРЗД)

>Бреслер

(>ТЭМП)

1. Функції захистів і автоматики

МТЗ 3 щаблі є 4 щаблі

В усіх життєвих видах

захистів, крімР06

2 щаблі +
Прискорення МТЗ + >М.б. виконано користувальницької логікою +

В усіх життєвих видах

захистів, крімР06

є +
>Землянаяз-та на вищихгармониках + немає + >Р01,Р06 Є -
>ОНМ + + + ? Є -

>ЗОФ (по U2)

+ + + ? ? -
>УРОВ

+

Контроль струму

від окремого реле

+

Контроль струму від реле МТЗ

+

Контроль струму

від реле МТЗ

В усіх життєвих видах

захистів, крімР06

+

Контроль струму

від реле МТЗ

+
Логічний селективність + + + ? +
>ЛЗШ + + + ? Є +
>АВР + + + >Р07,Р02 +
Захист від однофазнихк.з. за0,4кВ (+) - на замовлення (+) - на замовлення - ? ? +
ЗМУ + немає + ? ? +

, тобто. вибираю «Сиріус – 2 - Л»т.к. він може здійснити функції, потребують в завдання, і навіть додаткові функції:

 -Трехступенчатая максимальнатоковая захист (МТЗ) відмеждуфазних ушкоджень з контролем двох чи трьохфазних струмів.

 - Автоматичний введення прискорення будь-яких щаблів МТЗ незалежно від включенні вимикача.

 - Захист від обриву фази яке живитьфидера (>ЗОФ).

 - Захист від однофазних замикань на грішну землю (>ОЗЗ) за сумою вищих гармонік.

 - Захист від однофазних замикань на грішну землю по току основний частоти.

 - Видача сигналу пуску МТЗ в організацію логічного захисту шин.

        Функції автоматики, що їх пристроєм:

- Операції відключення і включення вимикача за зовнішніми командам.За-щита «відпригания» вимикача.

 - Можливість підключення зовнішніх захистів, наприклад, дугового, чи то зодно-фазних замикань на грішну землю.

 - Формування сигналуУРОВ при відмовах свого вимикача.

 - Одне- чи дворазовеАПВ.

 - Виконання зовнішніх сигналів АЧР іЧАПВ.

Додаткові сервісні функції:

 - Визначення місця ушкодження при спрацьовуванні МТЗ.

 - Фіксація струмів в останній момент аварії.

 - Додаткова щабельМТЗ-4 для реалізації «адресного» відключення чи сигналізації тривалих перевантажень.

 - Вимірювання часу спрацьовування захисту та відключення вимикача.

 - Вбудованічаси-календарь.

 - Вимірювання поточнихфазних струмів.

 - Додаткові реле і світлодіоди з функцією, заданої користувачем.

 - Цифровим осцилограф.

 - Реєстратор подій.

>Максимально-токовая захист.

Для МТЗ потрібно розрахувати й вибирати нам двіуставки:

1.Уставка по току. Її необхідно розраховувати вибирати з урахуванням наступних чотирьох вимог:

· Захист має спрацьовувати за максимального струмі навантаження, тобто.

· Захист повинна надійно спрацьовувати приКЗ у будь-якій точцізащищаемого ділянки, до чого відповідно доПУЭ Догод≥1,5

· Захист повинна спрацьовувати також заКЗ на сусідній ділянці мережі, у своїй Догод1,2. І тут захист працює як резервна.

· Якщо під час відліку витримки часу аварійне ушкодження усунеться, усісработавшие пускові органи захисту повинні надійно повертатися у початковий стан, до чого якщо передбачено режимсамозапуска двигунів, це враховується коефіцієнтом запасу – Доіз=(1,5-3,0), тобто.

З урахуванням необхідної надійності:

Дозв=1,1-1,3 – коефіцієнт надійності

Знаходимо максимальне значення робочого струмузащищаемой лінії, з максимальної припустимою перевантаження для кабелів (відповідно до [3] вона становить 15%):


Знаходимо струм спрацьовування захисту:

де ДоМ – коефіцієнт надійності, для цифрових реле – 1,1;.

До>сз.н - коефіцієнтсамозапуска, враховує можливість збільшення струму взащищаемой лінії, внаслідоксамозапуска електродвигунів за відновлення напруги після відключенняКЗ, за відсутності двигунів приймаємо 1,1;.

ДоУ – коефіцієнт повернення, для цифрових реле 0,96.

Знаходимо струм спрацьовування реле МТЗ:

,

де: ДоСХ – коефіцієнт схеми, для повної та неповної «зірки» ДоСХ=1;

ДоТТ - коефіцієнт трансформаціїтр-ра струму обраного на Л4.

Перевіримоуставки з допомогою коефіцієнта чутливості:

Чутливість захисту вважаємо достатньої.

>Видержку часу вибираємо насамперед із огляду на необхідність селективності. Оскільки, раніше, ми готуємося вже вибирали наведене часКЗ з урахуванням селективності, то погоджуємося з цим значенням.

Тобто.

Для вибору певної захисної

Схожі реферати:

Навігація