Реферати українською » Физика » Проектування і діагностика режимів електроенергетичної системи


Реферат Проектування і діагностика режимів електроенергетичної системи

напруг підстанцій;

- вимоги донадежности електропостачання споживачів;

- вимог регулювання напруг;

- довкілля та т.д.

Потоки потужності черезавтотрансформатори для схем 1,2 представлені у таблиці 6.

Потоки потужності через трансформатори (>автотрансформатори)


Таблиця 6

>ПC >Ступень напруги Сезон Потужність, МВт у години
0 – 4 4 – 8 8 – 12 12 – 16 16 – 20 20 – 24
>АТ4 >ВН З 314 306/312 178/182 172/248

376/382

322/252
Л 217,6 211,2/216,6 127,6/130,8 121/173,7 258,3/263,7 225,2/178,1
СП З 130 122/128 86/90 80/110 146/152 138/114
Л 94,3 87,9/93,3 66/69,2 59,4/81,2 104,2/109,6 101,9/85,6
>НН З 184 184 92 92/138 230 184/138
Л 123,3 123,3 61,6 61,6/92,5 154,1 123,3/92,5
>Т1 >ВН З 270 270/360

450

180/270 270/360 450
Л 194,4 194,4/259,2 324 129,6/194,4 194,4/259,2 324
>АТ3 >ВН З 130 122/128 86/90 80/110

146/152

138/114
Л 94,3 87,9/93,3 66/69,2 59,4/81,2 104,2/109,6 101,9/85,6
СП З 34 26/32 38/42 32/38 26/32 42
Л 29 22,6/28 33,4/36,6 26,8/32,2 22,6/28 36,6
>НН З 96 96 48 48/72 120 96/72
Л 65,3 65,3 32,6 32,6/49 81,6 65,3/49
>Т2 >ВН З 16 8 8/12

20

8 12
Л 12,8 6,4 6,4/9,6 16 6,4 9,6
Т5 >ВН З 18 18/24

30

12/18 18/24 30
Л 16,2 16,2/21,6 27 10,8/16,2 16,2/21,6 27

Згідно з умоваминадежности електропостачання споживачів I і II категорій в усіх споживачівустанавливаемдвухтрансформаторние ПС.

Вибір номінальною потужності трансформаторів (>автотрансформаторов) проводиться у разі наступній залежності:

Дляавтотрансформаторов підстанціїПС1:

, де

 – поставлене коефіцієнт потужності.

 - максимальний потік потужності через трансформатор, МВА (МВт);

1,4 – коефіцієнт, враховує аварійну перевантаження трансформатора.

Вибір марок трансформаторів здійснювався потабл.5.18-5.25 [2]. Результати вибору зведені до таблиць 7 і побачили 8-го.

Трансформатори іавтотрансформатори, встановлені на ПС для схеми 1.

Таблиця 7

>Подстанция Тип Т (АТ) Напруга, кВ

, МВА

, МВА

>ВН СП >НН
>ПС1 >ТДЦ-400000/500 500 - 13,8 400 400
>ПС2 >ТДН-16000/110 115 - 11 16 16
>ПС3 >АТДЦТН-125000/220/110 230 121 10,5 125 62,5
>ПС4 >3хАОДЦТН-167000/500/220 500 230 11 501 250
>ПС5 >ТРДН-25000/110 115 - 10,5 25 25

 

Трансформатори іавтотрансформатори, встановлені на ПС для схеми 2


Таблиця 8

>Подстанция Тип Т (АТ) Напруга, кВ

, МВА

, МВА

>ВН СП >НН
>ПС1 >ТДЦ-400000/500 500 - 13,8 400 400
>ПС2 >ТРДН-40000/220 220 - 11 25 40
>ПС3 >ТРДЦН-100000/220 230 - 11 100 100
>ПС4 >3хАОДЦТН-167000/500/220 500 230 11 500 250
>ПС5 >ТРДН-40000/220 220 - 11 25 40

 

2.5 Схеми електричних сполук елементів

Вибір схем розподільних пристроїв на підстанціях електричної мережі для варіанта схеми 1 приведено у таблиці 9. Для схеми 2 вибір схем РУ приведено у таблиці 10.

Вибір схем розподільних пристроїв на підстанціях схеми 1.

Таблиця 9

>Подстанция U >Кол-воЛЭП Схема електричних сполук >Кол-во осередків з вимикачами
>ПС1 500 4 >Полуторная схема (17) 9
>ПС2 110 2 Два блоку з вимикачами інеавтоматической перемичкою із боку лінії (>4Н) 2
>ПС3 220 2 >Четирехугольник (7) 4
110 4 Одна робочасекционированная вимикачем система шин (9) 7
>ПС4 500 2 >Четирехугольник (7) 4
220 2 >Четирехугольник (7) 4
>ПС5 110 2 Два блоку з вимикачем інеавтоматической перемичкою із боку лінії (>4Н) 2
ГЕС 500 4 >Полуторная схема (17) 9

Вибір схем розподільних пристроїв на підстанціях схеми 2


Таблиця 10

>Подстанция U >Кол-во ЛЕП Схема електричних сполук >Кол-во осередків з вимикачами
>ПС1 500 4 >Полуторная схема (17) 9
>ПС2 220 2 Місток з вимикачами в ланцюгах лінії ремонтної перемичкою із боку лінії (>5Н) 3
>ПС3 220 2 Місток з вимикачами в ланцюгах лінії ремонтної перемичкою із боку лінії (>5Н) 3
>ПС4 500 2 >Четирехугольник (7) 4
220 2 Місток з вимикачами в ланцюгах лінії ремонтної перемичкою із боку лінії (>5Н) 3
>ПС5 220 2 Місток з вимикачами в ланцюгах лінії ремонтної перемичкою із боку лінії (>5Н) 3
ГЕС 500 4 >Полуторная схема (17) 9

 

Висновок: >Вибрани найбільш раціональні у першому наближенні схеми мережі. Їх визначено напруги ліній електропередач, перерізу дротів, число ланцюгів, кількість, тип і номінальні потужності трансформаторів (>автотрансформаторов) на підстанціях, схеми електричних сполук підстанцій. Ці дані необхідні техніко-економічного порівняння варіантів.

Висновок за пунктом: Намічено дві схеми електричних сполук елементів для подальших розрахунків.Вибрано напруга й перетин дротівВЛ, типи і трансформаторів споживачів, схеми РУ.


>Рис.3 Схеми електричних сполук елементів варіанта 2

>Рис.4 Схеми електричних сполук елементів варіанта 1

 


 

ГЛАВА 3. Техніко-економічне порівняння двох намічених варіант>ов мережі

У цьому главі з урахуванням техніко-економічного аналізу з цих двох раніше намічених схем електричної мережі визначається оптимальна з погляду наведених витрат. Ціни наведено за довідником І.М. Шапіро,С.С.Рокотяна( тобто. на 1985 р.)

Наведені видатки проектовану мережу:

,

де ЄП = 0,12 – нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності капітальних вкладень; До - сумарні капітальні вкладення, тис. крб.; І - сумарні витрати, тис. крб.; У – виміряти цінунедоотпуска електроенергії, тис. крб.

У цьому проекті У = 0. В усіх життєвих пунктах застосовуютьсядвухцепниеВЛ ідвухтрансформаторние ПС, параметр потоку відмов яких малий.

Відповідно до ([3],с.314) одні й самі елементи мережі, повторювані переважають у всіх варіантах, не враховуються.Повторяющимися елементами мережі є лініїГЭС-С,ГЭС-ПС1,ПС1-ПС4.

3.1 Капітальні вкладення

,

де- капітальні вкладення лінії, тис. крб.; - капітальні вкладення підстанції, тис. крб.

Лінії:


,

де- питома вартість споруди лінії, тис.руб./км, L –довжина лінії, км.

Для лініїГЭС-С (обохвариантов):UH = 500 кВ, L = 510 км, провід3хАС-300/66 (>табл.3.15, [>2]),тогда:тис.руб./км. ([3]табл.9.7),тис.руб.

Для інших ліній розрахунок аналогічний, розрахункові дані про іншим лініях наведені утабл.11,12.

Розрахункові дані витрат за лінії для схеми 1

Таблиця 11

Лінія U, кВ L, км К0 >КЛ
>ГЭС-C 500 510 65,8 67116
>ГЭС-ПС1 500 450,7 65,8 59312,2
>ПС1-ПС4 500 79,1 65,8 10409,6
>ПС4-ПС3 220 111,8 35 3913
>ПС3-ПС2 110 79,1 20,4 1613,6
>ПС3-ПС5 110 103,1 22,2 2288,8

Розрахункові дані витрат за лінії для схеми 2

Таблиця 12

Лінія U, кВ L, км К0 >КЛ
>ГЭС-C 500 510 65,8 67116
>ГЭС-ПС1 500 450,7 65,8 59312,2
>ПС1-ПС4 500 79,1 65,8 10409,6
>ПС4-ПС2 220 127,5 20 2550
>ПС4-ПС5 220 75 20 1500
>ПС5-ПС3 220 103,1 20 2062
>ПС2-ПС3 220 79,1 20 1582

Капітальні вкладення лінії для схем:

Однакові елементи мережі порівняно варіантів не враховуються.

>тис.руб.

>тис.руб.

>Подстанции:

 

,

де - вартість відкритого розподільного устрою підстанції, тис. крб.; - вартість трансформаторів, тис. крб.; - стала частина витрат, тис. крб.

Для обох варіантівПС-1:

>ПС-1: СторонаВНПС-1:500кВ «>Полуторная схема», тоді з ([3] табл.9.15,с.334)тис.руб.

>тис.руб.

 

>Учтем вартість встановлюваних трансформаторів:

Для обох варіантів:

>ПС-1:UВН-Т = 500 кВ,UНН-Т = 13,8 кВ,SТ=400 МВА,тис.руб. ([3]табл.9.22):тис.руб.;

Постійна частина витрат:

Для обох варіантів:

ДляВНПС-1: 500 кВ, «>Полуторная» по ([3]табл.9.35)тис.руб.

>тис.руб.

>тис.руб.

Результати розрахунків капітальних капіталовкладень у підстанції схеми 1, 2 представлені утаблицах13, 14.

Капітальні вкладення підстанції схеми 1

Таблиця 13

>Подстанция

, тис. крб

, тис. крб

, тис. крб

, тис. крб

ГЕС 3420 - 4100 7520
>ПС1 3420 836 4100 8356
>ПС2 114 96 210 420
>ПС3 520+399 400 760+620 2699
>ПС4 1520+520 1236 2400+620 6296
>ПС5 114 132 210 456
25747

Капітальні вкладення підстанції схеми 2

Таблиця 14

>Подстанция

, тис. крб

, тис. крб

, тис. крб

, тис. крб

ГЕС 3420 - 4100 7520
>ПС1 3420 836 4100 8356
>ПС2 390 260 350 1000
>ПС3 390 440 350 1180
>ПС4 1520+390 1236 2400+350 5896
>ПС5 390 260 350 1000
24952

 

Сумарні капітальні вкладення:

Однакові елементи не враховуємо.

Варіант 1:

>тис.руб.


Варіант 2:

>тис.руб.

 

3.2 Недоліки

Сумарні витрати , де - витрати на амортизацію, обслуговування може й ремонтВЛЭП і ПС, тис. крб.; - витрати на вартість втраченої у мережі електроенергії, тис. крб.

Лінії:

.

,

де - щорічні витрати на амортизацію, обслуговування може й ремонтВЛЭП у відсотках від капітальних видатків; - вартість споруди лінії, тис. крб.

Для варіанта 1:

По ([3],табл.8.2,с. 315) %,тис.руб.

Для варіанта 2:

По ([3],табл.8.2,с. 315) %,тис.руб.

Недоліки на амортизацію, обслуговування може й ремонтВЛЭП схеми 1 і 2:


>Таблица15

Варіант

, тис. крб.

, %

, тис. крб.

1 7815,4 2,8 219
2 7694 2,8 215,4

>Подстанции:

 

;

,

де - щорічні витрати на амортизацію, обслуговування може й ремонт ПС у відсотках від капітальних видатків; - вартість споруди ПС, тис. крб.

;

ДляПС-1 (обидва варіанти):

По ([3],табл.8.2) ,тис.руб.

Недоліки на амортизацію, обслуговування може й ремонт ПС схеми 1 і 2

Таблиця 16

Варіант Номер підстанції

, тис. крб.

, %

, тис. крб.

1 ГЕС 7520 7,8 586,6
2 ГЕС 7520 7,8 586,6
1 >ПС1 8356 8,4 702
2 >ПС1 8356 8,4 702
1 >ПС2 420 8,4 35,3
2 >ПС2 1000 8,4 84
1 >ПС3 2699 8,4 226,8
2 >ПС3 1180 8,4 99,2
1 >ПС4 6296 8,4 528,9
2 >ПС4 5896 8,4 495,3
1 >ПС5 456 8,4 38,3
2 >ПС5 1000 8,4 84
>В1:2117,9;В2:2051,1

Однакові елементи не враховуємо.

>тис.руб.

>тис.руб.

 

3.3 Втрати електроенергії

Недоліки на вартість втраченої в електроенергії:

, тис. крб., декоп/кВтч – вартість кВт год втраченої електроенергії.

Кількість годин використання найбільшої навантаження та палестинці час втрат визначаються виходячи з графіків електричних навантажень табл.1.

Зимовий, літній і обсяг річного потоки електроенергії черезС-ГЭС схем 1 і 2:

 >МВтч;

 >МВтч;

 >МВтч.

Кількість годин використання найбільшої навантаження:

год, де - максимальна активна потужність, що протікає через лінію, МВт.

Кількість годин найбільших втрат:

де – активна потужністьi-й щаблі річного графіка навантаження (упорядкованим діаграми), МВт; – тривалість появи потужності року,ч.ч

Річні втрати електроенергії у лініїС-ГЭС:

 МВт год,

де =>70МВтч/км –середньо річні втрати на корону (дляВЛ 500 кВ ), ([3],табл.7.7); n – число ланцюгів лінії; L – довжина лінії, км;

=0,102 ([3],табл.7.1)

 МВт – втрати активної потужності лінії; - поправочний температурнийкоеффициент.(среднегодовая температура вище +5 ° З).

Результати розрахунків іншихВЛ схеми 1 і 2 наведені утаблицах17

Схожі реферати:

Навігація