Реферат Рідкі кристали

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
йречовинамозку.Подальшідослідженняцихречовин не лишерозширять їхньогозастосування втехніці, але й ідопоможутьпроникнути втаємницібіологічнихпроцесів.

>Рідкікристали широкозастосовуються в малогабаритнихелектроннихгодинниках,моніторах, калькуляторах,вимірювальнихприладах якіндикатори й табло длявідображеннявідповідноїінформації. Укомбінуванні із фоточутливиминапівпровідниковими кулямирідкікристализастосовуються якпідсилювачі йперетворювачізображень, атакож якпристроїоптичноїобробкиінформації.


>ЛІТЕРАТУРА

 

1.sduto

2.Белиловский В.Д. Ці дивовижні кристали:Кн. длявнекл. читання учнів 8-10 кл. середовищ. шк. – М.: Просвітництво, 1987.

3. БліновЛ.М.,Пикин С.А.жидкокристаллическое стан речовини. – М.: Знання, 1986. – 64 з. – (Нове у житті, науці. техніці.Сер. «Фізика»; №6).

4. Дущенко В.П.,КучерукІ.М.загальнафізика йтермодинаміка:Навч.посібник. –2-ге вид., перероб. йдопов. – До.:Вища шк., 1993 (З. 386-389).

5.КучерукІ.М., ГорбачукІ.Т., ЛуцикП.П.Механіка.Молекулярнафізика йтермодинаміка.загальний курсфізики. Том 1 (З. 481-485).

6. Матвєєв О.Н. Молекулярна фізика:Учеб. посібник для вузів. – М.: Вищу школу, 1981 (З. 281-284).

7.Пикин С.А., БліновЛ.М. Рідкі кристали /Під ред.Л.Г.Асламазова.- М.: Наука. головна редакція фізико-математичній літератури, 1982. – 208 з.- (Бібліотечка «>Квант».Вип. 20).


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація