Реферати українською » Физика » ЕСТ та ЕО механічного цеху важкого машинобудування


Реферат ЕСТ та ЕО механічного цеху важкого машинобудування

характерною длягрузоподъемних механізмів, внутрішньоцехового устаткування й зварювального устаткування.

>Электроприемников напругою до 1 кВ ділять на силові і освітлювальні. Доосветительним ставляться ще йслаботочние споживачі: системи зв'язку й сигналізації, засіб виявлення пожежі, в системах автоматичною пожежною сигналізації, комплексу охоронних систем. Решта устаткування належить силового.

                              Розглянемо з прикладу РП.

Порядок розрахунку.

1. Усіелектроприемники, підключені РП розбиваємо на групи з технологічного ознакою.

Розрахунки навантажень виконуються як таблиці, у якій групиелектроприемников записуються з урахуванням технологічного призначення і коефіцієнта використання (групи однотипного устаткування).

2. Далі в таблицю вноситься дійсне числоелектроприемников групи (п), встановлена (номінальна) потужність.

Дляелектроприемниковповторно-кратковременного режиму вказується потужність, наведена до тривалого режиму.

>P >ном. =>P >пасп.  xПВ                       (>ПВ в одиницях)

Далі визначають ставлення номінальною потужності найбільшогоелектроприемника групи до найменшій.

>m = >P >ном >max />P >ном >min

У цьому враховують, що й сумарна потужність однакових за проектною потужністю «маленьких»електроприемников менше 5 % номінальної потужності всієї групи, то, при визначенніm, а далі щодо n, ціелектроприемники не враховують.

Потому, як сформовані групиелектроприемников довідкових таблиць літератури [2],[4],[9]. Коефіцієнти використання коштів іcos , якимрасчитивается відповідно йомуtg. Визначившисреднесменние активні, реактивні навантаження визначили середню активну і реактивну навантаження за найбільш завантажену зміну для групиелектроприемников й у вузлаРП-1. Далі визначаємо середньозважений коефіцієнт вузла.

                          Кі порівнвзв=Рсм вузла / Руст вузла = 77,3 / 268 = 0,29

До того ж середньозважений коефіцієнт потужності з відповідномусредневзвешенномуtg.

                                  >Tg =Qсм вузла /Рсм вузла = 91,3 / 77,3 = 1,18

При визначенні ефективного числаелектроприемников враховують таке:

>1,Еслиm<=, тоn=nе без “маленьких” (<5 %).

         2.Еслиm> і Кі порівнвзв> 0,2, то nе=  >2Еn1Рном /Рномmax.

             Якщо nе  > n , то приймаютьn=nе без “маленьких” (<5 %).

           3. Якщоm< і Кі порівнвзв< 0,2, то nе визначають за таблицями.

         І тому знаходять Р* = Єn1>Рном1 / Єn1>Рном 

n* =n1 / n

Р* - відносна потужність найпотужнішихелектроприемников.

Єn1>Рном1 - сумарна номінальна потужність найбільшихелектроприемников групиn1, номінальна потужність кожного у тому числі дорівнює чи більше половини потужності найбільшогоелектроприемника.

 Єn1>Рном - сумарна номінальна потужність всіхелектроприемников групи n.

 n* - відносна кількість найпотужнішихелектроприемников.

 Визначивши Р* і n* за таблицями, знаходять nе* .та був nе  = nе* * n 

  Ррmax =Рсм *Км

 Qpmax =Ppmax *tgсрвз

 Qmax =Км *Qсм 

При Кі <= 0,2 і nе <= 100

При Кі > 0,2 і nе < 10 маємоКмах = 1,1.

У інших випадкахКмах = 1.

Інші дані наводяться у зведеній таблиці розрахункових навантажень.


Вибір числа і трансформаторів цехових трансформаторних підстанцій (ЦТП)

Відповідно до вимогами щодо забезпечення надійності електропостачання споживачам 1 категорії має бути 2 джерела харчування, для другої категорії рекомендується 2 джерела харчування, але можна харчування і зажадав від 1. Споживачі 3 категорії може бути харчування від 1 джерела харчування.Цеховие підстанції дляелектроприемников 1 категорії в більшості випадків й у 2 категорії виконуються2-х трансформаторними.Однотрансформаторние встановлюються споживачам 3 категорії і за невеличкий потужності 2 категорії. Для скорочення номенклатури складського резерву, потужність трансформатора обирають з стандартного низки номінальних потужностей, щоб у одному підприємстві було більше однієї, в у крайньому випадку двох різних потужностей.

Стандартний ряд потужностей, випущених силових трансформаторів (0,4 кВ), вкВА 100, 160, 250, 400; 630, 1000, 1600, 2500.

>Цеховие підстанції розміщуються всередині цехів рівномірно з максимальним наближенням споживачам, трохи більше 200 метрів. Конструктивне виконання підстанцій вибирається з вимогою довкілля, розподілу навантажень і зручності обслуговування.Цеховие підстанції по конструктивного виконання діляться на:

Вбудовані.

>Пристроенние.

Окремо які стоять.

>Внутрицеховие.

Конструктивне виконання підстанцій вибирається з умов довкілля, з урахуванням розподілу навантажень і зручності обслуговування.

>Резервирование споживачів здійснюється перевантажувальної здатністю трансформатора при наявність 2 джерел постачання та схеми внутрішньозаводських мереж, тобто з допомогою особливостей приєднання ЦТП до ДПП (10 кВ).

Для використання резервування мережами за 10 кВ ЦТП встановлюється розподільче пристрій (КРУ – комплектне розподільне пристрій), що складається з вимикача, встановленого навикатной візку трансформаторів струму, шин, вимірювальних приладів, ізоляторів, пристроїв релейного захисту, розміщених у шафі.

Шафа складається з 4-х відсіків:

1.Отсек високовольтного вимикача.

2.Отсек релейного захисту та вимірювальних приладів.

3. Шинний відсік.

4.Кабельних трансформаторів струму ізаземляющих ножів.

Також розподільче пристрій на ДПП із боку 10 кВ замість осередків КРУ може складатися з осередківКСО (камера стаціонарного одностороннього обслуговування), у якій високовольтний вимикач встановлюється задній стіні шафи пов'язаний з допомогою тяги з приводом, розташованим зовнішньому стінці шафи. На зовнішній стінці шафи чи протилежної стінці від шафи розміщують пристрій релейного захисту та прилади.

З боку 10 кВ силового трансформатора встановлюють ЦТП (КТП) встановлюють ВНП (вимикач навантаження з запобіжниками).

Вибір потужності трансформатора здійснюється за розрахункової середньомісячної навантаженні. Оскільки для трансформаторів загального призначення маслених і сухих поПУЭ припустимі тривалі систематичні перевантаження нормального режимі тривалі перевантаження в післяаварійному режимі.

                                   Види перевантажень.

1.  Добові – дозволяється перевантажувати трансформатори у годину пік навантаження, оскільки має інертністю і встигає нагрітися до критичної температури (950З). Упродовж цього терміну немає старіння ізоляції обмоток трансформатора та олії.

2.  Річні – дозволяється відповідно доПУЭ перевантажувати трансформатор на 1 % кожний відсотокнедогрузки влітку (перевантаження взимку), але з понад п'ятнадцять %. Для добових і річних перевантажень складаються графіки навантажень трансформатора, відповідно добові і річні, що додаються допаспорту трансформатора для орієнтації по можливим перевантажень.

3.  Аварійна – на підводному човні трансформатор сталася на кілька хвилин можуть витримати без старіння ізоляції перевантаження до 100 %. У слідстві своєї інертності.

4.  >Послеаварийная – відповідно доПУЭ для маслених трансформаторів в післяаварійному режимі допускається перевантаження на 40 % протягом 6 годин 5 діб поспіль.

>Требуемая потужність трансформатора визначається з висловлювання

P.S>тр-ра >P.S див  /N >kзагр,кВА, де

P.S див ,кВА –середня навантаження цеху за найбільшзагружаемую зміну,

Nчисло трансформаторів,

 >kзагр – коефіцієнт завантаження, який приймає 0,7

Після вибору трансформатора відповідно до розрахунків з стандартного низки перераховують коефіцієнт завантаження.

>kзагр = P.S див / N x P.S>тр-ра

розрахунковий коефіцієнт завантаження може бути обох трансформаторній підстанції 1 категорії 0,65 – 0,7, обох трансформаторній підстанції 2 категорії 0,7 – 0,85, одній підстанції 0,85 – 0,9.

                                 

                                  


                                   Розрахунок висвітлення  

У курсовому проекті необхідно вибрати який досі живить силовий трансформатор для заданого устаткування. З урахуванням, що він живити і упереджене висвітлення. А, щоб розрахувати висвітлення.

1. Вибирають мінімальну освітленість для внутрішнього чи зовнішнього висвітлення. Залежно від розміру об'єкта розрізнення (великий, малий), контрасту об'єкта з тлом, і відбивають властивості фону (робочої поверхні >Pп стелі, >Pз стін, >P>p підлогу).Освещенность енергії вимірюється в >ЛК (люкс)нормирующая освітленість в довідниках пов'язують із удільної щільністю навантаження висвітлення тих чи питома потужність загального рівномірного висвітлення W [Вт / м2 ].

2. Вибирають тип світильника і тип лампи висвітлення.

3.Намечают на плані план розміщення світильників.

>ЛампиДРЛ іДРИ поселяють у приміщенні в розквіті не нижче 6 метрів через стробоскопічного ефекту (мерехтіння) й у цехах їх мають те щоб вони були заживлені із різних фаз (бажано по 3 штуки).

Після вибору типу ламп їхню прихильність в аналізованому приміщенні необхідно випробувати потужність окремих ламп і всі освітлювальні установки загалом, маючи через, що вониоднофазниеелектроприемники.

Є кілька способів, розрахунків висвітлення: самий найпростіший метод удільної потужності і поширений. А , щоб знайти питому потужність з таблиць для даного світильника і лампи треба зазначити:

· Відстань від світильника доосвещаемого об'єкта (наприклад статі);

· Площа приміщення;

· Норма освітленості і коефіцієнта відображення.

Далі розраховують R освітлювальної установки

>P >ном про = W x P.S, Вт.

P.Sплоща висвітлення, М2

W- питома потужність,В/м2.

Якщо обрано потужність лампи, можна визначення кількості світильників.

N = >P >ном про / >P лампи , дляДРЛ

                                  N = >P >ном  / >P лампи , дляЛЛ

Кількість світильників має бути кратним числу рядів, у протилежному разі їх збільшують у велику бік.

Якщо вибрали число світильників, можна підібрати з стандартного низки потужності їм.

>Расчетную потужність висвітлення визначають з урахуванням втрат потужностіпускорегулирующей апаратурі.

>P >р.о = >P>ном про x >k>ПРА

>k>ПРА =1,1 дляДРИ іДРЛ;

>k>ПРА =1,2 дляЛЛ зістартерами;

>k>ПРА =1,3-1,35 дляЛЛбесстартерних ламп.

Для розрахунку висвітлення будинку, аварійного висвітлення, а як і зовнішнього висвітлення визначають з допомогою коефіцієнта попиту рівного одиниці.

>Разновидности схем, що живлять освітлювальні мережі.

1.Радиальние


2. Магістральні


>3.Радиально-магистральние


                             


                            >Картограмма навантажень

Для побудови раціональної системи електропостачання (далі СЕС) цеху чи промислового підприємства важливе значення має правильне розміщення трансформаторних підстанцій.Подстанции всіх потужностей, напруг і струмів має бути максимально наближена центрів підключених до них навантажень (>ЦЭН), це забезпечує найкращі техніко-економічні показники СЕС по витраті електроенергії та дефіцитних напівпровідникових матеріалів, тобто мінімум наведених витрат. Під час проектування СЕС підприємств і цехів розробляється генеральний план об'єкта, у якому наносяться все виробничі цехи і окремі великіелектроприемники, розташовані біля підприємства або всі електрообладнання, що у цеху. На генплані вказуються розрахункові потужності цехів всього підприємства, але в ген плані цеху наноситься номінальна потужність електроустаткування. А, щоб знайти вигідний варіант розташування знижувальних підстанцій і вибір джерел харчування становлятькартограмми навантажень, які становлять розміщені на ген плані площі, обмеження колами, які у обраному масштабі відповідають розрахунковим навантажень цехів.

Центр кожного кола мають співпадати з центром навантажень.ЦЭН підприємства чи цеху символічний центром споживання електроенергії підприємством чи цехом.

>Картограмма навантажень дозволяє визначити найвигідніше місце розташування розподільників чи цехових трансформаторних підстанцій, і максимально скоротити протяжність розподільних мереж.


Пристрій і конструктивне виконання внутріцехових мереж

На виконання електропроводок всередині цехів застосовуються ізольовані дроту й кабелі, і навітьшинопроводи. Їх марка вибирається залежно та умовами прокладки, з урахуванням характеристики приміщення на основі рекомендацій літератури [3],[8] стор. 141, табл. 2. 40,[10].

Марки кабелю з паперової просякнутої ізоляцією у визначенні остання літера У показує поліпшену ізоляцію, тобто підвищує в'язкістьпропитивающего олії, тобто каніфольного складу.

У дротів завжди у буквеному позначення присутній літера П.

Друга й 3 літера П. позначає, що провід плаский. Ці дроти використовують із нерухомій прокладки і називаються вони настановними.

>ПВГ – літера Р в марці дроти позначає, що провід гнучкий й обов'язково з мідними жилами. Притросових роботах, і проводах мобільними механізмам застосовується спеціальні переноснішланговие кабелі, шнури, дроти з міднимимногопроволочними жилами.Маркировку його потрібно дивитися каталогах,т.к. вона відрізняється від загальноприйнятої.Кабели всередині цехів прокладаються відкрито по будівельним конструкціям з жорстким кріпленням скобами. При велику кількість кабелівпрокладиваемих у першому напрямі передбачають кабельні конструкції, лотки, стійки, полки, короби.

Ділянки мереж виконуються кабельними, якщо вони теж мають велику протяжність не мають відгалужень, переважно це магістральні лінії від щита низького напруги ЦТП до силовим розподільчим шаф чишинопроводам.Распределительние лінії від силових шаф до окремимелектроприемникам виконується здебільшого проводами в сталевих трубах чи трубах ПВХ, які закладаються в підлозі. Такий прихований спосіб прокладки дозволяє не захаращувати територію цехи і виконувати проводки там, де немає відповідних будівельних умов. Проводу в трубах також можутьпрокладиваться на стінах і будівельним конструкціям. Такий спосіб краще,т.к дроти доступні на ремонт і "зовнішнього огляду. Мережі висвітлення виробничих приміщеннях здебільшого виконуються кабелями, прокладеними на тросі. На тросі також можливо кріплення і світильників. Для потужних освітлювальних установок застосовують жорсткі комплектнішинопроводи типу ШОС. Магістральні і розподільні ділянки силових мереж також може бути виконанокомплектнимишинопроводами.Шинопроводи зміцнюють наподвесах чи стійках, вони то, можливо вертикальне і горизонтальне розташування шин. Ушинопроводах передбачаються спеціальні коробки, ящики для установки комутаційних і захисних апаратів на відгалуженнях доелектроприемникам.Шинопроводи випускаються на стандартні струми: 

>Распределительние (>ШРА): 63, 80, 100, 160, 250 (А).

Магістральні (>ШМА): 160, 250, 400, 630 (А).

Для електропроводок економічніше використовувати пластмасові, поліетиленові труби покоррозийной стійкості.

По механічної міцності де вони поступаються металам, але набагато дешевше. З сталевих труб насамперед використовують тонкостінні, і лише у в крайніх випадках водогазопровідні.


                             Розрахунок силових розподільних мереж

 

     Силові розподільні лінії прокладають від силових шаф чишинопроводов до окремимелектроприемникам. Через війну розрахунків вибирається перетинтоковедущих жив дротів чи кабелів і вибираютьсяуставки захисних апаратів відповідно до ДОСТом 21.613-88 «Силове устаткування. Робітники креслення.». У системах проектної документації на будівництво і розрахунку мереж оформляються як схем і таблиць. Там мають бути зазначені способи прокладки електричних ланцюгів, марка перетин жив для дротів і кабелів, довжина ділянки мережі.

                      Порядок розрахунку:

>1.Вибирают марку дроти чи кабелю з урахуванням умов прокладки.

>2.Вибирают перетинтоковедущей жили із двох умов:

· Умова довго припустимого нагріву максимальним розрахунковим струмом.

· Відповідність довго допустимих струмів для обраного перерізу й установки захисних апаратів.

      Також перетин дротів і кабелів має задовольняти умові механічної міцності, але це умови є розрахунковими, позаяк уПУЭ вказуються мінімальні перерізу, щоб забезпечити механічну міцність для силового устаткування, для алюмінієвих жив P.S>min=>2.5мм2, для мідних жив P.S>min=1,5 мм2, для кранового устаткування алюмінієвих жив дорівнює 4 мм2, для мідних жив дорівнює2.5мм2.

       Умова вибору перерізу по довгодопустимому нагріванню має вигляд: I>p<=I>дл.доп., де

I>p- розрахунковий струм, А

I>дл.доп. - довго припустимий струм для стандартних перетинів дротів і кабелів, тобто коли за умов експлуатації струм в лінії вбирається у довго припустимого струму дроти чи кабелю, то гарантується нормальний термін їхньої служби ізоляції і його схоронність від передчасного теплового зносу.          

         Систематичне підвищення струму в лінії над допустимим значенням (перевантаження) призводить до порушення електричної міцності ізоляції з допомогою старіння.Длительно допустимі струми наводяться вПУЭ в таблицях глави 1.3. з урахуванням матеріалівтоковедущих жив та ізоляції.Длительно допустимі струми

Схожі реферати:

Навігація