Реферати українською » Физика » Тепловий розрахунок промислового парогенератора ГМ-50-1


Реферат Тепловий розрахунок промислового парогенератора ГМ-50-1

valign=top>P.S Повна площа стіни і вихідного вікна

FСП

м2

56.2 63.5 44.28 13,48 177.46 Відстань між осями крайніх труб b м 5.2 3.66 5.2 5.2 >Освещенная довжина труб L м 10.3 8.28 8.165 2.05 Площа, зайняталучевоспринимающей поверхнею F

м2

53.56 60.61 42.46 10.66 167.29 >Наружний діаметр труб >d мм 60 60 60 60 Крок труб >s мм 70 70 70 70 Відстань від осі труб до кладки (стіни) e мм 100 60 100 Ставлення >s/d - 1,1667 1,1667 1.1667 Ставлення >e/d - 1,667 1 1,667 Кутовий коефіцієнт x - 0.99 0.99 0.99 0.99 Площалучевоспринимающей поверхні відкритих екранів

H>ЛОТК

м2

53.02 60 42 10.55 165.57

>ТАБЛИЦА 4.2Расчет конструктивних характеристик топки

Розмір Одиниця >Расчет
Найменування Позначення >Расчетная формула або засіб визначення
Активний обсяг топкової камери

По конструктивним розмірам

м3

150
Теплове напруга обсягу топки:расчетное дозволене

 По табл. 4–3

>кВт/м3

>кВт/м3

290

Кількість горілок n По табл.III–10 прим. 6
Тепло продуктивність пальники

МВт

Тип пальники По табл.III–6 >ГМГ-7

Рис.2Топочная камера


>ТАБЛИЦА 4.3Поверочний розрахунок теплообміну в топці

Розмір Одиниця >Расчет
Найменування Позначення >Расчетная формула або засіб визначення
Сумарна площалучевоспринимающей поверхні

По конструктивним розмірам м2 165.57
Повна площа стін топкової камери

По конструктивним розмірам м2 177.46
Коефіцієнт теплової ефективностілучевоспринимающей поверхні

Ефективна товщина випромінює шару полум'я

м

Повна висота топки

По конструктивним розмірам м 8
Висота розташування горілок

По конструктивним розмірам м 1.85
Відносний рівень розташування горілок

>Параметрзабалансированноститопочних газів >rн

КоефіцієнтM0 >M0 По нормативному методу 0,4
>Параметр, враховує характер розподілу температури в топці М

Коефіцієнт надлишку повітря виході з топки

По табл. 4–3 1,1
>Присос повітря на топці

По табл. 2–2 0,1
>Присос повітря на системіпилеприготовления

По табл. 2–1 0
Температура гарячого повітря

По попередньому вибору °З 250
>Энтальпия гарячого повітря

ПоIJ–таблице кДж/кг 9774,09
>Энтальпияприсосов повітря

ПоIJ–таблице кДж/кг 1139,58
Корисне тепловиділення в топці

кДж/кг

>Адиабатическая температура горіння

ПоIJ–таблице °З 2045,86
Температура газів виході з топки

По попередньому вибору °З 1144
>Энтальпия газів виході з топки

ПоIJ–таблице кДж/кг 62672.34
Середня сумарнатеплоемкость продуктів згоряння

кДж/кг

Об'ємна частка:

водяних парів

>трехатомних газів

По табл. 1–2

По табл. 1–2

0,16

0,102

Сумарнаобъемная часткатрехатомних газів

Твір

>м·МПа

Коефіцієнт ослаблення променів:

>трехатомними газами

>1/(мЧЧМПа)

Коефіцієнт випромінюваннясажестих частинок

Для мазуту

Для газу

1-

Коефіцієнт заповнення >m

Коефіцієнт ослаблення променів топкової середовищем

>1/(мЧЧМПа)

КритерійБургера

КритерійБургера

Температура газів виході з топки

°З

>Энтальпия газів виході з топки

ПоIJ–таблице кДж/кг 62718.46
Загальнетепловосприятие топки

кДж/кг

Середня питома теплова навантаженнялучевоспринимающих поверхонь

>кВт/м2

 


5.Расчетфестона

Конструктивні розміри іповерочний розрахунокфестона представлено таблицях 5.1 і 5.2

На рис 3 представлена схемафестона

>Рис. 3 Схемафестона

>ТАБЛИЦА 5.1

Показники >Еди-ница >Фес-тон
Найменування Позначення
Діаметр труб :
зовнішнє >d м 0.06
внутрішній >dвн м 0.054
>Кол-во труб у низці >Z1 прим. 23
>Кол-во рядів труб >Z2 3
Загальне у труб врассчитваиемом ділянці Z прим. 70
Середня довжина труб >lср м 1.8
>Расчетна площа поверхні нагріву H

м2

23.74
Розташування труб - -
Крок труб :
впоперек руху газів >S1 520
Уздовж руху газів >S2 210
Відносний крок труб :
поперечний >S1/d 8.66
подовжній >S2/d 3.5
Розмір перерізугазохода впоперек А м 1.85
руху газів У м 5
Площа живого перерізу проходу газів F

м2

6.766

 

>ТАБЛИЦА 5.2Поверочний розрахунокфестона

Розмір Одиниця >Расчет
Найменування Позначення >Расчетная формула або засіб визначення
Повна площа поверхні нагріву

М

По конструктивним розмірам

м2

23.74
>Дополнительнаповерхностья Hдоп »

м2

2.5
Діаметр труб >d » мм >60x3

Відносний крок труб:

поперечний

подовжній

»

»

8.66

3,5

Кількість рядів труб у процесі газів

» прим. 3
Кількість труб у низці

» прим. 23
Площа живого перерізу проходу газів

F

м2

Ефективна товщина випромінює шару >s

м

Температура газів передфестоном

З розрахунку топки °З 1144.77
>Энтальпия газів передфестоном

І це кДж/кг 62718
Температура газів зафестоном

По попередньому вибору °З 1076
>Энтальпия газів зафестоном

ПоIJ –таблиці кДж/кг 58584
Кількість теплоти, відданафестону

кДж/кг

Температура кипіння при тиску в барабані рб=4.4МПа

По таблиціVI–7 °З 256
Середня температура газів

°З

Середній температурний натиск

°З

Середня швидкість газів

м/с

Коефіцієнт тепловіддачіконвекцией

По рис. 6–5

>кВт/(м2·До)

59*0.88*1*0.85=44.13
Сумарнапоглощательная здатністьтрехатомних газів

>м·МПа

2.03=0.053

Коефіцієнт ослаблення променівтрехатомними газами

>1/(м·МПа)

Сумарна оптична товщиназапиленного газового потоку

Ступінь чорноти випромінюючої середовища

По рис. 5–4 чи формулі (5–22) 0,31
Температуразагрязненной стінки труби

°З

Коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням

По рис. 6–12 (aл=aзв а)

>Вт/(м2·До)

220·0,31=68.2
Коефіцієнт використання поверхні нагріву

По § 6–2

1
Коефіцієнт тепловіддачі від газів до стінки

>Вт/(м2·До)

Коефіцієнт теплопередачі

>Вт/(м2·До)

>Тепловосприятиефестона по рівнянню теплопередачі

кДж/кг

>Тепловосприятие настінних труб

кДж/кг

Сумарнатепловосприятиегазоходовфестона

кДж/кг 3694.8+389.1=4083.85
Розбіжність розрахунковихтепловосприятий

%


6.Расчетпароперегревателя

Конструктивні розміри конструктивний розрахунокперегревателя представлено таблицях 6.1 і 6.2

На рис. 4 представлена схемапароперегревателя

 

>Рис.4 Схемапароперегревателя

>ТАБЛИЦА 6.1 Конструктивні розміри і характеристикиперегревателя

Показники Номери щаблі ділянок у процесі пара
Найменування >Обозна- >Еди-ница I щабель
>чение
>Наружний діаметр >d мм 32
Внутрішній діаметр труби >dвн мм 26
>Кол-во труб у низці >Z1 прим. 68
>Кол-во рядів у процесі >Z2 прим. 18
Середній поперечний крок >S1 мм 75
Середній подовжній крок >S2 мм 55
Розташування труб (>шахматное, коридорне) - - >шахматное
Характеромивания (поперечне, поздовжнє, змішане) - - >Перекрестний струм
Середня довжина змійовика L м 2,44
Сумарна довжина труб L м 29,94
Площа повної поверхні нагріву H

м2

226,01
Площа живого перерізу на вході F’

м2

5,363
І це, не вдома F”

м2

5,363
Середня площа живого перерізугазохода >Fср

м2

5,363
>Кол-во змійовиків,вкл. паралельно (по пару) >m прим. 68
Живе перетин для проходу пара >f

м2

0.0361

>ТАБЛИЦА 6.2 Конструктивний розрахунокперегревателя.

Розмір Одиниця >Расчет
Найменування Позначення >Расчетная формула або засіб визначення
Діаметр труб

По конструктивним розмірам мм 32/26
>Параметр пара на вході у щабель: тиск температурапаросодержание

>МПа

>єС

4,4

256

0,985

>Удельнаяентальпия: окропу сухого насиченого пара

кДж/кг

кДж/кг

1115,5

2797,2

>Удельнаяентальпия пара на вході у щабель

кДж/кг

Параметри пара виході з щаблі: тиск температура питомаентальпия

>МПаєС кДж/кг

4.0

450

3378.14

>Тепловосприятиепароохладителя

По вибору кДж/кг 70
>Тепловосприятие щаблі

>Q

кДж/кг

>Энтальпия газів на вході у щабель

З розрахункуфестона кДж/кг 58584
Температура газів на вході у щабель

І це >єС 1076
>Энтальпия газів виході з щаблі

кДж/кг

Температура газів виході з щаблі

ПоIJ – таблиці >єС 637.42
Середня температура газів у щаблі

>єС

Середня швидкість газів у щаблі

м/с

Коефіцієнт тепловіддачіконвекцией

По рис. 6–5

>Вт/(м2·До)

Середня температура пара

>єС

Обсяг пара за

Схожі реферати:

Навігація