>Приклади >рішення завдань із >оптичної >фізики Завдання 1 >Об'єкт >знаходиться на >відстані від >збиральної >лінзи із >фокусною >відстанню >f=12см . >Визначити >відстань від >лінзи до >зображення. >Дано: , . >Знайти: >Рішення. >Використовуючи формулу >лінзи  , >визначимо . >Відповідь. Завдання 2 Пучок >світла, що сходитися, >падає на >розсіюв...

(Читати…)

>РАССЕЯНИЕ ЕЛЕКТРОННОЇ >ПЛОТНОСТИ У >МЕТАЛЛАХ І >ИОННЫХ >КРИСТАЛЛАХ ПО >РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИМ >ДАННЫМ Зміст Запровадження Глава 1. Властивості досліджуваних об'єктів й фізичні методи виміру електронної щільності по пружному розсіюванню 1.1 Властивості досліджуваних об'єктів 1.2 Методи виміру електронної щільності по пружн...

(Читати…)

>Оглавление   Запровадження I. Основні засоби одержання енергії 1. Теплові електростанції 2. >Гидроелектростанции 3. Атомні електростанції II. Нетрадиційні джерела 1. Вітрова енергія 2. Геотермальна енергія 3. Теплова енергія океану 4. Енергія припливів і відпливів 5. Енергія морських течій 6. Енергія Сонця 7. Воднева енергетика ...

(Читати…)

Зміст >Реферат Запровадження 1. Теоретичні основи інвестиційного проектування. 1.1 Інвестиційний проект. Сутність і змістом. 1.2 Види ефективності і оцінки ефективності інвестиційних проектів. 1.3 Особливості оцінки ефективності інвестиційних проектів на ТЕС. 2. Аналіз сучасного стану підприємства. 2.1 Загальна характеристика підприємства. 2.2 Аналіз сучасного стану підприємства.

(Читати…)

>Световод: рівняння, типи хвиль в >световодах. Критичні довжини і частоти 1. >Уравнение передачі по >световоду Розглянемо >волоконний >световод без втрат двошарової конструкції, наведений на рис. 1 b n2 n1 a >Рис. 1 ...

(Читати…)

>Міністерство >освіти й науки України Київський >національний >університет >будівництва й архітектури Кафедра >економічної >теорії   >Курсова робота На тему : >Світовий >ринок >енергоресурсів: стан, >проблеми, >перспективи >Київ 2011 >Зміст   >Вступ >1.Особливості >розвутку та >функціонування >світового >ринку >енергоресурсів

(Читати…)

Завдання 1: Для свого цеху визначити категорію >надежности електропостачання, викреслити варіант цехової схеми електропостачання № >п/п (№ варіанта) Найменування споруди (цеху, будинку) Споживачі електроенергії які працюють у будинку Потужність споживачів, >кВт.(каждого)

(Читати…)

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА «>ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЕНЕРГІЇ У >ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ >МАШИНАХ >ПОСТОЯННОГО СТРУМУ» Завдання 1. По наступним параметрами обмотки якоря машини постійного струму: число пар полюсів р, число ефективних провідників N, число витків секції wз, число секцій в котушці із, викреслити розгорнуту схему >неперекрещивающ...

(Читати…)

>Курсовой проект з дисципліни "Механіка" Прихід стрічкового конвеєра >Кинематическая схема >привода(исходная). Вихідні дані для кінематичного розрахунку Вихідні дані: >Lгод = 5 років >pвих = 5,0 кВт Таблиця

(Читати…)

Федеральне Агентство по Освіті РФ Томський Державний Університет Систем Управління і >Радиоелектроники (>ТУСУР) Кафедра Електронних >Приборов (>ЭП) >Пояснительная записка до курсовому проекту з дисципліни “Вакуумна і >плазменная електроніка” На тему: Розрахунок і конструювання катодного вузла >Виполнил: студент >Малишкин А. А. Перевірив: доцент каф. >ЭП Аксьонов А. І. 2009 ...

(Читати…)

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 277 Вперед

Навігація