Реферати українською » Физкультура и спорт » Психологічна сумісність і срабативаемость в різних видах спортивної діяльності


Реферат Психологічна сумісність і срабативаемость в різних видах спортивної діяльності

Доктор педагогічних наук, професорГ.Д. Бабушкін

Сибірський державний університет фізичної культури та спорту, Омськ

Проблема сумісності ісрабативаемости у спортивній діяльності - одне з актуальних в психології спорту до того ж час недостатньо розроблена. Оскільки кожна вид спорту має специфічні особливості, то сумісність ісрабативаемость партнерів залежатимуть від конкретнихиндивидуально-психологических і соціально-психологічних особливостей особистості спортсмена. Дослідження, створені задля виявлення критеріїв сумісності ісрабативаемости, провели лише у деяких видах спорту [2, 3, 5, 9, 10]. Через відсутність науково-методичних розробок в цьому плані у спортивній практиці комплектування спортивних ланок, груп, складів найчастіше здійснюється тренером інтуїтивно, не враховуючи психологічної сумісності спортсменів. У цьому тренери переважно враховують рівень спортивної підготовленості спортсменів. Звідси виникають негативні явища в спільно виконуваної спортивної діяльності: нерозуміння партнера, конфлікти, незадоволеність діями партнера, тривале розучування спільних спортивних вправ та нестабільність їхньої виконання [2, 7, 9 та інших.]. Так, проведений нами опитування висококваліфікованих баскетболістів показав, основна перешкода їм у перегонах - нерозуміння при взаємодії з партнером (70%) і несприятливі взаємовідносини (100%). На думку, таких явищ зумовлені першу чергу несумісністю гравців.

Сумісність є основою формування порозуміння, міжособистісного взаємодії, взаємин української йсрабативаемости взаємодіючих спортсменів [1, 2, 5 та інших.]. Поєднання особистісних характеристик, що впливають на результати спільної прикладної діяльності, окреслюється сумісність. Основний компонент сумісності - суб'єктивна задоволеність взаємодіючих людей [2, 4 та інших.].

>Срабативаемость окреслюється єдність (оптимальність) взаємодіючих у виконанні спільної прикладної діяльності. Як ознаксрабативаемости виступають: висока продуктивність члени групи, точність і узгодженість дій, сприятливі міжособистісні взаємовідносини, надійність колективної роботи, швидкість оволодіння новими спільними діями, стабільність їх виконання [2, 4, 9 та інших.].

Психологічна сумісність сприймається як феномен, до складу якого міжособистісні стосунки, і припускає таке [2]:

1. Компліментарність потреб, що передбачало доповнення до прояву потреб. Наприклад, коли один суб'єктів виявляє сильне прагнення до лідерства, а інший - потреба у покорі.

2.Конгруентность потреб, коли обидва суб'єкта (партнери) мають подібними потребами,удовлетворяемими одними й тими самими міжособистісними відносинами.

3. Компліментарність навичок, яка передбачає компенсацію недостатньо розвинених в однієї суб'єкта здібностей іншим (партнером).

4. Компліментарність знань, коли обидва партнера маютьнеперекрещивающимися знаннями, отже кожен із новачків може навчатися в іншого.

5. Спільність цінностей, коли партнери за спільною діяльності мають загальну систему цінностей і правил поведінки.

Під час розробки проблеми сумісності ісрабативаемости у спортивній діяльності студійовані психічні характеристики неможливо знайти досить повно розкрито без отримання знання механізмах індивідуального і групового поведінки спортсменів, закономірності формування стереотипів поведінки у різних ситуаціях, звичок, установок, ціннісними орієнтаціями, без вивчення настроїв, почуттів, емоцій, психологічного клімату, мотивів, міжособистісних відносин,индивидуально-психологических особливостей тощо. За підсумками вивчення цих характеристик та його обліку, і має споруджуватися навчально-тренувальний процес у спільно виконуваної спортивної діяльності.

Ефективність спільної прикладної діяльності процес формування оптимальних міжособистісних взаємовідносин обумовлені трьома видами сумісності - соціальної, психологічної та психофізіологічної [8]. Вони виявляються переважають у всіх різновидах діяльності, зокрема і спортивної. Длясрабативаемости члени групи необов'язково наявність всіх трьох видів сумісності. Повна сумісність члени групи припускає оптимальне поєднання всіх його видів тварин і наявність певного співвідношень між ними, їх взаємодоповнюваність. У різні види спортивної діяльності той чи інший вид сумісності виступає першому плані, стає провідним і зумовлює ефективність спільно виконуваної спортивної діяльності. Значимість виду сумісності визначатиметься особливостями спортивної діяльності, її завданнями, вимогами до постаті.

Коли йдеться про комплектуванні спортивних груп, складів, ланок, екіпажів тощо., важлива річ для тренера - знання обліку особливостей спільно виконуваної спортивної діяльності, організації взаємодії партнерів, їх індивідуально - психологічних особливостей, основі яких здійснюється пошук критеріїв сумісності, що обумовлюютьсрабативаемость взаємодіючих спортсменів.

У літературі пропонуються два виду організації спільно виконуваної спортивної діяльності [9, 10]. Так, О.П.Травина [10] виділяє такі види спільної спортивної діяльності:

1)совместно-последовательная діяльність, характерна естафет у легкій атлетиці, плаванні тощо.;

2) спільнаодновременно-параллельная діяльність (веслування, парне фігурне катання тощо.);

3)совместно-взаимосвязанная діяльність (баскетбол, хокей, волейбол тощо.).

На думку, дана класифікація недостатньо саме і повно відбиває сутність сумісності ісрабативаемости у процесі груповий спортивної діяльності. Нами [2] виділено три виду спільної прикладної діяльності він:

1) послідовно виконувана співпраця, характерна спортивних ігор (командних і парних) та інших видів спорту;

2) одночасно виконувана співпраця (>бесконтактная). Цей вид діяльності уражає окремих елементів парного фігурного катання, спортивної акробатики; художньої гімнастики (командні вправи), синхронного плавання, синхронних стрибків на батуті, командної гребли тощо.;

3) одночасно виконувана співпраця (контактна). Цей вид діяльності має місце у спортивної акробатики (пари, трійки, четвірки), окремими елементах фігурного катання (підтримки, кидки).

Кожен з цих видів, і навіть кожен вид спорту, до складу якого ці види, має специфічні особливості. Тому критерії сумісності кожного з цих видів спільної прикладної діяльності будуть істотно різнитися. З огляду на це необхідні пошук критеріїв сумісності кожному за конкретної спортивної роботи і цій основі комплектування спортивних груп.

Істотне значення в сумісності ісрабативаемости, особливокомандно-игрових видів спорту, має структура рольових взаємин у команді. У спортивних командах виділяються різні ролі: соціальна, міжособистісна, функціональна. Більше істотна длясрабативаемости у спортивній команді функціональна роль гравця, яка в тому поведінці, очікуваною від спортсмена інші учасники команди у відповідність до розподіломсоревновательних функцій (нападаючий, захисник, розігруючий тощо.). Важливий той час усрабативаемости - те що ця роль було прийнято і засвоєна гравцем. Інакше можливо прояв конфліктного поведінки з боку цього гравця. Правильне розподіл рольових функцій, заснований обліку індивідуальності гравця, його підготовленості, ряді особистісних якостей, обумовлює ефективність груповий діяльності.

Важливий чинник при диференціації рольових функцій, і навіть для ефективності груповий діяльності - лідерство. Лідерство постає як спосіб мислення і засіб організації груповий діяльності. У той самий час він може й як механізм, який видобуває додаткові приховані можливості у команді. Оптимальний розвиток процесу лідерства і певні поєднання у системілидер-исполнитель сприймається як чинник сумісності ісрабативаемости членів спортивної групи. Це показано у дослідженні акробатичних і баскетбольних ігрових складів, туристських груп, у будівництві тактичних ліній в футболі [2, 3, 9]. Так, найбільш оптимальне поєднання для перелічених вище спортивних колективах - поєднаннялидер-исполнитель. Відсутність лідера групи або наявність у ній двох і більше лідерів вважається несприятливим чинником длясрабативаемости партнерів.

За позитивного рішення проблеми психологічної сумісності ісрабативаемости і комплектуванні спортивних груп з урахуванням цього ми виходимо з таких положень: 1) сумісність ісрабативаемость спортсменів - двавзаимообусловливающих процесу; 2) впливиндивидуально-психологических особливостей особистості спортсмена і психічних функцій на сумісність ісрабативаемость групи; 3) тому чи виду спільно виконуваної спортивної діяльності (спортивна групова акробатика, туризм, баскетбол та інших.) відповідає свій комплекс критеріїв сумісності, що обумовлюєсрабативаемость партнерів групи.

Для спортивної науки важливо обгрунтування підходів вирішення проблеми сумісності ісрабативаемости у спортивній діяльності. Етапи розв'язання проблеми сумісності ісрабативаемости у цьому чи іншій формі спорту обгрунтування критеріїв сумісності видаються нам в такий спосіб: перше - дослідженнясрабативаемости спортивних груп і під час спільної прикладної діяльності (лабораторної, спортивної); друге - виявлення критеріїв сумісності з урахуванням порівняльного аналізу особистих якостей спортсменівсрабативающихся і найгіршсрабативающихся спортивних груп; третє - попередня експериментальна перевіркасрабативаемости скомплектованих спортивних груп з урахуванням виявлених критеріїв сумісності; четверте - теоретичне і експериментальне обгрунтування методики комплектування спортивних груп з урахуванням дослідження сумісності ісрабативаемости спортсменів всоревновательних умовах.

Проведені під нашим керівництвом дослідження з цієї проблеми дозволив встановити критерії сумісності і просить обгрунтувати методику комплектування спортивних груп у акробатики [9]. Аналіз результатів запропонованої спортивним групам діяльності (виконання спільних фізичних вправ) дав змогу виявити критерії психологічної сумісності партнерів. Так, при комплектуванні акробатичних складів (двійок, трійок, четвірок) критеріями, зумовлюючих сумісність ісрабативаемость, виступають такі: адекватні поєднання властивостей нервових процесів за середнього рівні їх прояви; різні поєднання поміркованих і низьких показників особистісної тривожності; поєднаннясоционических функцій ">екстраверт-интроверт", "раціональність - ірраціональність"; поєднання лідерських функцій ">лидер-ведомий(ие)"; ідентичне сприйняття часу. За підсумками виявлених критеріїв сумісності щодо експерименту булоскомплектовано вісім акробатичних складів. Результати педагогічного експерименту показали ефективність обліку сумісності при комплектуванні акробатичних складів: пришвидшується процессрабативаемости: спільні вправи виконуються значно швидше (р < 0, 01), ніж у контрольних складах; підвищується рівень стабільності виконання спільних вправ (р < 0, 05). Експериментально показано, що сумісність особистих якостей партнерів сприяє створенню сприятливого психологічного клімату в експериментальних групах і поліпшення емоційного стану взаємодіючих акробатів під час занять.

У дослідженні, проведеному що з О.С.Буфиусом, виявлено такі критерії сумісності, що зумовлюютьсрабативаемость членів туристської групи: 1) середня ступінь виразності сили та врівноваженості нервових процесів; 2) типи соціального поведінки у конфлікті: співробітництво, пристосування, компроміс; 3) середній рівень особистісної тривожності; 4) поєднаннясоционических функцій: "екстраверт - інтроверт", ">рациональность-рациональность", ">логика-логика"; 5) поєднання члени групи ">лидер-ведомие"; 6) високий і середній рівні потреби у схваленні; 7) акцентуації характеру:гипертимность, педантичність; 8) ряд особистісних характеристик за методикою Р.Кеттелла (конкретне, емоційна стійкість, серйозність, довірливість, практичність, гнучкість мислення, схильність до новаторства, поступливість, самоконтроль). Проведене нами комплектування туристських груп з урахуванням виявлених критеріїв сумісності і проведення педагогічного експерименту показали таке: підвищилася згуртованість групи і поліпшилася психологічна атмосфера; поліпшилися показники самопочуття, активності, настрої члени групи, і навіть показникисрабативаемости і загальну стабільність члени групи і під час співдії.

При аналізі психологічної сумісності ісрабативаемости баскетболісток високій кваліфікації [2, 3] встановлено таке. Критеріями сумісності,обуславливающимисрабативаемость гравців, є такі поєднанняиндивидуально-психологических і особистих якостей: 1) поєднання "екстраверт - екстраверт"; 2) поєднання ">сенсорик-сенсорик"; 3) адекватне почуття часу (різниця у сприйнятті трохи більше 1, 26 з); 4) поєднання ">рационал-иррационал"; 5) його присутність серед зв'язці гравця з реалістичним типом мислення; 6) рольові поєднання ">лидер(-и)-ведомий"; 7) подобу в вибірковості і концентрації уваги; 8) подобу в рівні тактичного мислення та інтелекту. За підсумками виявлених критеріїв сформувалися ігрові склади баскетбольної командиСибГУФКа. Аналіз виступів команди в різних змаганнях дозволяє говорити про необхідність обліку психологічної сумісності гравців при комплектуванні ігрового складу. У експериментальної групі проти контрольної баскетболістки діяли впевненіше, агресивно як і захисту, і у нападі. Тому техніко-тактичні показники, такі як перехоплення м'яча, добір на своєму щиті, кількість забитих м'ячів, зросли (р < 0, 05) (перехоплення 18, 5 - 23, 7, добір своєму щиті 19, 05 - 23, 3, забиті 78 - 88, 2), показник пропущених м'ячів знизився з 65, 9 очки загалом за гру до 54, 2, кількість підборів чужою щиті зросла із 18-ї, 5 до 18, 9 за гру. У порівняні з минулим сезоном відсоток реалізації швидкого прориву зросла з 65 до 72, 6% (р < 0, 05). Результати виступи експериментальної групи в Сибірській баскетбольної лізі 2005 р. такі: 1-ї тур - друге місце, 2-ї тур - місце.

Укладання. Психологічна сумісність взаємодіючих партнерів в спільно виконуваної спортивної діяльності виступає важливий чинник, яке обумовлюєсрабативаемость спортсменів, і виявляється в швидкості оволодіння новими вправами, стабільності їх виконання, оптимізації ігрового взаємодії, підвищенні результативності змагальній діяльності команди. У різні види спорту, з їх специфічності, критеріями сумісності виступають ті чи інші індивідуально - психологічні і особистісні особливості спортсменів. Комплектування спортивних груп, ігрових складів з урахуванням обліку психологічної сумісності взаємодіючих спортсменів дозволяє істотно збільшити ефективність їхньої спільної діяльності.

У статті розглядалися лише психологічні критерії сумісності спортсменів, з урахуванням яких рекомендується комплектування ланок, спортивних груп, ігрового складу. А ні з жодному разі не виключаємо впливовості проекту та обліку інших критеріїв, зумовлюючих сумісність ісрабативаемость партнерів (фізичної, технічної, тактичної підготовленості; віку, ваги, зростання.).

Список літератури

1.Андрушишин І.Ф. Методика вдосконалення тактичної підготовки висококваліфікованих волейболістів з урахуванням міжособистісного функціонального взаємодії:Автореф.канд.дис. М., 1993. - 20 з.

2. БабушкінГ.Д., Кулагіна Є.В. Психологічна сумісність ісрабативаемость у спортивній діяльності. - Омськ:СибГАФК, 2001. - 110 з.

3.ДевяткинаЕ.Ю. Комплектування ігрового складу команди висококваліфікованих баскетболісток з урахуванням психологічної сумісності ісрабативаемости гравців:Канд.дис. Омськ, 2005. - 140 з.

4. Єршов А.А. Психологічнасоактивность людей. - М.: Знання, 1992.- 31 з.

5.Казьмин В.І. Методи підвищення ефективності групового взаємодії волейболістів:Автореф.канд.дис. М., 1983. - 24 з.

6. КорнєєваТ.В. Комплектування й особливо підготовки спортивних пар в тенісі:Автореф.канд.дис. М., 1985. - 24 з.

7. МасляковаО.С. Формування ігровий комунікації за умов невизначеності ситуацій у юних баскетболісток:Канд.дис.Тобольск, 2005. - 166 з.

8.Обозов М.М. Міжособистісні стосунки. - Л.: ЛДУ, 1979. - 151 з.

9.Ратушина Є.В. Комплектуванняпарно-группових складів спортивної акробатики з урахуванням обліку сумісностіиндивидуально-психологических особливостей партнерів:Автореф.канд.дис. Омськ, 1998. - 20 з.

10.Травина О.П. Особливості комплектування спортивних команд з різноманітною формою організації спільної прикладної діяльності //Тез.докл. 10-ї Всесоюзнійнауч.-практ. цук. психологів спорту. М., 1988, з. 54-55.

Список літератури

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із сайтуlib.sportedu/


Схожі реферати:

Навігація