Реферати українською » Физкультура и спорт » Маркетингова діяльність у сфері физкультурноfоздоровительных послуг як об'єкт управління


Реферат Маркетингова діяльність у сфері физкультурноfоздоровительных послуг як об'єкт управління

Кандидат педагогічних наук, доцентГ.З. Аронов

Санкт-Петербурзький державний університет фізичної культури їм.П.Ф.Лесгафта,

Санкт-Петербург

Маркетингова діяльність підприємств сфери фізкультурно-оздоровчих послуг спрямовано забезпечення конкурентоспроможності наданої послуги, отже, забезпечення її якості. Тоді управління маркетингової діяльністю є забезпечення якості.

Сучасне управління якістю розмірковує так, діяльність із управління якістю може бути ефективної по тому, як продукція зроблена, ця діяльність має здійснюватися під час виробництва. Важлива також діяльність із забезпечення якості, яка передує процесу виробництва.

Разом про те якість послуги може бути поцінована тільки тоді, як послуга надано.

Управління якістю неминуче оперує поняттями: "система", "середовище", "мета", "програма" та інших.

Поява міжнародних стандартівИСО серії 9000 на системи якості стало подальшим розвитком теорії та практики сучасного менеджменту якістю.

Систему керування якістю послуги входять такі функції:

1. Функції стратегічного, тактичного та оперативної управління.

2. Функції прийняття рішень, управляючих впливів, аналізу та обліку,информационно-контрольние.

3. Функції спеціалізовані й загальні всім стадій життєвого циклу продукції.

4. Функції управління з науково-технічним, виробничим, економічним та соціальним чинникам та технічним умовам.

Стратегічні функції включають:

- прогнозування і аналіз базових показників якості;

- аналіз досягнутих результатів якості існуючих умов фірми з метою послуги;

- аналізують інформацію прорекламациях;

- аналізують інформацію про споживчому попиті. Тактичні функції:

- управління сферою виробництва;

- підтримку лише на рівні заданих показників якості;

- взаємодію Космосу з керованими об'єктами і довкіллям. Врахувати значну кількість параметрів, які впливають забезпечення якості системам управління, можна шляхом застосування різних про чисельні методів.

>Имитационное моделювання (>simulation) одна із наймогутніших методів аналізу економічних систем. Зазвичай під імітацією розуміють процес проведення на ЕОМ експериментів із математичними моделями складних систем реального світу.

Нині процеси прийняття рішень в соціально-економічних галузях діяльності спираються досить великий арсенал математичних методів.

При моделюванні соціальних систем поняття системи дається на більш формалізованому вигляді, очищеному від змістовних характеристик елементів, відносин порядку й перетинів поміж ними.

Під структурою системи розуміють спосіб її існування, фіксуючий цілком конкретні пріоритети і взаємозв'язку її елементів. Для кожної системи можна побудувати кілька типів структур.

Існуючий аналіз стану систем маркетингового управління у основному торкається питання промислового виробництва, до того ж час маркетингове управління у сфері послуг розроблено, з погляду, недостатньо. Ця обставина має об'єктивні причини. Передусім, як здається, якість послуги оцінює споживач, тоді як у сфері промислового виробництва контроль якості складає стадії виготовлення продукції. За визначенням Ф. Котлера, послуга - це будь-яке захід чи вигода, яку один бік пропонує інший і який невловима і призводить дозавладению чимось.

Аналіз поняття послуги пов'язаний із тим, що управління маркетингом підприємства сфери фізкультурно-оздоровчих послуг передбачає вирішення завдань прогнозу на математичну модель, адекватної реальної системі. На жаль, виходячи з що стала класичної на сьогодні роботі [5], таку модель побудувати вдається.

Розглядаючи модель маркетингової системи як базисну, зберігаючи логіку зв'язків елементів, її складових, можливо побудувати формалізовану модель маркетингової системи фізкультурно-оздоровчих послуг.

Адаптація узагальненої моделі системи маркетингу послуг до приватним специфічним умовам фізкультурно-оздоровчих послуг зберігає основні співвідношення елементів і категорій і дозволяє їм отримати умовну модель системи управління маркетингом підприємства сфери фізкультурно-оздоровчих послуг.

Запропонований методологічний підхід перебування відповідності між фундаментальними елементами концептуальної моделі системи маркетингу і елементами, котрі характеризують конкретну соціально-економічну структуру, що існує на полі ринкових відносин, дозволяє в прикладному плані реалізувати розкриті закономірності системного взаємодії цих елементів, якими визначається приватна маркетингова структура.

Виникнення у клієнта тих чи інших потреб у наданні йому фізкультурно-оздоровчих послуг пов'язано:

- з конкретною бажанням поліпшити стан здоров'я;

- платоспроможністю;

- наявністю вільного часу.

Саме відповідність до проблемами стану здоров'я у клієнтів виникає потреба у отриманні фізкультурно-оздоровчих послуг.

Логічно припустити, що відсутність проблеми зі здоров'ям і самопочуттям у клієнта визначає здебільшого (враховуючи менталітет жителів Росії) відсутність потреб у фізкультурно-оздоровчих послугах. Отже, у замовника проблема елемент маркетингової системи одна із визначальних, вхідних параметрів.

Результативність функціонування маркетингової системи фізкультурно-оздоровчих послуг оцінюється у конкретних характеристикам випадку обслуговування, відповідних процедур та відповідній діяльності (одиниць праці тренерів).

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайтуlib.sportedu/


Схожі реферати:

Навігація