Реферати українською » Физкультура и спорт » Генеалогічні аспекти прогнозування швидкості тренируемости єдиноборців


Реферат Генеалогічні аспекти прогнозування швидкості тренируемости єдиноборців

Кандидат педагогічних наук, доцент С.Є.Бакулев
Санкт-Петербурзький університет фізичної культури їм.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург

Останніми роками дедалі більше значення надається ролі сімейноїнаследуемости в детермінаціїтренируемости спортсменів різних видів спорту. Є повідомлення пронаследуемости багатьох ознак організму людини: аеробних і анаеробних можливостей, психофізіологічних особливостей, інтелектуальних здібностей, характеристик гормонального статусу, складу крові й системи кровообігу та інших. [6, 7]. У сім'ях спортсменів передаються у спадок здатність до занять спортом і вибір окремих спеціалізацій. Проте досліджень про роль спадкових чинників в детермінації темпи зростання спортивного майстерності у різних видах єдиноборств не проводилося.

Разом про те значення швидкої чи повільноїтренируемости спортсменів надзвичайно великий, оскільки розбіжності у досягненнях одним і тієї ж кваліфікаційних рівнів щодо одного й тому самому виді спорту досягають 6-8 років [3, 4].

Метою згаданої роботи була вивчення генеалогічних основ розвитку успішності змагальній діяльності спортсменівединоборцев підвищення ефективності прогнозування їх індивідуальноїтренируемости на вибраному виді спорту.

Методика. Досліджувалося 98 висококваліфікованих спортсменівединоборцев чоловічої статі у віці 17-25 років (першорозрядники, кандидати у майстри спорту, майстра спорту, заслужені майстра спорту) - представники спеціалізацій ">Бокс", ">Кикбоксинг" і ">Таеквондо".

Проводилось анкетування спортсменів для ви явища їхтренируемости і генеалогічних особливостей. У першому випадку анкети включали питання віці спортсмена, спеціалізації, рік початку систематичних занять обраним виглядом спорту роках виконання кваліфікаційних нормативів, у другому - питання про порядок (черговості) народження спортсмена у ній, статевому складі родичів у трьох поколіннях, рухової активності родичів (атлетика, масової фізичної культурою чи важкою працею). Усього обстежено більш 1100 родичів спортсменів.

Результати генеалогічного аналізу піддавалися статистичної обробці.

Результати дослідження та обговорення. У першому етапі дослідження з вивченнятренируемости спортсменів було проведено аналізу анкетних даних динаміку зростання спортивного майстерності. Ними виділили вибірки спортсменів зі швидкою і повільноїтренируемостью, різницю між якими за кількістю років підготовки до кожного кваліфікаційного рівня виявилися достовірними.

З другого краю етапі дослідження було проведено аналізу анкетних даних про особливості родоводів для швидко імедленнотренируемих спортсменів.

Для сімей спортсменівединоборцев загалом характерним виявилося більше осібмужско го статі проти особами жіночої статі. Ця обставина є важливим сімейної особливістю, яка відповідає літературними даними, отриманими й інших спортивних спеціалізацій. Дослідження спортивних сімей, проведені Л. П. Сергієнко [1], показали, що з спортсменів чоловіків вулицю значно більше родичів чоловічої статі, ніж жіночої, а й у спортсменок більше родичів жіночої статі. З цієї факту автор дійшов висновку, що рухові здібності передаються спортсменам чоловікам по чоловічої лінії, аспортсменкам - по жіночої.

Отже, облік статевого зістава сім'ї має певну прогностичну значимість й у спортсменівединоборцев. Відповідно до цими даними великий інтерес представляє виявлення особливостей сімейного складу в групах спортсменів зі швидкою і повільноїтренируемостью. Так, серед родичів обстежених боксерів ікикбоксеров суттєву енергетичну перевагу у сім'яхбистротренируемих спортсменів мають особи чоловічої статі. Родичів чоловіків достовірно більше, ніж серед жінок, у сім'ях швидкотренируемих боксерів (р < 0,01) ікикбоксеров (р < 0,05).

Це перевагу позначається на тенденції переважання кількості братів проти кількістю сестер у сім'яхбистротренируемих боксерів, соціальній та достовірно (р < 0,01) меншому вони кількості сестер проти кількістю сестер у сім'яхмедленнотренируемих боксерів.

У сім'яхбистротренируемихкикбоксеров кількість братів достовірно (>р<0,05) більше, ніж у сім'яхмедленнотренируемих спортсменів тієї ж спеціалізації.

Однак у сім'ях спортсменів спеціалізації ">Таеквондо" по розглянутим кількісним даним про статевому складі родичів достовірних відмінностей, що з швидкої чи повільноїтренируемостью, виявлено був.

У цілому думати, у процесі добору, і за прогнозу успішності спортсменів чоловіків у спеціалізаціях ">Бокс" і ">Кикбоксинг" слід поступово переорієнтовуватися під сім'ї з переважним чоловічим складом. Спортсмени з цих сімей може мати задатки швидкоїтренируемости.

Отримані дані у світі ролі гормонального статусу чоловічого організму засвідчують, що у родинах з величезним переважанням чоловічого складу на слідчі впливу, можливо, пов'язані із високим рівнем концентрації у крові чоловічого статевого гормону - тестостерону, формує спортивно важливі боксу ікикбоксинга силові якості і агресивність [8]. Ці якості меншою мірою виявляється утаеквондо [2, 5], що він відповідає іншому типу статевого складу сімей спортсменів.

Важливим в спортивно генетичному аспекті є питання професійних і спортивних заняттях родичів спортсменів, оскільки генетичні задатки багато чому визначають вибір виду чоловіки й її успішність. У цьому плані було проаналізовано не які особливості вибору спортивних занять й підвищення ролі фізичного праці життєдіяльності членів сімей проследованних спортсменів. Зацікавлення цих проблем пов'язані з літературними даними, які засвідчили, що батьки, братів і сестер багатьох видатних спортсменів рухової активності перевищує рівень активності людей звичайних популяціях [1, 4].

Виявилося, що у родинахбистротренируемих спортсменівединоборцев вулицю значно більше родичів, займалися єдиноборствами, ніж у сім'яхмедленнотренируемих спортсменів. Ці розбіжності особливо були виражені і достовірні у сім'ях спортсменів, які спеціалізуються вкикбоксинге (р < 0,05) ітаеквондо (р < 0,01).

У цьому заняття представників їхніх попередників масовими формами фізичної культури, стандартними циклічними іациклическими видами спорту не сприяли успіхам їх нащадків в боксі, а заняття багатьох членів сімей важкою працею пов'язані з повільноїтренируемостью спортсменів в таеквондо. Отже, дані заняття можна використовуватиме негативного прогнозу у єдиноборствах.

Отже, показано істотна зв'язок міжду сімейним подібністю вибору виду спорту швидкістю зростання спортивного майстерності. В усіх життєвих обстежених видах єдиноборствбистротренируемие спорт зміни мали більше родичівединоборцев, ніжмедленнотренируемие спортсмени. Ця обставина свідчить про передачу у сім'ях у спадок важливих для єдиноборств ознак організму. Отже, вибір у сім'ях схожою спортивної спеціалізації має перспективне прогностичне значення для передбачення можливих швидких успіхів спортсменів в боксі,кикбоксинге ітаеквондо.

Достовірних відмінностей у кількості дітей у сім'ях між групами спортсменів різних видів спорту групами спортсменів із швидкою і повільний іншоїтренируемостью встановлено.

Список літератури

1. Сергієнко Л. П. Генеалогічне дослідження спортсменів високій кваліфікації // Сучасний олімпійський спорт /Тез.докл. Міждунар.науч.конгр. - Київ:КДИФК, 1993, з. 268-270.

2. Соколов І. З. Основитаеквон до. - М.: Радянський спорт, 1994. - 253 з.

3. Сологуб Є. Б. Генетика і спорт: Лекція. - СПб.:СПбГАФК їм. П. Ф.Лесгафта, 1998. - 41 з.

4. Сологуб Є. Б.,Таймазов У. А. Спортивна генетика:Учеб. посібник. - М.:Терра-спорт, 2000. - 127 з.

5.Таеквон до (корейське мистецтво самооборони) / Пер. з корейського. - М.: АТ ">ТКД", 1993. - 763 з.

6. Шварц У. Б. Про роль спадкових ісредових чинників у розвитку фізичної працездатності в дітей віком і підлітків (дослідження близнюків):Автореф.канд.дис. - Тарту:ТГУ, 1972 - 35 з.

7. Шварц У. Б.Медико біологічні критерії спортивної орієнтації й відбору дітей з данимблизнецових ілонгитудинальних досліджень:Автореф.докт.дис. - Л.: 1-їЛМИ, 1991. - 54 з.

8. Шульга. Гормональні показники і поведінкові характеристики людини // Генетичні маркери вантропогенетике та медицині. /Тез. 4-гоВсесоюз.симп. Хмельницький, 1988, з. 102-103.

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайтуlib.sportedu/


Схожі реферати:

Навігація