Реферати українською » Физкультура и спорт » Технічні параметри виконання довільних програм висококваліфікованими батутістамі


Реферат Технічні параметри виконання довільних програм висококваліфікованими батутістамі

в різних змаганнях

>Аспирантка, заслужений майстер спорту З. У.Баландина
>Аспирантка, заслужений майстер спорту І. У. Караваєва

Кубанський державний університет фізичної культури, спорту туризму, Краснодар

Запровадження.

Однією з провідних чинників досягнення високих спортивних успіхів усложнокоординационних видах спорту (зокрема і стрибках на батуті) є технічна підготовленість [2, 4, 5, 8].

Як зазначають У. А.Запорожанов з співавторами [2], Досягнення спортивного досконалості буде якіснішим, тоді як навчально-тренувальному процесі використовувати спеціально розроблені програми, враховують об'єктивні критерії технічної підготовленості, оцінка яких сприяє зростанню стабільності та ефективності техніки виконаннясоревновательних комбінацій. У цьому першочергового значення набуває вивчення технічних параметрів виконання довільних програм висококваліфікованимибатутистами в різних змаганнях.

Методи і організація дослідження. З метою визначення технічних параметрів здійснювалася відеозйомка довільних комбінацій. Аналіз відеозапису дав змогу виявити такі характеристики: висоту виконання вправи (див); його виконання (з); кількість елементів, виконаних угрупованню ісогнувшись/прогнувшись (>колич.); кількість поворотів, виконаних навколо вертикаль іншої осі (попируету) ; коефіцієнт труднощі (>КТ) найскладнішого елемента (у. е.);КТ одного елемента (у. е.);КТ всього вправи (у. е.).

Коефіцієнт труднощі - одна з основних показників змісту змагальницького вправи, він обчислювався шляхом підсумовування труднощі кожного елемента довільній комбінації.

Оцінка техніки (бал), підсумкову оцінку вправи (бал) й визначення місця, зайнятого спортсменами, проводилися по змагальних протоколів.

Аналізувалися результати виступи окремо чоловік чин і покриток, повністю виконали довільне вправу.

Отримані результати понеслиматематико-статистической обробці за загальноприйнятими методиками [1, 3]. У цьому проводився розрахунок середньої арифметичній величини (±m), стандартного відхилення (±>), помилки середньої арифметичній (±>m), коефіцієнтів кореляціїr.

Оцінка достовірності відмінностейсреднегруппових характеристик здійснювалася з допомогоюt-критерияСтьюдента [1].

Достовірність коефіцієнтів кореляції і відмінностейсреднегруппових показників оцінювалася з допомогою статистичних таблиць [3]. У дослідженні було прийнято5%-ний державний рівень значимості, який би необхідну точність порівняння.

Порівняльний аналіз технічної підготовленості висококваліфікованих батутистів здійснювався в 2004-2005 рр. на Кубку Росії,Чемпионате же Росії та командномуЧемпионате Росії. У опитуваннях взяли участь 11 чоловіків (2ЗМС і 9-теМСМК) і 9-те жінок (3ЗМС і шістьМСМК). Слід зазначити, що чоловіків, і 8 жінок брали участь переважають у всіх трьох змаганнях.

Результати дослідження та обговорення.Среднегрупповие технічні показники висококваліфікованих спортсменів і під час довільних програм власних змаганнях дозволяють констатувати перевагу чоловіків за більшістю досліджуваних ознак (>р<0,05 <0,01). Винятком є кількість елементів в угрупованню, яке сприймається достовірному рівні понад в жінок: наЧемпионате Росії (>t=3,08;р<0,01) і в командномуЧемпионате Росії (>t=2,93;р<0,05).

Не виявлено достовірних різниці між чоловіками, й жінками за показниками кількості елементів в угрупованню, виконаних довільній програмі на Кубку Росії, елементівсогнувшись/прогнувшись, зареєстрованих наЧемпионате і Кубку Росії та оцінці техніки довільного вправи усім змаганнях.

Встановлено, що його ознак технічної підготовленості, достовірно відмінних у чоловік чин і покриток, сягає найбільших величин на командномуЧемпионате же Росії та становить 10 показників. На Кубку іЧемпионате Росії з одинадцяти досліджуваних пара метрів відмінності виявлено відповідно по 8 і 9-те.

Порівняльний аналіз параметрів технічної підготовленості висококваліфікованих батутистів, які були в різних змаганнях, показав відсутність достовірних відмінностей (див. таблицю). Виняток становлять параметри труднощі найскладнішого елемента в жінок, зареєстровані наЧемпионате Росії і близько командномуЧемпионате Росії, між якими встановлено достовірні відмінності лише на рівнір<0,05 приt=2,33.

Разом про те на достовірному рівні виявлено різницю між технічними результатами виконання чоловіками довільних вправ в різних змаганнях. У цьому середній бал за техніку виконання - найвищий на командномуЧемпионате Росії (25,1±0,20 бала).

Ще замалий вплив достовірні відмінності (>р<0,05;t=2,75) виявлено між підсумковими оцінками довільних вправ, отриманими спортсменками наЧемпионате же Росії та командномуЧемпионате Росії.

Завдання наступного етапу дослідження - визначення кореляційної взаємозв'язку технічних показників висококваліфікованих батутистів, виявлених і під час довільних програм власних змаганнях, з критеріями інформативності, як яких використовувалися показники успішності змагальній діяльності (оцінка техніки, підсумкову оцінку вправи, зайняте на змаганнях місце) і коефіцієнт труднощі вправи.

Аналіз результатів кореляційних взаємозв'язків дозволив виділити групи показників, характеризуючих рівень впливу технічних параметрів на успішність змагальній роботи і загальну труднощі довільних програм.

1.Високоинформативние показники (взаємозалежні з критеріями інформативності лише на рівнір<0,01 усім змаганнях).

2. Параметри технічної підготовленості, які характеризуються середньої інформативністю (>р<0,05) усім чи одному зі змагань.

3.Неинформативние показники (>р>0,05). Встановлено достовірна взаємозв'язок оцінки техніки довільних вправ з такими показниками технічної підготовленості:р<0,05 - висота виконання вправи; час виконання вправи (чоловік ми та місцевим жіноцтвом);КТ одного елемента (жінки).

Інші технічні показники на виявили достовірної взаємозв'язку (>р>0,05) з оцінкою технічної підготовленості батутистів.

Коефіцієнт труднощі довільного вправивзаимосвязан з такими технічні параметри:

>р<0,01 -КТ одного елемента, кількість чвертей по сальто, кількість поворотів попируету (чоловік чини і вони);

>р<0,05 - висота виконання вправи; його виконання,КТ найскладнішого елемента;КТ одного елемента; кількість елементів зігнувшись/ прогнувшись (чоловіків і жінок). Необхідно від мітити, що його елементів в угрупованню негативно взаємозалежне зКТ вправи, а й у чоловік чин цей показник має негативно достовірні величини (>r= 0,619;р<0,05) при виступах на Кубку Росії;

>р>0,05 - кількість елементів в угрупованню (чоловіків і жінок).

Підсумкова оцінка довільного вправи взаємозалежна з такимиизучаемими параметрами:

>р<0,01 - висота виконання вправи, кількість елементів попируету (чоловіків і жінок);КТ одного елемента; кількість чвертей по сальто (жінки);

>р<0,05 - час виконання вправи,КТ найскладнішого елемента (чоловіків і жінок);КТ одного елемента, кількість чвертей по сальто (чоловіки);

>р>0,05 - кількість елементів в угрупованню і зігнувшись (чоловіків і жінок).

На ранговий показник зайнятого місця за даними кореляційного аналізу, впливаютьКТ одного елемента спортсмениобоего статі та кількість поворотів попируету в жінок. На інших параметрами технічної підготовленості достовірної взаємозв'язку не виявлено (>р>0,05).

>Неодинаковий рівень взаємозв'язку досліджуваних технічних параметрів довільних програм з успішністю змагальній роботи і коефіцієнтом труднощі вправи на змаганнях різноранговими зумовлюють, на погляд, різні методики підготовки до них.

Достовірність відмінностей показників технічної підготовленості висококваліфікованих батутистів в різних змаганнях

Показники

По

л

Кубок РФ -Чемпіонат РФ Чемпіонат РФ -командний Чемпіонат РФ Кубок РФ -командний Чемпіонат РФ
>t >p >t >p >t >p
1 Висота виконання вправи, див м 0,14 >0,05 0,54 >0,05 0,30 >0,05
ж 0,47 >0,05 0,80 >0,05 0,20 >0,05
2 Час виконання вправи, з м 0 >0,05 0,63 >0,05 0,26 >0,05
ж 0,66 >0,05 0,61 >0,05 0 >0,05
3 Елементи в угрупованню,колич. м 0,15 >0,05 0,53 >0,05 0,69 >0,05
ж 1,61 >0,05 2,12 >0,05 0,30 >0,05
4

Елементи зігнувшись-
прогнувшись,колич.

м 0 >0,05 0,32 >0,05 0,52 >0,05
ж 1,54 >0,05 1,71 >0,05 0,33 >0,05
5 >Четвертей по сальто,колич. м 0,25 >0,05 1,3 >0,05 1,43 >0,05
ж 0,68 >0,05 0,20 >0,05 0,44 >0,05
6 >Поворотов попируету,колич. м 0,37 >0,05 0,90 >0,05 1,59 >0,05
ж 0,83 >0,05 0,09 >0,05 0,83 >0,05
7 >КТ найскладнішого елемента, м 0 >0,05 0 >0,05 0 >0,05
у.о. ж 0 >0,05 2,33* <0,05 1,49 >0,05
8 >КТ одного елемента, у.о. м 0 >0,05 0,58 >0,05 0,59 >0,05
ж 0,66 >0,05 0,74 >0,05 0,13 >0,05
9 >КТ вправи, у.о. м 0,25 >0,05 0,02 >0,05 0 >0,05
ж 0,64 >0,05 0,01 >0,05 0,47 >0,05
10 Оцінка техніки, бали м 2,24* <0,05 4,04* <0,001 2,11* <0,05
ж 0,69 >0,05 1,04 >0,05 0,39 >0,05
11 Підсумкова оцінка вправи, бали м 1,59 >0,05 2,75* <0,05 1,14 >0,05
ж 0,90 >0,05 1,01 >0,05 0,009 >0,05

Примітка. * - достовірні значенняt-критерияCтьюдента.

Укладання. Під час вивченнясреднегруппових параметрів технічної підготовленості виявлено суттєві достовірні різницю між висококваліфікованими спортсменами різної статі, переважно з перевагою чоловіків. Виняток становлять показники оцінки техніки виконання довільних вправ усім змаганнях, кількість елементів в угрупованню, виконанихбатутистами на Кубку Росії. Слід зазначити, що у показниками кількості елементів в угрупованню встановлено перевагу жінок.

Проведені дослідження свідчать про відсутність достовірних різниці між технічні параметри довільних вправ, зареєстрованими в різних змаганнях. Разом про те отриманібатутистами чоловіками оцінки за техніку виконання довільних вправ на командномуЧемпионате Росії достовірно вище, ніж аналогічні показники на Кубку іЧемпионате Росії. Це, з погляду, пов'язані з суб'єктивністю суддівських оцінок чи різним складом бригад, що у суддівстві різних змагань.

Аналіз встановлених взаємозв'язків технічних параметрів дав змогу виявити рівні показників, які впливають успішність змагальній роботи і труднощі довільних програм:високоинформативние (>р<0,01); середньої інформативності (>р<0,05); неінформативні (>р>0,05). Виявлені взаємозв'язку в чоловіків і жінок мають однакові тенденції. Якщо прийняти це показники технічної підготовленості висококваліфікованих батутистів за модельні характеристики, це дозволяє припустити, що у на початкових етапах програма технічної підготовки для дітейобоего статі то, можливо однаковою.

Список літератури

1.Ашмарин Б. А. Теорія й методику педагогічних досліджень, у фізичному вихованні: Посібник для студентів, аспірантів і викладачів інститутів фізичної культури. - М.:ФиС, 1978. - 223 з.

2.Запорожанов У. Проте й ін. Управління тренувальним процесом висококваліфікованих спортсменів / Під ред. У. А.Запорожанова, У. М. Платонова. - Київ: Здоров'я, 1985, з. 53 78.

3. Лисенка У. У., Боргів У. А. Математична статистика у фізичному вихованні і спорті:Учеб. посібник для студентів інститутів фізичної культури. Краснодар, 1995. - 125 з.

4.Менхин Ю. У. Фізична підготовка до вищих досягнень в видах спорту зі складною координацією руху:Автореф.докт.дис. -Малаховка:МОГИФК, 1990. - 48 з.

5.Пилюк М. М. Побудова і реалізація системи змагальній діяльності акробатів високій кваліфікації:Автореф.докт.дис. Краснодар, 2000. - 50 з.

6.Пушкарний М. Ю., Боргів У. А., Дубко У. Ф. Співвідношення коефіцієнтів труднощі довільних комбінацій з оцінками за техніку виконання у батутистів високій кваліфікації // Актуальні питання фізичної культури та спорту:Тр. НДІ проблем фізичної культури та спортуКубГАФК. Краснодар, 1999, з. 86-90.

7.Пушкарний М. Ю., Боргів У. А., Дубко У. Ф.Регрессионное прогнозуваннясоревновательних результатів батутистів високій кваліфікації // Актуальні питання фізичної культури та спортуКубГАФК. Краснодар, 2000, з. 102-106.

8.Шустин Б. М.Модельние характеристики змагальній діяльності // Сучасна система спортивної підготовки. - М.:СААМ, 1995, з. 50-73.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайтуlib.sportedu/


Схожі реферати:

Навігація