Реферати українською » Физкультура и спорт » Методи розвитку фізичної підготовки важкоатлетів


Реферат Методи розвитку фізичної підготовки важкоатлетів

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Методи розвитку фізичної підготовки важкоатлетів

>Випускная кваліфікаційна робота


Зміст

Запровадження

1. Стан питання підготовки початківців важкоатлетів (літературний огляд)

1.1 Кругова тренування і її складові

1.2 Добірка й розподіл вправ щодо кругового тренування

1.3 Кругова тренування як організаційно-методична форма занять

1.4 Аналіз показників характеризуючих фізичний розвиток і підготовленість важкоатлетів

1.5 Відбірподростков-тяжелоатлетов з урахуванням їх вікових особливостей і можливостей навчатися за методу «кругового тренування»

2. Методи і організація дослідження

2.1 Методи дослідження

2.2 Організація дослідження

3. Розробка методики підвищення ефективності навчально-тренувальних занять у важкій атлетики методом «кругового тренування»

4. Результати педагогічного експерименту, і їх науковий аналіз

Висновки

Практичні рекомендації

Список використовуваної літератури


Запровадження

Актуальність. Кругова тренування і такі їй форми використання фізичних вправ отримали досить стала вельми поширеною у низці країн. На жаль, з нашого вітчизняної літературі ці форми освітлені недостатньо, хоча ряд науково-методичних передумов кругового тренування було закладено саме у радянської теорії та практиці фізичного розвитку людини.

Постає запитання, у чому відмінності кругового тренування. Відповідь це питання, виявляється, менш простим. Кругова тренування не зводиться до якогось приватному методу фізичного розвитку. Перший, хоча у значною мірою і зовнішній ознака цієї форми у тому, що заняття проводяться хіба що «із широкого кола»: на спортивному залі чи майданчикуразмечается і організується кілька «станцій», тобто місць до виконання фізичних вправ з певним устаткуванням. Клас учнів, чи секція розподіляється сталася на кілька невеликих відділень робочих груп. Кожна група повинна послідовно пройти все «станції», виконуючи з кожної призначені вправу.

Другий рисою кругового тренування ми вважаємо те, що вона сформувалася як організаційно-методична форма застосування фізичних вправ, вкладених у комплексне розвиток фізичних якостей котрі займаються. Така мета передбачає як одночасне розвиток основних фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, спритності, гнучкості), а й вдосконалення їх комплексних проявів (швидкісної сили, силовий витривалості тощо.). Втім, ми повинні визнати, що поширені програми кругового тренування мають у своєму значною мірою силову спрямованість.

Третьої характерною рисою кругового тренування вважатимуться те, що вона виходить з використанні переважно технічно нескладних рухів з основний рахунок іспортивно-вспомогательной гімнастики, з важкої атлетики інших напрямів спорту. Ці руху на вона найчастіше маютьациклическую структуру, але штучно надається циклічний характер за допомогою організації серійслитних повторень. Простота рухів дозволяє повторювати їхніх багаторазово і комплексно, виконуючи одну цілісну тренувальну роботу.

Четверта ознака вважатимуться використання «символу кругового тренування» - спеціальної схеми для добору рухів, що забезпечує послідовне вплив попри всі основні м'язові групи і дає достатню навантаження на внутрішніх органів, особливо, на серцево-судинну і дихальну системи організму.

У зв'язку з вищесказаним передбачається, що нестандартні вправи кругового тренування сприятимутьсопряженному розвитку спеціальних рухових здібностей й у кінцевому підсумку, збільшення спортивного результату у "класичному двоєборстві.

Актуальність теми дослідження у тому, що з аналізі науково-методичною літератури виявили, що робіт з методикам тренування у важкій атлетиці украй обмаль.

У своїй вивчаються індивідуальні особливості підлітків і юнаків, ведуться виховні та лікарські спостереження виявлення найталановитіших. Головне увагу звертається на пристосовуваність організму до впливу вправ з обтяженнями, здатність освоювати техніку класичних та допоміжних вправ зі штангою, розвиток швидкісно-силових якостей, інтерес до занять, дисциплінованість, старанність, наполегливість і актуальність.

Проте чи все тренери використовують різноманітні методики у важкій атлетиці, а тренують звичайною методиці, розробленої СДЮШОР по важкої атлетики. Головне, на думку, у тому, щоб якнайшвидше підняти штангу найбільшого ваги, а чи не розвиток різнобічних фізичних здібностей у підлітка на етапі початковій підготовки.

Усе вищевикладене визначило актуальність обраної теми.

Об'єктом дослідження був навчально-тренувальний процес початківців займатися важкої атлетикою (підлітків 11-12 років).

Предметом дослідження було методика підвищення ефективності учбово-тренувального процесу із застосуванням кругового тренування.

Метою дослідження є збільшення ефективності учбово-тренувального процесу початківцівподростков-тяжелоатлетов з допомогою застосування кругового тренування.

Відповідно до поставленої метою роботі вирішувалися такі.

Завдання дослідження

Досліджувати стан питання підготовки початківців важкоатлетів з літературних джерелам.

Визначити рівень фізичної підготовленості підлітків 11-12 років котрі займаються важкої атлетикою.

Розробити методику підвищення ефективності навчально-тренувальних занять методом кругового тренування.

Експериментально апробувати виявити ефективність розробленої методики.

Гіпотеза: Ми припустили, що "застосування кругового тренування під час навчально-тренувальних занять початківців важкоатлетів сприятиме поліпшенню фізичної підготовленості підлітків і поліпшення стану здоров'я.

Наукова новизна і теоретична значимість. У теорію і практику фізичного виховання внесено доповнення про значення кругового тренування в навчально-тренувальному процесі важкоатлетів. Показано вплив пропорцій тіла, і показників фізичного розвитку на спортивний результат в штанги.


1. Стан питання підготовки юних важкоатлетів (літературний огляд)

 

1.1 Кругова тренування і її складові

Кругова тренування у своїй сучасному виді спорту має ряд методичних варіантів. Проте, усі вони характеризуються суворої регламентацією виконання вправ. Інакше висловлюючись, у кожному варіанті основу кругового тренування становить багаторазове виконання запропонованих рухів чи дій за умов точного дозування навантаження і однозначно певного порядку зміни і чергування з відпочинком. Цей метод кругового тренування відрізняється від ігрового і змагальницького методів, котрим характерні приблизне регулювання навантаження і безкомпромісність дій, складаються залежно ігрової ситуації чи умов змагання [14, 15, 25, 47]. Основні варіанти суворо регламентованого вправи як методу фізичного розвитку стандартизацією процесу вправ (форма рухів і головні компоненти навантаження у процесі вправ не змінюються - стандартні).

Варіанти з спрямованим зміною які впливають чинників у процесі вправи, зване «змінне» вправу.

З іншого боку, чи є навантаження у процесі вправи безперервний характер, або переривається інтервалами відпочинку, і «стандартний» і «перемінний» варіант поділяються, відповідно, на «>непреривно-поточное» і «>интервальное» вправу [4, 8, 13, 14].

Кругова тренування може будується з усіх перелічених варіантів у своїй для кругового тренування поєднання для кожному окремому занятті стандартних і змінних навантажень. У разі не більше окремих серій навантаження дається як стандартної і змінюється під час переходу від однієї серії в іншу [17, 47].

Зустрічаються варіанти кругового тренування, засновані нанепреривно-поточном виконанні вправ. У той самий час описані варіанти кругового тренування зинтервальним виконанням навантажень, коли планом передбачаються інтервали на відпочинок між серіями рухів, складовими «коло», і навіть між «колами» [14, 15, 47].

На думку, дуже цінної рисою кругового тренування є вдалосочетающиеся жорстке нормування фізичної навантаження з її індивідуалізацією. Індивідуальна міра навантаження визначається за допомогою з так званого «максимального тесту» - випробування на максимальну кількість повторень в кожному вправі, включеному в Маріїнський комплекс кругового тренування. Залежно від результату максимального тесту призначається норма тренувальній навантаження, в такий спосіб, тренувальна навантаження може бути різною кожному за. Вважаємо, що тренуються особи з приблизно показниками максимального тесту доцільно об'єднувати в мікро групи [36, 38, 40].

Обов'язкове умова організації кругового тренування - постійний і точний облік виконуваної навантаження і систематична оцінка досягнень кожного що займається. Це умова, з погляду, є основою підтримки високого рівня мотивації до занять і планування тренувальній навантаження. Облік навантаження контроль у цій організаційно-методичної формі органічно включені у процес занять фізичними вправами. Основою нормування навантаження в кругової тренуванні служить регулярний завмер показників максимального тесту. Разом про те, передбачається фіксація результатів роботи з кожної «станції».Виполненную роботу фіксують самі займаються [5, 6, 21, 47]. З іншого боку, ми вважаємо корисним включити до реєстрованих параметрів і частоту серцевих скорочень «до» і «після» проходження кіл. Систематична оцінка досягнень по максимальному тесту і обліку приросту успішно виконуваної тренувальній навантаження дають наочне уявлення про розвиток працездатності з її зовнішнім кількісних показників. Порівняння ж реакції серцево-судинної системи, хоча ще й частоти серцевих скорочень після стандартизованої навантаження в колах дозволяє очікувати, наскільки успішно йде адаптація до навантаження. Тим самим було, в певній мері вдається покінчити з проблемою «функціональної проблеми». Як такою виступає сам тренувальний комплекс вправ, що становить коло. Ми вважаємо, що цими заходами забезпечується чітку порядок педагогічного контролю та самоконтролю [26, 42].

Кругова тренування може охоплювати у собі елементи змагання. Предмет змагання на тому випадку ні звичайний.Сопоставляются приріст, збільшення обсягу та інших показників самої тренувальній навантаження, а чи не абсолютний спортивно-технічний результат, практично можна рекомендувати в наочної формі фіксувати, хто від збільшить число повторень не більшеотведенного на вправу часу, чи хто змарнує менше виконання встановленого планом тренування числаповторений[14, 15, 17].

Звісно ж важливим у педагогічному плані, завдяки суворо індивідуальної початковій нормі вправ, кожен займається, незалежно від індивідуальноїодаренности чи підготовленості, може успішно конкурувати з іншою учасником заняття, що у першу чергу порівнюється відносний приріст працездатності. За такого стану менш фізично обдаровані люди мають можливість домагатися, по крайнього заходу, щодо, тієї ж успіхів, як і сильніші суперники [11, 40]

Кругова тренування розрахована, переважно, на групові заняття. Ця обставина, тим щонайменше, виключає можливості деяких спрощених її варіантів для індивідуальних самостійних занять.

Підсумовуючи особливості кругового тренування, можна коротко звести її до наступним положенням.

>1.Круговая тренування є одним із організаційно-методичних форм застосування фізичних вправ: вона будується те щоб створити умови для для комплексного розвитку фізичних здібностей котрі займаються [14].

>2.Организационную основу кругового тренування становить циклічне проведення комплексу фізичних вправ, які підбираються відповідно до певної схемою - «символом кругового тренування» і виконуваних гаразд послідовної зміни «станцій», які розташовуються на майданчику чи залі для занять у вигляді замкнутої постаті [15].

>3.Комплекси вправ для кругового тренування складаються з технічно щодо простих вправ. Вправи, зазвичай, запозичаються з арсеналу основний рахунок іспортивно-вспомогательной гімнастики, важкої атлетики деяких інших напрямів спорту. На початок кругового тренування вправи добре розучуються окремо [10].

4.У методичному відношенні кругова тренування представляє процес суворо регламентованого вправи точнісінько дозованої навантаженням і відпочинком, твердо встановленим порядком зміни навантаження і чергування її з відпочинком. Кругова тренування може бути в варіантах, які відрізняються одна від друга, зокрема, динамікою навантажень безупинної чи переривчастої (>интервальной) [47].

>5.Строгая регламентація процесу вправи в кругової тренуванні забезпечується крім іншого постійним урахуванням виконуваної праці та об'єктивної оцінкою досягнутої працездатності. У цих цілях прийнято використовувати максимальний тест. Результати фіксуються у спеціальнихучетних картках [25].

>6.Тренировочная навантаження встановлюється щодо рівної всім котрі займаються до того ж час на індивідуальному рівні [47].

>7.Круговая тренування у її розгорнутому, повному вигляді орієнтована на групові заняття. Більшість систем кругового тренування застосовуються для рівномірної навантаження наскільки можна попри всі групи м'язів, і навіть для постійної навантаження на серцево-судинну і дихальну системи [25].

З допомогою певної системи кругового тренування можна вибірково розвивати рухові якості (силу, швидкість, витривалість), але, переважно, такі комплексні якості, як силова витривалість і швидкісна витривалість. У цілому нині, з застосування будь-якого варіанта кругового тренування можна підвищити фізичну працездатність.

>Попеременная навантаження основні м'язові групи при тренуванні має в схематичної формі у вигляді символу, які позначає, що навантаження основні м'язові групи на окремих «станціях» повинна змінюватися. У кожному разі досягається мета кругового тренування, що полягає у розвитку м'язової сили разом із збільшенням функціонального резерву внутрішніх органів.

1.2 Добірка й розподіл вправ щодо кругового тренування

При доборі вправ для певних комплексів кругового тренування з різноманітною ступенем навантаження рекомендується встановити шляхом тестування необхідне середнє зусилля кожному за вправи. Це дає можливість із допомогою кругового тренування розвивати цілеспрямовано такі окремі якості як витривалість, удосконалювати м'язову собі силу й такі комплексні якості, як силову витривалість і швидкісну витривалість.

Певні варіанти тренування дозволять розвивати також швидкісну собі силу й максимальну силу [9, 14, 21].

Вибір вправ і рівня навантаження тренувальних комплексів полягає в ряді правил:

завдання - розвиток сили: ступінь зусилля при вправі допускає до 10 повторень:

завдання - розвиток силовий витривалості: ступінь зусилля при вправі допускає іще 10, але менш 30 повторень:

завдання - розвиток витривалості: ступінь зусилля при вправі допускає понад 34 повторень [14, 15, 25].

У разі корисний ефект вправи для комплексного розвитку рухових якостей знижується значною мірою. Слід враховувати, у цьому разі м'яз не товщає, а скоріш, стає навіть тонше.

Кращий силовий результат виходить під впливом підвищеннясенсомоторной координаційної спроможності російських і поліпшення обміну речовин, у м'язах. Одержуваний ефект тренування залежить передовсім від методичного оформлення і рівня навантаження в вправі, і навіть від способу його проведення. Вважаємо, у зв'язку недоцільно говорити про вправах «на силу», «швидкість», «витривалість» [46].

Змінюючи в вправах ступінь навантаження і проводячи в відповідність до особливостями тієї чи іншої основного методу ми можемо розвивати переважно чи силу, швидкісну силу, силову витривалість або тільки витривалість. Тому ми пропонуємо для класифікації вправ з їхньої специфічного характеру дій таке підрозділ:

1. біг.

вправи силові загальне твердження розвиваючі й спеціалізовані

вправи на розтягування.

вправи на розслаблення.

Головним вимогам під час розподілу вправ комплексно кругового тренування необхідно розподілити так, щоб навантаження змінювалася, охоплюючи по черзі головні м'язові групи. «Символ» кругового тренування покликаний формалізувати і полегшити сам процес такого розподілу вправ.Определенного бажаного тренувального ефекту домагаються рахунок впливу двома чи трьома різними вправами однією й саму групу м'язів.

Вважається сприятливим, якщо перше вправу дає навантаження на м'язи ніг чи охоплює роботою все основні групи м'язів. І тут, як вважають [11, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 41] від початку добре «налаштовується» серцево-судинна система. При кругової тренуванні у великих групах (30-40 людина)

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація