Реферати українською » Физкультура и спорт » Оцінка рівня підготовленості спортсменів у єдиноборствах


Реферат Оцінка рівня підготовленості спортсменів у єдиноборствах

Мунтян В.С.

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

Запровадження.

Змагання у системі підготовки спортсменів не є тільки засіб контролю рівня підготовленості, способом виявлення переможця, а й найважливішим засобом підвищення їх спортивного майстерності [4, 5].

Нині все сучасні методик викладання припускають побудова навчально-тренувальних дисциплін по модульному принципу. Модуль - цезавершенная частина (підсумок) навчально-тренувальної програми, тестування чи результат виступи у змаганнях, що реалізується відповідними формами і методиками учбово-тренувального процесу [1].

Дослідження у сфері оцінки рівня підготовленості спортсменів в різних етапах підготовки є надзвичайно актуальними. З метою визначення інтегрального рівня підготовленості кваліфікованих спортсменів очевидний облік результати усіх видів контролю [1, 2, 7]. Найчастіше зустрічаються терміни "оперативний", "поточний", "проміжний" і "підсумковий" контроль. Рідше використовується термін "вхідний" контроль, хоча вихідними для дослідження динаміку зростання результатів підготовленості спортсменів і є показники вхідного контролю.

У єдиноборствах неможливо показувати однаковий результат на змаганнях чи покращувати показники як, наприклад, у легкій атлетиці. Тим самим було проведення компаративного аналізу їх виступів ускладнюється. Рівень прояви техніко-тактичного майстерності значною мірою залежить від рівня підготовленості суперника, з його манери ведення бою та сидіти рівня психологічну стійкість. Отже, при оцінюванні рівня підготовленості спортсменів у єдиноборствах необхідно враховувати як "пряму" індивідуалізацію - манеру ведення бою самого спортсмена, а й "зворотний" індивідуалізацію - манеру ведення бою та сидіти рівень підготовленості противника [2, 6 та інших.].

Дослідження виконані відповідність до планом науково-дослідної роботи Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" на 2006 - 2007 навчальний рік.

Формулювання цілей роботи.

Метою цього дослідження є виявлення найоптимальнішого варіанта оцінювання рівня підготовленості кваліфікованих спортсменів у єдиноборствах.

Завдання дослідження:

1. Оцінити коефіцієнт ефективності змагальній діяльності кваліфікованих спортсменів в рукопашному бої.

2. Здійснити аналіз стану і узагальнення результатів оцінки рівня підготовленості інших видів навчально-виховного процесу з метою їхнього екстраполяції стосовно спортивним результатам у єдиноборствах.

3. Розробити приблизну схему оцінювання рівня підготовленості спортсменів у єдиноборствах з допомогою результати усіх видів контролю.

Організація і силові методи дослідження. Аби вирішити поставлених у роботі завдань було використано такі методи дослідження: аналіз стану та узагальнення спеціальної літератури, педагогічні спостереження, методи математичної статистики.

Результати дослідження.

Оцінка рівня техніко-тактичного майстерності дозволила визначити такі котрі становлять у технічної підготовленості: обсяг техніки і рівень реалізації обсягу техніки в змагальній обстановці (співвідношення тренувального обсягу досоревновательному), різнобічність технічної підготовленості і опірністьсбивающим чинникам. У тактичному плані: загальний обсяг тактики, різнобічність тактики (різноманітність атакуючих, захисних,контратакующих та інших. дій), раціональність тактичних прийомів, дозволяють домогтися кращого результату ефективність тактики, відповідної індивідуальних особливостей спортсмена [4, 5, 7].

Контроль змагальній діяльності дав змогу виявити сильні й слабкі боку підготовленості спортсменів шляхом порівняння отриманих результатів з запланованими, ні з показаними раніше [2, 4, 5, 6 та інших.].

У таблиці 1 наведено результати дослідження ефективності змагальній діяльності кваліфікованих спортсменів в рукопашному бої (n = 12).

Таблиця 1

Коефіцієнт ефективності змагальній діяльності спортсменів

№№

>п/п

>Ква-

>лифи-

>кация

>КЭ атак

(удари та інших. тих. дії)

>КЭконтратакую-х дій >КЭ захисних дій

>КЭ

>Сорев-

нова-

>тельной

>деят-ти

>Уд. рука-

ми

>Уд. нога-

ми

>Брос-

кі

>Комби-

нації

Рука-

ми

Нога-

ми

>Брос-

кі

>Комби-

нації

Рука-

ми

Кор-

>пусом

Нога-

ми (кроком)

1 1 р. 0, 60 0, 47 0 0, 72 0, 80 0, 58 0, 20 0, 71 0, 57 0, 49 0, 69 0, 53
2 КМК 0, 57 0, 57 0, 33 0, 76 0, 68 0, 63 0, 25 0, 73 0, 61 0, 52 0, 71 0, 58
3 МС 0, 38 0, 25 0, 73 0, 86 0, 83 0, 14 0, 72 0, 70 0, 65 0, 67 0, 56 0, 59
4 КМК 0, 60 0, 60 0, 50 0, 79 0, 72 0, 57 0, 67 0, 74 0, 74 0, 59 0, 75 0, 66
5 КМК 0, 73 0, 70 0, 33 0, 72 0, 45 0, 69 0, 52 0, 79 0, 76 0, 65 0, 78 0, 65
6 >1р. 0, 56 0, 58 0, 29 0, 69 0, 69 0, 48 0, 40 0, 65 0, 68 0, 54 0, 67 0, 56
7 МС 0, 37 0, 22 0, 60 0, 75 0, 71 0, 18 0, 70 0, 68 0, 70 0, 59 0, 61 0, 59
8 >1р. 0, 55 0, 56 0, 25 0, 78 0, 87 0, 54 0, 20 0, 73 0, 78 0, 63 0, 73 0, 60
9 МС 0, 35 0, 18 0, 70 0, 77 0, 74 0, 38 0, 73 0, 67 0, 72 0, 70 0, 58 0, 59
10 МС 0, 72 0, 69 0, 50 0, 83 0, 69 0, 47 0, 15 0, 78 0, 64 0, 67 0, 74 0, 63
11 КМК 0, 57 0, 50 0, 50 0, 78 0, 73 0, 62 0, 33 0, 76 0, 69 0, 57 0, 72 0, 62
12 КМК 0, 32 0, 20 0, 67 0, 61 0, 69 0, 21 0, 69 0, 72 0, 71 0, 53 0, 68 0, 55

Коефіцієнт ефективності (>КЭ) змагальній діяльності складається від суми коефіцієнтів ефективності атакуючих,контратакующих і захисних дій [6].КЭ атак своєю чергою складається зКЭ атак руками, ногами, кидків, больових і про задушливі прийомів.КЭконтратакующих дій складається зКЭконтратакующих дій руками, ногами, кидків, комбінацій.КЭ захисних дій - зКЭ захистів виконаних руками (підставки,отбиви, блоки), корпусом (ухили, нирки та інших.), пересуванням (кроком: у бік,назад-в бік,вперед-в інший бік і ін.).

Коефіцієнт ефективності визначається співвідношенням числа технічних дій досягли мети до загальної кількості виконаних. Наприклад, з оцінки коефіцієнта ефективності змагальній діяльності (за трьома поєдинкам) спортсмена під № 10 (табл. 1) необхідно:

1. ОцінитиКЭ атак, які з ударів руками, ногами,подсечек, кидків і комбінацій.

Спортсмен виконав 29 ударів руками, їх 21 удар досяг мети.

>КЭ ударів руками = 0, 72;

>КЭ ударів ногами = ;

>КЭбросковой техніки = ;

>КЭ виконаних комбінацій =

Отже,КЭ атак спортсмена становить,

>КЭ =

2. ОцінитиКЭконтратакующих дій. Для цього він виробляється оцінкаКЭконтратакующих дій руками, ногами, кидками, комбінаціями окремо,

>КЭ =

3. ОцінитиКЭ захисних дій =

4. ОцінитиКЭ змагальній діяльності спортсмена

>КЭ =

Оцінка коефіцієнтів ефективності атакуючих,контратакующих і захисних дій, і навіть інших технічних дій, застосовуваних спортсменами під час ведення поєдинку, дозволяє визначити манеру ведення бою конкретного спортсмена.

Індивідуальний навчально-тренувальний план спортсмена може формуватися з урахуванням переліку змістовних модулів (мікро-,мезо- імакроцикла). Наприклад, визначити нормативний тренувальний період з урахуванням існуючих стандартів учбово-тренувального процесу і програми тренувальних занять. Індивідуальний тренувальний план спортсмена формувати по визначеному напрямку із дотриманням послідовності програми тренування і згідно зі структурно-логічною схемою підготовки спортсменів класу. Реалізація плану має здійснюватися з потенційні можливості спортсмена.

Модуль це самостійна тема чи розділ тренувальних занять, у якому розглядається розвиток чи вдосконалення одного фундаментального якості чи група родинних сторін підготовленості.Разбивая програму навчально-тренувальний курсу, наприклад,макроцикла на цілий ряд модулів потрібно здійснити "вхідний" контроль, який жорстко пов'язані з змістом, складової даний модуль і цю програму. Спортсмен переходить до виконання чергового модуля тільки тоді як освоїть і удосконалює попередній. Після освоєння кількох модулів необхідно провести поточний контроль, визначення рівня та якості виконання програми підготовки, апредсоревновательная підготовка має бути спрямована на вдосконалення провідних якостей [1, 2, 8].

На малюнку 1 представлена структурна схема підготовки спортсменів по модульному принципу. Оцінка рівня підготовленості за результатами вхідного, оперативного, поточного, проміжного і підсумкового контролю має здійснюватися з допомогоюинтервальной шкали вимірів. Це дозволить підсумовувати результати всіх видів контролю та скласти кожному за спортсмена індивідуальний кумулятивний показник (ІКП), що характеризує рівень її підготовленості поки що. Усі види контролю мусять базуватися на розроблених методах статистичного контролю за якістю учбово-тренувального процесу [1, 3].

>Рис. 1. Структурна схема підготовки спортсменів по модульному принципу

Примітка: ВК - вхідний контроль; ОК* - оперативний контроль (постійно); ТК - поточний контроль; ПК - проміжний контроль; ІК - підсумковий контроль; М - модуль;Rвк,Rок,Rтк,Rпк,Rик - відповідно рейтинг за результатами вхідного, оперативного, поточного, проміжного і підсумкового контролю. ІКП - індивідуальний кумулятивний показник.

Для визначення правильності обраної навчально-тренувальної програми необхідно провести показники оперативної характеристики із зазначенням нормованого рейтингу спортсмена, і навіть показники поточного і максимального рейтингу. Оперативна характеристика - це залежність між ймовірністю прийняття гіпотези і якісними показниками. Ідеальна оперативна характеристика "орієнтована" на граничний показник рівня підготовленості. Реальна оперативна характеристика включає: нормований рейтинг спортсмена, поточний рейтинг, максимальний рейтинг по модулю чи з всім модулями. Кожна з оперативних характеристик "має" ймовірнісними помилками 1-го роду (коли прийнятні методики оцінюються як невідповідні) і другого роду (коли негідні методики оцінюються як підходящі).

Висновки.

Отже, визначення оперативної характеристики повинен використовуватися відповідного закону розподілу "обсягів" невиконаних завдань. Для обгрунтування розподілу даних слабких сторін у підготовки й підготовленості спортсменів у вибірках різноманітні розділах підготовки слід провести кваліфіковані дослідження, щоб забезпечити отримання достовірну інформацію, що дозволяє оцінити параметри відповідних показників.

"Модулі" у цілому програми підготовки кваліфікованих спортсменів слід застосовувати у зв'язку з необхідністю підвищити результат і якість виступи у змаганнях, а чи не просто "для кількості". У цьому необхідно чітко сформулювати цілі й завдання тренування [1, 8 та інших.].

Напрям подальших досліджень передбачає розробку системи діагностики рівня психологічну стійкість спортсменів у єдиноборствах.

Список літератури

1. Александров Ю.О.,Закорюкин В.М.,Янцевич А.А.Модульний принцип підготовки фахівців таинтервальная шкала оцінка знань. //Вченi запискиХаркiвськогогуманiтарногоунiверситету ">Народнаукраiнськаакадемiя". - Х.:Вид-воНУА, 2005. - Т. 11. - З. 84 - 104.

2. Мунтян В.С. Оптимізація спеціальної підготовки в рукопашному бої з урахуванням індивідуальних особливостей спортсменів:Дисс. …канд. наук по фіз. вихованню й спорту. /Харьк. держ.акад. фіз. культури. - Х.:, 2006. - 195 з.

3. НємовР.С. Психологія:Учеб. для студентіввисш.пед.учеб. закладів. - М.:ВЛАДОС, 1998. -Кн. 3:Психодиагностика. Введення ЄІАС у науковепсихол. дослідження із елементами математичної статистики. - 632 з.

4. Платонов В.М. Загальна теорія підготовки спортсменів в олімпійському спорті. - До.: Олімп. л-ра, 1997. - 583 з.

5. Платонов В.М. Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті. Загальна теорія і його практичне використання. - До.: Олімп. л-ра, 2004. - 808 з.

6. РоманенкаМ.И.Бокс:Учеб. дляин-тов фіз. культури. - До.:Вища шк., 1985. - 320 з.

7. Спортивна метрологія:Учеб. дляин-тов фіз. культури / В.М.Зациорский, В.Л. Уткін, М.А.Годик та інших.; Під ред. В.М. Заціорського. - М.:ФиС, 1982. - 256 з.

8.Филин В.П., Семенов В. Г.,Алабин В. Г. Сучасні методи дослідження він:Учеб. посібник. - Харків: Основа, 1994. - 130 з.

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайтуlib.sportedu/


Схожі реферати:

Навігація