Реферати українською » Физкультура и спорт » Вплив тренувальної діяльності на розвиток репродуктивної системи юних спортсменок


Реферат Вплив тренувальної діяльності на розвиток репродуктивної системи юних спортсменок

>Литисевич Л. В.

Національний університет фізичного виховання і спорту

Запровадження.

Нині тренувальні ісоревновательние навантаження досягли таких величин, що й вплив на організм спортсменок на межі граничних можливостей індивідуальної адаптації [5]. У видах спорту, з ранньої спеціалізацією, великі фізичні і психологічні навантаження збігаються із віком 12-14 років. Фахівці у сфері дитячої та підліткової гінекології вважають це вік "критичним", враховуючи зростання активацію показників як фізичного, і статевого розвитку [1;2;4].

Важливий показник вікового розвитку дівчат - вік першої менструації (>менархе), протягом року після якої відбувається різке гальмуванняростового процесу, а приросту маси - через 1, 5 року [3].

Попри актуальність розглянутих питань, аналіз літературних джерел показав, що ще остаточно вивчено вплив тренувальних навантажень на фізичну й статевий дозрівання спортсменок, які спеціалізуються окремими видах спорту, які передбачають значні фізичні навантаження у період їхнього статевого дозрівання.

Робота виконано за планом НДР національного університету фізичного виховання і спорту.

Мета дослідження. Вивчити вплив тренувальній діяльності на репродуктивну систему юних спортсменок з прикладу порівняльного статевого розвитку в дівчаток віком від 12 до 17 років, які спеціалізуються у спортивній гімнастики і баскетболі.

Результати дослідження.

Теоретичний аналіз вітчизняної і закордонної літератури дає змоги виявити у спортсменок найбільш значимих форми патології репродуктивної системи: затримка статевого розвитку, порушення менструальної функції (мал.1).

Мал.1. Форми патології репродуктивної системи у юних спортсменок

Проведені дослідження, у якому взяли участь 28 спортсменки віком від 12 до 20 років, які спеціалізуються у спортивній гімнастики і 30 юних спортсменок, які спеціалізуються в баскетболі, дозволили виявити окремі форми патологій, саме, затримку статевого розвитку в дівчаток, які спеціалізуються у спортивній гімнастики. Нами встановлено, що з обстежених гімнасток фактично є лише одна разіменархе було зафіксоване до 15 років, саме, в 14 років, що становить 3, 58% й у 2 випадках - в 15 років (7, 14%). У інших випадкахменархе або настало, або настало на більш пізньому віці: в 16, 17, 18 та19 років за одному спостереженню відповідно (3, 58%). З дослідження випливає, що з піддослідних, які спеціалізуються по баскетболу такої фантастичної проблеми немає:менархе о 9-й років настало щодо одного разі (3, 33%), одинадцятирічним - в розмірі 5 випадках (16, 67%), о 12-й років - в 15 випадках (50%), 13 років - у два випадках (6, 67%) (мал.1).

>Рис. 1. Вік наступуменархе у юних спортсменок.

У процесі дослідження нами прокуратура вивчила дані, які свідчать про віці, у якому дівчинки почали тренувальну діяльність. Через війну аналізу відомостей було встановлено, що дівчатка, які спеціалізуються у спортивній гімнастики на чотири роки почали тренувальну діяльність у 4 випадках (14, 29%), в розмірі 5 років - в 14 випадках (50%), в 6 років - о 9-й випадках (32, 14%), о 7-й років - щодо одного разі (3, 57%). Початок занять тренувальній діяльністю дівчаток, які спеціалізуються в баскетболі значно пізніше: в розмірі 5 років - щодо одного разі (3, 33%), в 6 років - на чотири випадках (13, 33%), о 7-й років - на чотири випадках (13, 33%), у років - у два випадках (6, 67%), о 9-й років - о 7-й випадках (23, 33%), удесятеро років - удесятеро випадках (33, 33%), а 12 років - у два випадках (13, 33%) (мал.2).

Рис.2. Вік початку тренувальній діяльності в дівчаток 12 - 17 років.

Висновки.

Аналіз і систематизація спеціальної літератури, і навіть попередні дослідження дозволили зробити такі висновки:

Встановлено, що з юних спортсменок високій кваліфікації одного паспортного віку, які спеціалізуються у спортивній гімнастики і баскетболі, рівень статевого дозрівання різний.

У спортсменок 14-ти років, які спеціалізуються у спортивній гімнастики часом спостерігається затримка статевого розвитку.

У спортсменок 14-ти років, які спеціалізуються в баскетболі, статевий дозрівання за результатами досліджень, у межах норми.

Встановлено зворотна залежність між віком наступуменархе та початком тренувальній діяльності.

Подальші дослідження передбачається провести у бік комплексного клініко-лабораторного обстеження спортсменок даних спеціалізацій.

Список літератури

1. БогдановаЕ.А.Гинекология дітей і підлітків. - М.:Мединформагенство, 2000. -230с.

2.Гуркин Ю.О.Гинекология підлітків (Керівництво для лікарів). - СПб.:Фолиант, 2000. -574с.

3.Коколина В.Ф.Гинекологическая ендокринологія дітей іподростов: Керівництво для лікарів. - М.:Мединформагенство, 2001. -286с.

4. Посібник із гінекології дітей і підлітків / Під ред.В.И.Кулакова,Е.А. Богданової - М.: Тріада - Х, 2005. -С.8 - 69;С.180 - 253.

5. ШахлінаЛ.Г. Медико-біологічні основи спортивної тренування жінок. - До.:Наукова думка, 2001. -326с.

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із сайтуlib.sportedu/


Схожі реферати:

Навігація