Реферати українською » Физкультура и спорт » Методика тренування сили хвата рук юних спортсменів, що займаються мас-рестлінгом


Реферат Методика тренування сили хвата рук юних спортсменів, що займаються мас-рестлінгом

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Міністерство спорту, туризму й молодіжної політики

Російської Федерації

Федеральне державне освітнє установа

вищого професійної освіти

>Чурапчинский державна інституція фізичної культури та спорту

 

>Випускная кваліфікаційна робота

в напрямі 032100.62 «Фізична культура»

>МЕТОДИКА ТРЕНУВАННЯ СИЛИХВАТА РУК УЮНЫХ СПОРТСМЕНІВ,ЗАНИМАЮЩИХСЯ МАС –РЕСТЛИНГОМ

 

Капітонов Єгор Савелійович

Студент V курсу заочного відділення

Науковий керівник:

Логінов В.М.

>Чурапча – 2009 р


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Глава I.ОБЗОРНАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛІТЕРАТУРИ ПОТЕМЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1Якутские національні видів спорту, як частину фізичної культури народу Саха

1.2 Основні вимогу до проведенню змагання змас-рестлингу

1.3 Силові вправи як основний метод підготовки спортсменів котрі займаютьсямас-рестлингом

1.4 Структура силових вправ помас-рестлингу

1.4.1 Силові вправи як засіб розвитку сили

1.4.2 Вправи визометрическом іуступающем режимах

1.4.3Рациональная тренування

1.4.4 Зміцнення м'язів черевного преса

1.4.5 Зміцнення м'язів поперекової області

1.4.6 Тренування ніг

1.4.7 Тренування м'язів лопатки

1.5 Послідовність навчання змас-рестлингу

1.6 Техніка, тактика хвата палицімас-рестлинга

Глава II. МЕТИ. ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ТАОРГАНИЗАЦИЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Цілі дослідження

2.2. Методи дослідження

2.3. Організація дослідження

Глава III.ПРОВЕДЕНИЕ ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

3.1 Шляхиконстатирующего етапу

3.2 Дослідження методики тренування сили хвата

3.3 Результати дослідження

Укладання

Список використаної літератури

Додатка


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

>Якутские національні гри мають багатовікову історію, вони збереглися донині з часів сивої давнини, передавалися з покоління в покоління.Воспевались в епосіолонхо, обираючи у собі кращі національні традиції. Суворі кліматичні умови, кочовий і напівкочовий спосіб життя, умови праці та побуту, складний характер виробничої діяльності з'явилися історично що склалися чинниками, ігор й змагань. Так які і сформувалися якутські національні види вправ, ігор й розваг.

Виникнення та розвитку фізичних вправ, ігор й змагань у якутського народу писемності, багато запитань історії, культури, зокрема виникнення фізичних вправ, ігор не документовані, що створює певні труднощі у його вивченні.

Більшість робіт про фізичному вихованні, іграх і змаганнях народностей Крайньої Півночі ставляться на пізній період.

Як всім відомо, якутські національні видів спорту, рухливі ігри дуже доступні,развлекательни,состязательни, цікаві, захоплюючі всім, за будь-яких умов, не потребують великої кількості інвентарю і устаткування. Вони є відмінним підготовчим і спеціальним тренувальним засобом інших, класичних видів спорту.Якутскими національними видами спорту, іграми й іншими розвагами можуть із успіхом займатися представники різних національностей. Ознайомлення з потребами національної фізичної культурою народів одна із дійових засобів для інтернаціонального виховання населення.

У цьому виді спорту від атлета потрібні фізична сила, певна технічна підготовка, чудове м'язове почуття, швидка реакція і особливий психологічне налаштування.

Завдяки посиленню уваги, активної матеріальною та моральною підтримки з боку Президента та уряду же Росії та Республіки Саха (Якутія), бурхливими темпами розвивається, пріоритетний напрямок стоїть у регіонах країни й нашої республіці фізична культура і спорт. Впроваджується концепція розвитку фізичної культури та спорту на 2005-2020 роки, працюють цільові програми. Виходячи з цього, з кожним роком збільшується проведення масових спортивних заходів, отримує розмах дитячий спорт, плідно почали працювати федерації за видами спорту, поліпшується матеріальна база так, наші провідні спортсмени успішно виступають на аренах великого спорту, зростає ветеранське рух, в добру традицію перетворилися Дні Держкомспорту в улусах й райони. Якутія є прикладом наслідування декому регіонів.

Росія – федеративну державу. Головним її багатством є народи, споконвіку які населяють її. Тому щонайсерйознішу увагу ми приділяють розвитку міжнаціональних взаємин. Тісна зв'язок та взаємопорозуміння національних культур і традицій є запорукою міцною дружбою народів Росії. У цьому плані яскравим прикладом є Республіка Саха (Якутія), де у мирі та злагоді живуть представники ста народів.

Величезною популярністю серед населення республіки користуються споконвічно якутські видів спорту – боротьбахапсагай і мастардиьии, який одержав нову назву «мас -рестлинг». Наші спортсмени, незалежно від національності, з юних літ завзято займаються цими видами спорту.

Безумовно, тішить те, що спортивні ігри наших предків викликають справжній інтерес далеко поза Якутії. Так, створена Федерація мас –рестлинга Російської Федерації.

Керівники спортивних відомств країни вважають мас –рестлинг однією з динамічних і найперспективніших видів спорту, що у майбутньому отримає світове визнання. І це напрямі зроблено перші кроки. Влітку 2008 року у столиці нашої республіки – у місті Якутську успішно пройшли IV міжнародні спортивні ігри «Діти Азії», які отримали гарну оцінку керівництва Міжнародного олімпійського комітету. На які входили на програму Ігор в змаганнях з мас –рестлингу взяли участь юні спортсмени багатьох регіонів же Росії та розвинених країн. Делегації зголосилися, щоб новий їм вид єдиноборства отримав міжнародного статусу.

Актуальність дослідження: Проте, існуюча сучасна література помас-рестлингу здебільшого загальне твердження методичного характеру, і полягає в загальнотеоретичних підходах, і положеннях.

Розроблені програми змас-рестлингу недостатньо враховують специфіку даного національного виду спорту, у своїй не ліцензованими, мають загальну спрямованість і відсутні рекомендації з урахуванням вікових особливостей, ступеня біологічної зрілості, рівня загальної фізичної підготовленості та інших індивідуальних особливостей котрі займаються. Усе це дало змогу вибір теми дипломного дослідження «Методика тренування сили хвата рук у юних спортсменів, котрі займаютьсямас-рестлингом».

Більшість відомих публікацій з цієї проблеми розкривають зовнішній бікмас-рестлинга як виду спорту (розробка правил, нормативні вимога, проведення змагань, і інші), внаслідок існуючі методичних рекомендацій заснована тільки особистісному тренерському досвіді, недостатньо котрі розкривають науково теоретичні основи.

Об'єкт дослідження:

>Учебно-тренировочний процес спортсменів котрі займаютьсямас-рестлингом.

Предмет дослідження:

Методика тренування сили хвата рук.

Мета дослідження: Розкрити ефективність методики тренування сили хвата рук у юних спортсменів, котрі займаються вмас-рестлингом.

Досягнення поставленої мети вирішити такі:

Завдання дослідження:

1. Вивчити наукову літературу з цієї проблеми

2. Провести дослідження двома схожими групами спортсменів з різними підходом побудувати тренувальних занять із розвиток сили хвата руки

3. Розробка методик тренування сили хвата рук

Гіпотеза: Передбачалося у процесі тренування сили хвата рук котрі займаються вмас-рестлингом. Методика «розкручування» є найефективнішим, а «вис на перекладині» є додатковим виглядом.

Методи дослідження:

У дослідженні було використано такі методи:

- вивчення педагогічної й методичною літератури з проблемі дослідження;

- контрольне випробування;

- спостереження;

- порівняння;

- педагогічний експеримент;

- математико-статистичні методи обробки отриманих результатів.

Теоретичною основою дослідження послужили роботи П. І.Кривошапкина боротьби з захопленням супротивника умас-рестлинге;Борохин М. І.,Шамаев М. До., Захаров А.А. та інших.

Практична значимість дослідження: розроблені методичних рекомендацій стануть у пригоді тренерам вчителям фізкультури старшої школи.

База дослідження: Філія ДЮСШОжулунской середньої школиЧурапчинского улусу.

Термінів виконання : з 2005 р. по2008г

Структура роботи. Дипломна робота складається з запровадження, трьох глав, виведення і списку використаної літератури.

 


ГЛАВА I.ОБЗОРНАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛІТЕРАТУРИ ПОТЕМЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

спортсменрестлинг тренування фізичний

1.1Якутские національні видів спорту, як частину культури народу Саха

Під час вивчення літературних джерел що з тематикою нашої роботи, нам зустрічалися окремі науковими статтями про традиційних національних видах спорту, іграх і розваги народів Півночі, де у тій чи іншій мері висвітлювалися питання фізичного виховання у зміцнілій національній традиції.

У своїй роботі «Проблеми та шляхів розвитку національних видів спорту народів Півночі СРСР» (>Малаховка, 1988) У. І. Прокопенко пише, що національні видів спорту північних народів сприяли вихованню фізично міцного підростаючого покоління, формували в нього позитивні моральні якості, виховували характері і вдосконалювали професійну майстерність промисловика, оленяра і мисливця. Традиційні самобутні змагання народів Півночі служили необхідним елементом збалансованої системи фізичного виховання, зміцнюючи здоров'я Наполеона - від його й до похилого віку[ 4 ].

У хронологічному порядку розповідається історію розвитку якутських національних видів спорту брошурі У. П.Кочнева «Національні видів спорту Якутській АРСР» (Якутськ, 1980). Тут згадується політссильном І. А.Худякове, який «перші описав ігри та зовсім змагання якутів і ламутів (1867-1876), підрозділивши їх у групи. Однак у цілому у цих роботах питання народної педагогіки освітлені недостатньо [17].

Пізніше академік А. П.Окладников у фундаментальній праці Історія Сибіру" наводить свої спостереження про фізичні вправи, іграх і змаганнях якутів елемент підготовки до мисливському процесу.Якутский письменник У. З.Яковлев-Далан у книзі ">ТигинДархан" (1993) дуже яскраво описує народний свято «>исиах» періоду 15-16 століть, де відбуваються змагання сильних, спритних, витривалих людей [ 7 ].

Як зазначалося, традиції фізичної культури у якутського народу існували у стані глибокої давнини. Про це дізнаємося з легенд, міфів і витворів народного епосу —олонхо.

В усіх життєвих легендах, стародавніх переказах головними героями є люди, мають фізичну перевагу іншими. Це, зазвичай, котрі мають добрим серцем, виховані, стримані, не які зловживають своєї могутній силою. Такі морально-етичні норми передаються з покоління до покоління. Особливо немає звичаю у якутського народу виставляти на показ свою міць, собі силу й інші фізичні якості, витривалість. Так, поступово, і сформувалися якутські національні види вправ, ігор, розваг i сучасні видів спорту. У ті такі давні часи жінки, зайняті виконанням кола обов'язків хранительки домашнього вогнища, не брали участі в чоловічих заняттях, у тому підготовчих вправах, змаганнях, єдиноборствах. Внаслідок цього у час немає національні види жіночих вправ і спорту. Щоправда, пізніше жінки також почали, хоч і з не меншою активністю, тренуватися, грати, змагатися, навіть боротися.

1932-го року у честь десятиліття Якутській республіки проведена перша спартакіада, програму якої у основному складали якутські змагання та єдиноборства. З того часу організовувалося багато різних спартакіад і фестивалів, у тому програму незмінно включилися змагання з якутським національним видів спорту. У 1945 року було затверджені правила змагань, і з 1957 року розроблені і впроваджені класифікаційні нормативи, зокрема звання майстер спорту Якутії. У 1956 року під час відкриття Спартакіади народів Росії у Лужниках було продемонстровано якутські національні стрибки, їх виконання одержало велике схвалення у глядачів.

З 1962 року якутські спортсмени беруть участь успартакиадах за національними видів спорту народів Сибіру та Далекого Сходу, і нерідко стають переможцями.

З 1968 року проводиться спартакіада за національними видів спорту серед сільських спортсменів на приз У.Манчаари.

У 1970 року якутські національні стрибки включені у всеросійську класифікацію й затверджено почесне звання "майстер спорту Росії".

Нині встановлюються міжнародні зв'язок між учасниками і організаторами проведення національних видів змагань, ігор, розваг. Для цього, 1992 року представники Республіки Саха (Якутія) виїжджали на Аляску (США).

У 1992 року з прийняттям національної концепції освіти у сільських місцевостях введено нову шкільна програма по фізичного виховання, (упорядники: М. До.Шамаев, До. У. Павлов)

З 1986 року в відділенні фізвихованняЯкутского держуніверситету вивчається дисципліна ">Якутские національні видів спорту, народні ігри та зовсім розваги", і з 1994-95 учбового року студенти спеціалізуються за методикою викладання якутських національних видів спорту. Отже, в нас у республіці нині є робота з відродженню національної фізичної культури. Нижче викладаємо основні аргументи про своєчасності цього явища. По-перше, Республіка Саха (Якутія) стала суверенної, прийнята національна концепція загальноосвітніх шкіл. Відповідно до цим мусить бути оновлена й програма фізичного виховання, робота у цій галузі повинна допомогти відродженню національних традицій плюс нове, сучасне напрям. По-друге, на нинішній економічне час, дуже актуальне той час, що культивування якутських національних виглядом спорту, ігор й розваг не вимагає громіздких споруд, дорогого, складного інвентарю і устаткування, якутські видів спорту прості та доступні в технічному відношенні. По-третє, вонисостязательни, видовищні, цікаві, дають швидкі результати, захоплюючі всім за будь-яких умов. По-четверте, є відмінним підготовчим і спеціальним тренувальним засобом інших, класичних, видів спорту. По-п'яте,якутскими національними видами спорту, іграми й іншими розвагами можуть із успіхом займатися представники різних національностей, що сприятиме інтернаціональному вихованню народів.Мас-рестлинг було включено II МіжнароднихСпортивних Ігор «Діти Азії» у тих іграх незмінно перемагають спортсмени Республіки Саха (Якутія).

 

1.2 Найвища вимога до проведення змагання змас-рестлингу

У порівняні зякутскими стрибками й жорстокою боротьбою «>хапсагай» мас-рестлинг зовні є простим виглядом фізичних вправ, які вимагають переважно силу м'язів пензлів рук, ніг, спини, черевного преса. Але тут ми зустрічаємося із так званим явищем статичного напруги, що протягом тяги наводить титанічному напрузі всіх м'язів, що у перетягуванні, тому потрібен спеціальний навчання й тренування.

Змагання проводиться на помості розміром4x5 м. Дошка упора має в діаметрі: довжина 200 див, висота 24 див, товщина 5 див. Вона закріплюється нерухомо. Умас-рестлинге суперники сідають друг проти одного й впираються ступнями хлопцем, що знаходиться по середньої лінії майданчики. Довжина палиці дорівнює 50 див, а діаметр — 3,3 див. Руками обхоплюють палицю (вона повинна переважно перебувати паралельно над дошкою упора).Хват за палицю може здійснюватися зсередини чи зовні - це визначається шляхом жеребкування. Змагання починається за командою судді. (>Белем! (готовий),Че! (старт).

Перемога присуджується, якщо учасник перетягнули суперника зважується на власну свій бік або палиця залишилася в руках.

 

1.3 Силові вправи як основний метод підготовки спортсменів котрі займаютьсямас-рестлингом

Маз->рестлинг вимагає всебічної фізичної підготовки спортсмена. Під час сутички, потрібно від спортсмена прояв всіх фізичних якостей (сила, швидкість, витривалість, спритність, гнучкість), і навіть участь всіх груп м'язів.

Найважливішими є такі групи м'язів:

1. Пензлю (м'язи і сухожилля)

1.1.  >Сгибатели пальців;

1.2.Разгибатели пальців.

2.Предплечье.

2.1.  >Сгибатели пензлів (передня група м'язів);

2.2.  >Разгибатели пензлів (задня група м'язів).

3.Плечо.

3.1.Двуглавая м'яз.

3.2.Трехглавая м'яз.

3.3Дельтовидная м'яз.

>4.Туловище.

4.1. Прямі м'язи спини (довгі, і короткі).

4.2.Позвоночно-поясничная м'яз (передня група).

4.3. Широкі м'язи спини (ромбовидна,трапециевидная та м'язів лопатки).

4.4.Грудние м'язи.

4.5. М'язи черевного преса (прямі, косі).

5.Ягодичние м'язи.

6. М'язи ніг.

>6.1.Бедро.

6.1.1.Разгибатели (передня група).

6.1.2.Сгибатели (задня група).

>6.2.Голень.

6.2.1.Разгибатели (передня група).

6.2.2.Сгибатели (задня група)

6.2.3. 6.3.Стопа.

М'язи стопи мало виражені і під час еволюції втратили функцію (хвата), тому пальці стоп слабше пальців пензлів.

При розвитку є і сили всіх груп, і синхронному взаємодії можна досягнути на успіх змаганнях «>мас-рестлинге».

1.4 Структура силових вправ помас-рестлингу

1.4.1 Силові вправи як засіб розвитку сили

Силові вправи є різновидами вправ з

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація