Реферати українською » Физкультура и спорт » Рекреаційно-туристичний потенціал Придністров'я і проблеми охорони


Реферат Рекреаційно-туристичний потенціал Придністров'я і проблеми охорони

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Рекреационно-туристический потенціал і проблеми охорони

За сучасних умов відпочинок розглядається як як специфічна сфера життя і необхідність активної діяльності, сприяє зміцнення здоров'я чоловіки й кращому використанню вільного часу, а й як область економічної діяльності, коли надання умов відпочинку стає лише послугою, а й товаром. Найбільше оздоровче рекреаційне вплив надає природне середовище, перебування особи на одне природі, спілкування з дикою природою. Слушний клімат Придністров'я, гарні природні ландшафти, природні лісові масиви, водні простору, лікувальнігидроминеральние джерела, пам'ятники природи, багатюща історія нашого краю дуже приваблюють відпочинку, туризму й лікування жителів республіки. А зручне географічне розташування, роздоріжжі по-східному- іцентрально-европейских туристичних маршрутів, певна новизна і природна незайманість об'єктів можуть бути дуже привабливими для іноземних туристів.

Загальна практика, спостереження та опитування населення показують, що у сприятливі літні дні послугами приміського відпочинку на природі можуть скористатися понад десять% жителів міст, 80% протягом року, тим чи іншим чином, відпочивають на природі від повсякденної праці та міських клопоту.

Найбільш популярний короткочаснийпикниковий і прогулянковий відпочинок у приміських лісових масивах, на пляжах біля річки, на бази відпочинку.Востребован санаторно-курортний відпочинку і лікування наших здравницях «Дністер» і «Дністровські зорі»

Інтерес до надання послуг відпочинку досить високий, змінилися й підвищити вимоги до відпочинку, а пропозицію якісних доступних послуг ще на стадії «очікування», пошуку, формування нова галузь господарсько-економічної діяльності.

Туризм з нашого республіці не мав ще форму самостійної області економічної роботи і необхідних правових основ, хоча до цього є небезпідставні передумови. Досить розвиненою можна вважати організація виїзного туризму, лікувально-оздоровчого відпочинку ж у курортних установах республіки і дитячо-юнацького спортивного клубного туризму.

Сьогодні туризм сприймається як масовий феномен ХХ століття, як одна з явищ сьогодення, яке реально заходить в усі сфери нашому житті й змінює світ довкола себе і ландшафт. Туризм став однією з найважливіших чинників економіки, тому потрібно його непросто як поїздку чи відпочинок, а набагато ширші й полягають становити як сукупність відносин також єдність зв'язків і явищ, що супроводжують людини у подорожах.

За тривалу історію становлення та розвитку туризм мав певні класифікаційні форми.

Як ознаки, що дозволяє класифікувати мандри видам туризму, використовуються мотиваційні чинники, що спонукали людини вирушити у поїздку. Можна виділити сім основних видів туризму у системі керування ним.

Туризм з єдиною метою відпочинку. Цей вид залежить від короткочасному чи більше тривалому відпочинку з єдиною метою фізичного чи психологічного відновлення організму, зокрема і курортний відпочинок, за якого лікування або відновлення сил використовуються природні властивості клімату, гідромінеральних джерел, інших найкорисніших якостей територій.

Туризм для вивчення культури. Туризм, орієнтований пізнання чужій культури таподразделяющийся на пізнавальний і паломницький.

Громадський туризм. Як громадського туризму виступають поїздки із єдиною метою відвідин родичів, знайомих, друзів.

Спортивний туризм. До спортивному туризму ставляться поїздки із єдиною метою активного, і навіть пасивного участі у спортивних заходах.

Економічний туризм — поїздки, які скоювалися з професійного і комерційного інтересу: відвідання бірж, виставок, ярмарків тощо.

>Конгрессовий (політичний) туризм підрозділяється на дипломатичний туризм, що у конгресах, і навіть туризм, пов'язані з політичними подіями та заходами.

Останніми роками з цієї категорії виділився нового вигляду туризму, який став дуже популярним, екологічний туризм. Екотуризм в сучасному поданні – відпочинок урекреационно привабливих регіонах, мало порушених людської діяльністю, зберіг традиційний спосіб життя місцевого населення. До екологічним - належить широкий, спектр видів туризму, наприклад водний, кінний, пішохідний, гірський тощо. буд. Цей перелік охоплює всі, тісно пов'язані і завдають шкоди природі види туризму. Екотуризм 1990 р. одержав офіційний статус, і з цим право скликання власного щорічного міжнародного симпозіуму «>Annual WorldCongress onAdventure Travel &Ecotourism» і шляхом створення власних некомерційних організацій.

Оцінка природних ресурсів нашої республіки, проведена інститутом екології, показала їх високий рекреаційний потенціал на задоволенні потреби у повноцінного відпочинку та молодіжні організації туристичного відпочинку і лікування населення і гостей республіки.

Відсутність статистичної інформації проведення заходів, які під категорію відпочинку і внутрішнього туризму, утрудняє визначати тенденції у розвитку галузі, її можливі перспективи. Проте розвиток галузі республіці не зупинено, інтерес до нашого краю зростає для її історії, культурі, природного багатству і розмаїттям. Отже, розвиватимуться ЄС-27 і галузь за задоволенню такого попиту.

За результатами попередніх досліджень нами запропонований "Реєстр природних і культурно-історичних об'єктів біля ПМР в організацію відпочинку і внутрішнього туризму" - це об'єкти біля республіки, які мають природну, культурно-історичну і водночас, рекреаційну цінність. Це зажадало розробки регламенту користування, охорони і збереження природного середовища, критеріїв, визначальних господарську діяльність таких об'єктах, оцінки й визначення можливих видів рекреаційно-туристичного користування, не порушує довкілля об'єкта.

Будь-які природні ресурси є нескінченними, особливо в використанні їхніх людиною у необхідних йому цілях, зокрема відпочинку і внутрішнього туризму. Захист і охорона ресурсних об'єктів дуже важливий длянеистощительного рекреаційного користування і збереження їхньої у природній стані майбутніх поколінь. Нормою і правилами використання природних об'єктів для рекреаційних цілей мають стати їх привабливість і опірність антропогенному впливу.

Критеріями оцінювання туристично-рекреаційної привабливості територій визначено:

1.Природно-климатические умови (розмаїтість природних ландшафтів, наявність водних об'єктів, середня температура повітря, кількість сонячних днів на рік та інших.).

2. Естетична і рекреаційна цінність території, наявність туристичних об'єктів, зокрема:

- природних: водні об'єкти, придатні організації сплавів, купання, пам'ятники природи, унікальні природні комплекси, місця риболовлі, полювання й до ін.;

- історико-культурних: пам'ятники історії (археології, архітектури), музеї, традиційні народні ремесла і промисли та інших.

3. Кількість і якість надання послуг, включаючи наявність мобільного зв'язку, забезпечення місць розміщення.

4. Транспортна доступність, якість автодоріг.

5. Існуючий (прихований) попит на туристичні послуги.

6. Можливість організації маршрутів різної категорії труднощі й розвитку різних видів туризму.

>Привлекательностью, в організацію відпочинку, у тому чи іншою мірою, має будь-який природний об'єкт. Наша природне середовище відповідає всім запропонованим критеріям рекреаційної оцінки.

На території республіки привабливими є:

- різноманітні, мінливі ландшафти, зокрема. і водні;

- ландшафти зі складною (гірським) рельєфом і оглядовими точками;

- лісові масиви зі складною за складом та розміщеннядревостоем, ландшафтними полянами і відкритими просторами.

Найбільш затребуваними на відпочинок видаються лісові масиви республіки. Нами розроблена шкала оцінки привабливості лісових ділянок, вона оцінюється показниками: віку, складу і висотидревостоя, засміченості і санітарного стану лісу, розміщеннядревостоя, прохідності ділянки, декоративної оцінки.

По сумі балів визначається клас привабливості:

1 клас – низька привабливість;

2 клас – середня привабливість;

3 клас – висока привабливість.

На привабливість лісу як місця відпочинку впливає низка чинників, такі як транспортна доступність, наявність водяних джерел, території, що підвищують клас привабливості.

Застосування запропонованої методики оцінки привабливості можливо, за виборі ділянки лісу в організацію відпочинку, туристичних і спортивних маршрутів, стоянок та інших.

Серед різноманітних проблем, що з організацією туристичну діяльність з допомогою природного потенціалу його цінностей, насамперед, виникла потреба охорони та його від згубного впливу запланованій роботи і визначення припустимою ступеня такого впливу, не руйнівної довкілля. Важливу роль у цьому відіграє визначення рекреаційної навантаження – ступеня безпосереднього впливу відпочиваючих людей, їх транспортних засобів та інших. на природні комплекси і рекреаційні об'єкти, яке виражається числом людей на одиниці площі

Природна середовище різних природно-кліматичних районів і різних категорій земель по-різному реагує на антропогенний поєднання вимагає регіональної оцінки стійкості й нормування допустимих навантажень. До уразливим - ставляться рослинні комплекси й у першу чергу, лісу приміських зон,природно-рекреационние території, традиційно затребувані з організацією відпочинку.

Для лісорослинних умов республіки за характерними ознаками стану лісу нами виділено ряд стадій рекреаційноїдигрессии: дуже слабка (I), слабка II), сильна (IV), середня (III) і дуже сильна я (V).

>Рекреационние навантаження, за яких відбувається необоротних процесів у розвитку насаджень, зберігається спроможність до самовідновлення, є припустимими. Загибельподроста, помітнеизреживаниедревостоя, зниження поточного приросту відбуваються у межах третьої стадіїдигрессии за середньої ступенянарушенности. Тут і відбувається кордон стійкості біогеоценозу.

Перехід з-за кордону стійкості відбувається за:

- наявності більш 20% витоптаної ущільненої площі ділянки;

- про наявність у трав'яному покрові більш 60 – 70%злаковой рослинності, яка замінила корінні лісові трави;

- погіршенні фізіологічного станудревостоя понад 10% проти непорушеним ділянкою, помітнеизреживание насадження.

Оцінка стійкості лісу ведеться в бальної системі на типологічною основі, складається з опірності антропогенному впливу рослинності і грунтового покрову, характеризується вікомдревостоя, складом,бонитетом, наявністюподроста і підліска, сталістю трав'яного покриву, потужністю лісової підстилки і гумусового грунтового горизонту, механічним складом грунту, водним режимом і ухилом поверхні.

По сумі балів визначається клас стійкості:

1 клас – стійкість низька

2 клас – стійкість середня

3 клас – стійкість висока

Для різних класів стійкості залежно від типів рослинності і категорії земель рекомендуються допустимі норми щільності відпочиваючих на одиницю виміру площі (>чел./га).

туризм рекреаційний наддністрянщин

Типи рослинності чи

категорії земель

Прогулянковий відпочинок  >Пикниковий відпочинок

Масовий

організований відпочинок

короткий >длительн.

 З1 сухастинковая діброва

0,4-0,7 5-6 2-3 15-18

 Д1 суха діброва з дуба черешкового

1,0-1,2 8-12 3-4 20-30

 Д2 свіжаграбовая діброва

1.2-1,5 12-15 4-5 30-45

 Д2 свіжаберестово-ясеневая діброва

свіжапакленовая діброва

1,5-2,0 16-20 6-7 45-60

 Д2-3 свіжа, вологаберестово-пакленовая діброва

Д3 вологапойменнаяпакленовая діброва

2,0-2.5 21-25 6-7 60-80

 Д3 вологий заплавнийдубово-тополевий купи

вологий заплавнийтополево-ивовий купи

1,5-2,0 16-20 5-6 45-60

 Д4 сирої заплавнийтополево-ивовий купи

сирої заплавний вербовий купи

0,8-1,0 8-10 3-4 20-25
М е л е з зв и е із м л і
>Скальние,валунние 85-100
>Пустири, прогалини, вигони 3-4
Луга, сіножаті 5-6
Болотні угіддя 0,4-0,5

У рекреаційних комплексах, можливо, значно розширити кордону нормативних і допустимих навантажень завдяки цілеспрямованому благоустрою території (створення доріжок і ігрових майданчиків, устаткуваннякострищ, підсівши трав, посадка дерев тощо.). Тому доцільно під час проектування та будівництва природно-рекреаційних комплексів виділяти сучасні і перспективні норми рекреаційних навантажень. Але ці заходи пропонується проводити й не так підвищення норм щільності, скільки збільшення довговічності насаджень, довгостроковості використання місць відпочинку і підвищення їх комфортабельності.

По розподілу природних об'єктів, їх характеристик, біля республіки виділяється ряд зон за рівнем і формам організації рекреаційної діяльності.

Аграрна зона. Розвиток різної форми відпочинку і туристичній діяльності можливе межах закону та над збитки традиційному землекористуванню.

>Аграрно-рекреационная,рекреационно-аграрная зона. За збереження основного сільськогосподарського виробництва, різняться наявністю і інтенсивністю рекреаційного користування на природні ресурси населенням найближчих урбанізованих територій, розвитком малого транзитного різних видів сільського, екологічного туризму.

Зона з ділянками цінних і типових природних ландшафтів. Центри чи вузлові точки організації стаціонарного впорядкованого оздоровчого відпочинку різної форми й правничого характеру, спортивних та зовнішньому туристичних маршрутів.

Заповідні території. Цінні заповідні природні комплекси, організацію з багатофункціональної господарської діяльністю, припускають виділення зон з різними режимом природокористування.

Зона великих населених пунктів. За характером і об'єктах господарську діяльність, потребує системної організації об'єктів сервісу, внутрішньоміського зеленого будівництва з урахуванням різних споживчих вимог населення і ще гостей (міські лісопарки, парки, сквери, всередині двірське озеленення, спеціальні насадження, зелені захисні зони та інших.).

Розподіл і концентрація природно-рекреаційних об'єктів територією республіки, ступеня їх рекреаційної цінності дає можливість окреслити два району, найповніше і всеосяжно відповідальні завданням відпочинку і внутрішнього туризму.

– Каменський район, де необхідно, створити умови для длянеистощительного використання цінних природно-рекреаційних об'єктів і комплексів з метою відпочинку і внутрішнього туризму з вузловими точками м. Кам'янка злечебно-оздоровительними і пізнавальними формами відпочинку і в з.Строенци, де міститься велика, добре обладнана і впорядковане туристична база, і звідки можуть починатися основніспортивно-туристические маршрути і змагання з північному Придністров'ю.

Задля реалізації завдань пропонується надання території статусу «>Природного парку" – із елементами охоронного режиму і пріоритетного розвитку рекреаційного користування.

- Район міст Тирасполь і Бендери із високим потребою заміського короткочасного відпочинку. В організації – вільних форм прогулянкового,пикникового відпочинку; в упорядкованих літнього типу базах і таборах відпочинку з вільним доступом; в лікувально-оздоровчому санаторії "Дністровські зорі". Статусприродно-рекреационной зони з формою організації - лісопаркове господарство, цілком відповідає завданням відпочинку.

Природним з'єднувальною ланкою, які забезпечують цілісність республіканської туристичної мережі, має стати ріка Дністер, як як транспортна артерія, а й як ресурс і той туристичну діяльність.

Розвитокприродно-ориентированних видів туризму, вимагає покрокового її виконання спираючись деякі, які потребують великих капіталовкладень, види (пізнавальний зелений, пригодницький, спортивний туризм) і акцентом для підвищення якості туристських послуг і надалі, необхідне розширення видів тварин і форм рекреаційно-туристичного бізнесу.

Справжні розробки можна використовувати визначення режимів охорони і користування безпосередньо господарюючими суб'єктами, так розробки нормативно правова база рекреаційної і суб'єктів туристичної діяльності.

При користуванні на природні ресурси забезпечити екологічний моніторинг з допомогою геоінформаційних систем (ДВС) з оцінки регресійних процесів й подальшого уточнення режимів і обсягів користування природним продуктом для туристичних цілей

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація