Реферати українською » Физкультура и спорт » Використання Стоунхенджа для розвитку наукового туризму


Реферат Використання Стоунхенджа для розвитку наукового туризму

Страница 1 из 7 | Следующая страница
Запровадження

Багато людей, плануючи відпустку, прагнуть змінити обстановку, щоб спокійно відпочити з посади в затишному містечку чи вклонитися святих місць. Інші навпаки, прагнуть вирушити за тисячі верст рідного дому до риску на кулички, щоб із ризиком не для життя залізти на нескорений пік, спуститися по бурхливої гірської річці, перетнути пустелю.

Втім, і такі, хто мріє внести свій посильний внесок у археологічні дослідження, пошук затонулих кораблів, вивчення тварин,природоохрану, екологію. Чимало їх ми прагнуть як розширити свій світогляд, дізнавшись багато нового і цікавого про природу й історію місць свого перебування, а й дати конкретну користь науці розуміння світу.

Це «новий» активний вид відпочинку у останнім часом посилено пропонується різними туристичними фірмами як «науковий туризм».

Є щасливі люди, які під час відпустки прагнуть як змінити обстановку і вирушити за тисячі км від рідної домівки, а й водночас дізнатися багато нового і цікавого. Останнім часом науковий туризм неймовірними темпами завойовує турбізнес. Багатьом поняття "наука" і "туризм" здаються несумісними. З одного боку — серйозна тиша кафедр і лабораторій, з іншого — море, пляж, дискотеки. Але відтепер це можна зробити з'єднати.

Ще одна аргумент за науковий туризм – приплив додаткових фінансових коштів. Тут, гадаю, коментарі зайві. Втім, відзначу, це важливо спрямовувати ці гроші саме у ту групу, де працюють турист. Інакше користь наукового туризму нічого очікувати настільки конкретно і переконливо доведено.

Важливим моментом також і те, що науковий туризм сприяє налагодженню перетинів поміж наукою та постсовєтським суспільством і взаємопроникнення нашого суспільства та науки один одного. Чи потрібно це? Для суспільства – так, хоча б оскільки є такий феномен, як туризм. Природно, й інші резони. Для науку й наукових співтовариств подібне взаємопроникнення може бути корисною з погляду залучення широких приватних інвестицій, і може бути завершений і «шкідливим», оскільки громадського контролю наукової діяльності зросте, і, то, можливо, поодинокі напрями досліджень може бути визнаними суспільством марними з усіма звідси наслідками.

Мета дипломної роботи – аналіз використанняСтоунхенджа, якдестинации і способу розвитку наукового туризму.

Об'єкт дипломного дослідження-Стоунхендж.

Предмет дипломного дослідження – науковий туризм.

Досягнення поставленої мети вирішити такі:

>1.Рассмотреть види туризму;

>2.Дать коротку характеристику історії наукового туризму;

>3.Исследовать призначення та версіїдатировкиСтоунхенджа;

>4.Рассмотреть природничонаукові заперечення;

>5.Рассмотреть традиційні версії підновлення пам'яток;

>6.Исследовать перше опис пам'ятника;

>7.Изучить призначення проблемного пам'ятника;

>8.Экономическое обгрунтування розвитку наукового туризму з залученнямСтоунхенджа.

Поставлені завдання у даної дипломної роботі, вирішуються з допомогою наступних методів:

>1.системний підхід;

>2.сравнительний аналіз;

>3.факторний аналіз;

4. аналіз наукової літератури;

>5.методи графічного відображення результатів дослідження.

Теоретичною й методологічною основою дипломної праці є статті, публікації у пресі, дослідження, монографії таким авторів як:И.В.Давиденко,Р.Хоррм,Дж.Хокинс і Дж.Уайт,Я.Кеслер,У.Стьюкли,У.Тревер тощо.

Емпіричною й інформаційної базою дипломного дослідження послужили нормативні, довідкові дані; експертні розробки та оцінки закордонних вчених, опубліковані науковій літературі і періодичної преси; офіційні статистичні і аналітичні матеріали щодо англійської культури.

Практична значимість дипломної праці полягає у розробці рекомендацій як включитиСтоунхендж в розвиток пізнавального і наукового туризму.

Структура дипломної роботи: запровадження, три глави, висновок і бібліографічний список використовуваної літератури.


1. Види туризму

Туризм — тимчасові виїзди (подорожі) людей іншу країну, чи місцевість, відрізняється від місця постійного проживання терміном від 24 годин до 6 місяців протягом одного календарного роки або банку з скоєнням щонайменше однієї ночівлі в розважальних, оздоровчих, спортивних, гостьових, пізнавальних, релігійних та інших цілях без заняття діяльністю, оплачуваної із лідерів місцевогоисточника[1].

Зазвичай туризм поділяють на двавида[2]:

>1.рекреационний туризм — вид туризму, цілями якого є відпочинок, лікування чи спорт. Більшість країн цей вид туризму є найбільшраспространенним. Наприклад, поїздки іноземців до Італії, Іспанію, Туреччину, Францію переслідують саме ця мети. Для рекреаційного туризму характерні велика тривалість поїздки, менше відвідуваних місць призначення і, велика тривалість перебування у одному місці ми (зазвичай — курорт на морському узбережжі). Інша особливість — широке використання авіаційного транспорту, й чартерних рейсів.Включает у собі:

-«оздоровчий» («пляжний», «відпускної»);

-пізнавальний (екскурсійний);

-спортивний туризм.

>2.деловой туризм - це поїздки (відрядження) співробітниківкомпаний/организаций діловими цілями, або організація корпоративних заходів. Діловий туризм включає власне ділові поїздки (відрядження) бізнесменів та підприємців,конгрессно-виставочний іинсентив-туризм, проведення подієвих заходів. У ділової туризм вважається основним сегменті ринку гостинності, однією з найбільш динамічно та розвитку, провідних, самостійних і високорентабельних галузей світової економіки.Включает у собі:

-астрономічний туризм;

-бізнес-туризм;

->конгресс-туризм;

->шопинг-туризм;

-секс-туризм;

-екстремальний туризм;

-індустріальний туризм;

-археологічний туризм;

-гастрономічний туризм;

-військовий туризм;

->джайлоо-туризм.

Науковий туризм, включає поїздки з єдиною метою участі у різних конгресах, симпозіумах і нарадах, займає дедалі більше місце у сучасному міжнародному туризмі. За наявними оцінкам, учасники подібних міжнародних заходів становлять 6 – 7% загальної кількості іноземних тимчасових відвідувачів, і них припадає близько 20% валютних надходжень лише від туризму.. Основне відмінність цього виду туризму від зазвичайного – можливість як поспостерігати за процесом, а й брати участь у ньому. Зрозуміло, науковий і науково-пізнавальний туризм має власну специфіку, тому дорожчий, ніж традиційнівидитуризма (крім, можливо, екстремального, що вимагає спеціальних устаткування, спорядження, підготовки). Мені на думку аналогія. Науковий туризм – одне з форм самодіяльного творчості із її позитивними і негативними рисами.

 

1.1 Коротка історія наукового туризму

Науковий туризм бере початок ще у період античності, Тоді, умореплаваниях,предпринимавшихся із військовими чи торговими цілями, брали участь учені, які виконували наукові екскурсії під час берегових стоянок. У близькі до нас часи вчені брали участь у торгових плаваннях великих мореплавців (>Бенкс ходив з експедиціями Кука,Стеллер — із Берінгом,Горнер,Тилезиус іЛангсдорф — зКрузенштерном). Сьогодні науковий туризм професіонали поділяють втричі типу:

У радянські часи «науковий туризм», самостійна напрям виник у 1980 р. в Географічному суспільстві Академії наук СРСР (нині Російське Географічне суспільство) коли з ініціативи президента Товариства академікаА.Ф.Трешникова існувала Комісія зі краєзнавства і туризму приПрезидиуме Товариства перетворилася на Комісію наукового туризму, активно працюючу весь цей час.

Тоді ж у 1980 р. наПрезидиуме суспільства були визначені основні мети роботи Комісії: проведення експедиційної і дослідницької роботи з виявлення перспективних районів та туризму у Росії, вивчення цих районів, опис виявлених об'єктів і пам'яток, розробка нових ниток туристських маршрутів і екскурсій, складання звітів, туристичних карт, путівників; моніторинг тенденцій розвитку внутрішнього й закордонного туризму: наукового,историко-познавательного, паломницького, промислового, спортивного та інших.; проведення конференцій, семінарів, доповідей, що сприяє розвитку туризму; взаємодія суспільства та координація дій з усіма заінтересованими розвиток туризму організаціями.

На думку фахівців Російського Географічного Товариства, поняття наукового туризму (крім вивчення туризму як явища і економіки) включає усього дві основні види туризму:

Сьогодні науковий туризм (з позиції участі у подорож) поділяють втричі основнихтипа[3]:

1. Найширше поширений (у вигляді наукового), звичайний ознайомлювальний туризм, коли під час поїздок гіди (з урахуванням відкриттів учених) знайомлять мандрівників з природними і антропогенними об'єктами, дають адаптовані пояснення, та був відпочинок: море, пляж, дискотеки.

- це звичайне туризм нічого спільного яка має із великим науковим туризмом.

2. Безпосередній робота у складі наукових експедицій, коли туристи беруть участь, наприклад: в археологічні розкопки, реставрації древніх пам'ятників історії й споруд, у пошуках зниклих експедицій минулих епох, реконструкції древніх свят, обрядів, і танців, спостерігають за рідкісними тваринами в заповідниках, інших польові роботи і наукові дослідження.

Тут у ролі нормального доповнення цілком доречно і екскурсії по сусіднім цікавим місцях, і морі та пляж, і дискотеки.

- це - реальнийЭкспедиционний науковий туризм.

3. Самостійні дослідження - коли групи ентузіастів, на власний страх і ризик їдуть у маловивчені райони, відвідують занедбані чи дикі місця, де вже майже не ступала нога людини, шукають печери, залишки поселень, затонулі кораблі, становлять описи, знімають відеофільми, щоб потім повідомити про все побачене широкій міжнародній громадськості.

- це теж науковий туризм, який змінюється залежно від кваліфікації учасників вміщено у широкий спектр від захоплюючихтурпоездок до повноцінних наукових експедицій.

Який із них привабливий, вибирати кожному.

Отже, сучасний науковий туризм, начебто, не дає тих гучних результатів, яка давала подорожі років двісті чи триста тому. Проте, як і кожна наукову дисципліну, він прагне не «вшир», а «всередину».

Видатний російський (радянський) учений - палеонтолог і письменник І.А. Єфремов писав, «будь-яка наука згодом пізнає дедалі більше і більше про все меншому іменьшем».В час науковий туризм знаходить шляху розвитку лише у дальні мандрівки і захист природи. Він прагнути подолати час, досліджуючи минуле планети, живого світу і людства, намагається знайти втрачений сенс решти в спадщину об'єктів древніх цивілізацій, історію своєї країни. Науковий туризм присутня до вивчення міст, наприклад змагання міського туризму - «>Бегущий місто», в краєзнавстві,урбанистике. Нарешті, нещодавно, ми всі стали свідками народження космічного туризму, причому, це були народження саме наукового космічного туризму!


2.Стоунхендж - кам'яна загадка у центрі Європи 2.1 Призначення і версіїдатировкиСтоунхенджа

>стоунхендж науковий туризм пам'ятник

>Стоунхендж (анг.Stonehenge, літер. «кам'янийхендж») —внесенное до списку всесвітньої спадщини кам'янемегалитическое спорудження (кромлех) наСолсберийской рівнині у графствіУилтшир (Англія). Перебуває приблизно 130 км на захід від Лондона.

Гігантська спорудженняСтоунхендж - кам'яна загадка у центрі Європи, як говорив цей надзвичайний монумент одне із дослідників докторУмлморТревер. Це древнє спорудження розташоване Англії, Зараз археологи дійшли думки, що це архітектурна пам'ятка споруджено у трьох етапу між 3500 і 1100 рр. е.Стоунхендж I був кільцевої рів з цими двома залами і, можливо, служив кладовищем. По колу вздовж зовнішнього валу розташовані 56 маленьких похоронних «лунок Обрі», названих це у честь Джона Обрі, який перший описав в XVII столітті. До північного сходу від входу в кільце стояв величезний,семиметровийПяточний камінь. Під час будівництваСтоунхенджа II пролягав земляна алея міжПяточним каменем і входом. Були зведено два кільця з 80 величезних кам'яних брил блакитного кольору, які, мабуть, доставлялися за 320 км з Південного Уельсу. На на заключному етапі будівництва було зроблено перестановка мегалітів. Блакитні каміння замінили кільцевої колонадою ізтрилитов, кожен із яких складався з двох вертикальних рифів іопиравшуюся ними горизонтальну плиту. Усередині кільця було встановлено підкова з п'яти окремо що стоятьтрилитов.

Величезнісарсени - вертикально поставлені блоки щільного сірого вапняку, які становлять висоти 13 футів, грубо обтесані і з'єднані горизонтальними плитами - ось перше, що у очі відвідувачам. З північного сходу домегалитическому колу веде алея, з обох боків якої тягнуться неглибокі канави.

>МиновавПяточний камінь (відчіплятисарсен), ви перетинаєте два мало помітних земляних валу, розділених канавою й утворюють подвійне кільце навколоСтоунхенджа. Усерединімегалитического кола розташований інший гурт каменів меншого розміру, які називаються "синіми каменями". У колі "синіх каменів" знаходиться низка мегалітів у вигляді підкови, яка була розгорнута північно-східному напрямі.Сарсеновиетрилитони (пара стоячих каменів із горизонтальним поперечиною, що з'єднує їх вершини) височать над туристами на 20 футів. Усерединімегалитической підкови є ще одне, що складається з «синіх каменів».

Оскільки мегаліти є помітним елементом комплексноСтоунхенджа, вони відіграють головну роль довгої історії його досліджень.

Перші дослідники пов'язували будівництвоСтоунхенджа з друїдами, розкопки, проте, відсунули час створенняСтоунхенджа доновокаменному і бронзовим століть. Сучасна датування елементівСтоунхенджа полягає врадиоуглеродном методі. Нині виділяють такі фази:

Фаза 1 — будівництво головного рову і валів (культураВиндмилл-Хилл). У рву знайшли дуже багато оленячих рогів зі слідами «зносу». Оскільки нижче мулу цих рогів знайдено був, було висловлено припущення, що рів вирили невдовзі після умертвіння оленів. Остання подія було датованерадиоуглеродним методом 3020-2910 до зв. е. У цьому є відкинуті зразки.

Фаза 2 — вторинне заповнення рову, дерев'яні спорудження та лунки Обрі.

Фаза 3 — похоронна врізка в вершину вторинного заповнення рову, на будівництво кам'яних кілець з пісковику і блакитних каменів, авеню і лунки Y і Z (>Уессекская культура). Матеріал длядатировки валунівсарсена, наявний на досить обмеженій кількості, свідчить про 2440—2100 до зв. е.

У цілому ниніСтоунхендж є спорудження з 82 п'ятитонних мегалітів, 30 кам'яних блоків, вагою по 25 тонн і п'яти величезних протрилитов, каменів, вагу яких нині сягає 50 тонн. Складені кам'яні блоки утворюють арки, які були колись бездоганним покажчиком сторін світла. Донедавна вчені припускали, що це монумент споруджений 3100 року до нашої ери котрі жили на Британських островах племенами для контролю над Сонцем і Місяцем. Останні ж дані сучасної науки змушують переглянути висновків дослідників.

Ще 20-х роках минулого століття відомий геолог X. Томас встановив, що каміння для спорудження комплексу доставлялися з каменоломень, що перебували за 300 км від місця будівництва. не треба говорити, що транспортування гігантських кам'яних блоків вимагала неймовірних зусиль. Наприкінці 1994 року професор Уельського університету Девід Боуен з допомогою новітнього методу визначив вікСтоунхенджа. Виявилося, що вона становить 140 000 років. То навіщо ж древнім людям знадобилося докладати величезних зусиль на вирубку, надзвичайно складну транспортування, обробкупрочнейших брил та його неймовірну точності установку суворо порядку? Відповіді це питання ми маємо.

Відомий астроном ФредХойл, вивчивши все геометричні особливостіСтоунхенджа, визначив, що творці цієї споруди знали точний орбітальний період відвідин Місяця й тривалість сонячного року. За висновками інших дослідників, лунки, що містяться всередині кола, утвореного кам'яними блоками, з точністю позначають траєкторію Полюси світу 12-30 тисяч років тому. У 1998 року учені-астрономи відтворили з допомогою комп'ютера початковий виглядСтоунхенджа і провели різні дослідження Їх висновки з'явилися багатьом шокуючими. Виявляється, цей древній моноліт не лише сонячним і місячним

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація