Реферати українською » Физкультура и спорт » Оцінка рівня розвитку витривалості у студентів кафедри легкої атлетики


Реферат Оцінка рівня розвитку витривалості у студентів кафедри легкої атлетики

>ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

>УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ «>СМОЛЕНСКАЯ ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРИ,СПОРТА І ТУРИЗМУ»

Факультет фізичної культури та спорту

Кафедра теорії та методики легкої атлетики

Курсова робота на задану тему:

«Оцінка рівня розвитку витривалості студентам кафедри легкій атлетиці»

>Студент-исполнитель Кондратьєва Т. З.

ПеревіривСмольянов У. А.

Смоленськ 2010


Анотація

на курсову роботу студентки 3 курсу 2 відділення бакалавраСГАФКСТ Кондратьєвої Т.С. виконану на задану тему: «Оцінка рівня розвитку витривалості студентам спеціалізації Т і М легкій атлетиці»

Робота виконано на 17 сторінках друкованого тексту, містить 2 таблиці. Список літератури налічує 5 джерел.

Перед роботою було поставлено такі:

1. Визначити рівень витривалості студентам.

2. Розробити шкалу оцінки рівня розвитку витривалості студентам.

Аби вирішити поставлених завдань було використано такі методи дослідження:

1. Вивчення науково – методичної літератури.

2.Контрольно-педагогические випробування.

3.Математико-статистическая обробка даних.

Дослідження проводили спеціалісти кафедри легкій атлетиціСГАФКСТ (р. Смоленськ).Испитуемими були юнаки 18-20 років, які спеціалізуються з бігу на довгі дистанції. Тестування вироблялося раз на умови залу.

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі висновки:

1. Порівняння результатів тестування фізичної підготовленості дає розгорнутий уявлення про рівень прояви витривалості устудентов-легкоатлетов.

2. З результатів таблиці 2 можна дійти невтішного висновку, що високий результат хто б показав; середній результат показали 8 людина; а низький результат також хто б показав.


>Оглавление

Запровадження

Глава 1. Зміст питання

1.1 Загальна характеристика витривалості

1.2 Методика розвитку витривалості

1.3 Розвиток витривалості в онтогенезі

Глава 2. Завдання, методи лікування й організація досліджень

2.1 Завдання досліджень

2.2 Методи досліджень

2.3 Організація досліджень

Глава 3. Результати досліджень, і обговорення

Висновки

Література


Запровадження

Актуальність. У зараз у джерелах науково-методичною літератури немає шкали, визначальною оцінку рівня розвитку витривалості студентам кафедри легкої атлетики.

>Виносливость необхідна у тому мірою і під час будь-якого фізичного діяльності. У одних видах фізичних вправ вона безпосередньо визначає спортивний результат (ходьба, біг на середні і довгі дистанції, велогонки, біг на ковзанах на довгі дистанції, лижні гонки), за іншими – дозволяє дуже добре виконати певні тактичні дії (бокс, боротьба, спортивні ігри та т.п.); по-третє – допомагає переносити багаторазові короткочасні високі навантаження і відданість забезпечує швидке відновлення після роботи (>спринтерский біг, метання, стрибки, важка атлетика, фехтування тощо.) [1].

Слід визнати, що витривалість потрібна всім спортсменам й тут може бути винятків.

До того ж витривалість необхідна спортсменам але тільки у процесі змагань, але що й до виконання великого об'єму тренувальній роботи, ніж втомлюватися від тривалої розминки і тривалих очікувань між стартами, до швидшого відновлення. Однак ж, високий рівень загальної витривалості – одне з головних свідчень чудового здоров'я спортсмена [2]. Ось чому такими важливий процес розвитку цього фізичного якості.

Об'єкт дослідження – витривалість.

Предмет досліджень оцінка рівня розвитку витривалості студентам спеціалізації легкій атлетиці.

Метарозробити шкалу оцінки рівня розвитку витривалості студентам спеціалізації легкій атлетиці.

Гіпотеза: передбачається, що показники витривалості студентам спеціалізації легкій атлетиці можуть істотно поліпшено, якщо здійснюватиметься оперативний і поточний контроль над розвитком даних здібностей з урахуванням розробленої шкали оцінки.

Практична значимість роботи.

Розроблена шкала оцінки витривалості можна використовувати у педагогічній діяльності викладачів кафедри легка атлетика.


Глава 1. Зміст питання

1.1 Загальна характеристика витривалості

>Виносливость - це здатність людини протистояти стомленню. Втома - цей зниження працездатності йдискоординация функцій організму. Вона може бути різним (фізичним, емоційним та ін.).

Чинники, що визначають рівень розвитку витривалості:

• Потужність процесівенергообразования (швидкість освіти).

• Ємністьенергообразования (кількість, обсяг).

• Економічністьрасходивания енергії.

• Типи м'язового волокна (червоні повільні волокна). Цей тип волокон переважає у 50% у 18%- червоні швидкі й у 32%- білі швидкі м'язові волокна.

•Личностно-психический чинник (рівень розвитку вольових здібностей).

Класифікація видів витривалості

Загальна витривалість (аеробна) - це здатність людини протистояти стомлення при тривалої роботі помірної інтенсивності (від 5-6 хвилин за кілька годин) і великий інтенсивності (кваліфіковані спортсмени). Основний механізм забезпечення -аеробний, кисневий.

Спеціальна витривалість - це здатність людини протистояти стомленню в специфічному вигляді м'язової діяльності.

>Скоростная-алактатная витривалість - це здатність протистояти стомленню в короткочасною роботі максимальної інтенсивності (близько 20 секунд).

>Скоростная-гликолитическая витривалість - це здатність протистояти стомленню при короткочасною працювати з великий інтенсивністю (понад 3-5 хвилин).

Силова витривалість - це здатність протистояти стомленню у роботі з великим м'язовим напругою (близько 30-50% від максимального).

>Сенситивние періоди розвитку витривалості. У цілому нині витривалість слід починати розвивати в 7-9 років (переважно розвивається аеробна, загальна витривалість), в 14-17 років - спеціальну витривалість. «Пік» розвитку витривалості зокрема у молодому і зрілому віці- 20 істарше.[3]

>Рис. 1. Класифікація видів витривалості

1.2 Методика розвитку загальної витривалості

Для розвитку загальної витривалості найширше застосовуються циклічні вправи тривалістю щонайменше 15-20 хв, що їх ваеробном режимі. Вони виконуються як стандартної безупинної, перемінної безупинної іинтервальной навантаження. У цьому дотримуються наступних правил.

1. Доступність. Сутність правила у тому, щонагрузочние вимоги повинні відповідати можливостям котрі займаються. Враховуються вік, підлогу та рівень загальної фізичної підготовленості. У своїй після часу й в людини відбудуться зміни фізіологічного стану, тобто. організм адаптується до навантажень. Отже, слід переглянути доступність навантаження у її ускладнення. Отже, доступність навантаження позначає таку труднощі вимог, що створює оптимальні передумови впливу в організм що займається без шкоди здоров'я.

2.Систематичность. Ефективність фізичних вправ, тобто. вплив їх у організм людини, багато чому визначається системою та послідовністю впливів навантажувальних вимог. Домогтися позитивних зрушень на вихованні загальної витривалості можливе тому випадку, якщо буде дотримуватися сувора повторюваність навантажувальних вимог, і відпочинку, і навіть безперервність процесу занять. Діяльність з початківцями дні занять фізичними вправами виховання витривалості повинно поєднуватися з днями відпочинку. Що стосується використання бігу він має поєднуватися з ходьбою, тобто. ходьба тут постає як відпочинок перед черговим бігом.

3.Постепенность. Це висловлює загальної тенденції систематичного підвищення навантажувальних вимог. Відчутних функціональних перебудов в серцево-судинної і дихальної системах можна домогтися у разі, якщо навантаження буде поступово підвищуватися.

Отже, необхідно знайти міру підвищення навантажень й вищу міру тривалості закріплення досягнутих перебудов у різних системах організму. Використовуючи метод рівномірного вправи, необхідно передусім визначити інтенсивність і тривалість навантаження. Робота складає пульсі 140-150уд./мин. Для школярів у віці 8-9 років тривалість роботи 10-15 хв; 11-12 років – 15-20 хв; 14-15 років – 20-30 хв.

З практично здоровими людьми робота складає швидкості 1 км за 5-7 хв. Для людей, які мають хорошу фізичну підготовку, швидкість коливається не більше 1 км за 3,5-4 хв. Тривалість роботи від 30 до 60-90 хв [4].

1.3 Розвиток витривалості в онтогенезі

витривалість студент легкоатлет фізичний

Починаючи роботу з розвитку й удосконаленню своєї витривалості, слід дотримуватись певній логіки побудови тренування, оскільки нераціональне поєднання для заняттях навантажень різної фізіологічної спрямованості можуть призвести немає поліпшенню, а, навпаки, до їх зниження тренованості.

На початковому етапі знають розглядаються розвиток аеробних можливостей разом з удосконаленням функцій серцево-судинної і дихальної систем, зміцненням опорно-рухового апарату, тобто. розвиток загальної витривалості. Це завдання методично невідь що складна, але вимагає для свого рішення певних вольових зусиль, поступовості ускладнення вимог, послідовності застосування кошти й систематичності тренувань.

З другого краю етапі збільшити обсяг навантаження в змішаномуаеробно-анаеробном режимі енергозабезпечення, застосовуючи при цьому безперервну рівномірну роботу у формітемпового бігу, кросу, плавання тощо. широтою діапазону швидкостей досубкритической включно, і навіть різну безперервну зміну роботу, зокрема, й у формі кругового тренування.

На етапі, у разі, коли пред'являються підвищені вимоги допрофессионально-прикладной фізичній підготовці, слід збільшити обсяги тренувальних навантажень рахунок застосування більш інтенсивних вправ, виконуваних методамиинтервальной і повторної роботи у змішаномуаеробно-анаеробном іанаеробном режимах, і вибірково впливаючи деякі компоненти специфічної витривалості.


Глава 2. Завдання, методи лікування й організація досліджень

2.1 Завдання досліджень

1. Визначити рівень витривалості студентам.

2. Розробити шкалу оцінки рівня розвитку витривалості студентам.

2.2 Методи досліджень

1. Аналіз науково-методичною літератури: проводився для виявлення інформації на тему. Було використано 7 джерел, де є даних про бігу на витривалість, і який розкривають цю проблему.

2.Контрольно-педагогическое тестування: з оцінки рівня витривалості використовувався тест Купера (>2400м).

3.Математико-статистический обробка даних.

Методи математичної статистики

Статистичне опрацювання зібраного масиву даних здійснювалася на персональному комп'ютері Pentium 2 за стандартними програмами []

Визначалися такі статистичні показники: середнє арифметичне значення (Х), середнє квадратичне відхилення (±>s) , стандартна помилка середнього значення (± М), коефіцієнт варіації (V%),

Формули розрахунку показників наведено нижче:

– середня арифметична ():

,


де xі – значення конкретного показника, P.S - знак підсумовування, n – число учасників дослідження;

– середнєквадратическое відхилення (стандартне відхилення) (>s):

,

де - сума різниці між кожним показником і середній арифметичній величиною (сума квадратів відхилень);

– помилка середньої арифметичній (>m):

,

деs - середнєквадратическое відхилення вибіркової сукупності;

 n – число піддослідних; коефіцієнт варіації (V):

;

2.3 Організація досліджень

1. Контингент. У тесті брали участь студенти кафедри легкої атлетики у кількості 18 людина. Дослідження проводилося у залі.

2. Тест проводився по загальноприйнятої методиці Купера. Перед тестом проводилася розминка: біг в повільний темп 5-8 хвилин,общеразвивающие вправи,специально-беговие вправи.


Глава 3. Результати досліджень, і обговорення

3.1 Рівень функціональної підготовленості студентів кафедри легкої атлетики по тесту Купера

Таблиця 1

статистичні показники результати
M 10,73
> 1,77
±>m 0,43
V% 16,52

Середній показник студентам кафедри легкої атлетики дорівнює -10,73, середнєотклонение-1,77, середня помилкавиборки-0,43 , а коефіцієнт варіації дорівнює- 16,52%.

Таблиця 2 Шкала оцінки рівня розвитку витривалості

Контрольні вправи

Високий рівень

>Х-3

Рівень вищий за середній

>Х-1,5

Середній рівень

Х

Рівень нижчий від середнього

>Х+1,5

Низький рівень

>Х+3

Тест Купера 5,42 8,08 10,73 13,39 16,04

З таблиці 2 можна дійти невтішного висновку, що таке середній результат студентам кафедри легкої атлетики з бігу на 2400 м (тест Купера) належить до середнього рівня підготовленості.


Висновки

У результаті студентів кафедри легкої атлетики можна зробити такі висновки:

1. Через війну математичного опрацювання результатів тестування було визначено: середній показник становить - 10,73, середнє відхилення - 1,77, середня помилка вибірки - 0,43 , а коефіцієнт варіації дорівнює - 16,52%.

1. Виходячи, із наслідків показників таблиці 2 можна сказати: середній результат показали 8 людина, а високий і неприйнятно низький рівні розвитку витривалості хто б показав.


Література

1.Курамшин,Ю.Ф. Теорія й методику фізичної культури [Текст] /Ю.Ф.Курамшин. – 2-ге вид.,испр. – М.: Радянський спорт, 2004. – 464 з.

2.Озолин,Н.Г.Настольная книга тренера: Наука перемагати [Текст] /Н.Г.Озолин. – М.:Астрель, 2004. – 863 з.

3.ОзолинН.Г. Легка атлетика:Учеб. Дляинт-овфиз.культ./ Під ред. М. Р.Озолина, У. І.Воронкина, Фізкультура і спорт, 1989. – 671 з., мул.

4.Верхошанский Ю. У. Основи спеціальної фізичної підготовки спортсменів.- М.: Фізкультура і спорт, 1988.- 331 з., - (Наука - спорту).

5. Решетников, Н.В. Фізична культура [Текст]:Учеб. для студентів середовищ. проф.учеб. закладів / Н.В. Решетников,Ю.Л.Кислицин. – 4-те вид., стер. – М.: Академія, 2005. – 152 з.

6.Погодаев, Г.І.Настольная книга вчителя фізичної культури [Текст] / Г.І.Погодаев. – 2-ге вид., перераб. ідоп. – М.: Фізкультура і спорт, 2000. – 496 з.

7. Матвєєв, Л. П. Теорія й методику фізичної культури [Текст]:Учеб. для студентів вузів / Л. П. Матвєєв. – 3-тє вид. – СПб.:Лань, 2003. – 160 з.


Схожі реферати:

Навігація