Реферати українською » Физкультура и спорт » Сучасний стан готельного господарства України: регіональний аспект (на прікладі Харківського регіону)


Реферат Сучасний стан готельного господарства України: регіональний аспект (на прікладі Харківського регіону)

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ХАРКІВСЬКАНАЦІОНАЛЬНААКАДЕМІЯМІСЬКОГОГОСПОДАРСТВА

Кафедра туризму йготельногогосподарства

>Курсова робота

на задану тему:

“сучасний станготельногогосподарства України:регіональний аспект (наприкладіХАРКІВСЬКОГОрегіону)”

>Виконала

Студентка ІІІ курсу

>Мирошник Ганна

>ХАРКІВ 2010


>ЗМІСТ

>ВСТУП

1. Характеристикарегіону

2. Характеристикарегіональногоринкуготельнихпослуг

3. Характеристикаіншихзасобіврозміщення

>ВИСНОВКИ

СПИСОКЛІТЕРАТУРИ


>ВСТУП

Данакурсова роботаприсвяченаоволодіннюметодикоюформуваннябазиданихзасобіврозміщенняХарківськогорегіону України танавичкамианалізурегіональногоринкуготельнихпослуг, атакожвивченнюготельнихпідприємств та їхнього характеристики,дослідженнюстатистичноїінформаціїщодозбільшення/зменшеннякількостіготельнихпідприємств, базвідпочинку,пансіонатів,санаторіїв,дитячихтаборів. Унійрозкрита тема йпроблемизв’язані зрозвиткомзаходівготельногогосподарства уданомурегіоні йдеякіможливіваріанти його покращання.

Уході роботи явиконалаусіпотрібнізадачі:

1.ОхарактеризувалаХарківськийрегіон.

2.Зробила характеристикурегіональногоринкуготельнихпослуг уХарківськійобласті.

3.Охарактеризувалаіншізасобирозміщення уХарківськійобласті.


>РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКАРЕГІОНУ

>Харківськаобласть — область уСлобідській Україні вмежахПридніпровськоїнизовини йСередньоруськоївисочини.

Областьрозташована насході України.Вонамежує ізЛуганською,Донецькою,Дніпропетровською,Полтавською,Сумською областями України та ізРосією.

>Площа — 31,4 тис. кв. км

>Населення — 2 760 948осіб, до тогочисліміського 2 208 029осіб йсільського 552 919осіб[1].

>Густота населення —вищесередньої по стране, 96,2 особини на кв. км.

>Національний склад населення

(запереписом 2001 р.):

>Українців 70,7 %

>росіян 29,3 %

>євреїв 2,7 %

>білорусів 0,5 %

>інших 1,2 %        

>вірменів 0,4 %

>азербайджанців 0,2 %

>грузинів 0,2 %

>Рис.1.1- КартаХарківськоїобласті


>Селищні зарадиХарківськоїобласті
>Назваселищної заради Район >Кількість селищміського типу >Кількістьсільськихнаселенихпунктів

>Кількість

селищ

>Кількість

>сіл

>Андріївськаселищна рада >Балаклійський район 1
>Бабаївськаселищна рада >Харківський район 1 1 1
>Безлюдівськаселищна рада >Харківський район 1
>Березівськаселищна рада >Харківський район 1
>Білоколодязькаселищна рада >Вовчанський район 1 2 2
>Бірківськаселищна рада >Нововодолазький район 1 4 4
>Близнюківськаселищна рада >Близнюківський район 1 2 1 1
>Борівськаселищна рада >Борівський район 1 3 3
>Будянськаселищна рада >Харківський район 1 2 2
>Васищівськаселищна рада >Харківський район 1 1 1
>Введенськаселищна рада >Чугуївський район 1 4 4
>Великобурлуцькаселищна рада >Великобурлуцький район 1 15 2 13
>Височанськаселищна рада >Харківський район 1 1 1
>Вільчанськаселищна рада >Вовчанський район 1
>Вільшанськаселищна рада >Дергачівський район 1
>Гутянськаселищна рада >Богодухівський район 1 2 2
>Дворічанськаселищна рада >Дворічанський район 1 1 1
>Есхарівськаселищна рада >Чугуївський район 1
>Зачепилівськаселищна рада >Зачепилівський район 1 2 2
>Зідьківськаселищна рада >Зміївський район 1 3 3
>Золочівськаселищна рада >Золочівський район 1 9 9
>Кегичівськаселищна рада >Кегичівський район 1 2 2
>Ков'язькаселищна рада >Валківський район 1 4 4
>Козачо-Лопанськаселищна рада >Дергачівський район 1 4 1 3
>Коломацькаселищна рада >Коломацький район 1 1 1
>Комсомольськаселищна рада >Зміївський район 1 2 2
>Коротичанськаселищна рада >Харківський район 1 2 1 1
>Костянтинівськаселищна рада >Краснокутський район 1 3 3
>Кочетоцькаселищна рада >Чугуївський район 1
>Краснокутськаселищна рада >Краснокутський район 1 4 4
>Краснопавлівськаселищна рада >Лозівський район 1 2 2
>Кулиничівськаселищна рада >Харківський район 1 13 7 6
>Куп'янськ-Вузловаселищна рада >Куп'янськ 1
>Малинівськаселищна рада >Чугуївський район 1
>Малоданилівськаселищна рада >Дергачівський район 1 4 4
>Манченківськаселищна рада >Харківський район 1 9 5 4
>Нововодолазькаселищна рада >Нововодолазький район 1 1 1
>Новопокровськаселищна рада >Чугуївський район 1 1 1
>Орільськаселищна рада >Лозівський район 1 7 7
>Панютинськаселищна рада >Лозова 1 1 1
>Пересічнянськаселищна рада >Дергачівський район 1 2 2
>Печенізькаселищна рада >Печенізький район 1 3 3
>Пісочинськаселищна рада >Харківський район 1 3 1 2
>Покотилівськаселищна рада >Харківський район 1
>Приколотненськаселищна рада >Великобурлуцький район 1 1 1
>Прудянськаселищна рада >Дергачівський район 1 2 2
>Роганськаселищна рада >Харківський район 1 1 1
>Савинськаселищна рада >Балаклійський район 1 2 1 1
>Сахновщинськаселищна рада >Сахновщинський район 1 3 3
>Слатинськаселищна рада >Дергачівський район 1 1 1
>Солоницівськаселищна рада >Дергачівський район 1 3 3
>Старомерчицькаселищна рада >Валківський район 1 5 2 3
>Старосалтівськаселищна рада >Вовчанський район 1 3 3
>Утківськаселищна рада >Харківський район 1 4 4
>Хорошівськаселищна рада >Харківський район 1
>Чапаєвськаселищна рада >Кегичівський район 1 2 2
>Червонодонецькаселищна рада >Балаклійський район 1 4 4
>Чкаловськаселищна рада >Чугуївський район 1 4 1 3
>Шарівськаселищна рада >Богодухівський район 1 2 1 1
>Шевченківськаселищна рада >Шевченківський район 1 8 8

>Рис.1.2-Схематична КартаХарківськоїобласті


>Соціально-економічніресурси

>Потужніпромислові підприємства уБалаклії (>виробництво цементу табудівельнихматеріалів),ум.Первомайський (>хімічнапромисловість),Ізюмі (>приладобудування, оптика),Змієві (>виробництвоелектроенергії),Лозовій,Куп'янську,Чугуєві (>машинобудування таметалообробка).

>Розвиненапереробна тахарчовапромисловість, котріорієнтовані намісцевесільськегосподарство.

>Головнісільськогосподарські культури:кукурудза,соняшник,пшениця,кормові труй,цукровийбуряк,ячмінь таін.Розвиненесадівництво (>вишні,груші,суниці,сливи,яблука тощо).

Уобластіфункціонуєпотужнатранспортнамережа.Найбільшізалізничністанції —Ізюм,Куп'янськ,Люботин,Лозова.Важливіміжнародніавтотраси уДонбас, наКиїв, Москву,Сімферополь.

>РівеньгазифікаціїХарківськоїобласті (на середину 2009 року) - 68,8%, міст та селищ – 80,8%,сіл – 51,9%.[4]

>Кориснікопалини

>Значніпоклади природного газу (Шебелинка,Красноград),вапняку,крейди,іншихкориснихкопалин.

Запопереднімиоцінками,запаси газу вмежахвідомихродовищ у наХарківщиністановлять 75мільярдівкубічнихметрів. Аперспективніпрогнознізапасигазовихресурсівсягають 800мільярдів.Харківщина був йзалишається до 2010 рокуголовнимгазовидобувнимрегіоном України.їїперспективнізапасиоцінено 8мільйонами 100тисячами тонн.

>Історико-культурніресурси

Уобласті багатослідівпоселень людей заостанні 10000 років,наприклад, уБогодухівському,Борівському,Валківському,Коломацькому,Краснокутському,Ізюмському районах.Зустрічаютьсяслідискіфів,хозарів (>салтівська культура),сарматів йпеченігів (>навітьєнаселений пункт із такоюназвою —Печеніги). Зісторією слав'ян таКиївськоїРусіпов'язуютьматеріалирозкопок наУдахпоблизуХаркова. У 1111році урайоніІзюмукиївський князьВолодимир Мономахвоював ізполовцями. Через 70 років князьІгорзупиняється урайоні міськіКременець вІзюмі, де тоді бувумовний кордонКиївськоїРусі.Цяподіявідбитаепізодом улітописі «Слово про полкуІгореві» («Про, Російська землі,ти заспиною…»).Татаро-монголи, щозруйнувалиціземлі усередині XIIIсторіччя,довгий годину не дозволялиорати «Діке полі». У 1596роціпівденнішеІзюму бувзаснованапершаросійськафортеця —Цареборисів.Зберігсямеморіальнийкаміньмасою укілька тонн,якийпозначивзакладенняфортеці у 1596—1612роках.Освоєння удругійполовині XVIIсторіччя району, щодіставназву «>Слобідська Україна»,представлененазвамибагатьохнаселенихпунктів:Балаклія,Васищеве,Ізюм,Куп'янськ,Чугуїв та десяткамиінших.Після 1654 рокусюди переселялися ізЗахідної таПівнічної Україницілими селами,інодінавіть давалистаріназвиновимпоселенням (>Вільшана,Золочів таін.).Склавсяоригінальнийадміністративнийустрій —поділ на полки (>Харківський,Ізюмський таін.).Поблизу відобороннихспоруд росли села йміста. Назаходіобласті у 1708—1709рокахпройшливійськові діїшведських йросійськихвійськ, щопередувалиПолтавськійбитві. Упершійполовині XVIIIсторіччя булиспоруджені напівдніобласті урайоніБалаклії,Лозової,Первомайськогопотужніземельніукріплення — Українськаоборонналінія.Залишкифортець йвалівцієїлініїзбереглись уКраснограді таіншихмісцях.

>Численніхрами сталічудовимиархітектурними прикрасамиобласті.

Уобластіємісця,пам'ятники,музеї,пов'язані ізподіями,справами та подвигамидинастій та окремихосіб, таких як:Данилевські,Донець-Захаржевські,Каразіни,Харитоненки,Шидловські, Л.Кеніг, П.Мартинович, І.Первомайський, І.Рєпін, Р. Сковорода, До.Треньов, Р.Хоперська, А. Щусєв,О.Ярош таін.

>Багатопам'ятників,присвяченихподіямгромадянськоївійни йВеликоїВітчизняноївійни (>меморіальнікомплекси ">Висота маршалаКонєва", ">Дробицький яр",курганиСлави,братськімогили,меморіал уселіСоколове таін.).

>Кліматогеографічніресурси

Областьзнаходиться у зонахлісостепу та степу.Клімат —помірноконтинентальний.Середня температура усічні 7С, алипні +21С.Рельєф убільшійчастиніобластірівнинний,цепівнічно-східначастинаПридніпровськоїнизовини.Середґрунтівпереважаютьчорноземи. НапівночіобластієвідрогиСередньоруськоївисочини, але впівденномусході —Донецькоївисочини.

>Ліси йкущізаймаютьлише 11% територїобласті, йрозташовані смердотіпереважно урічищахрічок нависокихправих берегах.СтеповірайониХарківськоїобластіхарактеризуютьсярівнинним ландшафтом,інодізустрічаютьсяглибокіяри. СистемарічокХарківськоїобластімаєпевніособливості.НайбільшоюрічкоюобластієСіверськийДонець —найбільшарічкаЛівобережної України (>довжина 1053 км).СіверськийДонецьпочинається вРосії урайонімістаБілгород,протікаєтериторієюХарківської,Донецької,Луганської областей йвпадає в Дон уРостовськійобласті. Великими притокамиСіверськогоДінцяєОскіл,Уди,Межова. Друга групарічок —цедрібністеповірічки, щомайжевисихаютьвлітку йтечуть від центруобласті напівдень.Усі смердотіє притокамиДніпра —Багата,Орель,Орчик, Самара таін.Третя групадрібнихрічоктечесередлуків талісів напівнічномузаходіобласті (Коломак, Мерло таін.).Вонитакож належати добасейнаДніпра, але йвпадають уВорсклу. Таким чином, на територїХарківськоїобласті проходитивододіл великихводних системЄвропи:Дніпра й Дону.Цейвододіл ідеумовноуздовжлініїЗолочів —Богодухів — Валки — Нова Водолага —Первомайський —Лозова, а йогоособливістюєвідсутністьвисокихгір,численнімілини нарічках.Саменаявність такоговододілувизначилаісторичнішляхи рухународів йвійськ черезтериторіюХарківськоїобласті,наприклад,відомийМуравський шлях із Кріму в Україну.

Уобластіє багатолісових озер (>поблизуЗмієва,Чугуєва,Балаклії), котрі, як правило,зв'язані із русламирічок.Найбільше озеро — Ліман —розташоване недалеко відмістаЗміїв.Навколишня красалісів й цибулю, чиста вода самих озерроблять їхнього одним із місцьвідпочинку таоб'єктом туризму. Уобластієдекількаштучнихводосховищ,каналів. НаОсколіспорудженонайбільшеводосховищеобласті —Червонооскільське.Воно було бпобудоване у 1954році дляпостачаннядонецьких шахт водою йпростягається відЧервоногоОсколу (употужномулісовомумасиві намежіХарківської йДонецької областей) напівніч на багатодесятківкілометрів (доКуп'янська). Удеякихмісцях ширинаводосховищадосягає 1-2 км.РусламирічокОрель таіншихстеповихрічок подземлею та поповерхні проходити через область канал «>Дніпро-Донбас», наякомуєнайбільше —Червонопавлівське —водосховище, що входити досистемизрошенняполівобласті.

Напівночіобласті наСіверськомуДінцірозташованеПеченізькеводосховище. На берегахСіверськогоДінця таіншихрічокрозкинулисьчудовіліси тазаливні луки. Улісахростуть дуби,сосни,осики,верби таінші дерева;живуть багатозайців,птахів,іншихрізнихтварин такомах;зустрічаютьсячисленнівидигрибів, трав,квітів. Урічках водитисячималовидівриб: щука, карась,товстолобик таін. Уобластієтакожзариблені озера та ділянкириборозведення. Ауздовжберегіврічокпростяглисячисленніпляжі,чарівнімісця,наприклад, урочищіКоробовіХутори,Фігуровка,місцяпоблизунаселенихпунктівБалаклія,Гороховатка,Зміїв,Ізюм, ЧервонійОскіл, ЧервонійДонець.

>Місцевість уміжріччяххвиляста, із пологимипідйомами та спусками, багатодивовижнихпейзажів:безмежні поля,пагорби тависочини із гаями. Узеленідерев такущівховаютьсявулиці міст йсіл.Єлісонасадженняуздовждоріг йнавколополів.Багатічорноземиобластіутворились,зокрема, уXIII—XVIIIстоліттяхзавдякинаявностінеораної територї так званого «Дикого поля». Закожні 100 років усередньомунарощувалось 25 див благодатногоґрунту.

>Середприроднихоб'єктів, щоохороняються, можнавідзначити дендропарк уКраснокутську,садово-парковікомплекси уСковородинівці, СтаромуМерчику,Шаровці таін.

>Бальнеологічніресурсипредставленімінеральною водою курорту «>Березовськімінеральні води» подХарковом.

>Висновки

Насьогодніпріоритетнимзавданнямгалузі туризму уХарківськійобластієсприяннярозвиткув’їзного тавнутрішнього туризму шляхомствореннятуристично-інформаційнихцентрів урегіонах та забезпеченнястворенняінформаційно-рекламнихматеріалів протуристичнийпотенціалобласті.Требазабезпечитирозвитокконкурентоспроможноїсфери туризму вХарківськійобласті, щостворитьреальніможливості дляподальшогостійкогорозвитку туризму,задоволення потребтуристів уякіснихтуристичних йсанаторно-курортних продуктах,сприятимезбереженню іраціональномувикористанню природногосередовища такультурно-історичної спадщини,соціально-економічномурозвиткуобласті, до тогочислі зарахунокподатковихнадходжень до бюджету, збільшеннякількостіробочих місць.

>Луганська областьмаєвеличезнутериторіюстепів,красивихкраєвидів,тож явважаю, що якщодоречнимрозвинути вній вело туризм.ТакожХарківська областьєобластюсільськогосподарською,тож можнаспробуватиутворитисільськогосподарський туризм.


>РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКАРЕГІОНАЛЬНОГОРИНКУГОТЕЛЬНИХПОСЛУГ

>Таблиця 2.1

>Готелі таіншімісця длятимчасовогопроживання

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
>Кількістьготелів таінших місць длятимчасовогопроживання 43 40 40 39 38 56 79 83 101 94
>Кількістьномерів 1851 1604 1470 1480 1414 1866 2012 2134 2476 2333

>Житловаплоща всіхномерів, тис. м2

30,4 29,1 27,9 29,5 30,0 38,1 41,9 43,6 50,8 48,7
>Одноразовамісткість, місць 3297 2832 2617 2654
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація