Реферати українською » Физкультура и спорт » Використання методу кругового тренування для підвищення функціональних здібностей боксерів


Реферат Використання методу кругового тренування для підвищення функціональних здібностей боксерів

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

Глава I. Теоретичне обгрунтування застосування методу кругового тренування у розвиток функціональної підготовки боксерів

1.1 Основне поняття функціональної підготовки боксерів

1.2 Основні фізичні якості боксерів та їх розвитку

1.2.1Скоростно-силовие здібності боксерів і шляхи їх розвитку

1.2.2Виносливость та шляхи його розвитку

1.2.3 Методики підвищення функціональної підготовки боксерів

1.3 Вікові особливості юнацького спорту

1.4 Загальні засади застосування методу кругового тренування в заняттях боксом

Глава II. Мета, завдання, методи лікування й організація дослідження

2.1 Мету й завдання дослідження

2.2 Методика дослідження

2.3 Організація дослідження

Глава III.Опитно-експериментальная робота з застосуванню методу кругового тренування у розвиток функціональної підготовки боксерів

3.1 Побудова кругових тренувань першому етапі досліджень

3.2 Побудова кругових тренувань другого етапу досліджень

3.3 Результати дослідження та обговорення

Висновки і практичні рекомендації

Укладання

Додатка


Запровадження

Актуальність цієї проблеми у тому, що за умови сучасного боксу, з його найвищими вимогами до фізичного і техніко-тактичної підготовці боксерів, задля досягнення високих спортивних результатів слід шукати нові шляхи і методики розвитку спортсменів.

Минулий Чемпіонат Росії у Якутську наочно переконав нашій важливості хорошою функціональної підготовленості боксерів, насамперед у вмінні тримати високий темп бою, витримувати силову боротьбу, швидко відновлюватися. З огляду на збільшення щільності бою останнім часом, і навіть підвищення ефективності бойових дій на заключному вирішальному раунді поєдинку, можна говорити про високе рівні витривалості боксерів й прогнозувати подальший прогрес у розвитку вказаної вельми значущої якості у майбутньому. Приблизно те саме можна згадати і швидкості про силу ударів - сучасний бокс стає дедалі швидким і жорстким.

У цьому роботі хочемо розглянути можливості підвищення функціональної підготовленості боксерів методом кругового тренування.

Гіпотеза дослідження: нам здається, що спеціально розроблена для боксерів-початківців методика кругового тренування допоможе швидшому засвоєнню необхідних навичок та розвитку всіх фізичних якостей.

Об'єктом дослідження є тренувальний процес юнаків, котрі займаються боксом.

Предметом дослідження є застосування комплексу спеціальної кругового тренування в навчально-тренувальних заняттях боксерів.

Наукова новизна: було розглянуто організація та застосування комплексу спеціальних кругових тренувань у різні періоди тренувального процесу, вплив цього методу на фізичну й функціональну підготовку боксерів ДЮСШ №5 р.Якутска.

Теоретична значимість: розробили спеціалізована комплексна кругова тренування, спрямовану підвищення функціональної підготовленості юнаків, котрі займаються боксом.

Практична значимість: проведені засвідчили ефективність застосування спеціалізованої комплексної кругового тренування в тренувальному процесі юних боксерів. Ця методика можна використовувати у роботі аналогічних секцій боксу, зокрема, УТР (училище олімпійського резерву).

>Опитно-експериментальная база дослідження: секція боксу при ДЮСШ №5 р.Якутска РС (Я).

Структура роботи: дипломна робота складається з запровадження, 3-х глав, укладання, списку літератури та додатків.

Не претендуємо на унікальність нашого дослідження, у світлі наявного матеріалу, тим щонайменше, вважаємо, що це робота може зіграти деяку позитивну роль розвитку тренувального процесу, допомогти чинним тренерам у їхній роботі. Тому нами було обрано тема - для дипломної роботи - застосування методу кругового тренування підвищення функціональної підготовки боксерів.


Глава I. Теоретичне обгрунтування застосування методу кругового тренування у розвиток функціональної підготовки боксерів

1.1 Основне поняття функціональної підготовки боксерів

Багаторічна тренування - ця справа вкрай складного процесу, до складу якого у собі діяльність організму, що його систем. Уся рухова діяльність людини виконується м'язової масою, регульованої центральними і периферичними механізмами нервової системи, функціонально і енергетичнообеспечивающаяся одними й тими самими фізіологічними системами. Організм людини має унікальні корисні властивості: функціональної універсальністю і пристосувальної активністю. Завдяки ним, внаслідок цілеспрямованою і регулярної фізичної тренування, організм вибірково підвищує свої робочі можливості і кількісно розвиває ту форму специфічної пристосованості, яка обумовлена конкретної рухової банківською діяльністю та, переважно, визначає її успіх. Такий вибіркового характеру функціональної спеціалізації обумовлюється, переважно, режимом виконуваної роботи, що характеризується двома чинниками: обсягом і інтенсивністю >тренирующих впливів.

У зв'язку з цим тут доцільно казати про морфофункціональної спеціалізації організму (МФС) - на боксерському сленгу ">функционалки", яка від умов тренувальної і змагальної діяльності (>Верхошанский,с.127[1]). Вона формується конкретної виду м'язової роботи і виявляє міру розвитку спеціалізованих відчуттів (почуття дистанції, почуття удару й т.д.), фізичної працездатності й ін.

Для морфофункціональної спеціалізації характерні певніанатомо-физические зміни, що виявляються:

по-перше, у розвитку функціональних можливостей організму у потрібному напрямку;

по-друге, в узгодженості дій всіхфункционально-активних систем, що обумовлюють високий рівень життєзабезпечення;

по-третє, вгетерохронности пристосувальних перебудов організму.

Потрібна спрямованість МФС осягається через спеціалізованої тренування, коли він умови спортивної діяльності сприяють формуванню спеціалізованої функціональної структури, які забезпечують цієї діяльності.

Процес спеціалізації тренування в боксі зачіпає, поруч із використанням спеціальних,общеразвивающие вправи. Широке використання коштівОФП виправдовується гостротою впливу спеціальних вправ на психіку спортсмена. Тренування боксера неспроможна перебувати тільки з вправ в парах, роботи з снарядах, спарингів, вільних боїв та інших. У навчально-тренувальний процес природно вплітаються різні бігові вправи, роботу з вагами, спортивні і рухливі ігри, які, проте, носять спеціалізований характер. Спеціалізація загальнорозвиваючих вправ здійснюється шляхом зближення його з змагальними, й не так формою, як з характеру нервово-м'язових зусиль, режиму праці та іншими параметрами.

Такий їхній підхід передбачає існування щодо самостійних розділів тренування, які безпосередньо пов'язані зі специфікою виду спорту, і розділів, які такого зв'язку немає, але створюють передумови для ефективної спеціальної тренування. У процесі спортивної тренування вирішуються різноманітні приватні та перспективні завдання, що забезпечують досягнення кінцевої мети - підвести спортсмена до піку його спортивної форми. Ці завдання вирішуються застосуванням різноманітних засобів і методів тренування, актуальних конкретної етапу підготовки.

Тут можна послатися на досвід роботи юнацької збірної команди СРСР з боксу. У основу вдосконалення функціональної підготовленості і його комплексної оцінки було покладено класифікація вправ по робочим потужностями і зонам їх інтенсивності (максимальної,субмаксимальной, великий і помірної потужностей). За даними авторівКопцева та інших. (>стр.16) [2], до зон:

максимальної потужності належить фізична навантаження (тривалістю до 20 з) - біг 60, 100 і 200 м;

>субмаксимальной - фізична навантаження (до 5 хв) - біг 400, 800, 1500 м;

великий - фізична навантаження (до 30 хв) - біг 3000, 5000 м;

помірної потужності -стайерский біг (60 мін та більш).

На ранніх етапах спортивного вдосконалення обсяг коштів загальної підготовки значно більше обсягу коштів спеціальної. В міру зростання спортивного майстерності це співвідношення змінюється у бік зростання коштів спеціальної підготовки, а загальна підготовка набуває допоміжний характер.

Співвідношення коштів загальної економічної й спеціальної підготувань змінюється залежно від дуже багатьох чинників: віку, кваліфікації, власної маси тіла спортсменів, ступеня тренованості, етапу підготовки річного чи піврічного циклів тренування та інших.

Відсоткове співвідношення і спрямованість загальної площі і спеціальної підготувань залежить від перелічених факторів, і може варіювати в значних межах. Від, наскільки вірно тренер спланував це співвідношення, відчув силутренирующего впливу поставлених ним коштів підготовки, залежить результат виступи у конкретних змаганнях. Найчастіше досвідчені тренери на початкупредсоревновательного етапу підготовки зменшують обсяг спеціалізованих коштів, воліючи їм вправи загального характеру, але зберігаючи у своїй потрібний (змагальний) режим роботи. Відомо, зміна техніко-тактичних характеристик у сформованого бійця напредсоревновательном етапі - досить складна й проблематична завдання. Простіше і важливіше підвести атлета до старту "свіжим" у фізичному і цілком здорових психічно, уникнувши стану втоми. З цією метою вправи загального характеру підходять більше, ніж спеціальні, що більш гостро впливають на психіку спортсмена. У той самий час, немає чіткої кордони між розглянутими загальної площі і спеціальноїподготовками. Існує велика кількість вправ, які мають проміжний характер, і виконуваних за умов, коли важко сказати, якого виду підготовки їх віднести. Часто один і той ж вправу може ефективно використовуватися різними етапах і періодах тренування, що залежить від обсягу й інтенсивностізадаваемой навантаження.

До основним фізичним якостям кожного спортсмена ставляться: сила, швидкість, витривалість, вправність та координація. Ці якості мають важливого значення у вигляді спорту, але у кожному виді спорту виявляються специфічно, під впливом особливостей його техніки і тактики. Отже, функціональна підготовка боксера відрізняється від функціональної підготовки, скажімо, лижника і навіть борця.

Рівень фізичної підготовки визначає здатність боксера адаптуватися до найвищих навантажень, сприяє відновленню у найбільш стислі терміни спортивної форми, стабільному збереженню тренованості, скорочення відновного періоду і під час окремих вправ під час тренувальних занять і за тренуваннях загалом.


1.2 Основні фізичні якості боксерів та їх розвитку

До кожного виду спорту характерна своя спеціалізована функціональна структура, забезпечує м'язову діяльність тій чи іншій спрямованості.

Діяльність боксерів в змагальному поєдинку характеризується багаторазовим проявом максимальних зусиль вибухового характеру до виконання інтенсивної короткочасною роботи, яке чергується з нетривалими інтервалами менш інтенсивної роботи з дальньої дистанції, зі збереженням просторової точності рухів та його робочої ефективності.

Для спеціальної фізичної підготовки у різних видах єдиноборств можна підбирати чи складати вправи, зорієнтовані в розвитку тієї чи іншої якості.

 

1.2.1Скоростно-силовие здібності боксерів і шляхи їх розвитку

Під спеціальної силою у єдиноборствах розуміють здатність отримувати оцінюваний результат діяльності, зі найменшим напругою м'язів чи найменшої сумарною витратою енергії.

Відомо, що максимальну силу спортсмени можна підвищити двома шляхами:

а й за рахунок збільшення м'язової маси;

б) з допомогою вдосконаленнявнутримишечной імежмишечной координації.

Набута сила зберігається довше, коли його збільшення супроводжується одночасним зростанням м'язової маси, і навпаки, сила втрачається швидше, якщо маса м'язів не збільшується. Якщо спортсмен систематично не застосовує вправи, потребують значних м'язових напруг, відбувається зниження сили.

>Физиологический механізм збільшення сили з допомогою зростання м'язової маси грунтується на інтенсивному розщепленні білків працюючих м'язів у виконання фізичних вправ. У цьому застосовувані обтяження мають бути досить великими, але з максимальними (наприклад, штанга вагою 60-75 % від максимуму). Тривалість серії вправ повинна бути 20-40 сек., що дозволяє здійснювати руху протягом рахунок необхідного у разі анаеробного механізму енергозабезпечення. Менша тривалість вправ категорично не рекомендується, оскільки обмінні процеси в м'язах не встигають активізуватися. Натомість20-40-секундние вправи викликають істотні зміни складу білків в працюючих м'язах. У підсумку, після активного розщеплення білків під час відпочинку відбувається посилений їхресинтез (відновлення тасверхвосстановление), що призводить до зростання м'язовогопоперечника.

Отже, збільшення м'язової маси найефективнішою можна вважати роботи з вагою, що можна підняти 5-10 раз. У цьому слід виконувати тренувальну роботу досить довго (1,5-2 години), здійснюючи по 3-4 підходи до одному вазі чи кожному вправі. Доцільно, щоб у кожному підході вправу виконувалося "вщерть" (інтервали відпочинку між підходами невеликі - 0,5-2 хв) й у наступний підхід здійснювався і натомістьнедовосстановления.

Зменшення ваги обтяження призводить до "включенню"аеробного механізму енергозабезпечення та зниження інтенсивності розщеплення м'язових білків. Отже, така не сприяє зростанню м'язової маси.

Інший шлях підвищити рівень максимальної сили грунтується на вдосконаленні координаційних зв'язків в нервовій системі, які забезпечують поліпшеннявнутримишечной імежмишечной координації. Встановлено, які зазвичай у роботі (навіть за максимальних зусиллях) бере участь лише 30-60 % м'язових волокон. З допомогою спеціальної тренування можна значно підвищити здатність синхронізувати активність м'язових волокон, яка проявляється у збільшенні м'язової сили без гіпертрофії м'язів (>Дегтярев та інших.,стр.21)[3].

Заради покращаннявнутримишечной координації необхідно застосовувати обтяження не більше 75-100 % від максимуму, доступного спортсмену у цьому чи іншому вправі. Тренування, спрямовану вдосконаленнямежмишечной координації, передбачає формування оптимальної узгодженості у роботі м'язів, що у русі, і навіть раціонального взаємодіїмишц-синергистов і антагоністів.

При вдосконаленнімежмишечной координації величина обтяження мусить бути близька до змагальній. Отже, при вдосконаленнімежмишечной координації в боксі доцільно застосовувати невеликі обтяження. Наприклад, можна виконувати вправу "в бій із тінню" з обтяженнями до рук, розмір яких (залежно від підготовленості спортсменів) мусить бути 0,5-2,5 кг, і навіть пересування в манжетах (обтяження, одягнені на нижню частина гомілки), вагу яких їх може становити 1,5-3,5 кг кожної ноги. Основним умовою і під час вправ, вкладених у вдосконаленнямежмишечной координації, є виконання рухів з повним дотриманням їх координаційної структури (тобто. технічно правильно) і з швидкістю, рівної змагальній чи перевищує її. У цьому обов'язковим є збереження послідовності включення до роботу м'язових груп, і співвідношення величин їх напруги.

Можна рекомендувати таку методику виконання вправ: 1 хв - "в бій із тінню" без обтяжень, 2 хв - з обтяженнями і одну хв - без обтяжень.

З коштівобщесиловой підготовки доцільно застосовувати виштовхування від грудях металевої палиці (вагою 5-10 кг) з положення фронтальній стійки. У цьому важливо, щоб післяпружинящегоподседа (амплітуда згинання ніг в колінних суглобах мусить бути близько 100-120°) якомога швидше відбувалося відштовхування від опори і випрямлення ніг. Моменти випрямлення ніг і рук мають співпадати за часом, як у реальному прямий удар правої на думку.

>Общеподготовительним засобом, який поліпшуємежмишечную координацію у боксерів, є й метання ядер чи каменів (вагою 3-5 кг) з повним дотриманням техніки ударів.

Перераховані вище вправи доцільно виконувати серіями по 8-15 раз; після цієї сировини впродовж 10-15 сек (в швидкому темпі) виконуються ударні руху без обтяжень, та був вправи на розслаблення і самомасаж м'язів до відновлення працездатності. У першому занятті то, можливо до 5 серій кожного з цих вправ.

При прояві динамічної сили у боксерському поєдинку характер зусиль то, можливо вибуховим і швидким (Філімонов В.І.,стр.128) [4]. Швидка сила характеризується здатністю м'язів швидкого виконання руху. Вона проявляється під час боксером тактичних ударів і фінтів, соціальній та хибних пересуваннях, миттєвих захистах,многоударних серіях. Для кількісної оцінки швидкої сили використовуються показники швидкість руху.

Для вдосконалення швидкої сили застосовуються вправи з відносно невеликим

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація