Реферати українською » Физкультура и спорт » Науково-методичні основи спеціальних занять спортом в шкільному віці


Реферат Науково-методичні основи спеціальних занять спортом в шкільному віці

>УЗБЕСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ІНСТИТУТФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ


>НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕОСНОВЫ СПЕЦІАЛЬНИХЗАНЯТИЙСПОРТОМ УШКОЛЬНОМВОЗРАСТЕЗміст

 

1. Поняття – спорт

2. Тренування у дитячому й юнацькому віці

3. Моделювання спортивної діяльності юних спортсменів

 


Запровадження

 

Шкільний вік, період її життя та розвитку дітей, охоплюваний часом навчання у загальноосвітніх установах. Цей період тривалістю 10–11 років підрозділяється на 3 вікових етапу: молодший шкільний вік (з 6–7 до 11 років), підлітковий вік (11–12 до 14–15 років) і середній вік підлітковому віці (з 15 до 18 років). На останньому етапі завершується навчання у професійно-технічному училище, в академічному ліцеї чи іншому середньому навчальному закладі, де завершується ще й загальна освіта

Виховання здорового покоління одна із пріоритетних напрямів державної політики у Узбекистані.

У роки незалежності дитячий спорт в Узбекистані знайшов масового характеру, розвивається складова частина молодіжної політики та Національною програми з підготовки кадрів. У дивовижній країні традиційно проводяться спортивні ігри «>Умиднихоллари» – серед школярів, «>Баркамолавлод» – як серед молоді академічних ліцеїв і фахових коледжів, і навіть «Універсіада» – серед студентів ВНЗ. Вони охоплюють всю молодь і служать важливий чинник оздоровлення генофонду нації, формування в дітей міцної волі, стійкості, віри у себе та багатьох інших позитивних моментів.

Створення відповідно до Указом Президента Республіки Узбекистан 2002 р. Фонду розвитку дитячого спорту послужило важливим поступом по дорозі розвитку дитячого спорту. З 2004 р. Фонд входить у Міністерства народної освіти РУ.

Фонд виступає як ефективного механізму реалізації цілей і завдань у сфері дитячого спорту.

Основні завдання фонду – сприяння здійсненню державної політики у сфері розвитку фізичного виховання і спорту серед дітей, пробудження інтересу до спорту у підростаючого покоління, захист молоді від різних шкідливих впливів, виховання їх у дусі патріотизму.
На фонд покладено завдання з формування матеріальної бази дитячого фізичного виховання і спорту, створенню, особливо у сільській місцевості, дитячих спортивних комплексів, сприянню у забезпеченні їх сучасним спортивним обладнанням і інвентарем. Протягом часу, що минув після освіти фонду, на місцях і здано в експлуатацію близько 215 нових спортивних споруд, зокрема понад 70 відсотків – в загальноосвітніх школах. З іншого боку, проведено реконструкцію більш 170 будинків. Поза тим, спонсорської допомогою фермерів та підприємців загалом республіці побудовано спеціальними проектів та здано в експлуатацію 27 дитячих спортивних споруд. Примітно, що нових спортивних споруд зводиться у сільській місцевості. Зокрема, лише у 2005 р. 85 відсотків зданих в експлуатацію спортивних комплексів посідає село.

Важливе місце відводиться впровадженню сучасних форм і методів фізичного дітей. Сьогодні у системі Міністерства народної освіти працює більш як 23 тис. викладачів фізкультури. Велику увагу приділяється питанням підвищення їх кваліфікації, і перепідготовки у наукових центрах і інститутах країни. Створено й впроваджуються у практику розроблені з урахуванням сучасних вимог державні освітні стандарти відповідно до навчальними планами – навчальні посібники з фізичну культуру учнів загальноосвітніх шкіл.

У віддалених районах, особливо у сільській місцевості з ініціативи фонду проводяться практичні семінари з участю викладачів фізкультури, тренерів, ветеранів спорту, представників державних та недержавних організацій. Фонд докладно вивчає виявлені вади суспільства і проблеми освіти й визначає шляху їхнього усунення.

Для організації змістовного і цікавого проведення вільного часу школярів створено необхідні умови. Кількість дітей, регулярно котрі займаються спортом, невпинно зростає. Тепер їх 2 милий. 423 тис., чи 36,4 відсотка від усіх школярів.

Ефективно організована діяльність близько 400 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підвідомчих Міністерству народної освіти. Вони забезпечені кваліфікованими тренерами, збільшено число спортивних секцій і зайнятих у яких школярів.

>Республиканскими спонсорами 2006 р. виділено коштів Фонду розвитку дитячого спорту у сумі 12,5 мільярдасумов, територіальними спонсорами – 9,6 мільярдасумов й у іноземній валюті – 1,5 мільйона доларів. По доходах забезпечене виконання встановлених показників, крім трьох організацій-спонсорів.

Благородна робота у цілях виховання гармонійно розвиненого покоління, початку давати результатів. Подальша її активізація є важливим завданням держави, і навіть інших неурядових організацій.

 


1. Поняття – спорт

Спортом прийнято називати ту діяльність, яка історично виділилася і формувалася (переважно у сфері фізичної культури) як змагань, безпосередньо вкладених у демонстрацію набутків у ній, ставши уніфікованим способом виявлення, порівняння і в об'єктивній оцінки визначення людських можливостей: сил, здібностей, вміння майстерно використовувати їх задля досягнення змагальній мети. У широкому значенні спеціальні атлетика це власне змагальна діяльність, спеціальна підготовка до неї, і навіть специфічні міжлюдські стосунки держави й поведінкові норми, складаються основі цієї діяльності. Спорт надзвичайно дійовий спосіб фізичного виховання, що дозволяє в у максимальному ступені виявити функціональні можливості організму, що багаторазово збільшити їх, сприяючи цим гармонійного розвитку, становленню й удосконаленню особистості.

Залежно від особливостей предмета змагальній діяльності виділяють різні видів спорту. Посвідкою спорту називають деяку угруповання фактично різнихсоревновательних дисциплін, традиційно аналізованих спільно, зокрема у ознакою спільності місця організації змагань.

>Соревновательний результат більшість із них досягається з урахуванням високоактивних рухових діянь П.Лазаренка та у вирішальної мірою залежить від рівня розвитку рухових здібностей змагаються.

2. Тренування у дитячому й юнацькому віці

Спортивна підготовка спортсменів у віці охоплює у собі IV етапу. Кожен етап спрямовано рішення суворо виразно поставлених завдань. Етапи виглядають так:

Етап попередньої підготовки

На цьому етапі у котрі займаються формується стійкий інтерес до занять спортом, зміцненню здоров'я, придбання різнобічної фізичної підготовленості. На цьому етапі займаються цікавляться технічної стороною різних видів спорту, до створення необхідного запасу навичок і умінь до швидшого освоєння рухів. Етап триває трохи більше два роки і саме цьому етапі відбувається вибір за те чи іншого виду спорту для наступних занять.

Етап початковій спортивної спеціалізації

Цей етап з урахуванням різнобічної фізичної підготовки використовує кошти й методи спеціальної фізичної підготовки. Спортсмен поки що оволодіває основами техніки на вибраному виді спорту, і освоює основи тактики. Починається придбання змагальницького досвіду. Завдання, котрі наважуються цьому етапі, визначення спортивних здібностей і уточнення спортивної спеціалізації, тоді як останньому виникає потреба. Етап триває 2–3 року.

Етап поглибленої тренування

Це етап поглибленої тренування на вибраному виді спорту, і він зі збільшенням обсягу яксоревновательних, і тренувальних навантажень. На цьому етапі превалює спеціальна фізична підготовка. Відбувається формування рухових навичок і умінь, що відповідають вимогам високого рівня технічної підготовленості. На рівні цього етапу тактична підготовленість спортсмена має відповідати вимогам обраного виду спорту вузької спеціальності у вигляді спорту. Також триває придбання змагальницького досвіду. Етап також тривати 2–3 року.

Етап спортивного вдосконалення

Цей етап спрямовано підвищення спеціальної підготовленості спортсмена. Аналізуючи цей етап яскраво збільшуються інтенсивність тож обсяг тренувальних навантажень. Триває вдосконалення технічного боку підготовленості спортсмена за умов змагань, особливо пильна увага приділяється індивідуалізації спортсмена у різноманітнихсоревновательних ситуаціях, що стосується тактичного ведення боротьби, то, на цьому етапі підготовки спортсмен оволодіває тонкощами ведення спортивної боротьби у вузькому значенні цього терміну.

На цьому етапі від спортсмена вимагають досить високих спортивних результатів, що дозволяють впевнено прогнозувати його подальший спортивний зростання. Частіше цей етап будують як чотирирічна цикл підготовки до найважливішого старту нічого для будь-якого професійного спортсмена, Олімпійських ігор.

Підготовка спортивних резервів має важливого значення як для професійного спорту, а й поруч із ним сприяє рішенню завдань фізичного дітей шкільного віку загальноосвітніх навчальних закладах.

Вікові особливості спортсменів шкільного віку вимагають особливого підходи до принципам спортивної тренування. По-перше, треба враховувати, що з юного спортсмена досягнення успіхів у вона найчастіше постає як досить віддалена мета. Саме дію цієї на ранніх етапах підготовки шкідливо й марно наголошувати безпосередньому збільшенні змагальницького потенціалу спортсмена.Грамотней підходитимемо тренувань з цих спонукань більш пізніх термінах. Звісно, цілком можливо що й застосовувати форсовані вузькоспеціалізовані навантаження спочатку, вони можуть забезпечититренирующемуся вищі показники, ніж в тренованих які працюють із розрахунком з перспективи. Проте й мінуси в НАКу такий тренування, оскільки приріст успіхів у подальшому різко сповільнюється, і малоймовірно потрапляння цього спортсмена у збірну команду. Це виявляється у цьому, що зовсім в повному обсязі юнаки, що яскраво виступають на першостях і різних стартах, так само яскраво виступають, будучи дорослими спортсменами, коли, як, начебто, розквіт психічних і фізичних здібностей має лише посилювати перевагу.

Існує й поняття принцип поступовості й до граничним навантажень в «молодому» спорті. Цей принцип реалізується з акцентом на принцип поступовості, що, ударні навантаження мають менше застосування проти тренуванням дорослих спортсменів. Тут є відзначити модельтрехуровневой підготовки спортсменів в юнацькому спорті. Ця модель є втіленням єдності поступовості й до граничним навантажень спортсменів. Її застосовують у багаторічному тренувальному процесі.

3. Моделювання спортивної діяльності юних спортсменів

Проблема підвищення ефективності системи управління підготовкою спортсменів вимагає повній відповідності засобів і методів тренування цілям, які встановлюються за всіх етапах багаторічного процесу спортивної підготовки. Ця проблема постійно перебуває у центрі уваги наукових досліджень про, які у нашій країні за кордоном. Однією з шляхів її вирішення – наукове моделювання різноманітних чинників, визначальних спортивний успіх. І тут багаторічну тренування доцільно розглядати, як єдиний процес підготовки новачка рівня спортсмена високій кваліфікації і здійснювати його найоптимальнішими шляхами, підпорядковуючи певним закономірностям.

Отже, було розроблено систему управління підготовкою у спортивних єдиноборствах. Цю систему охоплює майже всі боку підготовки спортсмена у тому кількісному поданні та складається з трьох рівнів:

1 рівень – змагальницька діяльність чи змагальна модель;

2 рівень – основні боку підготовки спортсмена чи модель спортивного майстерності;

3 рівень – система організму чи модель потенційні можливості спортсмена.

Провели дослідження, які показали, що передчасна орієнтація для досягнення на успіх змаганнях призводить до невиправданого форсування результатів і це у своє чергу обмежує термін виступи спортсмена. Педагогічні спостереження свідчать і у тому, що чимало борці, підготовку яких форсували з досягнення максимальних результатів, передчасно досягали своєї межі, та був невиправдано рано закінчували спортивну кар'єру.

У ранньому віці тренувальна діяльність має бути спрямована в розвитку організму спортсмена, саме тому доцільно визначити головною моделлю, модель потенційні можливості організму визначальних характер фізичного розвитку, тому що в котрі займаються в 13–16 років відбувається інтенсивна розбудова основних фізичних якостей, саме сили, спритності, швидкості, гнучкості, витривалості. Причому у спортивної боротьбі основну увагу слід приділяти техніко-тактичним діям під час навчання складним атакуючим діям, розмаїттям способів тактичної підготовки,комбинационним сполученням. Потрібно звернути увагу до індивідуальні якості спортсмена з метою їхнього її подальшого розвитку становлення індивідуального почерку цього спортсмена.

Далі із 16-го років превалює змагальна модель, яка сягає свого максимального значення період 18–19 років. На місце потрапляє змагальницька діяльність спортсмена.

Для визначення характеру динаміки моделей в трирівневої системі важливо встановити, якою етапі приділяти більшої уваги відповідному рівню підготовки цілеспрямованого використання тренувальних коштів, тобто. раціоналізація тренувального процесу у поєднанні цілей і методів тренування.

 


Укладання

У суспільстві спорт грає велике ідеологічне і економічне значення. Спортивне рух то соціальна протягом, у руслі якої відбувається долучення до спорту, його поширення та розвиток у суспільстві та світове співтовариство. Сьогодні спортивне рух це інтернаціональне і загальнолюдське рух і має глобальні масштаби, привертаючи до всі більше людей. Разом про те він втрачає чорт національних культур розвивається залежно від особливостей тих чи інших громадських формацій.

Підготування спеціалістів до роботи зі спортсменами шкільного і дошкільного віку має важливе державної ваги, т. до. високій кваліфікації кадрів саме у цій області й сприяє подальшому становленню молодої держави на міжнародної спортивної арені, либонь у ранньому віці починається становлення і закладаються самі основи подальшого розвитку й постійного вдосконалювання атлетів, які надалі стають суперзірками світового спорту прославляючи цим своєї батьківщини. Що у своє чергу свідчить про економічну стабільності і сприятливою обстановці й достатньому рівні держави, національних кольорів якого захищають атлети на міжнародних спортивних змаганнях.


Література

 

1. Матвєєв Л. П. «Теорія й методику фізичної культури» ст. 425–429.

2. Москва «фізкультура та спорт» 1991 рік.

3. Курс лекційУзбекского Державного Інституту Фізичною Культури і Спорту кафедраТ.М.Ф.К. 2008 рік.


Схожі реферати:

Навігація