Реферати українською » Физкультура и спорт » Технологія просування туризму через інтернет на прикладі туристичного агентства "Holiday Service"


Реферат Технологія просування туризму через інтернет на прикладі туристичного агентства "Holiday Service"

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Зміст

 

Запровадження

Глава I. Теоретичні основи розвитку в інтернеті

1.1 Еволюція туризму. Класифікація туризму

1.2 Основні поняття туризму згідно з законодавством РМ

1.3 Історія розвитку Інтернету

1.4 Взаємодія туризму й мережі інтернет

Глава II. Аналіз впливу інформаційних технологій на туризм

2.1 Важливість інформаційних технологій у туризмі

2.2 Загальна характеристика туристичної фірми «Holiday Service»

2.3 Просування фірми «Holiday Service» туристичних послуг у Інтернеті

Глава III Шляхи вдосконалення діяльності агентств

3.1 Досвід діяльності туристичної агенції над ринком Росії і близько його порівняльна характеристика з молдавською підприємством

3.2 Напрями запровадження нових методів роботи у туристичному агентстві

Укладання

Список літератури


Запровадження

 

Сучасний бізнес у Республіки Молдова, дуже різноманітний. У ньому присутній безліч туристичних агентств, служб з надання транспорту, й т.д. Кожна з цих підприємств прагне запровадити ринку щось нове, щось чого в інших, шляхом вдосконалення послуг, якості, шляхом знижок, і ринку виникає конкуренція. Та головним завданням всіх підприємств це задоволення потреб споживача.

У цьому курсової роботі, дано опис туристичного підприємства, що є однією з лідерів над ринком РМ у сфері. Туристичне підприємство, про яку відгукуються особливо. Воно знаходить індивідуального підходу кожного клієнта, піклується про нього, переживає разом із, намагається зробити щоб клієнт завжди був задоволений і обов'язково відвідав їх знову. І це туристичне підприємство під назвою «Holiday Service»

Актуальність теми у цьому, можливість ефективного функціонування будь-якого підприємства, яке працює сфері туристичних послуг, вимагає перевірених і економічно обгрунтованих економічних рішень. Інтернет у цій сфері– це основа управління. Чим більший нового і простого використання, тимдоступней дана інформація кожному за, особливо перейняття чужого досвіду такого керування дуже впливає на бізнес. Що б бізнес процвітав, треба гратися за правилами сучасних тенденцій, задаючи і вишукуючи дедалі нові методи. Зараз дуже актуальне он-лайн бронювання. Прямо виходячи з дому, чи офісу, але це зручно та значно полегшує діяльність як підприємству, і споживачеві. Ми до цього пнемося і яка у майбутньому ми робитимемо неабиякі успіхи.

Об'єкт вивчення: Просування туризму через інтернет, його важливість у сучасній життя.

Мета роботи: Вивчення туристичного підприємства. Як сучасні технології допомагають домогтися успіху, не дати підприємству розоритися, протягом великого відтинку часу.

Завдання дослідження полягають у наступному:

1. Дати визначення терміну «Туризм», визначити основні види туризму, що діють біля РМ, відповідно до національному класифікатору.

2. Використання інформаційних технологій у сучасного життя. Основні форми бронювання турів.

3. Аналізувати туристичне підприємство «Holiday Service», виявити під час роботи плюси управління підприємством, відповідні мінуси управління.

4. Виявити відмінні риси двох схожих підприємств – чинного біля РМ й діючого біля РФ.

5. За підсумками виявлених мінусів управління туристичним підприємством, знайти підходящі методи лікування й пропозиції вирішення питань.

>Методологической основою роботи стало Закон туризм1.Закон про організацію і здійснення туристичну діяльність в РМ № 352 – XVI від 24 листопада 2006, з якого було використана типова номенклатура. Основи теорії було взято з робіт таких авторів, якКвартальновВ.А-Туризма Частина Перша, Бабкін А.В «Спеціальні види туризму» , Новиков В.І «Інновації у туризмі». Також, крім наукових джерел було використано інтернет джерела, офіційний сайт, аналізованого підприємства комунального харчування –>holidayservice.md.

Теоретична частина роботи містить класифікацію видів туристичну діяльність, засадничі поняття, як і описана історія виникнення Інтернету. Далі розглянуті взаємодія туристичного підприємства міста і Інтернету. Те як вони взаємодію друг з одним, і важливість використання Інтернету у туризмі.

Аналітична частина праці полягає параграфів, де виявляється важливість інформаційних технологій у туризмі. У першій частині дається стисле опис необхідності комп'ютеризації у сфері туризму. Оскільки, це є найважливішим елементом маркетингу над ринком послуг. Наводиться характеристика туристичної агенції Республіка, дається оцінка якості надання послуг

Третя глава курсової роботи- «Пропозиції з удосконалення методів роботи агентств, щодо них роботи приведено порівняльна характеристика з туристичною агенцією, діючої біля Російської Федерації. Але тут, я приділила уваги мінусів туристичного підприємства, яке розглядаю як об'єкт вивчення і включила пропозиції щодо виправлення даних мінусів, шляхом упровадження та, переважно кадрової політики.


Глава I. Теоретичні основи розвитку в інтернеті

 

1.1 Еволюція туризму. Класифікація туризму

Туризм - це великий сектор економіки. Усі розвинені держави вже давно зацікавлені у її розвитку. У світовій економіці туризм посів лідируючі позиції, конкуруючи лише зі здобиччюнефти.[1]

У сучасному вітчизняної і закордонної літературі вироблено багато підходів до визначення поняття "туризм".

Ці підходи базуються в різних ознаках і може об'єднані на кілька груп:

- туризм як тимчасові переміщення людей, їх перебування поза постійної довкілля і тимчасове перебування на об'єкті, яскравому туристський інтерес;

- туризм як складна соціально економічна система, в основі якої становить багатогалузевий виробничий комплекс, званий туристської індустрією;

- туризм як сегмент ринкової економіки, у якому взаємодіють різні підприємства господарського комплексу з єдиною метою пропозиції продукту, задовольняючого туристський інтерес;

- туризм як тимчасові виїзди громадян, і осіб без громадянства у час з постійного місце проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійних, спортивних, релігійних, ділових, освітянських та інших цілях терміном щонайменше 24 годині і трохи більше 6 місяців, і без заняття оплачуваної діяльністю на місці тимчасового перебування.

Останнє визначення поняття "туризм", з погляду, є найповнішим, оскільки враховує бачимо всі ознаки, які відрізняють туризм від подорожі й інших видів переміщень. Найбільш важливий ознака, визначальний туристські переміщення, - вільний час людини. Під вільний час у туризмі слід розуміти час відпустки, канікул, вихідних святкових днів, час після виходу пенсію. Другий найважливіший ознака туризму - мета переміщення. У визначенні чітко визначені це ще: оздоровчі, пізнавальні, професійні, спортивні, релігійні, ділові, освітні. Третій ознака встановлює час проведення туристського переміщення- щонайменше 24 годинників та трохи більше 6 місяців, що надзвичайно важливо задля туристської статисти та економіки туристської індустрії. Четвертий ознака, що характеризує туристські переміщення, передбачає неможливість заняття оплачуваної діяльністю на місці тимчасового перебування. Це означає, що турист крім вільного часу повинен мати й вільними грошима, які готовий витратити визначені мети, пов'язані з відпочинком і відновленням організму.

Сучасний туризм - явище, з одного боку, молоде, оскільки масовим він став лише після Другої Першої світової; з іншого боку, туризм має глибокі історичне коріння, бо подорожі відомі людству давніх часів.

У розвитку туризму прийнято виділяти чотири етапу:

- на початок ХІХ ст. - передісторія туризму;

- початок ХІХ ст. - початок XX в. - елітарний туризм; зародження спеціалізованих підприємств із виробництва туристських послуг;

- початок ХХ в. - до Другої світової війни - зародження масового соціального туризму;

- після Другої Першої світової - сучасний етап - масовий соціальний туризм; формування туристської індустрії як міжгалузевого комплексу з товарів та надання послуг туристам.

У основу даної періодизації покладено такі критерії:технико економічні передумови, соціальні передумови, цільові функції туризму різними етапах розвитку. У першому етапі розвитку основними мотивами подорожі були торгівля, освітні мети, паломництво і лікування. У Середньовіччі посилюється релігійний чинник подорожі - поклоніння святинь християнства і ісламу. У період Ренесансу релігійна складова туризму була на кілька ослаблена, у своїй зміцнилися освітній і пізнавальний мотиви мандрівників. Особливістю подорожей на початок ХІХ ст. був примітивізм засобів пересування; подорож було самоціллю, а необхідною умовою до досягнення власне мети: торгові справи, розширення освітнього кругозору, лікування, паломництво. Усіх мандрівників об'єднувало одна риса: вони становили меншість, еліту суспільства.

Найважливішу роль розвитку туризму зіграли революційних змін у розвитку транспорту: винахід пароплава (американцем РобертомФултоном в 1807 р.) і паровоза (англійцем ДжорджемСтефенсоном в 1814 р.), вдосконалення поштового зв'язку, супроводжувана розширенням мережі доріг у Європі. Усе це зумовило надійність і швидкість пересування за незначного зниження витрат на подорож. У в XIX ст. з'явилися перші пароплавні компанії, стояли основу круїзного туризму. Протягом другого етапу розвитку у суспільстві відбуваються такі процеси, за зміну співвідношення робочого дня і часу на відпочинок. У 1873 р. вперше запроваджені оплачувані відпустки, сталося зменшення робочого дня на користь вільного. Підвищення якості й надійності транспортних перевезень разом із їх здешевленням, і навіть поступове скорочення робочого дня зумовили істотне збільшення потоків подорожуючих. У цей час виникають спеціалізовані кошти розміщення обслуговування мандрівників. У 1801 р. у містіБаденБаден відкрилася першокласна готель ">Бадишер Гофф", в 1812 р. побудували готель "Риги -Клестерли", в 1859 р. відкрилася готель "Гранд ГотельШвайцерхофф" у містечкуИнтерлакен у центральній Швейцарії. У цей час будувалися розкішні готелю, що обслуговували представників аристократичних кіл і помилки вищого офіцерства. У другій половині в XIX ст. індустрія туризму розширила сферу свого виробництва: до засобів розміщення додалися туристські фірми, завданням яких входила організація туристських поїздок і реалізація їх споживачеві. Хрестоматійним прикладом є туристське бюро Т. Кука, створене середині ХІХ ст. у Великій Британії. Перше контракт із Юрієм у Німеччині - ">РайзебюроШтанген" - було засновано Бреслау в 1863 р. Ця фірма мала тісні контакти з пароплавними компаніями і активна продавала морські круїзні тури. Починаючи з 1862 р. виникають і перші каталоги туристських поїздок, що відбило процесу розширення туристського попиту.

вибухнула Перша світова війна, економічна депресія 1930 x рр. і Другої світової війни надали негативний вплив в розвитку туризму. Але саме цей період між двома світовими війнами з'явилися паростки масового туризму, розквіт якого були повоєнні десятиліття.

По Другій Першої світової туризм придбав справді масовий соціальний характер. Стала формуватися індустрія відпочинку відносини із своїми інститутами, продуктом, виробничим циклом, методами організації та управління виробництвом. Це період масового будівництва готелів, мотелів, різноманітних розважальних закладів. Розширилися готельні ланцюга, з'явилися готельні сімейства, стався інтенсивний ріст як в'їзного, і виїзного туризму.

По Другій Першої світової в попиті і пропозиції над ринком туризму сталися докорінні зміни, що дають підставу говорити, що масовий конвеєрний туризм став поступово трансформуватися на масовий диференційований туризм.Конвейерний туризм передбачає відносний примітивізм і однорідність потреб і мотивації туристів,обезличенно конвеєрний характер наданих послуг. Диференційований туризм відрізняє різноманітна парадигма потреб і мотивацій туристів, множинність вузькоспеціалізованих сегментів в туристському попиті, розмаїття запропонованих послуг і особливо яскраво виражена спеціалізація туристського пропозиції. Перехід від конвеєрного до диференційованому туризму відбувався разом з переходом з ринку виробників до ринків споживачів. Саме на цей час зароджуються нові види туризму, зумовлені індивідуальними неординарними потребами туристів.

Туризм в світі проявляється у різні явища, зв'язках, і відносинах, який визначає необхідність її класифікації, т. е. угруповання щодо окремих однорідним ознаками, залежать від певних практичних цілей.

Найпоширенішою класифікацією туризму є його розподіл на типи, категорії, види й форми.

Тип туризму визначається національної приналежністю туристів.

Відповідно до рекомендаціями СОТ на відношенні країни вирізняються такі типи туризму:

- внутрішній туризм - подорожі громадян, у межах державних кордонів своєї країни;

- в'їзний туризм - подорожі нерезидентів не більше державних кордонів, який або країни;

- виїзний туризм - подорожі резидентів однієї країни, у яку або іншу країну.

Зазначені типи туризму по-різному поєднуються між собою, створюючи такі категорії туризму:

- туризм у країни включає внутрішній і в'їзний туризм;

- національний туризм включає внутрішній і виїзний туризм;

- міжнародний туризм включає в'їзний і виїзний туризм;

Зазначені категорії можна використовувати стосовно окремої країні, до регіону у цій країні, або до регіону,включающему деякі країни.

Функціональна класифікація видів туризму визначається метою поїздок.

Відповідно до даними ознаками розрізняють такі основні види туризму:

- рекреаційний;

-лечебно оздоровчий;

- пізнавальний;

- ділової;

- спортивний;

- етнічний;

- релігійний;

- транзитний;

- освітній.

Найпоширенішими є рекреаційний і пізнавальний туризм.

Рекреаційний туризм вирізняється великим розмаїттям та може охоплювати видовищно розважальні програми, полювання, риболовлю, музичне і художню творчість, відвідин спортивних заходів у ролі глядачів і т. буд.

>Лечебно оздоровчий туризм обумовлений потреби у лікуванні різноманітних захворювань, і оздоровленні організму після перенесених хвороб. Тут можна казати про турах з виключно лікувальною метою, на лікування жодних тяжких хвороб, реабілітації після травм, аварій, операцій та турахлечебно оздоровчих, з підтримки молодості, вроди й здоров'я, зняття стресу і втоми.

Пізнавальний (екскурсійний) туризм включає у собі поїздки із єдиною метою ознайомлення з природними і історико-культурними визначними пам'ятками, музеями, театрами, традиціями народів в відвідуваній країні. Поїздка може охоплювати у собі пізнавальні і рекреаційні мети одночасно.

Діловий туризм охоплює подорожі зі службовими чи професійними цілями без отримання доходів за місцем тимчасового перебування. До цього виду туризму СОТ відносить поїздки до участі в з'їздах, наукових конгресах і конференціях, виробничих нарадах і семінарах, ярмарках, виставках, салонах, і навіть щодо переговорів і укладання контрактів, монтажу й налагодження устаткування. Діловий туризм включає: бізнес поїздки,конгрессно-виставочний туризминсентив туризм.

>Инсентив туризм є поїздки, надані керівництвом фірми своїх співробітників безплатно як заохочення за хорошу роботу.Инсентив тури, зазвичай, передбачають хороше якісне обслуговування у системі "все включено". Загальна частка ділового туризму становить від 10 до 20 % в міжнародному туристському обсязі.

Спортивний туризм передбачає виїзд щодо спортивних заходів у тих чи інших країнах і регіонах. Його, своєю чергою, можна підрозділити на фаховий рівень і аматорський туризм. Як "спеціальні види туризму" нас цікавить аматорський туризм, що можна підрозділити так: зимові і літні, і навіть водні, повітряні, порожні та гірські видів спорту.

Етнічний туризм має на меті відвідин місця народження

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація