Реферати українською » Физкультура и спорт » Спортивно-оздоровчий туризм


Реферат Спортивно-оздоровчий туризм

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Приватне освітнє установа середнього професійної освіти

>Реферат по фізичну культуру

на задану тему:Спортивно–оздоровительний туризм

>Виполнил:

студент 3 курсу, групи07-ОГХ-2

Усов Олексій Володимирович

>Усть-Каменогорск 2009


>Оглавление

Запровадження

Глава 1. Характеристика спортивного туризму як виду спорту

Глава 2. Про вплив спортивно-оздоровчого туризму певні психофізіологічні показники організму студентської молоді

Укладання

Список використаної літератури


Запровадження

>Спортивно-оздоровительний туризм (далі СОТ) самостійна ісоциально-ориентированная сфера, спосіб життя значного прошарку суспільства; ефективний засіб духовного й фізичного розвитку особистості, виховання дбайливого ставлення природі, порозуміння і взаємоповаги між народами і націями; форма “народної дипломатії” заснованої реальному знайомство з життям, історією, культурою, звичаями народів, найбільш демократичний вид відпочинку, характеризується специфічної формою народної творчості, вільним вибором форми власної активності всіх соціально-демографічних груп населення, починаючи з дітей дошкільного віку до пенсіонерів.

По видам, спортивний туризм поділяється на: пішохідний, гірський, водний, лижний, спелеотуризм, велосипедний, вітрильний, авто -,мототуризм, кінний та їх поєднання.

По віковою ознакою спортивний туризм включає: дитячий, юнацький, молодіжний, дорослий, серед літніх, сімейний, різновікової.

>Спортивно-оздоровительний туризм за своїм цілями може мати спортивну, пізнавальну, навчальну, дослідницьку, екологічну спрямованість та його поєднання.

На кшталт заходів СОТ реалізує свої цілі з організацією і проведення: подорожей, спортивних походів, змагань, зльотів, експедицій, екстремальних спортивних турів,спортивно-туристских шкіл з підготовки гідів і інструкторів спортивного туризму.

>Материально-технической базою функціонування СОТ є туристське спорядження, технічні й інші засобів пересування, туристські полігони, притулки, турбази, станції юних туристів, і туристські клуби.

Мета мого реферату – вивчення спортивно – оздоровчого туризму.

Завдання: 1. Проаналізувати спортивно – оздоровчий туризм як вид спорту.

2. Проаналізувати вплив спортивно – оздоровчого туризму певні психофізіологічні показники організму студентської молоді.


Глава 1. Характеристика спортивного туризму як виду спорту

Основним змістом спортивного туризму є подолання природних перешкод природного рельєфу місцевості. Ці перешкоди відрізняються великим різноманіттям: скелі, сніг, лід, водні перепони і ще типи, види й форми природних перешкод макро- і мікрорельєфу місцевості.

>Многообразни й умови подолання перешкод: кліматичні, метеорологічні, високогірні та інших. При подоланні природних перешкод використовуються різна техніка і тактика, різні способи пересування і забезпечення безпеки.

Подолання природних перешкод вимагає різної за часом і інтенсивності роботитуриста-спортсмена. Туристська робота у тому випадку - це сукупність фізичних і технічних дійтуриста-спортсмена. Вона має певний схожість із фізичними вправами, прийнятими за першооснову теоретично та методику фізичного виховання, але значно ширше за змістом. Туристська робота має певну, відрізняється від фізичних вправ структуру. Її структурну основу становлять діїтуриста-спортсмена, створені задля подолання природних перешкод з мінімальними витратами зусиль і максимальним забезпеченням безпеки.

Певні обмеження мінімізації зусиль і за максимальний рівень безпеки пов'язані з характером перешкод та умовами подолання, тож у кожному даному випадку потрібно вирішення завдання оптимізації. Наприклад, під час проходження складного скельного рельєфу потрібно застосовувати досконалу скельну техніку й забезпечити надійний страховку. Оптимальний рішення такого завдання можливо, за роботі помірної потужності. Як уповільнене, і прискорене проходження складного скельного рельєфу в похідних умовах, може призвести до втрати необхідного рівня безпеки.

Теоретично спортивної тренування (Матвєєв Л. П., 1991) першоосновою виступають власнесоревновательние вправи (часто тотожні поняттю «вид спорту») і тренувальні формисоревновательних вправ.Соревновательние вправи розглядаються як цілісні дії (зокрема складні сукупності дій), які є засобом ведення спортивної боротьби, і виконуються у тому складі, що у умовах змагань з обраному виду спорту. У цьому сенсі основні елементи туристської роботи вважатимуться змагальними вправами, враховуючи особливості тренувальних форм таких вправ й особливо їх використання їх у підготовцітуристов-спортсменов. У спортивному туризмі ці вправи різноманітні. Вони можуть іскоростно-силовими, та власне силовими, ісложно-координированними. Вони може мати щодо стабільні і які змінюються форми залежно від ситуаційних умов. У цьомусложно-координированние вправи становлять основу техніки туризму у умовах подолання природних перешкод.

Спортивний туризм належить до видів спорту, котрим характерна активна рухова діяльність із проявом фізичних і вольових якостей. Його можна зарахувати до комплексним (змішаним) видів спорту типумногоборий.Спортсмен-турист повинен мати специфічноїмногоборной спеціальної туристської витривалістю.

У туристських походах є багатогодинна робота циклічного характеру, пов'язана, наприклад, з тривалими пересуваннями по стежині з рюкзаками. Ця робота, зазвичай, помірної потужності. Є у туризмі йациклическая робота при подоланні різних природних перешкод. Ця робота також помірної потужності, хоча частини її перебувають у зонах великих,субмаксимальних і максимальних потужностей.

>Характеристикой підготовленості спортсменів до навантажень можуть бути дані проЧСС привелоергометрии у 18 майстрів спорту з альпінізму віком від 28 до 48 років, наведені у табл. 1 (ГазенкаО.Г., 1987).

У таблиці подано індивідуальні ісреднегрупповие величини досліджуваних показників в різних фізичних навантаженняхсубмаксимального рівня. Переносність фізичної навантаження розцінювалася як хороша, т. е. реакція всіхЭКГ-показателей була адекватної виконану роботу, а нормалізація їх майже завершилася до кінця 10-хвилинного часів відновленої за всіма показниками, крімЧСС, яка вище вихідного рівня приблизно 30 %.

Середній обсяг виконаної роботи на людини у групі за частоти пульсу близько 150уд./мин становив 17458 + 920 (11250-25050)кгм, роботи вистачить для 1 кг ваги обстежуваного - 244,0 + 11,0 (156,3-321,2)кгм/кг, хвилинне споживання кисню у період у середньому групі становило 3096 ± 54 (2750-3568)мл/мин, споживання кисню на хвилину на 1 кг ваги -43,5 + 1,04 (36,8-51,7)мл/кг, а витрати кисню виконання 1кгм роботи -2,33 ± 0,04 (2,00 - 2,62)мл/кгм.

Результати цього обстеження виявили наявність високого рівня працездатності у цій групі спортсменів, які готуються до Гімалайській експедиції.

 З досвіду гірськолижних походів вищих категорій труднощі й сходжень у межах чемпіонатів СРСР (ФедотовЮ.Н., 1985) можна дійти невтішного висновку у тому, що модельні характеристики фізичні навантаження, на спортивному туризмі (гірський вид) і альпінізмі практично однакові. Тому немає й підготовка, і підготовленість спортсменів у тих формально різних видах спорту практично ідентичні.

Дані, наведені у табл. 1, можуть бути як модельних для підготовкитуристов-спортсменов до найскладніших туристським походам у різноманітних видах спортивного туризму, хоча найадекватніше відбивають специфіку гірського туризму.

Ці дані дозволяють також орієнтовно оцінити середню величину максимального споживання кисню (МПК)туристов-спортсменов як модельну характеристику. Величина МПК (в мл на хв на 1 кг ваги) надійно характеризує фізичну працездатність чоловіки й є підвалинами визначення максимальної аеробного потужності. Оцінки МПК перебувають у різні види спорту коливаються, за даними В.Л.Карпмана, від максимальної в лижних гонках на довгі дистанції (чоловіки - 77±3) до мінімальної у метальників у легкій атлетиці (43±1).

Орієнтовно величина МПКтуристов-спортсменов може бути оцінена з урахуванням відомого затвердження, що добре треновані спортсмени приЧСС 150уд./мин мають споживання кисню загалом 65% від МПК (>Чепик В.Д.). У разі неважко оцінити модельну характеристику МПКтуристов-спортсменов, рівну 66,9+1 (56,6-79,5), що можна порівняти за середнім значенням з МПК спортсмени, котрі займаються спортивної ходьбою і веслуванням, а, по максимальному - з лижними гонками.

 

Таблиця 1 - Частота серцевих скорочень (>уд./мин) привелоергометрии

>Обследуемий

Сходинки навантаження,кгм/мин

450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

>Б.В.С.

>Б.С.И.

>В.К.Ш.

>Г.Ю.Ф.

>Е.С.Б.

>И.В.А.

>М.А.В.

>М.Э.В.

>О.В.П.

>Т.Л.А.

>Т.М.М.

>Х.В.В.

>Х.В.Н.

>Ч.Н.Д.

>Ч.С.Г.

>Ш.В.Г.

>Б.В.М.

>С.В.А.

85

96

91

92

89

92

94

88

84

82

107

85

92

94

109

109

89

85

91

103

98

107

98

100

103

100

98

94

111

100

96

100

120

120

101

96

107

115

100

115

115

111

118

115

105

96

125

105

111

113

133

128

103

107

113

128

129

125

128

120

125

120

125

111

133

107

122

120

143

136

120

120

128

138

130

133

143

130

130

127

138

115

140

115

130

128

150

146

128

128

136

143

143

140

146

143

133

147

150

125

158

130

146

142

158

158

143

153

146

150

150

153

158

162

150

150

150

136

165

140

158

153

165

165

158

165

158

165

163

158

162

150

146

165

162

170


170

158

 

Глава 2. Про вплив спортивно-оздоровчого туризму певні психофізіологічні показники організму студентської молоді

>Спортивно-оздоровительний туризм є ефективний засіб фізичного і морального вдосконалення людини.

Можна говорити його унікальності як у плані дозволу нагальних потреб окремої людини, і різних соціальних груп. Численні наукових досліджень показують, що у психофізіологічні параметри організму людини безпосередньо дуже впливає обсяг його рухової активності. Практично всі населення Росії у тій чи іншій мері використовує позитивний потенціал, закладений спортивно-оздоровчому туризмі, й у першу чергу, оздоровчий ефект ходьби і природне сприятливий вплив природного довкілля. Аналіз наукової літератури, присвяченій спортивно-оздоровчому туризму, показав, що вона практично відсутні дослідження динаміки зміни психофізіологічних показників організму людей, систематично котрі займаються туризмом. Здебільшого вирішувалися і вирішуються проблеми, пов'язані з спортивної складової туризму, саме з критеріями психофізіологічних параметрах організму, виходячи з яких можна визначити можливість участі України конкретного спортсмена у конкретній поході певної категорії складності.

У зв'язку з цим у Новосибірському державному педагогічному університеті (>НГПУ) з урахуванням факультету додаткових педагогічних професій (>ФДГТП) було проведено п'ятирічні систематичні дослідження «Про вплив занять спортивно-оздоровчим туризмом певні психофізіологічні показники організму учнівської молоді». У обстеженні взяли участь студентиНГПУ у кількості 277 людина, котрі займаються туристському клубі «>Ювента», що вже більш 20 років. У ньому склалася система підготовки майбутніх вчителів у ролі інструкторів дитячо-юнацького туризму. Акцент зроблено за забезпечення безпеки для підготовки і проведення туристських походів, що логічно пов'язані з нагромадженим практичним досвідом участі укатегорийних походах різної категорії складності: спочатку у ролі просто учасника, і з придбанням необхідного досвіду - і як керівника. Навчання включає у собі: теоретичні і практичні блоки,ОФП,СФП, що уПВД,УТП, соціальній та зльотах і змаганнях з ТМ. Основою навчання базового рівня підготовки кадрів на спортивному туризмі Російської Федерації. Отже, обстежилися молодики - студенти, які систематично, планомірно відчували у собі сприятливий вплив спортивно-оздоровчого туризму.

Усі обстежувані, зокрема 116 осіб чоловічої статі та 161 жіночого, було поділено на майже 7 груп у залежність від тривалості заняття туризмом з піврічним інтервалом.

З іншого боку, було 198 людина, також студентів I-III курсуНГПУ, як контрольну групи, у тому числі 47 осіб чоловічої статі та 151 жіночого. Достовірність відмінностей отриманих результатів між контрольної групою - і групами котрі займаються оцінювалася поt-критериюСтьюдента (>Р<0,05). Кількість обстежуваних осіб із групам представлено в табл. 2.

Таблиця 2

Найменування

Контроль

0,0

0,5

>1,0год

>1,5года

2,0

2,5

>3,0года і більше

1 Чоловічий підлогу 47 28 18 20 11 12 7 10
2 Жіноча стать 151 44 32 30 18 20 6 11

Через війну проведених досліджень встановили таку закономірність: силасгибательних м'язів правої та скільки лівої пензля що в осіб як чоловічого, і жіночої статі починає достовірно збільшуватися проти контролем вже після один рік занять спортивно-оздоровчим туризмом. Дані динамометрії пензлів рук представлені у табл. 3 (чоловіки) й у табл. 4 (жінки).

 

Таблиця 3

Тривалість занять

Кількість можна побачити

Права пензель

Ліва пензель

>Становая сила

1 Контроль 47 43,87±1,25 40,06±1,38 121,06±3,28
2 0,0 року 28 43,93±1,60 40,61±1,88 116,64±3,76
3 0,5 року 18 46,06±2,08 43,22±1,56 120,72±4,87
4 1,0 рік 20 48,65±1,74* 46,10±1,92* 125,90±4,49
5 1,5 року 11 51,36±2,67* 49,09±2,67* 133,64±3,81*

У наступних таблицях кількість осіб, у обстежуваних групах не вказується, бо вона у всіх групах однакове.

Таблиця 4

Тривалість занять

Кількість

можна побачити

Права пензель

Ліва пензель

>Становая сила

1 Контроль 151 22,18±0,48 20,54±0,32 58,43±1,17
2 0,0 року 44 22,86±0,79 20,71±0,96 59,32±2,57
3 0,5 року 32 23,78±0,59* 21,63±0,85 60,94±2,12
4 1,0 рік 30 26,67±0,98* 24,60±0,89* 64,30±3,11
5 1,5 року 18 26,94±1,56* 25,67±1,43* 69,44±2,92*
6 2,0 року 20 29,50±1,44* 27,55±1,20* 71,90±2,58*
7 3,0 роки й більше 11 29,18±0,86* 27,73±0,76* 74,00±3,33*

Також простежується поліпшення сили розгиначів м'язів спини що в осіб як чоловічого, і жіночої статі, після півтора року занять туризмом, що даними табл. 3 і табл. 4.

Дослідження життєвої ємності легких (>ЖЕЛ) що в осіб як чоловічого, і жіночої статі у поступовій динаміці говорять про розширення функціональних можливостей системи дихання.Достоверние відмінностіЖЕЛ наступають вже після 1,5-2,0 років систематичних занять спортивно-оздоровчим туризмом (табл. 5,6). Особливу увагу досліджень діяльності системи дихання представляють проби, оцінюють її функціональне стан: проба на затримку дихання на вдиху (пробаШтанге) і проба затримки дихання на видиху (пробаГенчи). Згідно з дослідженнями, заняття туризмом впливають збільшення даних параметрах організму. То в осіб чоловічої статі затримка дихання на вдиху за трирічний період занять туризмом зростає 1 хв 11 з до 1 хв 55 з (табл. 5), а й у жіночої статі з 55 з до 1 хв 15 з (табл. 6). Така ж збільшення простежується й при затримки дихання на видиху (табл. 5,6). Особливу увагу слід звернути і частоту дихання (>ЧД) за 1 хв може спокою і після виконаннянагрузочного тесту (30 присідань за 1 хв). Частота дихання вже після півтора року занять туризмом достовірно знижується, вона стає глибшим і рідкісним (табл. 5,6).

Таблиця 5

Тривалість занять

>ЖЕЛ

ПробаШтанге

ПробаГенчи

>ЧД спокою

>ЧД після навантаження

1 Контроль 4,13±0,13 1:14,5±4,3 0:39,8+2,1 17,7±0,75 19,7±0,72
2 0,0 року 4,10±0,14 1:11,7±3,5 0:36,7+2,1 16,9±1,17 19,4±1,03
3 0,5 року 4,18±0,10 1:23,5+4,1 0:40,6+2,4 15,9±1,43 17,7±1,43
4 1,0 рік 4,36±0,12 1:24,1±3,9 0:42,9±3,5 15,9±1,02 17,9±1,62
5 1,5 року 4,46±0,12 1:25,5±6,2 0:49,3±3,5* 14,7±0,86* 16,1±1,33*
6 2,0 року 4,49±0,12* 1:41,5±9,3* 0:49,3±3,6* 15,1±1,24 15,8±1,33*
7 2,5 року 4,49±0,11* 1:52,5±9,0* 1:04,9±5,4* 12,6±1,47* 10,0±1,60*
8 3,0 роки й більше 4,54±0,10* 1:55,4±11,0* 1:05,4±4,6* 13,7±1,55* 14,1±1,55*

Таблиця 6

>Продолжитель->ность занять

>ЖЕЛ

ПробаШтанге

ПробаГенчи

>ЧД спокою

>ЧД після навантаження

1 Контроль 2,84±0,03 0:53,0±1,4 0:37,7±1,1 20,5±0,37 23,3+0,42
2
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація