Реферати українською » Физкультура и спорт » Засоби і способи реклами в СКС


Реферат Засоби і способи реклами в СКС

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Міністерство транспорту Російської Федерації

Федеральне агентство залізничного транспорту

>ГОУВПО «>Дальневосточний державний

університет шляхів»

Кафедра: «Социально-культурний сервіс і туризм»

Курсова робота

з дисципліни: «Реклама в соціально-культурному сервісі і туризмі »

Кошти і знаходять способи реклами вСКС

Хабаровськ 2010


Зміст

Запровадження

1 Реклама елемент просування послуг підприємства

1.1 Поняття і різноманітні види коштів рекламування послуг уСКСиТ

1.2 Особливості і проблеми вибору рекламодавцем засобів

2 Аналіз діяльності туркомпанії «>Велкомп» за вибором коштів реклами у процесі просування своєї продукції

2.1 Використовувані кошти й способи реклами ТОВ «>Велкомп»

2.2 Заходи, створені задля просування нового виду турпродукту туристичної фірми ТОВ «>Велкомп»

Укладання

Список використаних джерел


Запровадження

Туризм серед інших галузей невиробничій сфери економіки більшою мірою піддається впливу зовнішніх чинників. У цьому сенсі вплив фінансової кризи на світову туристську індустрію перестав бути винятком. Турбізнес стало однією з перших галузей, відчули кризові тенденції. Сучасний ринок насичений туристичними підприємствами, але, на жаль, чимало їх пропонують послуги низьку якість, які відповідають стандартам обслуговування. Натомість, підприємствам, вижила за умов економічної кризи, непотрібно буде розтринькувати свої сили на конкурентну боротьбу із дрібними підприємствами. На ринку залишаться великі підприємства, які змушені вдосконалити свій сервіс для виживання серед найсильніших. Підприємства, зможуть продовжувати своєї діяльності з високі показники продуктивності й за умов економічної кризи, безсумнівно, залишатимуться лідерами й у майбутньому.

Отже, підприємствам туріндустрії використання ефективних засобів і способів рекламування послуг є актуальною проблемою у ситуації, оскільки використання ефективних засобів і способів реклами всіх етапах формування, просування та її реалізації туристського продукту відіграє у виживанні та розвитку турпідприємства.

Ефективні кошти й способи рекламування сприяють збільшенню продажів, підвищенню прибутковості підприємства туріндустрії, і навіть формуванню попиту його послуги. Сучасні підприємства туризму мають як створити товар, задовольняє потреби клієнта, визначити її ціну і забезпечити доступність для цільових споживачів, а й здійснювати комунікацію відносини із своїми клієнтами.

Реклама і її види займають особливу увагу в комунікаційної політиці. У маркетингової діяльності вона покликана вирішувати найскладніше для неї як важко реалізовану завдання – формувати і стимулюватиме попит.

Сучасний туризм неможливо уявити без реклами. Це смішно настільки ємний і багатоаспектний вид ринкової діяльності, що його часто виділяють на самостійну напрям. Проте світова практика доводить, що набуває максимальну ефективність лише у комплексі маркетингу. вона є органічною частиною маркетингових комунікацій. Реклама у туризмі одна із найважливіших коштів здійснення зв'язок між виробником і споживачем туристичних послуг.

Реклама в світі міцно посіла провідні позиції і входить у перші ролі. Вона змінюється і вдосконалюється разом із становленням та розвитком ринку, забезпечує споживачів інформацією про альтернативи вибору, а виробникам створює сприятливіші умови для ведення конкурентної боротьби. У найрозвиненіших країнах витрачаються значні суми реклами, що себе виправдовує. Постійно проводяться нові дослідження, у цієї сфери й розробляють нові методики.

Для теоретичного осмислення теми у цій роботі провели первинний аналіз літератури, зокрема та періодичною друку. Використовувалися джерела як зарубіжних, хоч російських авторів. Використано праці таких авторів, як Асєєва О.Н, Барабаш У.,ГермогеноваЛ.Ю.,Дейян А.В.,Дурович О.П.,Квартальнов В.А., Кирилов О.Т.,Котлер Ф., Морозова М.С., Музикант В.Л.,Чудновский А.Д. та інших. У цьому хотілося б вирізнити, що, у сучасних умовах не дивлячись, на позірна розмаїтість літератури, відчувається велика потреба у сучасних практичних виданнях.

Мета курсової роботи: розглянути теоретичні і практичні аспекти засобів і способів рекламування турпослуг розробити і заходи створені задля просування турпродукту з прикладу ТОВ «>Велкомп». Задля реалізації даної мети визначено коло завдань:

- вивчити кошти й способи рекламування послугСКСиТ.

- розглянути, і проаналізувати діяльність туристичної фірми ТОВ «>Велкомп» за вибором коштів реклами у процесі просування своєї продукції.

- розробити пропозиції з удосконалення рекламну діяльність туристичної фірми ТОВ «>Велкомп».


1 Реклама елемент просування послуг підприємства

 

1.1 Поняття й ті види коштів рекламування послуг уСКСиТ

 

Рекламне засіб є матеріальне засіб, яке слугує поширення рекламного повідомлення й сприяє досягненню необхідного рекламного ефекту.

Усі рекламні кошти є певну сукупність. До рекламним засобам ставляться: преса, телебачення, «>директмайл», радіо, журнали, зовнішня реклама. У цьому слід відрізняти рекламні засоби від носіїв (медіумів) рекламного повідомлення. Рекламні кошти можуть бути одночасно носієм рекламного повідомлення, але носій реклами перестав бути рекламним засобом.

Розглянемо рекламні кошти докладніше.

Реклама у пресі - одне з найбільш часто використовуваних способів передачі рекламних звернень. До неї вдаються майже всі фірми. Реклама у засобах масової інформації (ЗМІ) належить до ненав'язливих реклам - то вона може ухвалити будь-яке рішення взагалі сприймати її: відкласти газету, журнал, вимкнути телевізор чи радіо.

Реклама у пресі включає у собі найрізноманітніші рекламні матеріали, опубліковані періодичної преси. Їх можна умовно розділити на дві основні групи: рекламні оголошення і відстежуючи публікаціїобзорно-рекламного характеру, до яких належать різні статті, репортажі, огляди, які мають іноді пряму, котрий іноді непряму рекламу [16, з. 132].

Рекламне оголошення - платне, розташоване в періодичної преси рекламне повідомлення. У класичному варіанті оголошення починається з великого рекламногозаголовка-слогана, що у вузьке формі відбиває сутність, і перевагу комерційної пропозицій рекламодавця. Основна текстова частина рекламного оголошення, набрана дрібнішим шрифтом, докладно, але небагатослівно викладає суть рекламного звернення, виділяє корисні для споживача властивості продукції та її переваги. Наприкінці оголошення наводиться адресу (у разі потреби - телефон, факс й інші реквізити), яким споживачеві слід звернутися [14, з. 54].

Слід зазначити, що у нього дедалі частіше при публікації рекламного оголошення разом із друкується поворотний відривний купон чи бланк-замовлення.

Художнє оздоблення рекламного оголошення має, наскільки можна, відповідати його змісту. Основні елементи фірмової символіки (товарний знак, фірмовий блок) бажано виділяти.

Статті й інші публікаціїобзорно-рекламного характеру є, зазвичай, редакційний матеріал (у закордонній практиці переважного права з його розміщення надається клієнтам, постійно що публікують платні рекламні оголошення), написаний формі огляду про діяльність підприємства чи формі інтерв'ю з його керівниками, діловими партнерами і споживачами. Вкрай бажано, аби такі матеріали були добре ілюстровано - велика текстова частина без ілюстрацій сприймається дуже ефективно. У художньому оформленні таких статей також бажано широко використовувати фірмову символіку.

Для публікації рекламних оголошень і статейобзорно-рекламного характеру використовують такі види періодичних видань, як газети, журнали, бюлетені, різні довідники, путівники тощо.

Залежно від тематики все періодичних видань преси можна класифікувати на суспільно-політичні й окремі спеціалізовані (різні галузеві видання, преса за інтересами). У суспільно - політичних виданнях публікуються переважно рекламні оголошення товарах і послугах, розраховані суспільство.

З огляду на своєї оперативності, повторюваності і поширення реклама у пресі одна із найефективніших коштів реклами.

Щоб реклама у пресі досягла бажаної групи потенційних покупців, треба вибрати найбільш підходящі видання. І тому необхідно, передусім, скласти перелік газет, журналів і різноманітних додатків до них, включаючи інформацію про тиражах. З усього розмаїття друкованих видань слід відібрати ті видання, які можна використовуватимуться реклами запропонованих товарів (послуг тощо. п.). Прочитавши кілька найважливіших матеріалів двох - трьох останніх числах будь-якого видання, зазвичай, можна скласти думка у тому, представляють вони інтерес для потенційних покупців рекламованого товару.

Періодичність видання є важливий чинник, що необхідно брати до уваги у разі планування рекламної кампанії. Вочевидь, що щоденні і щотижневі видання можна використовуватиме надання миттєвого впливу і шляхом створення атмосфери актуальності. І це щомісячні видання доповнення зі своєю початкової ціннісної значимості можуть відігравати й роль довгострокових нагадувань.

>Печатная реклама - одна з головних коштів реклами, розраховане виключно на зорове сприйняття.

Усю гаму друкованих рекламні матеріали можна підрозділити на дві основні групи:рекламно-каталожние видання і новорічнірекламно-подарочние видання.

>Рекламно-каталожние видання рекламують конкретні види товарів, продукції або послуг. До них належать: каталог, проспект, буклет, плакат, листівка.

У художньому оформленні всіхрекламно-каталожних матеріалів повинні крупно виділятися різні елементи фірмової символіки організації-замовника, указуватися його поштову адресу, номери телекса, телефаксу, телефонів, і т. буд.

Новорічнірекламно-подарочние видання є дуже ефективним виглядом друкованих рекламні матеріали, оскільки у них надзвичайно високої проникаючої здатністю.

У фірмових настінних і настільних календарях, ділових щоденниках,шестидневках і записниках спеціальні рекламні смуги відведено розміщувати інформації запропоновані товарах чи послугах. Оформлення обкладинок і календарних смуг цих видань широко використовують фірмову символіку організації-замовника.

Кишеньковітабель-календари може бути ілюстровано сюжетами номенклатурного характеру з рекламним заголовком (за аналогією плакати). На зворотному боці разом із календарної сіткою повинна бути фірмова символіка замовника [20, з. 57].

Плакати використовують із оформлення виставкових стендів, торгових оборотів і демонстраційних залів, інтер'єрів службових приміщень, прийомних, кімнат на переговори, розвішують на спеціальних рекламних тумбах чи щитах тощо.

Друковані рекламні матеріали широко використовують у ході ділових зустрічей, і комерційних переговорів, поширюються в різних ярмарках і виставках. Новорічнірекламно-подарочние видання поширюються як під час особистих ділових контактів, і розсиланням поштою з вкладенням вітальних листівок і візитних карток.

Мета рекламно-комерційної літератури полягає, зазвичай, в докладному ознайомленні потенційних покупців з товарами (послугами), які можуть купити фірма, рекламує товар. При оформленні друкованої реклами (рекламно-комерційної літератури) не допускаються екстравагантні затвердження, поганий дизайн, неохайні ілюстрації і неякісна печатку на дешевої папері. Усе це викликає в потенційного покупця зворотний реакцію - не купити, а навпаки, відмовитися від купівлі [14, з. 113].

Радіо- і телереклама є, мабуть, наймасовішими за охопленням споживачів засобами реклами. Попри досить період свого існування, вони конкурують із іншими засобами реклами, постійно розвиваючись і удосконалюючись.

Радіо міцно увійшло наш побут. Щодня, включаючи радіо, ми слухаємо ірадиорекламу. Це дуже дійовий спосіб реклами й, плюс до всього, - найбільш економічне і оперативне: підготовка рекламного оголошення радіо непотрібен чимало часу, і варто оголошення щодо дешево.

>Радиореклама сприймається легко і мимоволі: можна слухати радіо снідаючи, під час подорожі в автомобілі чи поїзді, в обідня перерва на роботі. Тому споруджуватирадиорекламную передачу рухається у розважальної чи пізнавальної ненав'язливою формі, в манері дружнього та її природного розмови.

Якщо газетні і журнальні рекламні оголошення носять, переважно, формальний і стриманий характер, то рекламні передачі на радіо повинні прагнути бути щирими, невимушеними, з великою часткою імпровізації.

Легко сприймається рекламне оголошення нетривалий за часом, приблизно від 30 секунд до 1 хвилини. Причому, найкраще засвоюєтьсярадиореклама, супроводжується музикою.

Урадиорекламном зверненні необхідно частіше, ніж у газетної і в журнальній рекламі, вдаватися до прийому повторення, оскільки радіослухач який завжди з першого разу сприймає окремі моменти рекламної програми [16, з. 138].

Найефективніша регулярнарадиореклама, яка транслюється у суворо певний час, і особливо цінно, якщо кожнарадиорекламная передача починається і закінчується у тому ж музичним сигналом.

Найпоширенішими видами реклами на радіо єрадиообъявления,радиоролики, різнірадиожурнали і рекламнірадиорепортажи.

>Радиообъявление - інформація, яка зачитується диктором.

>Радиоролик - спеціально підготовлений постановочний (ігровий)радиосюжет, що у оригінальної манері (часто у вигляді дотепної жарти чи інтригуючого діалогу) і, зазвичай, в музичному супроводі викладає інформацію про запропонованої, товарах чи послугах. Іноді рекламнийрадиоролик може навіть у вигляді невеличкий рекламноїпесенки-шлягера.

>Радиожурнал - тематична радіопередача інформаційно - рекламного характеру, окремі елементи якої об'єднуються короткимконферансом.

>Радиорепортажи про якісь ярмарках, виставках-продажах чи інші події можуть утримувати як пряму, і непряму рекламу (враження споживачів про куплених товарах, інформацію про нові товари тощо. п.).

Серед поширених видів телевізійної реклами можна назвати телевізійні рекламні ролики, телевізійні рекламні оголошення, рекламні телерепортажі і телепередачі, рекламнітелезаставки на перервах між передачами.

>Телеролики - це рекламні кіно - чи відеоролики тривалістю від кількох основних секунд до 2-3 хвилин демонстровані з питань телебачення. Найчастіше такі рекламні ролики можуть періодично входитимуть у різні популярні, мистецькі організації і публіцистичні передачі й програми. У зарубіжній і загроза вітчизняній практиці ними переривають навіть художні фільми у найгостріші моменти.

>Телеобъявления - рекламна інформація,читаемая диктором.

Рекламні телепередачі можуть становити найрізноманітніші телепрограми: шоу, вікторини, репортажі, інтерв'ю, у процесі яких активно рекламуються ті чи інші товари (послуги).

>Телезаставки - які транслюються у супроводі дикторського тексту та національної музики різні нерухомі мальовані чи фотографічні рекламні сюжети (можуть бути виконані і з використанням комп'ютерної графіки), якими заповнюють паузи між різними телепередачами, чи якісь елементи фірмової символіки рекламодавців, що міститимуться на телеекрані у процесі телепередач.

Перевага радіо - і телереклами залежить від їх особливої оперативності (оскільки, у принципі, рекламне повідомлення може у ефір відразу після надходження у редакцію).

Найбільш ефективно застосування цих коштів при рекламі товарів та послуг масового попиту, розрахованих споживання найширшими верствами населення.

>Рекламодателям і рекламним агентствам, що у своїй рекламної програмі використовуютьрадиорекламу, необхідно проводити дослідження популярності радіопрограм в різних категорій слухачів. Це робиться здобуття права із усієї аудиторії радіослухачів виділити потенційних покупців рекламованих товарів (послуг) і використовуватиме реклами конкретні радіопрограми.

Що ж до телереклами, це засіб попри всі переваг (масовий охоплення аудиторії, оперативність, ефект присутності та участі), є дуже дорогим і має тенденцію до зростання розцінок.

Виставки і ярмарки займають особливу увагу в арсеналі коштів рекламного впливу, оскільки надають дуже широкі можливості демонстрації рекламованих виробів задля встановлення прямих контактів із покупцями. Особливо ефективні виставкові заходи у поєднані із комплексом супутніх рекламних заходів (рекламної кампанією у пресі, проведенням презентацій, прес-конференцій, «круглих столів», зустрічей із фахівцями та т.п.). Висока ефективність цього кошти реклами підтверджується тим, це щороку у світі

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація