Реферати українською » Физкультура и спорт » Спеціалізація і кооперація у сфері туризму


Реферат Спеціалізація і кооперація у сфері туризму

Страница 1 из 9 | Следующая страница

>ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

з дисципліни "Туризм"

на тему: "Спеціалізація і кооперація у сфері туризму"


Зміст

Запровадження

1. Створення туристського продукту

1.1 Властивості туристського продукту

1.2 Туристська мотивація

1.3 Планування туру

1.4 Узгодження з контрагентом програми обслуговування туристів, і умов співробітництва

1.5 Вибір партнерів - постачальників послуг і укладання договору з ними договорів

2. Аналіз стану роботи тур фірми " аврора"

2.1 загальну характеристику фірми

2.2 Аналіз системи управління фірми

2.3 Аналізпроизводтвенной діяльності організації

2.4Диагностический аналіз фірми

2.5 Конкурентні тенденції, перспективи розвитку фірми

3 Організація проекту спеціалізації і кооперуваннятк "аврора"

3.1 Формування сервісною конкурентного середовища

3.2 Конкурентна стратегія і конкурентоспроможність послуг організації

3.3 Організаційний план впровадження стратегії

3.4 Розрахунок економічну ефективність заходів

Укладання

Список використаної літератури

Додатка


Запровадження

Успіх комерційної діяльності над ринком туризму визначається, насамперед, привабливим туристським продуктом. Термін "продукт" відбиває якість чи суть конкретних абстрактних речей (наприклад, їжа, приготовлений кухарем ресторану або ж послуги гіда,знакомящего туриста з цією місцевістю чи музеєм).

Реалізація ринкового інтересу туристського підприємства до свого товару (туристському продукту) зумовлює необхідність докладного вивчення його споживчих якостей і властивостей, виявлення його найпривабливіших сторін туристам.

>Туристский продукт повинен відповідати рекреаційні потреби туристів, допомагати для максимального більшості числа людей. Наявність масового споживача створює передумови для індустріалізації туристського продукту.

Поведінка людини завжди мотивовано. Він може працювати ретельно, з і ентузіазмом, і може ухилятися з посади. Поведінка особистості може мати й інші прояви. Завжди слід шукати мотив поведінки.

Мотивація - це процес спонукання себе та інших до діяльності досягнення особистісних цілей і цілей організації.

Ставлення турфірм до мотивації споживача, облік можливих бар'єрів стає істотним у боротьбі клієнта, і призводить до подальшої диверсифікації туризму й персоніфікації запитів споживачів, створенню турпродуктів з відмітним якістю, новизною і іміджем. У остаточному підсумку конкурентна перевага отримують турфірми, які у найбільшою мірою враховують особливості споживчого сприйняття послуг й використовують сучасні маркетингові технології на той процес.

Туристична діяльність належить до сфери послуг і є одним із найбільших та динамічних галузей економіки. Високі темпи його розвитку, більше об'ємів валютних надходжень активно впливають різні сектору економіки, що сприяє формуванню сфери туризму.

Під час своєї діяльності туристичним підприємствам доводиться вирішувати багато складних проблеми: як знайти ринок, як зберегти чи залучити нових клієнтів, що у плані надання туристичних послуг, якими засобами вести конкуренцію - й ін.

Для підприємницької діяльність у галузі туризму й гостинності характерний високий рівень конкуренції. Під конкуренцією розуміється суперництво на якомусь терені між окремими юридичними чи фізичними особами (конкурентами), зацікавлені у досягненні одному й тому самі цілі. З погляду підприємства таку мету є максимізація прибутку з допомогою завоювання переваг споживача.

Конкурентоспроможність - характеристика продукції, що описує її на відміну від товару-конкурента як у міри відповідності конкурентної потреби, і за затратами задоволення цієї потреби.

Оцінка конкурентоспроможності виходить з дослідженні запитів і переваг покупців й виконання вимог ринку.

Для сучасної туристської індустрії характерно наявність двох тенденцій в конкурентної боротьби фірм:

Перехід від агресивної цінової конкуренції до конкуренції у сфері якості і оптимального співвідношення якості і;

Зближення функцій туроператора й турагенції шляхом розширення туроператором власної збутової сіті або використання збутової мережі інших туристських фірм.

Фахівці пропонують різноманітні варіанти вирішення питань підвищення якості туристського продукту та і формування каналів збуту аспірину, причому основну увагу приділяється об'єднанням: глобальним об'єднанням і нашим стратегічним спілкам.

Російські туристичні фірми доки приділяють уваги створенню продукції конкретної споживача, у результаті й виникають проблеми збуту тієї чи іншої турпродукту. Це новизною розв'язуваних завдань і відсутність практичний досвід. Для розширення ринків збуту російським туристичним фірмам треба об'єднувати зусилля і діяти капітали з підприємствами (близькими по технологічному ланцюжку), фінансовими компаніями і банками, і навіть використовувати можливість входження до стратегічні союзи, що дозволить російськимтурорганизациям вдало боротися з конкурентами на ринки збуту.

Мета написання дипломної роботи - вивчити питання спеціалізації і кооперування туроператорською та турагентської діяльності: методи, організацію та влитися форми стосунки прикладі туристичної агенції "Аврора".

Завдання даної роботи:

Вивчення питання створення туристичного продукту;

Розглянути процес погодження з контрагентом програми обслуговування туристів, і умов співробітництва;

Ознайомитися з аналогічним запитанням організації та кооперування ТК "Аврора"

Провести аналіз роботи туристичної компанії "Аврора" та інших.


1. Створення туристського продукту

1.1 Властивості туристського продукту

Успіх комерційної діяльності над ринком туризму визначається, насамперед, привабливим туристським продуктом. Термін "продукт" відбиває якість чи суть конкретних абстрактних речей (наприклад, їжа, приготовлений кухарем ресторану або ж послуги гіда,знакомящего туриста з цією місцевістю чи музеєм). Але туристський продукт одночасно є сукупність дуже складних різнорідних елементів:

природні ресурси (повітря, вода, сонце, ландшафт тощо.), історично, культурні, архітектурні визначні пам'ятки, спроможних залучити туристів, і спонукати його відбути подорож;

устаткування (кошти розміщення туристів, ресторани, обладнання відпочинку, занять спортом тощо.), що саме не є чинником, впливає на мотивацію подорожі, але його відсутності виникають численні перешкоди можливого подорожі;

можливості пересування, які у певною мірою залежить від моди різні види транспорту, використовувані туристами. Такі можливості оцінюються, швидше за все, з погляду їхньої економічної доступності, ніж із погляду швидкості пересування.

Найчастіше туристський продукт - це результат зусиль багатьох підприємств. Маркетинг у туризмі саме націлений на вивчення сукупного продукту різних галузей діяльності. Сюди додаються також інформаційні зв'язку, необхідних пошуку компромісу між найкращим задоволенням запитів споживачів та придбанням великого прибутку вінпроизводителями[1].

При аналізі туристського продукту необхідно одержати ясний на запитання: "Що він купуватиме турист?" Адже до певного моменту туристський продукт немає для споживача жодної цінності. Люди набувають на не товари, які функціональну здатність задовольняти певну людську потреба. Так, турист оплачує не готельне розміщення, а нові відчуття й знайомства з невідомим, не біфштекс, а задоволення від цього. Тільки усвідомивши, що товар здатний задовольняти якусь важливу потреба, людина стає покупцем. Маркетинг таки ставить своїм завданням направити необхідні людям товари у певне місце по прийнятною ціною.

Реалізація ринкового інтересу туристського підприємства до свого товару (туристському продукту) зумовлює необхідність докладного вивчення його споживчих якостей і властивостей, виявлення його найпривабливіших сторін туристам.

Як відомо туристський продукт - це будь-яка послуга, яка задовольнить потреби туристів під час подорожей, і підлягаючий оплаті з боку. Насправді працює правило основних та додаткових послуг. Проте якщо з погляду споживчих властивостей, якихось значних різниці між ними немає. Так, включені в комплексне обслуговування екскурсії вважаються основними послугами, та їх турист набуває самостійно на місці перебування, всі вони вже стаютьдополнительними[2].

Отже, відмінність між основними і додатковими послугами полягає у їхні стосунки до спочатку набутому туристом пакету чи комплексу туристських послуг.

Основним туристським продуктом в практичної діяльності є комплексне обслуговування - стандартний набір послуг, проданий туристам щодо одного "пакеті" (>пекидж-тури) [3].

За аналогією з товарами, маютьматериально-вещественную форму, в туристському продукті також виділяють рівні:

продукт за задумом;

продукт у реальному виконанні;

продукт з підкріпленням.

>Туристский ринок має специфічні особливості. Предметом купівлі - продажу на туристському ринку є туристський продукт - кінцевий продукт виробничого процесу перетворення ресурсів, здійснюваного підприємствами, організаціями, індивідуальними підприємцями. Товарної формою туристського продукту є споживчий комплекс, трійка частин: туру, туристських послуг, туристських товарів.Туристский продукт, представлений ринку, виступає як туристського пропозиції. Цю пропозицію має відповідати потребам туристів, як і комплексі, і щодо окремих що становить. Послуги повинні відповідати цілям турів, товари повинні доповнювати послуги.

>Туристский продукт повинен відповідати рекреаційні потреби туристів, допомагати для максимального більшості числа людей. Наявність масового споживача створює передумови для індустріалізації туристськогопродукта[4].

>Туристский продукт, наділений споживчими властивостями і промовець над ринком як пропозиція повинен:

задовольняти певні рекреаційні потреби людей, допомагати, мати певної цінністю для максимально більшої кількості людей (масового споживача);

відповідати потребам туристів, як і комплексі, і щодо окремих що становить. Послуги і товари мають відображати специфіку маршруту і відповідати мети подорожі;

бути надійним, тобто. мати достовірну інформації і відповідати рекламі;

бути гнучким, готовий до споживання різними категоріями туристів, і не залежати зі зміною обслуговуючого персоналу;

бути ясним, прозорим, зрозумілим клієнтам, простим в експлуатації, не мати збоїв в технології обслуговування.

Характеристика туристського продукту, запропонованого міжнародною чи внутрішньому туристському ринку, здійснюється з допомогою комплексного вивчення туристських можливостей місцевості за такими параметрами:

туристськааттракта - природне, культурне, художнє, історичне чи технологічне спадщина, що може залучити туриста спонукати його проїхатися;

підприємства туризму (кошти розміщення й інфраструктура обслуговування: готелю, ресторани тощо.) - власними силами вони нечасто трапляються мотивами поїздки, але впливають бути прийнятим рішення, бо якщо вони відсутні, або створюють задовільного рівня обслуговування і комфорту, це перешкоджає поїздці;

доступність та наявність інформації - це водночас економічна доступність (ціни) та фізичне відстань, митні формальності й можливості переміщення, транспортна інфраструктура, і навіть система інформації і пропаганди.

Вивчення туристського продукту і туристських можливостей країни (регіону, місцевості), навіть, що потенційно можуть здатися занадто очевидними, є першою сходинкою з розробки вдалого плану всієї хірургічної роботи на туристському ринку (>маркетинг-микс).

Реалізація туристського продукту складає основі договору роздрібної купівлі-продажу відповідно до Цивільним Кодексом РФ (>ст.428). Договір у туризмі залежить від письмовій формі й має відповідати законодавству у сфері захисту прав споживачів (ст.10 Закону РФ "Про основи туристської діяльність у РосійськоїФедерации"[5].

1.2 Туристська мотивація

Поведінка людини завжди мотивовано. Він може працювати ретельно, з і ентузіазмом, і може ухилятися з посади. Поведінка особистості може мати й інші прояви. Завжди слід шукати мотив поведінки.

Мотивація - це процес спонукання себе та інших до діяльності досягнення особистісних цілей і цілей організації.

Традиційний підхід до мотивації полягає в вірі у те, що працівники - лише ресурси, активи, які ми примусити ефективно працювати.

З часу промислової революцій нашого суспільства ставало дедалі складнішим. Технічний прогрес радикально змінив ставлення до праці і повсякденному існуванню. Через війну менеджер щодня з проблемою мотивації діяльності співробітників, тобто. як направити їх енергію на наявнуработу[6].

Особисте задоволення від добре виконаної роботи і гордість за плоди своєї праці прищепили працівникам почуття мети. Не менш важлива, ніж гроші (з погляду мотивації праці). Менеджерів завжди цікавило, за яких людина мотивованою на роботу по чужому завданням. Цей інтерес зростав з розширенням особистих свобод підлеглого, його перетворення на частковогосопредпринимателя. Чим вільніше ставав людина, тим важливіше усвідомлення, що він рухає, що змушує приносити більше користі.

Людина, що у процесі навчання дітей і підвищення кваліфікації, накопичення виробничого досвіду знання і набутий навички, хоче застосувати своє вміння у праці, і більше йому вдається, тим більше коштів ступінь його задоволеності, відповідно і рівень виразності мотивів. У разі співробітник вважає мети організації своїми цілями.

Прагнення людини реалізуватися у себе у справі безперечно. Так він влаштований. Там, де управління економіки й організація праці надають співробітникам такі можливості, їхню самовіддану працю буде високоефективним, а мотиви до праці - високими. Отже, мотивувати співробітників - торкнутися їх важливі інтереси, обрати шанс реалізуватися у процесі праці.

Різні теорії психологічного і організаційно-економічного спрямування, можна розділити на дві групи:

змістовні теорії мотивації, починаючи від ідентифікації внутрішніх спонукань особистості (потреб), що змушують людей діяти так, а чи не інакше (це термін А. Маслоу, Ф.Герцберга та інших.);

процесуальні теорії мотивації - сучасніші, базуються насамперед у тому, як поводяться котрі мають урахуванням виховання і пізнання (це теорія очікування, теорія справедливості і модель мотиваціїПортера-Лоулера) [7].

Названі теорії, хоч і розходяться щодо низки питань, є взаємовиключними. З огляду на те, що структура потреб людини визначається її місцем організації, або раніше придбаним досвідом, можна сказати, що з мотивації немає якоїсь однієї кращого способу (теорії).

Те, що існує найкращим для мотивації одних людей, геть непридатна й інших.

Маслоу з усього розмаїття потреб виділяє п'ять:

фізіологічні потреби;

соціальні потреби (належність до колективу, підтримка у колективі тощо.);

потреби у повазі;

потреби самовираження.

За теорією Маслоу всі потреби можна розмістити як суворої ієрархічної структури. Тим самим він хотів показати, потреби нижніх рівнів вимагають задоволення і, отже, впливають на поведінка людини колись, ніж мотивації почнуть позначатися потреби високих рівнів.

Теорія Маслоу має свої вади Певне, чіткої ідеї східчастої ієрархічної структури потреб, по Маслоу, немає. Не одержала цілковитого підтвердження і концепція найважливіших потреб Задоволення якоюсь однією потреби не призводить до автоматичномузадействованию потреб наступного рівня як фактор мотивації діяльності.

Теоретично Маслоу зірвалася врахувати індивідуальні особливості людей, тоді як керівник повинен знати, вважає за потрібне той чи інший співробітник у системі винагород Різні люди люблять різнівещи[8].

Теорія потребМак-Клелланда, основний акцент робить під потребу вищих рівнів, погоджується з ніж виділяються три типу потреби влада, успіх іпричастность[9].

Потреба влади - такий потяг впливати інших людей. Не обов'язково які до влади кар'єристи в негативному розумінні, а скоріш потреба до прояву свого впливу.

Потреба успіху задовольняється не проголошенням успіху конкретної людини, що лише підтверджує його статус, а процесом доведення роботи до завершення.

Потреба причетності схожа з мотивацією по Маслоу, оскільки працівники зацікавлені у компанії знайомих, налагодженні дружніх стосунків тощо.

У другій половині 50-хгг.Ф.Герцберг розробив модель мотивації, засновану напотребностях[10].

>Герцберг виділив дві категорії чинників:

гігієни - політика фірми, умови роботи, заробіток, міжособистісні стосунки і рівень безпосереднього контролю над роботою;

мотивації - успіх, просування службовими щаблями, визнання ще й схвалення результатів роботи, високий

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація