Реферати українською » Физкультура и спорт » Роль реклами в туристичному бізнесі


Реферат Роль реклами в туристичному бізнесі

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

Глава 1. Реклама у туристичній галузі

1.1 Основні мети рекламної кампанії підприємствам туризму

1.2 Співвідношення маркетингових і рекламних стратегій фірми

1.3 Організація рекламну діяльність на підприємствах працюючих у сфері туризму

1.4 Рекламне забезпечення окремих видів послуг

1.4.1 Готельний бізнес

1.4.2 Ресторани

1.5 Робота із засобами масової інформації

1.6 Оцінка ефективності рекламну діяльність на підприємствах туризму

1.6.1 Види ефективності реклами

1.6.2 Способи оцінки ефективності реклами

Глава 2. Роль реклами у сфері туризму

Укладання

Список використаної літератури

Додаток 1


Запровадження

Як теми курсової роботи мною було обрано наступна: "Вибір рекламних засобів у туризмі". Актуальність обраної теми у тому, що в умовах сучасного економічного ринку, століття жорстокої конкуренції підприємств у галузі туризму важливим напрямком їхнього діяльності вивчення ринку, проведення маркетингових досліджень - забезпечення рекламну діяльність цих підприємств.

А в наш час реклама, будучи постійним супутником людини, щодня й масовано впливаючи нею, грає істотну роль життя людського суспільства. Ця роль не обмежується ні рамками засобів, ані шеляга навіть всієї ринкової діяльності. Особливо велике значення має реклами в західних областях економіки та життя. Можна відзначити як і її значну освітню і естетичну роль. Завдання реклами у сучасній ринкової економіки доведення товарів - від виробництва до населення, формування попиту їх із урахуванням соціально-демографічних особливостей окремих груп споживачів із метою спонукати придбання тих чи інших товарів та послуг.

Актуальність мого дослідження визначила мету й завдання роботи:

Мета дослідження – розглянути характеристику й підвищення ролі реклами в туристської галузі.

Досягнення мети вирішити такі:

1. За підсумками аналізу зарубіжній і вітчизняної літератури, монографічних джерел вивчити поняття реклами, види рекламних послуг у туристської галузі.

2. Провести аналіз стану та оцінку ефективності реклами.

3. Розглянути організацію рекламну діяльність і рекламне забезпечення на підприємствах працюючих у сфері туризму

4. Виявити і проаналізувати роль реклами в туристської галузі

5. За підсумками проведеного дослідження здогадатися з вищесказаного

Для розкриття поставленої цілі й завдань визначено наступна структура дослідження: робота складається з запровадження, двох глав, укладання, списку використаної літератури та докладання. Назви глав відбивають їхній вміст.


Глава 1. Реклама у туристичній галузі

1.1 Основні мети рекламної кампанії підприємствам туризму

Рекламна кампанія — це комплекс взаємозалежних рекламних заходів, розроблених відповідно до програмою маркетингу фірми, охоплюючий певний період і вкладених у задану цільову аудиторію з єдиною метою викликати реакцію, сприяє рішенню фірмою її стратегічних чи тактичних завдань. При плануванні рекламної кампанії, передусім, необхідно точно знайти й сформулювати її мети. Цілі рекламної кампанії зумовлюються стратегією розвитку підприємства у цілому, вирішити поки що тактичними маркетинговими завданнями, і навіть станом цільової аудиторії. Рекламна кампанія мусить бути скоординована з урахуванням двох позицій: по-перше, з урахуванням загального маркетингового плану підприємства, по-друге, мали бути зацікавленими взаємозалежне сплановані все рекламні акції даної рекламної кампанії. Можна виділити три типу цілей рекламної кампанії: економічні, іміджеві, соціальні.

Економічні (комерційні) мети виражаються, зазвичай, у збільшенні обсягів продажу товарів чи послуг, зростанні прибутку, збільшенні частки займаного фірмою ринку, виході налаштувалася на нові ринки тощо. п. Економічні мети рекламної кампанії є переважати основними у діяльності підприємств туризму. Приблизна і найпоширеніша схема комерційної реклами зазначена при застосуванні 1

Іміджеві мети зводяться до формування позитивного іміджу фірми, підвищення його престижу і репутації, популярності і популярності. Ці мети, зазвичай, тісно координуються з економічними цілями.

Для підприємств сервісу постановка і досягнення іміджевих цілей є дуже важливою завданням. Це з тим, і що якість сервісних послуг можна оцінити тільки після їх використання коштів і щодо залучення й утримання клієнтів фірма має мати певну іміджеву стратегію. З огляду на те, що на даний час основне полі конкурентної боротьби у сфері сервісу лежить у сфері ціноутворення і розмаїття запропонованих послуг, а їхній якості, надійності, стабільності, можна казати про зростанні ролі іміджевої реклами. Саме імідж фірми одна із елементів, з яких клієнт може будувати висновки про якість послуг, надійності самої фірми.

Соціальні мети може рекламі пов'язані з вадами охорони навколишнього середовища, поліпшенням соціальних умов, підвищенням рівня зайнятість населення тощо. п.

Цілі рекламної кампанії фірми залежить від стану цільової аудиторії. Можна виокремити такі основні мети:

· створення поінформованості потенційних клієнтів про існування фірми або про запропонованих фірмою нових продуктах (послугах);

· надання необхідної інформації фірму і його продуктах (послугах);

· формування прихильності стосовно фірмі;

· створення переваги перед аналогічними продуктами (послугами) інших фірм;

· формування переконаності необхідність скористатися послугами саме даної фірми;

· спонукання придбання послуги.

Визначення мети рекламної кампанії є трудомісткою, складною і який завжди остаточно здійсненним завданням.

У цьому встановлена мета повинна бути реальною, досяжною у заданий термін й певними засобами. Без чітко поставленим мети не можна успішно проводити рекламну діяльність й точно прогнозувати її результат.

Залежно від тимчасового інтервалу розрізняють довгострокові, середньострокові і короткострокові рекламні кампанії уряду й, відповідно, рекламні мети. З огляду на те, що обрій планування на підприємствах сфери сервісу і внутрішнього туризму, зазвичай, теж не виходить далеко за межі року, можна запропонувати такі часові кордони визначення терміновості рекламних кампаній. До довгостроковим рекламним кампаніям доцільно віднести рекламні кампанії, сплановані у межах перспективних програм розвитку компанії та розраховані рік і більше. Такі рекламні кампанії пов'язані із підтримуванням іміджу фірми, запланованим виходом налаштувалася на нові регіональні ринки, через участь у міжнародних виставках, куди заявки подаються, зазвичай, щороку і т. п.Среднесрочними є рекламні кампанії, розраховані кілька місяців, і найчастіше приурочені початку туристичного сезону. Короткострокові рекламні кампанії, зазвичай, охоплюють період межах місяця і пов'язані у реалізації запалених путівок та інших акцій. Правильно сформульовані цілі рекламної кампанії впливають як у вибір коштів поширення реклами, і на вартість всій рекламній кампанії. З іншого боку, вірно обрана рекламна стратегія фірми приносить великий ефект й суттєво збільшує обсяги продажу.

Отже, до основним чинникам, впливає вплинув на вибір процес формування цілей рекламної кампанії, ставляться:

· спільні цілі розвитку підприємства сервісу і внутрішнього туризму;

· маркетингова стратегія підприємства сервісу і внутрішнього туризму;

· стан цільової аудиторії.

Залежно з частка ринку і маркетингових завдань підприємство сервісу і внутрішнього туризму може реалізовувати жодну з трьох видів маркетингових стратегій: атакуючу, оборонну чиотступательную. З кожної з цих маркетингових стратегій можна зіставити рекламної стратегії, що показано в таблиці.

1.2 Співвідношення маркетингових і рекламних стратегій фірми

>Атакующая, чи наступальна, стратегія має на меті завоювати чи розширити ринкову частку, істотно збільшити кількість клієнтів, зайняти більш стійку і незалежну ситуацію над ринком. Існує поняття оптимальної ринкової частки, що забезпечує необхідний рівень прибутку для компанії без шкоди якості надання послуг. Якщо зайнята частка ринку нижче оптимальної (прибуток мала), то постає завдання або вжити заходів для її розширенню, або з ринку. При необгрунтованому,необеспеченном, надмірному збільшенні частка ринку може істотно позначитися на якості наданих туристських послуг.

>Атакующая стратегія компаніями застосовується у тому випадку, коли:

· зайнята частка над ринком недостатня і його доцільно розширювати рахунок залучення нових клієнтів;

· здійснюється просування ринку нового продукту;

· фірми-конкуренти втрачають свої позиції ринку, є можливість при відносно невеликих витратах збільшити ринкову частку;

· фірма планує вихід налаштувалася на нові ринки, наприклад відкриття регіональних філій.

При виборі атакуючої маркетингової стратегії рекламна кампанія носить й досить агресивний характері і вимагає значних витрат.

Оборонна (утримуюча) стратегія застосовується у наступних випадках:

· при задовільною позиції фірми над ринком;

· у разі нестачі коштів на проведення атакуючої стратегії;

· у кризовій ситуації, коли фірма побоюється активних протидій із боку конкуруючих фірм у разі проведення нею агресивнішою політики.

Цю стратегію зазвичай застосовують великі фірми-монополісти цього разу вже освоєних ними ринках. Проте за проведення такої стратегії треба чітко відстежувати ринкову ситуацію, ніж втратити земельну частку ринку за зміни стратегії конкурентів. І тут цілями рекламної кампанії є нагадування про фірми й її продуктах, стимулювання збуту та підтримка іміджу фірми.

Стратегія відступу є, зазвичай, вимушеної і пов'язана з корінний диверсифікацією запропонованих послуг, перепрофілюванням компанії, відходом компанії з ринку з фінансовим причин тощо. п. І тут потреба у рекламної кампанії відпадає, і її йде з низхідній.

На ефективність рекламних кампаній можна розраховувати у разі, якщо:

· вони підготовлені й проведено з урахуванням попередніх маркетингових досліджень з урахуванням динамічною природи туристського ринку;

· створена професійно виконана, гарна і належним чином впливаюча на цільову аудиторію рекламна продукція;

· кваліфіковано і обрані кошти поширення реклами, проте рекламні заходи скоординовані.


1.3 Організація рекламну діяльність на підприємствах працюючих у сфері туризму

Організація рекламну діяльність на підприємствах працюючих у сфері туризму має дуже велике значення і від багатьох чинників. Більшість підприємств сервісу організує рекламну діяльність самотужки. У великих підприємствах, зокрема у готелях і турфірмах, створюються власні відділи маркетингу і реклами, які займаються просуванням продукції та послуг підприємства. Наявність такої відділу для підприємства має низку достоїнств:

· фахівці відділу добре знають продукцію та послуги підприємства, і навіть відповідний сектор ринку;

· вони володіють всієї інформацією, пов'язаної як із стратегією розвитку підприємства, і з його поточними завданнями, і може оперативно враховувати під час проведення рекламної кампанії;

· працівники відділу безпосередньо зацікавлені у результативності рекламної кампанії.

Проте інколи видатки зміст маркетингового чи рекламного відділу вищою, порівняно зі сплатою роботи рекламної агенції. З іншого боку, ці відділи який завжди складаються із професійних фахівців, і навіть що неспроможні забезпечити безпосередньо створення рекламно-інформаційних матеріалів, зокрема створення радіо- і відеороликів, поліграфічної продукції й т.д. Тому організація рекламної кампанії туризму рідко обходиться без залучення рекламних агентств.

На невеликих підприємствах, працюючих у сфері туризму, рекламної діяльністю, зазвичай, займається сам директор чи одне із менеджерів. Оптимальним варіантом організації рекламну діяльність на підприємствах туризму, очевидно, є такий. На підприємстві передбачається посаду директора з і зв'язків із громадськістю. Його основним функцією є координація всій рекламній діяльності підприємства міста і роботу з рекламних агентств зі створення й реалізації рекламної кампанії. На виконання робіт зі створення рекламно-інформаційних матеріалів та його розміщення залучаються рекламні агентства.

1.4 Рекламне забезпечення окремих видів послуг

1.4.1 Готельний бізнес

Реклама послуг туризму має базуватися на поєднанні реклами відновлення всього комплексу підприємства надає дані послуги і спеціальних рекламних оголошень. Це співвідношення має бути старанно опрацьовано з урахуванням маркетингових досліджень. У практиці цього бізнесу широко використовують як пряма, і непряма реклама. Завдання прямий реклами залучити якнайбільше клієнтів, шляхом безпосереднього відвідин клієнтів (прямі продажу). Пряму поштову розсилку можна активніше використовуватиме реклами готелю на представництвах різних авіакомпаній. Слід також розміщувати рекламу спеціалізованими журналах, соціальній та ділових довідниках і каталогах.

При рекламі готелю чи ресторану обов'язково потрібно мати його фірмовий знак. У рекламному тексті обов'язково необхідно відбивати все сприятливі моменти, включаючи місце розташування, автостоянку, можливість оренди автомобіля, наявністьконференц площ, і т.д.

Слід здійснювати ретельні маркетингові дослідження в пошуках нових клієнтів - і, відповідно, залучення реклами.

За сучасних умов необхідно використовувати кожну на розміщення реклами готелю на Інтернету. Активними користувачами реклами до Інтернету є туристичні агентства. Нині є тенденція бронювання номерів через мережу Інтернет, яка (тенденція), за оцінками експертів, активно розвиватися. З іншого боку, як сучасне засіб реклами необхідно мати мультимедійний CD-диск, з якого потенційному замовнику можна наочно показати як номери, і інші можливості готелю.

Аналіз свідчить, що знижує успіх готелю визначає турбота клієнта. У туристичному і готельному бізнесі купується послуга. Готель має гарантувати гостю такий комплекс послуг, що він почувався комфортно й.Т.к. наші готелю спеціалізуються на діловому туризмі, середостанавливающихся у готелі склався контингент постійних клієнтів, регулярно які прибувають з Росією діловими візитами. До цих гостям потрібен особливий підхід,т.к. ніщо впливає розташування гостей більше, ніж особисте увагу керівництва. Особистий контакт виявляється у поздоровленні цієї категорії їх із днями народження, національними святами, обліку звичок гостей. Фундаментальна обізнаність із постійними клієнтами, почесними гостями має стати окремим напрямом рекламну діяльність, підкріпленим спеціальної статтею бюджету (престижна сувенірна продукція, ділові подарунки, поздоровлення тощо.). Щодо непрямої реклами. Майже всі готелі міжнародного класу претендують те що, щоб не тільки "місцем для нічлігу", а й прагнуть "паблісіті". Атмосферу і престиж готелю створюють події, що проводилися стінах, і навіть ресторани. Серед "світських" заходів готелю можна назвати ювілеї і презентації відомих і банків ресторанах. Список таких заходів слід розширювати (наприклад, показ мод, проведення аукціонів, конкурсів вроди й ін.). Хорошою непрямої рекламою готелю служить проведення її інтер'єрах кіно- і відеозйомок. Однак до проведенню зйомок потрібно підходити дуже диференційовано. Рекламний відділ повинен давати дозволу зйомки кліпу, реклами чи фільму виходячи з їхньої культурної революції й естетичної значимості.

Привабливим рекламний хід то, можливо: невеликі подарунки з символікою готелю на вшанування національного свята гостя, подарунки для тисячного гостя тощо., безплатне вино - в номер із нагоди свят (Різдво, Адже, наприклад) чи комплементарна шоколадка вVIP-номера. Великі резерви підвищення іміджу готелю зберігають у поліпшенні дизайнерського оформлення: слід відмовитися від штучних квітів, забезпечити фірмову оформлення інформаційних стендів на вході, плакатів, оголошень, вивісок

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація